Tagarchief: ARCH22

Onderzoek van zorgarchitectuur die bijdraagt aan gezondheid, zorg en welbevinden: ARCH22

arch22A
Lees het gehele artikel

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie wordt georganiseerd door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, het Erasmus MC en enkele zorg gerelateerde Nederlandse architectenbureaus (AM_A, GAF en Wiegerinck) die vanuit een onderzoekende houding projecten realiseren. De conferentie beoogt wetenschap en vastgoed (ontwerp)praktijk te verbinden op actuele kennis- en innovatiethema’s. Het toont de toegevoegde waarde van interdisciplinair samenwerken rond complexe en kostbare maatschappelijke opgaven. Het dient ter inspiratie van ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers in de sector.

Architecture, Research, Care & Health (ARCH) is een van oorsprong Scandinavisch wetenschappelijke conferentie, die in 2022 voor de vijfde keer georganiseerd wordt. De conferentie brengt onderzoekers, ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers vanuit verschillende landen bij elkaar en draagt zo bij aan kennisuitwisseling en netwerkvorming. In Nederland sluit deze benadering aan bij de ‘convergence’ strategie die tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC is ingezet, waarbij inter- en transdisciplinaire verbindingen worden gelegd, teneinde nieuwe oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. De conferentie sluit qua thematiek tevens aan bij het Nederlandse missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de kennis- en innovatieagenda op het gebied van gezondheid en zorg. ARCH22 wordt daarom ook mede mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health.

ARCH 22 kent drie leidende onderwerpen: (1) Integratie van behoeften – inclusief, geïntegreerd ontwerp gericht op gezondheid, zorg en welbevinden; (2) Zorgarchitectuur en veranderingen – toekomstbestendigheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid van ontwerpen en bestaande gebouwen (voor, tijdens en na de recente pandemie); en (3) Betrokkenheid – co-creatie, co-design, ontwerp en stakeholder processen. Deze thema’s worden vanuit de invalshoeken: (a) de mens (effect op gebruikers maar ook bijvoorbeeld innovatie in werkprocessen); (b) de ruimte (fysieke infrastructuur, flexibiliteit en aanpasbaarheid); en (c) proces (ontwerpproces met gebruikers, maar ook ontwerpmiddelen als VR en BIM, de impact van IT en andere technologieën).

Er zullen in de Berlage zalen van de faculteit Bouwkunde in Delft ruim 60 onderzoeken gepresenteerd worden door ruim 50 auteurs uit 15 verschillende landen. Daarnaast is er een plenair programma met keynote bijdragen en zijn er meer dan 20 posters met onderzoeks- en ontwerpresultaten te bewonderen. Veel Europese landen zijn in deze bijdragen vertegenwoordigd, en daarmee wordt verder gebouwd aan een Europees research netwerk voor zorgarchitectuur. Tijdens een netwerkbijeenkomst op locatie zijn er tevens rondleidingen door het nieuwe ziekenhuisgebouw van het Erasmus MC in Rotterdam. De volledig Engelstalige conferentie wordt afgesloten met een keuze uit werkbezoeken aan uiteenlopende innovatieve projecten in de langdurige en de acute zorg. Tijdens de conferentie en het conferentiediner is er veel ruimte om te netwerken, nieuwe verbindingen te leggen voor toekomstig onderzoek of kennis te maken met innovatieve diensten en producten.

Voor programma, aanmelding en sponsormogelijkheden: zie www.arch21erasmusmc.tudelft.nl of neem contact op via arch22conference@gmail.com Tot 1 juni geldt een korting op de tarieven.

ARCH22 – NIEUW: Call for papers Save the date

arch22-graphics
Lees het gehele artikel

ARCH22 is het uitgestelde ARCH21 en verbindt wetenschappers, ontwerpers en adviseurs rond het conferentie thema. Het is ook een gelegenheid om de nieuwe ziekenhuisomgeving van het Erasmus MC te zien en te leren van de evaluatiestudies die hier zijn uitgevoerd. Gebaseerd op het conferentie thema hebben we 3 leidende onderwerpen geïdentificeerd: 

  1. Integratie van behoeften – inclusief, geïntegreerd ontwerp gericht op gezondheid, zorg en welbevinden; 
  2. Zorgarchitectuur en veranderingen – toekomstbestendigheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid van ontwerpen en bestaande gebouwen (voor, tijdens en na de recente pandemie); en 
  3. Betrokkenheid – co-creatie, co-design, ontwerp en stakeholder processen. 

Onderdeel van de conferentie is een workshop gericht op onderzoeksmethoden en – kwaliteit binnen het domein van de zorgarchitectuur. De conferentie wordt afgesloten met enkele studietours waarbij vernieuwende projecten in Nederland worden bezocht. 

Hiertoe nodigen we u uit om de data van deze conferentie alvast in uw agenda te zetten, of ons een abstract te sturen. U kunt desgewenst een in 2020 voor ARCH21 ingediend abstract opnieuw aanbieden. 

NB de voertaal van dit internationale congres is Engels. 

Op onze website www.arch21erasmusmc.tudelft.nl vindt u meer informatie over deze call for papers. Daarnaast raden we aan lid te worden van de LinkedIn groep ARCH22 om nieuws over de conferentie te volgen, evenals nieuws over de webinars die ter voorbereiding op ARCH 22 in november 2021 en februari 2022 georganiseerd worden. 

Wij zijn blij met de mogelijkheid deze conferentie nu echt te organiseren, en begroeten u graag in augustus 2022. 

TU Delft Faculteit Bouwkunde – Clarine van Oel – Birgit Jürgenhake 
Erasmus MC – Liesbeth van Heel 
AM_A Andrea Möhn architecten – Andrea Möhn 
EGM architecten – Willemineke Hammer 
Gortemaker Algra Feenstra architecten – Femke Feenstra 
Wiegerinck – Milee Herweijer 
Chalmers Department for Architecture and Civil Engineering – Göran Lindahl 
NTNU Department for Architecture and Planning – Johan van der Zwart 

ARCH21 uitgesteld tot 2022

arch21
Lees het gehele artikel

Allereerst willen we je hartelijk bedanken voor je belangstelling in ARCH21, zo die tot uitdrukking kwam in het toesturen van een abstract, het deel uitmaken van onze Scientific Committee of het nadenken over sponsoring van dit interessante evenement. Gegeven het feit dat we meer dan 90 abstracts hebben ontvangen, is er genoeg materiaal voorhanden om een hoogwaardige researchconferentie te organiseren.

Anderzijds zien we dat veel landen in Europa in een nieuwe lockdown terecht gekomen zijn, als antwoord op de tweede golf aan COVID-19 besmettingen. Als Organisatie Comité van ARCH21 hebben we daarom een moeilijke beslissing moeten nemen. Naar onze mening vereist deze conferentie ruimte voor informele contacten en gelegenheid om kennis uit te wisselen en te werken aan het formaliseren van het research netwerk dat nog in ontwikkeling is. Dit kan eigenlijk alleen tijdens een evenement waarbij iedereen fysiek aanwezig kan zijn, en naar Nederland kan reizen.

Daarmee hebben we helaas moeten besluiten om ARCH21 een jaar uit te stellen, en verder te werken aan de organisatie van ARCH22, te houden in augustus 2022. Dit betekent dat we in juli 2021 opnieuw de cyclus starten van de call for papers in relatie tot de conferentiethema’s en het dubbelblind peer reviewen van abstracts en papers in aanloop naar een hoogwaardige researchconferentie. We verwachten dat een aantal van de nu ontvangen abstract dan nog steeds relevant zullen zijn, maar kunnen ons ook voorstellen dat er dan nieuwe researchvoorstellen actueel zijn en passen in het conferentiethema.

We vonden het belangrijk om dit bericht zo snel mogelijk te communiceren, nog voor je start met het schrijven van je paper voor ARCH21. Anderzijds kunnen we ons voorstellen dat je je paper eerder wilt publiceren dan ARCH22, en dat je je abstract daarmee terugtrekt voor deze conferentie.

In de tussentijd heeft de TU Delft het voornemen om, in samenwerking met de organisatoren van ARCH22, 2 tot 3 webinars te organiseren in 2021, teneinde het in ontwikkeling zijnde research netwerk en jonge / junior onderzoekers te steunen in hun werk. Hoewel we zelf al een aantal ideeën hebben voor een interessant plenair programma met verschillende break-out sessies, willen we in een beperkt onderzoekje ook graag van jullie horen welke onderwerpen we hier aan bod zouden moeten laten komen. We denken daarbij aan onderwerpen die deel zouden moeten uitmaken van de toekomstige research-agenda dan wel waarbij onderzoek praktijkvraagstukken van ontwerper verder kan brengen.

Je kunt op de hoogte blijven van de voortgang van ARCH21 –>> ARCH22 via onze LinkedIn-pagina, die we de komende tijd als voornaamste communicatiemiddel zullen inzetten.