Magazines / Nr 05 2017

Nr 05 2017

‘De verlangens en wensen van de oudere centraal’

Minder regels en protocollen en meer aandacht voor de zorg van ouderen. Het lijkt een ideaal beeld voor hoe ouderenzorg eruit zou moeten zien. Maar hoe realistisch is dit? Volgens de Leyden Academy on Vitality and Ageing heel realistisch. Zij namen in opdracht van het ministerie van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een project aan waarbij de verlangens en wensen van ouderen centraal staan: het woonzorghuis.

De Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een slechte naam. Toch zijn acht op de tien bewoners van een zorginstelling tevreden. Zij hebben weinig te klagen over de kwaliteit van verzorging en vinden dat zij met respect worden behandeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Toch zien bewoners liever een meer persoonlijke aanpak. Door de hoge werkdruk is er namelijk nauwelijks tijd voor een goed gesprek of (culturele) activiteit.

De hoge werkdruk wordt mede veroorzaakt door bureaucratie. Naast het wisselen van kousen, verschonen van bedden en het geven van medicijnen is het verplegend personeel veel tijd kwijt aan het invullen van lijsten. Dan blijft er weinig tijd over om een gesprek aan te gaan met bewoners. Leyden Academy vindt dat dit anders kan. In opdracht van het ministerie van VWS zijn zij in april 2017 gestart met een 2-jarig project waarbij de wensen van ouderen centraal staan. Het goed leren kennen van bewoner/persoon is de basis van het project. Met deze nieuwe persoonsgerichte aanpak hoopt Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van Leyden Academy, meer ruimte te maken voor de verlangens van mensen. (Bron: Max Vandaag).

Of deze aanpak een toekomst beschoren is, zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar dat een persoon- lijke benadering uitgangspunt moet worden, lijkt haast wel zeker. In deze editie van Bouwen aan de Zorg hebben we diverse projecten voor u verzameld, die hier voorzichtige stappen in zetten. Waaronder de bouw van woonzorgcentrum Filfurdo in Vilvoorde, woonzorgcentrum Hoogstede in Arnhem en woonzorgcentrum Karel Picqué in Deinze.

Ook zeer de moeite waard zijn de artikelen over de nieuwbouw van protonenkliniek HollandPTC in Delft, de vernieuwbouw van het Operatiecentrum Ziekenhuis Gelderse Vallei, de terugblik op het Congres Toekomstbestendig Zorgvastgoed 2017 en onze special Medische Inrichting, waarin producenten en leveranciers hun nieuwste producten en toepassingen presenteren.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: