Magazines / Nr 05 2019

Nr 05 2019

Focus op groen

In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op het voorkomen van ziekten. Een groene omgeving draagt bij aan de preventie. “Dus overheden: zorg ervoor dat steden voldoende groen hebben”, roept prof. dr. Agnes van den Berg op in een column in BPD magazine. “Dat maakt burgers gezonder.” Van den Berg is hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vindt dat ook ontwikkelaars en stadsarchitecten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en voldoende groen moeten inplannen. Ze krijgt daarin bijval van omgevingspsycholoog dr. Sjerp de Vries, senior onderzoeker van Wageningen Environmental Research. Temeer daar de hoeveelheid groen per inwoner bij verdichting anders afneemt, adviseert hij groen expliciet mee te nemen in de woningbouwopgave. Binnen- en buitenlands onderzoek bewijzen immers dat er een duidelijke relatie is tussen groen en gezondheid. De Vries wijst naar verschillende studies waaruit blijkt dat contact met de natuur bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. “Alleen al van het kijken naar groen gaat een positieve werking uit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat patiënten sneller herstellen van een operatie als ze uitzicht hebben op groen”, zegt de onderzoeker verderop in dit magazine.

Diverse professionals die in deze Bouwen aan de Zorg aan het woord komen, zijn het met hem eens. Zoals Vincent van Rijswijk, directeur van woon-zorgcomplex Zuidoever in Amsterdam, dat met een focus op ‘groen’ is ontwikkeld. “We hebben nagedacht over hoe bewoners zoveel mogelijk buiten kunnen zijn”, vertelt hij. “De tuin is maar een deel van het jaar goed te gebruiken, maar door de overkapping creëren we een wintertuin. Dit zorgt voor een tussenklimaat waarin bewoners vrijwel het gehele jaar ‘buiten’ kunnen zijn.” Bovendien kenmerkt Zuidoever zich sowieso door een groene uitstraling. Zo sieren groene wanden de hoofdentree, is er een belevingstuin, heeft het gebouw groene dakvlakken en is er op elke verdieping een daktuin gerealiseerd.

En ook psychiatrisch centrum Ariadne in Lede in Oost-Vlaanderen heeft geprobeerd om de nieuwbouw optimaal te integreren in de groene omgeving. “De natuur heeft een positieve invloed op onze cliënten. Op alle vlakken hebben we de gesloten sfeer van het traditionele ziekenhuis/psychiatrisch centrum dan ook trachten te doorbreken”, vertelt facilitair manager Vincent Van der Biest, die tevens het belang van een huiselijke sfeer aanhaalt. “Niet alleen de ruime leefruimtes, maar ook de keuze voor warme materialen, gordijnen en vrolijke kleuren van het meubilair zorgen ervoor dat ons gebouw geen gesloten ruimte lijkt. De laagbouw met bakstenen benadrukt dat huiselijke gevoel. Het licht speelt door de gangen. Je kunt volledig door het gebouw heen kijken.” De reacties van zowel medewerkers als cliënten op het nieuwe gebouw zijn positief. “Onze cliënten zijn rustiger. Er zijn beduidend minder gevallen van agressie.”

Het belang van een huiselijke sfeer komt ook naar voren in de artikelen over het splinternieuwe woon-zorgcentrum Ocura in Herk-de-Stad en het nieuwe WZH Vliethof in Voorburg. Daarnaast besteden we in deze Bouwen aan de Zorg aandacht aan het Zorggebouw van het Jaar 2019, blikken we terug op het vastgoedcongres van Zorgvisie in Nieuwegein en stellen we de nieuwste producten en technieken voor. Ik wens u weer veel leesplezier.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: