Tagarchief: Amstrong Floor Products

Comfortabel duurzaam; de bewoner wordt er alleen maar beter van

Unknown
Lees het gehele artikel

Of we willen of niet: we zullen steeds meer moeten besparen op ons energieverbruik. Over vijf jaar zijn we zelfs verplicht om energie-neutraal te bouwen. Een inspanning die extra investeringen vergt. Nieuwbouw onder de (afgetopte) huurtoeslaggrens wordt dan onmogelijk en daarmee ontstaat spanning op de ontwikkeling van scheiden van wonen en zorg. Steeds meer zorgvastgoed zal onder de huurtoeslaggrens verhuurd moeten worden. Voor de huurder heeft dit als voordeel dat de energiekosten lager worden.

Ook al bouwen we energieneutraal en ook al zouden de energiemeters op nul blijven staan, dan nog kost energie geld. Een elektriciteitsaansluiting kost geld, water kost geld, het onderhoud aan of het vervangen van een verwarmingsketel, geiser en/of boiler kost geld. Kortom, ook energieneutraal kost geld. Daarnaast vraagt energieneutraal bouwen een hogere investering.

Hoe mooi zou het zijn als er nu al energiecentrale nieuwbouwappartementen onder de huurtoeslaggrens worden gerealiseerd? Appartementen die voldoen aan de eisen van 2020 en waarbij de huurder ook nog lagere kosten heeft?

Vooruitstrevend voorbeeld
Zulke zorgappartementen gaan nu gerealiseerd worden. We nemen u mee in een praktijkvoorbeeld waarin we dit realiseren. De zorgappartementen hebben geen gasaansluiting, maar wel een elektriciteitsaansluiting. Ze hebben een comfortabele verwarming én koeling, en uiteraard comfortabel warm water. Volledig energieneutraal en daarmee zeer duurzaam. De kosten voor het totale verbruik zijn slechts € 90 per maand. Als je daarbij meerekent dat bij normaal verbruik de energie ook nog eens ruim € 10 per maand oplevert, zakken de totale kosten naar maximaal € 80 per maand.

We passen een combinatie van beproefde systemen toe, die voldoet aan de wensen van de meest verwende bewoner. Een totaalconcept, dat in de zorghuisvesting niet eerder is toegepast, maar inmiddels goede referenties heeft in diverse andere woonvormen.

Een ronduit comfortabel klimaat, ruim een half uur aan één stuk door douchen… Geen probleem. Als men onverhoopt nog langer wil douchen, dan is met één druk op de knop de douchetijd verdubbeld. De kosten van zo’n druk op de knop zijn
€ 0,20 per ‘verlenging’ en het doel hiervan is primair om bij gebruikers bewustwording voor normaal energieverbruik te kweken. Een werkwijze die bijvoorbeeld bij studentenflats heel succesvol is gebleken. Een verzoek om betaling voor zo’n verlenging is daar een zeldzaamheid.

Realisatie
Hoe realiseren we dit? Natuurlijk zorgen we allereerst voor een hele goede isolatie. Een isolatie die ervoor zorgt dat het binnenklimaat meer dan prettig is. ‘s Winters mag het hard vriezen, ’s zomers mag het langere tijd warm zijn, het mag zelfs benauwd zijn. De plafondverwarming en -koeling en de uitgekiende, tochtvrije ventilatie zorgen voor veel comfort, voor een huiselijke warmte en voor een effectieve koeling als dat nodig is. Duurzaam, voordelig en comfortabel voor de bewoner.

Ieder appartement is voorzien van eigen zonnepanelen waarvan de opbrengst per individuele aansluiting wordt verrekend. Als kleinverbruiker heeft de gebruiker geen dubbele meter (geen dag- en nachtstroom). Daardoor verrekent de overheid jaarlijks een fiscale restitutie van circa € 390 met de bewoner. Een restitutie, waardoor er na aftrek van de aansluitkosten zelfs € 120 of meer per jaar overblijft. De verwarming en koeling van het appartement zijn gebaseerd op het ophalen en terugvoeren van bodemwarmte. Een oplossing die alleen rendabel is bij meerdere woonlagen. Warm water wordt elektrisch bijverwarmd via zonnepanelen en de warmte van het afvoerwater.

Volgens de normen van 2020
Met dit praktijkvoorbeeld voldoen we nu al aan de normen die vanaf 2020 gaan gelden voor nieuwbouw. Dit doen we omdat het ook nu al goed is voor de bewoners. Een bewoner die nu nog thuis woont of vanuit een verzorgingshuis komt, kan naast de huur (onder de huurtoeslaggrens) geen hoge energie- en servicekosten betalen. Deze appartementen hebben lage kosten voor de bewoner, waarbij niet wordt ingeboet op comfort en kwaliteit. Doordat we bij aanvang van het denkproces aan de slag zijn gegaan met alle stakeholders, is de integrale oplossing ontstaan die het beste haalt uit alle werelden.

Nog even op een rij:
– Warmte en koeling uit de plafonds waarmee een duurzaam verbruik naast het hoogst mogelijke comfort wordt geboden. De bewoner ervaart stralingswarmte van boven, vergelijkbaar met de natuurlijke zonnewarmte. Dit zorgt voor comfort zonder tochtvorming.
– Geen gekke bijgeluiden van ventilatiesystemen om warme of gekoelde lucht te circuleren.
– Mogelijkheid om natuurlijk te ventileren zonder dat dit het systeem direct verstoort.
– Met een druk op de knop extra warm water indien een comfortabele douche van een half uur nog niet toereikend is.
– Zeer lage vaste kosten en een elektriciteitsverbruik dat op jaarbasis bij normaal gebruik zelfs geld oplevert.
Door deze slimme en integrale oplossing vooraf in het plan mee te ontwikkelen en te financieren, zijn we in staat gebleken om deze innovatie binnen de financiële grenzen te realiseren.

Scopiecentrum Bravis Ziekenhuis Roosendaal

Roosendaal_018
Lees het gehele artikel

‘De kliniek renoveren!’ luidde de opdracht voor Peter Moelands, hoofd projecten van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. In samenspraak met Guus Govaart van Aerde ontstond een verrassende maar ook innovatieve aanpak, een die inmiddels al geresulteerd heeft in een nieuw Scopiecentrum en een gloednieuwe IC/CCU-afdeling in aanloop naar de renovatie van de kliniek zelf.

“Een grootschalige renovatie van het ziekenhuis, zodat het mee kan met de veranderingen in de zorg. Dat was het uitgangspunt van de opgave.” Moelands doelt daarmee op de onzekerheden in de autonome ontwikkelingen – in kwantitatieve en kwalitatieve zin – waar het ziekenhuis mee te maken heeft. Tegelijkertijd bevond het Bravis zich midden in de visievorming voor haar fusie (Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom), waardoor veel behoefte bestond aan oplossingen die flexibiliteit gaven voor de uiteindelijke uitwerking daarvan.

Kijk letterlijk binnen in het Scopiecentrum:
http://bravis.viditour.nl/scopiecentrum/

Een van de autonome ontwikkelingen waar Bravis mee te maken heeft, is de landelijke doorvoering van het bevolkingsonderzoek voor darmkanker (de zogenaamde ‘colonscreening’). Het bestaande Scopiecentrum was al aan het einde van haar technische levensduur, maar kreeg hierdoor voor haar renovatie een extra capaciteitseis mee. De beoogde locatie bleek daardoor te klein. Geredeneerd vanuit een optimale configuratie van patiënt- en logistieke processen, werd een locatie gevonden op de eerste verdieping, naast de dagverpleging, in de buurt van het OK-complex en het laboratorium.

Naast de zorginhoudelijke opgave, had Moelands ook een bouwinhoudelijke opgave voor ogen. Waarom accepteren dat bouwprojecten lang duren, veel faalkosten kennen en uiteindelijk ook weer vaak herstelwerkzaamheden geven? “Bouwprojecten zijn vaak vechttrajecten. Ik wil af van faal- en herstelkosten, die uiteindelijk toch op mijn bureau terechtkomen. We moeten verspilling elimineren en het project integraal aanpakken.” Vanuit zijn industriële achtergrond, wist Moelands dat het effectief toepassen van ‘lean-methoden’ een behoorlijke kwaliteitsimpuls zou kunnen geven aan de aanstaande bouwprojecten.

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je had’
Moelands koos voor een niet alledaagse aanpak. ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.’ ›
Hij startte met het selecteren van partijen die hem konden helpen bij het realiseren van de zorginhoudelijke én bouwinhoudelijke opgave. Zodoende zaten de adviseurs, de architect en de uitvoerende partijen al bij de start samen aan tafel, om ook samen een aanpak en ambitie te definiëren die optimaal recht deed aan de gestelde opgave. Een samenwerking op basis van vertrouwen, gezamenlijke ambitie en… van zwarte cijfers.

Optimalisaties en besparingen moesten komen van een ‘lean-procesverloop’, zodat alle partijen zich konden focussen op de inhoudelijke ambities. Tegelijkertijd bracht Aerde zijn kennis en kunde in met betrekking tot het ontwerpen en begeleiden van processen en van het betrekken van gebruikersgroepen in ziekenhuizen, om zo de gewenste integrale aanpak op zowel proces als inhoud te realiseren. Een dergelijke afwijkende aanpak heeft een ‘believer’ nodig. In dit geval vertrouwde de directie de aanpak van Moelands voldoende om groen licht te geven, om te kijken of de mogelijke voordelen van de aanpak ook gerealiseerd konden worden.

De vertaling
Govaart spreekt over ‘laagdrempelig’ en ‘integraal aanvliegen’ en zocht antwoord op vragen als: ‘Wat zijn de ambities van het ziekenhuis?’ en ‘Wat is er voor dit ziekenhuis nodig om de patiënt optimale zorg te bieden?’ “De renovatie moet een essentiële bijdrage leveren aan het functioneren van de processen op de afdelingen en appelleren aan de behoeften van gebruikers en patiënten. Tachtig procent heeft betrekking op de vriendelijke bejegening van gebruikers en patiënten. Het overige deel is huisvesting. Als een van beiden echter niet of onvoldoende aanwezig is, heeft dit zijn uitwerking op het andere.” Met alle geledingen – van schoonmaak tot specialist – werd, in onder andere grote workshopachtige sessies, gedefinieerd wat het ziekenhuis wil zijn en hoe daarop met de renovatie antwoord kon worden gegeven.

Het intensief betrekken van de uiteindelijke gebruikers blijkt voor alle betrokkenen betere resultaten te geven. Zowel in kwaliteit als in beheersaspecten en draagvlak. Moelands noemt in het bijzonder de betrokkenheid van internist Eric Halet. “Door zijn actieve, constructieve betrokkenheid, zijn veel ideeën vanuit de zorg verwerkt in het ontwerp.” Govaart spreekt van een gedurfde werkwijze. “Het betrekken van gebruikers schept een bepaalde verantwoordelijkheid en vraagt om een open blik op ideeën en wensen die worden ingebracht waar niet eerder over werd nagedacht. Dat is niet voor ieder ziekenhuis even gemakkelijk.”

Scopiecentrum
De innovatieve aanpak bleek al direct bij het eerste project resultaat op te leveren. Waar pas in mei werd gestart met de initiatieffase van het project, werd half december van datzelfde jaar het Scopiecentrum al opgeleverd met slechts een beperkt aantal restpunten. Het gloednieuwe Scopiecentrum omvat voorbereidings-, behandel- en verkoeverkamers, een ruimte voor opslag en reiniging van scopen en spreek- en teamkamers.

Govaart wijst op de routing in de plattegrond, waarbij alles zoveel mogelijk uitgaat van een ‘continuous flow’. Hierdoor lopen ook tijdens de exploitatie processen zo efficiënt mogelijk. Meest opvallende aan de nieuwe afdeling is de open structuur. Hierdoor zijn de zorgmedewerkers beter te zien voor de patiënt, terwijl deze met de elektrische gordijnen zelf kan besluiten meer afgezonderd te zijn. De patiënt komt zo zelf meer ‘in control’.

Met het lichtplan in de behandelkamers is licht af te stemmen op de aard van het werk. “Met het aanpassen van de intensiteit en/of de kleur, kunnen patiënten met bijvoorbeeld groen licht gerustgesteld worden.” Voor diezelfde patiënt is overigens ook muziek beschikbaar. Zo is uiteindelijk niet alleen een mooi plaatje gecreëerd, maar is een afdeling ontstaan die optimaal aansluit op de behoeften van haar gebruikers.

De positieve ervaringen met deze eerste projecten,
zijn een goede leerschool en een goede opmaat naar de renovatie van de kliniek zelf. Gevonden verbeteringen en optimalisaties worden direct vertaald en kunnen zodoende in de renovatie van de kliniek worden meegenomen.

Fotografie: Toon Grobet in opdracht van Zumtobel

 

i-project-infov3 Projectinfo

Het Franciscus kiest voor Amstrong Floor Products
Armstrong Floor products is dé toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen in Europa. Het productprogramma bestaat uit commerciële elastische vloerbedekkingen van het merk DLW. Daaronder homogeen en stroomgeleidend vinyl, dat op diverse afdelingen van het Franciscus Ziekenhuis is toegepast.

Uiteraard staan hygiëne en veiligheid voorop. Daarom is in het operatiegebied Pastell Conductive geïnstalleerd, een homogeen en stroomgeleidend PVC voorzien van een chipstructuur. In de aangrenzende ruimtes is ton-sur-ton Favorite PUR geïnstalleerd, waardoor een rustig beeld ontstaat.

In bepaalde ruimtes zijn de wanden tot een hoogte van 3 meter bekleed met duurzaam PVC Medintone PUR. De opbouw van Medintone combineert opvallende duurzaamheid en flexibiliteit met een aantrekkelijk chippatroon, dat dieptewerking creëert.