Magazines / Nr 06 2016

Nr 06 2016

‘Zorg voor de toekomst’

Op maandag 20 februari staat het Grote Zorgdebat ‘Zorg voor de toekomst’ gepland. Tijdens dit debat – dat wordt georganiseerd door ActiZ, ANBO, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ieder(in), KBO-PCOB, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, LPGGZ, NFU, NVVP, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, VGN, Voedingscentrum, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland – komen Tweede Kamerleden, patiëntenorganisaties en brancheorga- nisaties samen in Congrescentrum NBC te Nieuwegein om te debatteren over goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. De politiek wordt uitgedaagd aan te geven wát de mogelijkhe- den en onmogelijkheden zijn in het toekomstige zorgstelsel. Onder andere met betrekking tot de ouderenzorg, dat niet meer op de huidige voet kan doorgaan.

Daarover zijn ook de specialisten die in deze Bouwen aan de Zorg editie aan bod komen, het eens. Zoals Gerrit Bakker, algemeen directeur van CCG Holding bv, die verwacht dat het langer thuis wonen zijn langste tijd heeft gehad. “De afgelopen weken stonden de media er nog vol mee: ziekenhuizen nemen regelmatig 65-plussers op, zonder dat hiervoor een medische reden is. Omdat er bij de ouderen onvoldoende zorg aanwezig is en omdat de drempel om naar een verpleeghuis te kunnen, te ver is verhoogd. In het oosten van het land is voldoende ruimte om de woningen van de ouderen ‘levensloopbestendig’ te maken. Maar omdat hun kinderen veelal in het westen wonen, is er niemand die de benodigde dagelijkse zorg op zich kan nemen. En in het westen ontbreekt het aan ruimte om een goede zorgkamer te maken. Ik verwacht daarom dat er steeds meer grote zorg- verpleeginstellingen komen, die hierop inspelen.” Voor de markt liggen hier grote kansen, verwacht hij. ActiZ-bestuursvoorzitter Guus van Montfort is het met hem eens. In zijn betoog verderop in deze uitgave, pleit hij voor een ‘op maat gesneden aanbod’, dat inspeelt op maatschappelijke ontwik- kelingen als vergrijzing en individualisering en de opkomst van digitale zorgverlening.

Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook voor de laatste uitgave van 2016 weer een reeks prachtige projecten voor u verzameld. Zoals de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem, nabij Aalst, waar net geen honderd bewoners genieten van hun oude dag, in een open thuis. En het nieuwe Margaretha: een grootschalig woonzorgcomplex midden in het centrum van de Hanzestad, waar comfort, ontspanning en optimale zorg op maat worden gecombineerd. Daarnaast vindt u in deze uitgave een uitgebreide ziekenhuisspecial, waarin we een groot aantal sprekende Nederlandse en Belgische ziekenhuisprojecten hebben gebundeld.

Namens het volledige team van Bouwen aan de Zorg wens ik u veel leesplezier, een prachtige jaarwisseling en een goed en gezond 2017!

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: