Tagarchief: AZ Sint-Maarten

Aannemer MBG trekt waardevolle BIM-lessen uit bouw AZ Sint-Maarten

AZSM-foto-1_0001
Lees het gehele artikel

Een belangrijke mijlpaal voor de Antwerpse aannemer, die instond voor de ruwbouw, lot afwerkingen (in THV met Jansen Finishings), de buiteninfrastructuur en de werfcoördinatie. “We hebben de smaak te pakken en trachten nu al onze Design & Build-projecten uit te voeren in BIM”, zegt Ronald Baan,  Hoofd Uitvoeringsmethoden bij MBG.

Ronald Baan: “AZ Sint-Maarten was ook voor ons de eerste echte kennismaking met BIM. In de aanbestedingsfase hebben we met een tiental collega’s een Revit- en Navisworks-cursus gevolgd om de software onder de knie te krijgen en hebben we  meteen een BIM-manager aangesteld. Aanvankelijk was het uiteraard zoeken en tasten, maar we hebben al doende zeer veel geleerd: hoe we de BIM-modellen voor architectuur en stabiliteit konden gebruiken, hoe we er snedes uit konden distilleren om inzicht te krijgen in het project, hoe we onze werkvoorbereiding konden optimaliseren, hoe we er zelfs de meet- en vorderingsstaten en facturatie aan konden koppelen … Kortom: we maakten zeer snel progressie en waren vrijwel meteen overtuigd van de grote meerwaarde van BIM.”

“We waren vrijwel meteen overtuigd van de enorme meerwaarde van BIM”, zegt Ronald Baan.

Het belang van de BIM-manager

“Het heeft de nodige tijd, moeite en investeringen gekost om ons het ‘bimmen’ eigen te maken, maar zodra dat het geval was, liep het als een trein. Achteraf bekeken is het dus zeker de moeite waard geweest, temeer omdat we er vandaag nog altijd de vruchten van plukken. We beschikken inmiddels over een gespecialiseerde interne BIM-cel en  voeren nu alle Design & Build-projecten uit   in BIM, met gecoördineerde modellen voor architectuur, stabiliteit, technieken enzovoort. De realisatie van het AZ Sint-Maarten ziekenhuis heeft  het gebruik van de BIM methodologie bij ons  in een stroomversnelling gebracht en heeft ons waardevolle expertise opgeleverd. Zo hechten we vandaag heel wat belang aan de cruciale rol van de BIM-manager, die de complexe taak heeft om een BIM-protocol uit te werken en de verschillende modellen op elkaar af te stemmen om clashes of tegenstrijdigheden te vermijden. Bij de realisatie van het AZ Sint-Maarten werd deze verantwoordelijkheid verdeeld over verschillende partijen,  dat was niet altijd even efficiënt. Vandaar  we in dit opzicht graag het laken naar ons toe trekken, zodat we mee aan het stuur zitten.”

Collectief gebruik van BIM stimuleren

“Dit laatste vinden we overigens zeer belangrijk. We worden graag vanaf het prille begin betrokken, zodat we er via onze bouwtechnische kennis voor kunnen zorgen dat een ontwerp optimaal uitvoerbaar is. Hierbij is in onze ogen een belangrijke rol weggelegd voor de bouwheer, die het collectieve gebruik van BIM moet stimuleren. Helaas worden aannemers vaak pas in een later stadium ingeschakeld, waardoor het erg moeilijk is om alsnog het onderste uit de kan te halen. AZ Sint-Maarten heeft bewezen dat het anders kan en dat het loont om meteen met iedereen rond de (BIM-)tafel te gaan zitten. Hopelijk kan dit andere bouwheren inspireren, want vele  aannemers, architecten en studiebureaus zijn klaar om – net als ons – mee op de BIM-kar te springen!”      ′

Jan Claesen, technisch directeur van AZ Sint-Maarten in Mechelen: ‘Ook in de exploitatie werpt BIM elke dag zijn vruchten af’

BAZ
Lees het gehele artikel

Het project dat in België de weg bereidde, is AZ Sint-Maarten in Mechelen, dat op 15 oktober 2018 de deuren opende. Een kleine tweeënhalf jaar na datum haalt technisch directeur Jan Claesen herinneringen op aan de pioniersjaren en legt hij ons uit hoe BIM ook bij de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis zijn nut bewijst: “Het is nu al duidelijk dat we het leergeld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen.”

Jan Claesen: “De keuze voor BIM heeft binnen het projectteam voor eensgezindheid, engagement en een vlotte samenwerking gezorgd.”

Wanneer zijn jullie destijds voor het eerst in contact gekomen met BIM? Hoe is het idee ontstaan om het toe te passen bij het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van AZ Sint-Maarten?

“AZ Sint-Maarten was een project van 350 miljoen euro. We beseften maar al te goed dat het een enorme uitdaging zou worden om zo’n
gigantisch complex binnen de beoogde timing en het vooropgestelde budget te realiseren. Niemand was vertrouwd met het grootschalige karakter van die opdracht, en dus ging ik op zoek naar een projectbeheer en -managementtool die ons kon helpen om het overzicht te bewaren en alles ‘behapbaar’ te houden. Zo hoopten we onaangename verrassingen op het vlak van planning, budgetbeheer, communicatie en coördinatie al in een vroeg stadium te kunnen detecteren en verhelpen – lees: reeds in de voorbereidingsfase, zodat we tijdens de uitvoering alles op een rijtje zouden hebben. Bovendien wilden we zo vermijden dat er ‘en cours de route’ cruciale informatie verloren ging. Documenten die kwijtraken, mensen die van functie veranderen, …: het zijn banale euvels die een grote impact kunnen hebben, dus daar wilden we op anticiperen. Ook met het oog op de exploitatie. Na een zoektocht op het internet, een tip van onze softwareleverancier Autodesk en een rondvraag in academische en architecturale kringen kwam BIM naar voren als ‘deux ex machina’, die in Nederland en Frankrijk al veelbelovende resultaten had opgeleverd. Zo is de bal dus aan het rollen gegaan.”

BIM was op dat moment nog toekomstmuziek in België. Moesten jullie afrekenen met zogeheten ‘kinderziektes’?

“Uiteraard, dat was onvermijdelijk. Precedenten waren er vijftien jaar geleden niet in ons land, dus zowel wij als de architect en de betrokken studiebureaus beseften aanvankelijk nog niet ten volle wat het allemaal zou inhouden. Enerzijds botsten we op technologische beperkingen zoals onaangepaste software en een te beperkte capaciteit en rekensnelheid van computers, anderzijds vertrokken we qua structuur en werkwijze van een wit blad. We zijn omstreeks 2008 samen met VK Architects & Engineers naar Nederland getrokken om twee mooie cases te bestuderen en ‘good practices’ te vergaren. Dat gaf ons een boost, want daaruit bleek dat het wel degelijk haalbaar was om een ziekenhuis van 100.000 m² te realiseren met behulp van BIM. We besloten er dan ook resoluut voor te gaan en de BIM-methodiek vanaf de ontwerpfase te implementeren in ons project, gekoppeld aan de BouwData-werkmethodiek van Peggy Bovens (PB calc & consult) om het budget onder controle te houden.”

Wat is in jullie ogen de belangrijkste meerwaarde van BIM geweest bij de realisatie van het nieuwe ziekenhuis?

“Niet alleen de gebruikelijke clashcontroles en bijbehorende praktische en financiële voordelen, maar zeker ook de openheid en transparantie die we via het gezamenlijke BIM-model konden garanderen. De traditionele beschrijvingen, lastenboeken en meetstaten waren nog niet gekoppeld aan BIM – dat was op dat moment een stap te ver – maar geïnteresseerde aannemers kregen wel inzicht in de (voorlopige) opbouw, de manier waarop de calculaties gebeurd waren, enzovoort. Dat was voor hen een enorme meerwaarde, onder meer op het vlak van risico-inschatting. Al nam dat natuurlijk niet weg dat ze nog steeds informatie moesten toevoegen of aanpassingen moesten doorvoeren om het BIM-model ‘matuur’ te maken voor uitvoering. Dat ging onvermijdelijk gepaard met een intensief leertraject, maar eens dat achter de rug was, heeft de BIM-methodiek ook voor hen echt wel zijn vruchten afgeworpen (planning opmaken, hoeveelheden deduceren, clashes met technieken oplossen, …). Alle belangrijke knopen werden in de voorbereidingsfase doorgehakt, zodat we ons tijdens de uitvoering niet meer door dagelijkse discussies en overlegmomenten hoefden te worstelen. Qua doorlooptijd, efficiëntie en faalkost- en afvalreductie (makkelijk 10 à 15%) heeft dat een gigantisch verschil gemaakt. Tot slot heeft de keuze voor BIM ook voor eensgezindheid, engagement en een vlotte samenwerking gezorgd. Het was voor alle bouwpartners een sprong in het diepe en dat schepte duidelijk een band. Hoe moeilijk het soms ook was: er hing altijd een positieve dynamiek rond het project. Van officiële klachten of betwistingen was geen sprake. Als je weet hoe complex en vooruitstrevend de realisatie van AZ Sint-Maarten was, mag dat gerust een huzarenstuk genoemd worden.”

BIM-visualisatie van AZ Sint-Maarten.

Zijn er zaken die jullie achteraf bekeken anders zouden aanpakken? Hebben jullie bepaalde lessen getrokken?

“Jazeker, met de huidige kennis van zaken zouden we ons veel meer focussen op de vijftigjarige exploitatie en zouden we de informatie in het BIM-model nog efficiënter proberen te gebruiken. Gezien ons toenmalige gebrek aan ervaring hebben we de architect en studiebureaus destijds geen vaste structuur opgelegd, waardoor iedereen naar best vermogen gegevens heeft geïnjecteerd in het model. Maar wat op dat moment voor bepaalde bouwpartners opportuun was, is niet altijd wat we nu in exploitatie nodig hebben. Als bouwheer zouden we dus duidelijkere ‘spelregels’ uitwerken en zeer concrete minimumeisen opleggen: hoe worden schilderwerken aangegeven in het model, wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten deuren, kunnen we kranen en ‘afsluiters’ makkelijk oplijsten in hoeveelheden, …? Dit alles om het latere onderhoud en technische interventies aanzienlijk te vergemakkelijken. Bij de bouw van de nieuwe jeugd- en kinderpsychiatrie op onze site, waarbij we opnieuw de BIM-kaart zullen trekken, willen we die kans geen tweede keer missen!”

Jullie hebben intussen twee jaar exploitatie achter de rug. Hoe nuttig is BIM voor de dagelijkse werking van het nieuwe ziekenhuis?

“Zeer nuttig! Minder dan een jaar na opening beschikten we over een operationele, up-to-date planning voor facilitair en technisch onderhoud en een financiële meerjarenplanning, gebaseerd op het BIM-model, waar we sindsdien elke dag mee werken. In plaats van allerlei gegevens te moeten verzamelen in functie van onderhoud, documentatie, enzovoort, deduceren we alles via enkele muisklikken uit het BIM-model. En als er technische of structurele aanpassingen of verbouwingen nodig zijn, kunnen we terugvallen en voortbouwen op handige as-builtmodellen. Qua tijdswinst en efficiëntie is dat een wereld van verschil. Het is nu al duidelijk dat we het leergeld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen, onder meer omdat het ziekenhuis veel beter te ‘managen’ is. Dankzij BIM kunnen we alles in goede banen leiden met een beperkte technische equipe, terwijl ik anders minstens twee extra werknemers nodig zou hebben voor de projectwerking.”

De realisatie van AZ Sint-Maarten was een klinkend succes. Heb je het gevoel dat het als een voorbeeldproject op het vlak van BIM beschouwd wordt?

“Jazeker, onder meer omdat we het meteen op alle disciplines hebben toegepast (architectuur, technieken, voltooiing, …). We worden regelmatig geconsulteerd door binnen- én buitenlandse personen en partijen die zich afvragen hoe we het precies hebben aangepakt, wat de pro’s en contra’s zijn, welke zaken ze zeker in rekening zouden moeten brengen, …. Ik ben ervan overtuigd dat ons project er mee voor heeft gezorgd dat BIM intussen gemeengoed is en zelfs bijna als een standaard beschouwd wordt. Een vaststelling waar ik zeer blij mee ben, want ik vond het ook wel onze taak om iets ‘terug te geven’ aan de maatschappij in ruil voor de steun die we van de overheid gekregen hebben om ons project te kunnen realiseren. Ik denk dat we daar zeker in geslaagd zijn!”    

AZ Sint-Maarten viert 15 jaar samenwerking met Memisa met een extra cheque

overhandiging_cheque_memisa
Lees het gehele artikel

In 2005 ging AZ Sint-Maarten via Memisa een partnership aan met een ziekenhuis en een gezondheidszone in Budjala, in het tropische regenwoud van Congo. Na 15 jaar is de samenwerking nog steeds actief en meer dan ooit nodig. N.a.v. het jubileum schenkt AZ Sint-Maarten bovenop de normale steun een extra cheque van 15.000 euro voor de renovatie van een gezondheidscentrum.

Professionele, toegankelijke en betaalbare zorg bieden zit gebeiteld in de missie van AZ Sint-Maarten. Sinds de vraag van Memisa, een Belgische ngo actief in medische ontwikkelingssamenwerking, in 2005 doen we dit niet alleen in de regio Mechelen maar ook voor de gezondheidszone Budjala.

Zorg binnen een straal van zes kilometer

De gezondheidszone Budjala is ongeveer even groot als de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant samen en is onderverdeeld in dertien lokale gezondheidsgebieden. In deze gezondheidszone steunen we een ziekenhuis dat samenwerkt met een kleiner ziekenhuis. Elk van de dertien gezondheidsgebieden beschikt over een gezondheidscentrum en een aantal kleinere gezondheidsposten. De bedoeling is dat de 150.000 bewoners van het gebied binnen een straal van zes kilometer aan medische zorg kan geraken.

Broodnodige financiële en materiële hulp

Met de permanente crisis waarin Congo zich bevindt, redt onze sponsoring duizenden mensenlevens. We engageren ons om jaarlijks 12.500€ te geven voor vier grote uitgaveposten: veilige en toegankelijke medicatie, de vorming van medewerkers, premies voor medewerkers (zodat het personeelsverloop vermindert en de know-how beter behouden blijft) en de dagelijkse werking.

Tussentijds wordt er ook nog iets extra’s gegeven. In 2015-2016 droegen we 50.000€ extra bij voor de renovatie van de volledige ziekenhuissite. Een heel belangrijk project dat we de voorbije jaren extra financierden bovenop onze jaarbijdrage, is het uitrollen van de strijd tegen ondervoeding. N.a.v. de verhuis naar de nieuwbouw van AZ Sint-Maarten verscheepten we ook ziekenhuismateriaal dat overbodig werd in Duffel en Mechelen naar Budjala, net zoals arbeidskledij.

Ook de tweejaarlijkse inleefreis is een vaste waarde. Telkens andere medewerkers van ons ziekenhuis trekken dan zo’n twee weken naar Budjala. Vanuit hun eigen specialiteit bekijken ze de toestand ter plaatse en helpen ze om de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen.

Waar komen onze centen vandaan?

Een groot deel komt van maandelijkse en jaarlijkse donoren. O.a. medewerkers en sympathisanten van AZ Sint-Maarten, de Emmaüs-groep en Zorgnet-Icuro doen al vele jaren een serieuze duit in het zakje.

Een ander groot deel komt van acties. We denken dan aan een salsa-avond, Music for Memisa, verkoop van smoothies en warme wafels, posterbeurs. Aan de inkom van het ziekenhuis staat een mooie inzamelzuil die goed gespijsd wordt door voorbijgangers.

15-jarig partnerschap: een nieuw project

De bevolking gaf aan dat niet alleen de kwaliteit van de zorg een belangrijk aandachtspunt blijft, maar ook de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom vroegen de lokale vertegenwoordigers om verschillende gezondheidscentra grondig te renoveren of zelfs helemaal te verbouwen. De kosten bedragen ongeveer 18.000€ per gezondheidscentrum, zonder de medische uitrusting. Daar kunnen we nu 15.000€ aan bijdragen.

Ondanks hun schijnende armoede leggen ze hiervoor zelf geld opzij, maken ze zelf de stenen voor de verschillende gebouwen en ondersteunen ze de vakmannen zodat het aantal uren dat betaald moet worden, zo laag mogelijk gehouden wordt. Maar de armoede is zo groot, dat ze het niet volledig zelf kunnen betalen. Daarom slaan we de handen in elkaar. Financieel, maar ook materieel. In januari gaven we heel wat medische goederen mee met onze inleefreizigers, dr. Len Verbeke en Sophie Verroken (verpleegkundige mediumcare).

Van succesvolle verhuizing tot efficiënte verbetercyclus

az-maarten-8951-0918
Lees het gehele artikel

Op 15 oktober 2018 opende het AZ Sint-Maarten zijn deuren in Mechelen. Ruim acht maanden na de opening is het tijd om terug te blikken op die logistieke operatie. Meer dan 1.500 werknemers en 200 artsen verhuisden toen van de drie oude campussen naar hun nieuwe werkplek aan de Liersesteenweg. Aan het woord zijn directeur kwaliteit & strategie Nico Garmyn en verpleegkundig en paramedisch directeur Patrick Nieulandt.

De verhuizing en de eerste operationele maanden van het AZ Sint-Maarten verliepen vlot. De basis voor dat succes was de inspraak van werknemers en gebruikers vanaf de ontwerpfase van de bouw. Meer dan 45 gespecialiseerde gebruikersgroepen verzamelden hun input voor dat ontwerp. Ook voor de samenstelling van de teams en het uitdenken van alle ondersteunende en logistieke processen gaven de expertgroepen hun inbreng. “Die processen moesten volledig worden herdacht”, verklaart Nico Garmyn. “Simpelweg omdat je de werkwijzen die in de oude campussen gangbaar waren, niet kunt kopiëren in een nieuw gebouw. Verder was een doorgedreven participatie van artsen, verpleegkundigen en de technisch, logistiek en administratief medewerkers de rode draad in het verhuistraject van AZ Sint-Maarten.” 

Verbetercyclus

Drie jaar voorbereiding
De volledige voorbereiding van de verhuizing en opstart van het nieuwe ziekenhuis heeft drie jaar in beslag genomen. Eerst werden de wijzigende processen in kaart gebracht en projectmatig omgevormd naar de nieuwe werkomgeving. Vervolgens werd de nieuwe organisatiestructuur stap voor stap opgebouwd. “Twee jaar voor de inhuizing waren de nieuwe structuur en bijbehorende hoofdverantwoordelijken bekend bij alle medewerkers”, verduidelijkt Patrick Nieulandt. “Net zoals de werkroosters en de beschikbare personeelsbezetting van elk team. Nadien stond   het traject naar de teamsamenstelling centraal: medewerkers gaven hun top 3 van de afdelingen en functies. Belangrijk daarbij is dat onze mensen voor een totaal nieuwe job konden gaan. Zo is een voormalige medewerker van de dienst communicatie nu de hoofdverantwoordelijke van de dienst zorgondersteunende administratie. Vanzelfsprekend kon je er ook voor kiezen om je oude functie te behouden. Ongeveer 85 procent van onze mensen kreeg zijn of haar voorkeursjob. En 93% kreeg een job uit de persoonlijke top 3. Eén jaar voor de verhuis wist elke medewerker waar hij of zij zou gaan werken. Na de teamsamenstelling was het tijd voor het sluitstuk van de inhuizing: de training van de medewerkers. Zo raakten medewerkers vertrouwd met de nieuwe werkomgeving en  teamleden op elkaar ingespeeld voor de start van het nieuwe ziekenhuis.”

Van verhuizing tot evaluatie
“Ook de verhuizing zelf was een huzarenstuk”, vertelt Nico Garmyn. “Natuurlijk gaat zo’n logistieke operatie niet zonder slag of stoot. Toch kunnen we zeggen dat alles bijzonder vlot is verlopen, dankzij een minutieuze voorbereiding in twaalf thematische teams waaronder verhuis patiënt, materiaal, installatie medisch-technische toestellen, opstart ICT, …. Eén van de succesfactoren tijdens de verhuisweek was een coördinatiecel met vier helpdeskmedewerkers bij wie alle personeelsleden terechtkonden om problemen of knelpunten te melden. Daarnaast stonden vier interventieteams paraat voor de ondersteuning op het vlak van ICT, logistiek, materiaal en zorg. Met die teams konden we zeer snel reageren op onvoorziene problemen, die altijd opduiken bij zo’n grote logistieke operatie. Na de verhuisweek stond een kerngroep in om alle openstaande issues te behandelen. Vanaf maart onderzoeken we structureel waar we nog moeten bijsturen op interne processen en organisatie.”

Verbetercyclus

Bestaande campussen zijn samengevoegd op één nieuwbouwlocatie.

Dat onderzoek verloopt via verschillende sporen. Patrick Nieulandt: “We doen bijvoorbeeld een rondgang op de 75 afdelingen. De medewerkers bereiden zich voor met een vragenlijst als leidraad en op basis daarvan houden we een open babbel met het hele team. We vragen hoe de opstartfase in hun ogen is verlopen en proberen te achterhalen wat de prioritaire werkpunten zijn. Vanzelfsprekend is het de verantwoordelijkheid van de teams zelf om de eigen werkpunten af te handelen. Maar vaak zijn er zaken die het best op ziekenhuisniveau worden aangepakt. Een tweede onderzoeksspoor bestaat uit de evaluatie van de zorgondersteunende facilitaire en logistieke processen. Denk aan patiëntenvervoer, schoonmaak, toelevering van materiaal of de distributie van medicatie. We vroegen aan de medewerkers om die processen te beoordelen. Bijvoorbeeld de afvalverwerking op een afdeling: geef je die een 1 op 10 of een 10 op 10? Als iemand een lage score geeft, achterhalen we wat daarvan de oorzaak is. Met die bevindingen gaan we dan onmiddellijk en gericht aan de slag.”

Digitalisering leidt tot inzicht
Nico Garmyn: “Veel processen in het AZ Sint-Maarten zijn gedigitaliseerd, dus hebben we een schat aan data om verbeterpunten op te sporen. Neem bijvoorbeeld het patiëntenvervoer in het ziekenhuis: we weten wanneer de oproep gebeurt, wanneer de patiënt naar het onderzoek vertrekt, wanneer de oproep gebeurt om de patiënt weer op te halen en hoe lang de patiënt moet wachten. We boekten ondertussen een sterke verbetering in de vertrektijden naar de onderzoeksafdelingen. Tegelijk merken we een verbeterpotentieel in de wachttijd van de onderzoeksafdeling naar de verblijfsafdeling.” Patrick Nieulandt: “Met onderzoek en data-analyse merk je snel de quick wins op. Verbeterpunten waarvoor bij wijze van spreken maar één telefoontje naar de technische dienst nodig is. Zulke ingrepen bevorderen heel snel de tevredenheid van medewerkers op de betrokken afdelingen. Op andere zaken moet je inzoomen en die verbeteringen vragen dan ook meer tijd.”

Verbetercyclus

Directeur kwaliteit & strategie Nico Garmyn.


Patiëntentevredenheid
“Vanzelfsprekend polsen we hoe de patiënten het nieuwe ziekenhuis ervaren. Ook dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken. In de eerste plaats is er de tevredenheidsenquête die twee keer per jaar wordt uitgevoerd. Een eerste meting vond plaats in november, vlak na de opening. De tweede enquête is ondertussen uitgevoerd en de resultaten zijn eerstdaags bekend. Ook een interessante infobron is de website van het AZ Sint-Maarten waar patiënten hun beoordeling kunnen geven met een score en bijbehorende commentaren. Die info gaat rechtstreeks naar de betrokken diensten, zodat de nodige actie kan worden uitgevoerd.” Nico Garmyn: “Onze derde bron is de klachtenbemiddeling van het ziekenhuis. Onmiddellijk na de opening was er een opmerkelijke stijging van het aantal klachten. Uit de analyse bleek dat die vooral te maken hadden met de verandering op zich. In de buurt van de oude campussen kon je bijvoorbeeld gratis parkeren. Terwijl er bij het nieuwe ziekenhuis alleen een betaalparking is. Uit zulke klachten leren we natuurlijk dat ook onze communicatie heel belangrijk is.”  

Verbetercyclus

AZ Sint-Maarten wint twee prestigieuze IFMA Facility Awards

ifma
Lees het gehele artikel

AZ Sint-Maarten heeft tijdens de IFMA Facility Awards van donderdag 9 mei 2019 niet één maar twee awards gewonnen. Zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury gingen naar het FELOZA- en nieuwbouwproject van het ziekenhuis. De awards zijn de kers op de taart voor jaren van voorbereiding en planning van de nieuwbouw, maar vooral een erkenning van al het harde werk van de medewerkers van AZ Sint-Maarten.

Met het FELOZA- en nieuwbouwproject heeft AZ Sint-Maarten de ambitie om onze zorg en efficiëntie verder te optimaliseren. Daarbij ligt de focus op kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt door onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Die insteek was de doorslaggevende factor voor de vakjury om voor AZ Sint-Maarten te kiezen. Andere genomineerden waren AXA Belgium, KBC Groep, Microsoft Belux en North Sea Port.

Facilitaire krachten bundelen voor optimale zorgondersteuning
Een volledig nieuw ziekenhuis uittekenen en klaarmaken voor de toekomst biedt ongekende opportuniteiten. Van bij de start was het duidelijk: overkoepelend projectleider en technisch directeur Jan Claesen, facilitair directeur Annelies Van Gaver en bij uitbreiding het voltallige management legden de lat hoog. AZ Sint-Maarten zou de nieuwbouw aangrijpen om alle ondersteunende processen voor de patiëntzorg en patiëntveiligheid fundamenteel te optimaliseren. Door de facilitaire krachten te bundelen, realiseerde AZ Sint-Maarten een geheel van randraderen die samenwerken en één geïntegreerd geheel vormen.

BIM-filosofie
Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis hanteerde AZ Sint-Maarten als eerste in België het BIM-principe op deze schaalgrootte.  BIM, dat staat voor Building Information Modelling, is een manier om efficiënt te bouwen aan de hand van een digitaal model van een constructie waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan aan de bouw van een bepaalde ruimte specifiek bouwmateriaal gekoppeld worden. AZ Sint-Maarten heeft zich met de nieuwbouw geprofileerd tot voortrekker van het BIM in de Belgische bouwwereld. Jan Claesen: “Onze vijf bouwpartners zijn meegestapt in onze BIM-filosofie, waardoor we onze nieuwbouw met succes konden realiseren binnen de voorziene tijd en budget.”

FELOZA
Nog voor het architecturaal uittekenen van de nieuwbouw deed AZ Sint-Maarten een logistieke oefening. “Door het uittekenen van een efficiëntere en meer uitgebreide facilitaire dienstverlening en door het optimaliseren van de materiaal- en patiëntenstromen, zorgen we ervoor dat de zorgverleners ontzorgd worden”, aldus Annelies Van Gaver. AZ Sint-Maarten ontwikkelde daarvoor het project FELOZA (Facilitaire En Logistieke Ondersteuning van ZiekenhuisAfdelingen) waarbij innovatie, digitalisatie en automatisatie de rode draad vormen. Doelstelling was om de zorgverleners maximaal te ondersteunen, zodat zij zich volop kunnen focussen op de zorg van de patiënt. Annelies Van Gaver: “Op die manier worden ondersteunende diensten partners in de zorg en dragen ze ook hun steentje bij aan de zorg voor de patiënt. We weten dat we er nog niet helemaal zijn, maar de award maakt wel duidelijk dat we met onze visie en aanpak de juiste weg zijn ingeslagen.”

IFMA Facility Awards
De toonaangevende IFMA Facility Awards worden tweejaarlijks uitgereikt aan het meest innovatieve facilitaire project van het jaar. De IFMA Facility Awards zijn een initiatief van de International Facility Management Association, een beroepsvereniging voor professionals actief in de wereld van Facility Management en Facilitaire Dienstverlening. De vakjury bestond uit facility managers, vertegenwoordigers uit de vakverenigingen, onderwijs- en opleidingsinstellingen en de vakpers. De jury hanteerde verschillende criteria om het Project of the Year te kiezen. De publieksprijs werd toegekend aan de hand van stemmen, waarbij veertig procent via een stemformulier op de IFMA-website en zestig procent via stemmen tijdens de awarduitreiking van 9 mei.