Tagarchief: Beurzen & Evenementen

Zorg.tech-congres 2019: Wat kan de zorg leren van de industrie?

awards
Lees het gehele artikel

Het jaarlijkse congres van Zorg.tech, de Vlaamse organisatie voor leidinggevende medewerkers in de planning, realisatie en technische exploitatie van gebouwen en installaties van instellingen voor algemene gezondheidszorg, vond dit jaar plaats in Brussels Kart, in Groot-Bijgaarden. Deze keer wilden de deelnemers uitvissen welke inspiratie en leerrijke ervaringen ze kunnen vinden in de industrie.

Bart Michiels en Florian Anaf kwamen toelichten hoe sportgigant Nike de toekomst ziet. Hun werkgever wil zich inpassen in de circulaire economie. Het koos al voor hernieuwbare energie, multimodale logistiek, groene gevels, bijenkasten op het dak en recyclage. Een vlotte en boeiende presentatie maar, zoals gebruikelijk bij Amerikaanse bedrijven, erg mainstream-correct en ook erg gepolijst. De vermelde acties en ingrepen waren bijna allemaal gebaseerd op marketing- en investeringsbeslissingen, niet gegroeid vanuit operationele situaties. Eén keer lichtten ze toch een tipje van de sluier: dat Engeland er niet in slaagde door te dringen tot de finale van het voorbije WK voetbal liet Nike achter met een stock van onverkoopbare t-shirts voor de Engelse markt. “Vroeger zouden die in de versnipperaar zijn beland”, klonk het. “Nu zijn ze gerecycleerd in rugzakjes.”

Picanol
Een fabrikant van weefgetouwen die inspiratie levert voor de zorgsector? Geert Ostyn van Picanol bewees met verve dat dit kan. Picanol is wereldwijd één van de belangrijkste spelers in zijn sector. Met Picanol-machines worden zowel jeans geweven als autobanden. Het bedrijf verwezenlijkt 80% van zijn omzet buiten Europa, maar stelt twee derde van zijn personeelsleden te werk in Ieper. “Op die ene site zijn dan ook heel wat mensen met uiteenlopende skills aan het werk”, gaf Ostyn mee. “Maar dikwijls misten ze een overzicht van het geheel. Zo ontdekten we dat 80% van onze medewerkers niet wist wat 3D-printen is. Anderzijds organiseerden we al veel rondleidingen voor bezoekers op onze site. Daarom besloten we dit open te trekken, zodat eigen medewerkers er ook te weten komen waarmee hun collega’s bezig zijn. We laten bij die rondleidingen de medewerkers van de specifieke zones het woord voeren. Zo kweken we nieuwe ambassadeurs, want nu hebben ze allemaal een compleet verhaal te vertellen over wat Picanol doet.”

Exoskelet
De interactiviteit uit zich ook op andere vlakken. Zo gaf Picanol al driehonderd medewerkers de gelegenheid om een exoskelet uit te testen. “Niet alleen in de fabriek, maar ook voor werkjes thuis. Mogelijk kunnen exoskeletten een rol spelen in het blijven werken op hogere leeftijd, al hebben we intussen besloten om het gebruik ervan niet uit te rollen.” Ostyn maakt er geen punt van dat dergelijke experimenten niet tot de implementatie van de gebruikte techniek leiden. “Het is belangrijk dat werknemers er op een ongedwongen manier mee kunnen kennismaken en hun ervaringen terugkoppelen. Afwisseling is belangrijk, merkten we al tijdens de digitalisering van onze bedrijfsprocessen. En ook verrassing. De afwezigheid daarvan leidt tot stress op de werkvloer.”

Zorg.tech-congres 2019

Christophe Allaert (AZ Damiaan Oostende).

In zijn inleiding verwees voormalig minister van zorg Steven Vanackere naar de heersende fusie- en consolidatiegolf in de zorgsector. Die heeft volgens hem alles te maken met de zware investeringsinspanningen, die er noodzakelijk zijn om de snelle evolutie van de techniek te kunnen blijven volgen. Voor financieel minder krachtige groepen wordt het moeilijker om toegang te krijgen tot de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Zorg.tech-congres 2019

Carl Zwinnen (Jessa Ziekenhuis Hasselt).


Tussen twee werelden
De Zorg.tech-leden Karl Zwinnen en Christophe Allaert, van respectievelijk het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en AZ Damiaan in Oostende, werkten eerder in de industrie; Karl bij Janssen Pharmaceutica en Daikin. Ze vergeleken hun ervaringen. “Een ziekenhuis is complexer en groter dan heel wat bedrijven. Maar de technische ploeg is er dikwijls veel kleiner. En wanneer er wat misloopt in de industrie krijgen de technische diensten sneller extra ondersteuning”, klonk het. “Congressen zoals dit zijn dan ook erg nuttig om onderling ervaringen uit te wisselen.”

Sociaal project
Zoals gebruikelijk werden op het congres ook de ‘awards’ uitgereikt; bekroningen – of eerder ruggensteuntjes – voor sterke sociale projecten in de zorgsector. De eerste prijs ging dit jaar naar woonzorgcentrum Dijlehof in Leuven, voor het project ‘Dagelijks Groen’. Dit wzc wil aangepast tuinmateriaal aankopen om het oudere mensen mogelijk te maken dagelijks actief bezig te zijn met groen. De tweede prijs was ook voor een Leuvense organisatie. Medisch Pedagogisch Centrum Terbank wil een ‘Rustbox’ gebruiken als hulpmiddel om te leren omgaan met spanningen en om conflicten te vermijden. MPC Terbank is een multifunctioneel centrum voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een licht of matig verstandelijke beperking met bijkomende emotionele of gedragsproblemen. Heel wat gedragsproblemen zijn een uiting van spanningen en stress. Om conflicten goed te maken, ontwikkelde Terbank enkele jaren geleden de online-tool Sorrybox, die intussen ook op veel andere plaatsen in Vlaanderen wordt gebruikt.

Zorg.tech-congres 2019

Geert Ostyn (Picanol).

Terbank wil nu de Sorrybox uitbreiden met een Rustbox. Die zal onder meer rustkaartjes bevatten met geluids- en filmfragmenten – zoals slaapmeditaties aangepast aan jongeren met een verstandelijke beperking. Het MPI wil hiermee ook zijn medewerkers bekwamen in sensorimotorische methodieken, zodat dit breed en gevarieerd verankerd kan worden in de organisatie. Het is de bedoeling om het materiaal ook online beschikbaar te stellen, via een speciale website, zodat ook andere voorzieningen er gebruik van kunnen maken.

Vzw Eigen Huis uit Grimbergen sleepte de derde prijs in de wacht met een aangepaste badzetel met hoofdsteun en extra hoes, om het comfortabeler te maken om van een bad te genieten. 

Voldoen aan de klimaatdoelstellingen: minder vierkante meters?

het-ivvd-congres-trok-circa-tweehonderd-delnemers
Lees het gehele artikel

Het jaarlijkse zorgcongres van het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) afgelopen 15 mei op het terrein van Nyenrode Business Universiteit had een heldere doelstelling: tools en best practices aanreiken voor de langetermijnverduurzaming van het zorgvastgoed. Er is geen ontkomen aan, zeggen VWS en TNO. Zorgbreed is een investering van meer dan tien miljard nodig om aan het Akkoord van Parijs te voldoen, te realiseren met ‘zware ambities’. “Stuur op haalbaarheid met bovenwettelijke kwaliteit”, zegt Roberto Traversari van TNO.

Bemoedigende maar ook harde woorden voor de sector, onder meer van kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek (VWS), die ’s middags weer bij de tweede ronde Green Deal Zorg aanwezig moest zijn om 32 nieuwe ondertekenaars te verwelkomen. Syntrus Achmea is één van de nieuwe deelnemers aan het initiatief, dat de CO2-uitstoot drastisch moet terugdringen. “Veel CO2-uitstoot is afkomstig van verwarming en verlichting en dus vastgoedgebonden”, zegt Van Beek. “De zorgsector draagt flink bij aan de CO2-footprint; participatie moet vanuit de eigen kolom komen. Misschien moeten we iets minder doen, wellicht minder bouwen.” De instituties denken mee: NEN is deelnemer aan de Green Deal Zorg en TNO ontwikkelt een routekaart energiebesparing voor de sector, met verschillende scenario’s. Ook de banken hebben gerapporteerd dat het aantal vierkante meters kleiner moet: ‘Van bricks naar clicks’. Kleinere ziekenhuizen, meer e-health. Is het mogelijk? Cijferwaterval Traversari vult Van Beek inhoudelijk aan. “Duurzaamheid is geen nieuw verhaal, maar wel geïntensiveerd in het kader van Parijs en het Groningse aardgasvraagstuk”, zegt de bouwfysisch specialist van TNO. “Concentreer op de CO2-emissie van het vastgoed en op haalbare ingrepen met bovenwettelijke kwaliteit.” De klimaatdoelen van Parijs (95% CO2-reductie in 2050) zijn volgens Traversari alleen met zware ambities te halen (scenario 5 op een schaal van 6). Voor de cure geldt een totaal investeringsbedrag van circa 6 miljard, de care moet het doen met 5 miljard. Is dat veel? Traversari geeft geen uitsluitsel. “We spreken over 28 miljoen vierkante meters zorgvastgoed in Nederland. Als de overheid blijft sturen op Kwh/m² ontstaat een perverse prikkel die niet tot energiereductie leidt. Werk aan een individuele routekaart, met een belangrijke rol voor inkoop. Aan het begin van de keten is veel te winnen.”     

Klimaatdoelstellingen

Gebouw, gebied en gebruik
Vastgoedstrateeg Rinus Vader van Royal HaskoningDHV heeft veel ervaring in het begeleiden van ziekenhuisontwerpen en kiest voor direct taalgebruik. “’Is uw gebouw van na 1996 dan kunt u ervan uitgaan dat de schil van het gebouw op peil is. ‘Vuurtje stoken’ met fossiele brandstoffen moet vanaf nu echter vermeden worden. Het strategisch huisvestingsplan en het meerjarenonderhoud zijn de basis van de routekaarten voor verduurzaming. Neem gebouw, gebied en gebruik altijd samen.” De verduurzaming van Artis, een dierentuincomplex met een groot aantal gebouwen uit de negentiende eeuw, is een voorbeeld van het laatste principe. “Hier zijn grote stappen te maken op het gebied van gebruik, zoals de concentratie van activiteiten in minder ruimten en disciplinering van het personeel.” De gebouwen van Artis zelf bieden gezien de leeftijd beperkte mogelijkheden voor opschaling, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Wellicht kan Artis met behulp van geothermie en het gebruik van restwarmte van grachtwater een ankerpunt vormen in de ontwikkeling van een stedelijk netwerk. “De fysieke ruimte is er.” Het Maasstad Ziekenhuis is zo’n ankerpunt: gewerkt wordt aan een installatie die het ziekenhuis op Zuid tot producent maakt voor het Rotterdamse warmtenet. “Van consument naar prosument”, aldus Manager Vastgoed Max Heijboer. Het ziekenhuis wordt gesponsord door onder meer BNG Bank, dat via een derde partij zonnepanelen plaatst met reclame-uitingen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de verduurzaming van de ziekenhuisorganisatie. “Hierdoor kunnen wij onder meer elektrische busjes laten rijden van de parkeergarage naar het ziekenhuisgebouw.” Energiesponsoring is een innovatieve manier van bekostiging, zegt Caspar Boendermaker van BNG Bank hierover. “Bekostiging is wezenlijk iets anders dan financiering. Er wordt niet alleen geld gevonden, maar een businessmodel. Wij werken graag mee aan initiatieven die een vorm van ‘social return’ opleveren.”

Klimaatdoelstellingen

Hilverbeek Almelo
De workshops boden onder meer twee praktijkvoorbeelden die navolging verdienen. GGZ-woongroep Hilverbeek in Almelo (Twentse Zorgcentra) is herontwikkeld met minimale ingrepen ter verzelfstandiging en verduurzaming: twee rijen studio’s verbonden door een middendeel met ontmoetingsruimten. “Voorbereid op de verdere scheiding van wonen en zorg en zelfs op mogelijke afschaffing van de NHC”, zegt manager Bas van de Moosdijk, van huis uit architect. Het all-electric concept heet ‘Kameleon’ en wordt uitgevoerd zonder dure investeringen als WKO en warmtepomp, met simpel aan te sluiten elektrische radiatoren. Bewoners krijgen een eigen toegang aan de buitenzijde van het laagbouwcomplex en zelfs een tuin. “Voor de doelgroep is zelfstandigheid belangrijk en toch is dit intramurale zorg.” Haalbare herontwikkeling in de wijk. “Wij bouwen niet nieuw. Deze gebouwen uit 1999 hadden nog een flink deel van de boekwaarde. Op deze manier is het toch mogelijk met een sluitende begroting te verduurzamen.” Oranjepark te Ermelo dan, een bosrijke locatie met verouderde appartementen, door Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) overgenomen uit de boedel van Vestia. In hartje Ermelo wordt een woon-zorgcentrum van hoge kwaliteit gerealiseerd, gecombineerd met een gezondheidscentrum, buurtkamer en koopwoningen, mogelijk gemaakt door een investering van Rabobank. Stakeholders verenigd door een assertieve zorgverlener met grondbezit. Anita van der Haar, vastgoedmanager ZNWV tijdens de planontwikkeling: “Er is heel wat koffie gedronken voordat dit plan is beklonken, maar het is het waard.” Oranjepark is een gefaseerd plan. In fase 1 worden woon-zorgcentrum, gezondheidscentrum en buurtkamer gerealiseerd. Vervolgens komt het marktdeel aan bod. Gemengd bouwen onder supervisie van de gemeente, toeziend op de realisatie van een ‘levensloopbestendige meergeneratiebuurt’. Medio 2018 is gestart met de bouw. Van Wijnen realiseert in opdracht van ZNWV naar een ontwerp van IAA Architecten 76 aardgasloze zorgwoningen ter vervanging van de Dillenburg.

Trendradar Zorgvastgoed
Het plenaire deel van de middag werd afgesloten met de presentatie van de jaarlijkse Nationale Trendradar Zorgvastgoed. Net als in eerdere edities wordt de opkomst van de beleggersmarkt benoemd, alsmede de constatering dat ontwikkelingen op het gebied van marktwerking en regelgeving elkaar steeds sneller opvolgen. Adaptief vermogen en integraal denken zijn noodzaak; investeringsrisico’s (lage aanvangsrendementen) horen erbij. De zorgsector wordt volwassen, het afleggen van verantwoording aan marktpartijen raakt geaccepteerd. Is de sector een volwaardige marktpartij en zal zij dat ooit worden? 

Moments deelt expertise op M-Academy

af-fotografie_af17422kopie
Lees het gehele artikel

Met de ‘Creating Hospitality’-aanpak streven we vanuit onze expertise in zorgmeubilair naar een nieuwe vorm van woonzorg. Zorg moet comfort bieden, innovatief zijn en inzetten op beleving. Op de M-academy studiedagen zetten we dat samen met andere experten extra in de verf.

Een gastvrije zorgomgeving creëren
In meer dan 80 jaar heeft Moments een grote expertise opgebouwd in het ontwerpen en produceren van zorgmeubilair. Door onze nauwe contacten met de sector weten we ook perfect wat er leeft en beweegt. Die kennis gebruiken we vandaag voor het ontwikkelen van interieurconcepten die afgestemd zijn op de noden van de bewoners van een woonzorgcentrum, het verzorgend personeel én de bezoekers. Een comfortabele, esthetische en gastvrije zorgomgeving creëren – Creating Hospitality – daar draait het om.

M-Academy

Expertise delen
Vanuit onze expertise, de voeling met de markt en het inzicht in de behoeftes van de mensen in de woonzorg organiseren we regelmatig momenten waarop we experten uit de sector uitnodigen om hun kennis te delen. Speciaal daarvoor hebben we de M-academy opgericht. Op deze studiedagen behandelen we topics die de zorgsector kunnen inspireren. We bespreken er boeiende cases en tendensen, en stellen er opmerkelijke innovaties voor.

M-Academy

Studiedag rond dementie “BeZin voor je begint”
Een van onze meest recente studiedagen ging over dementie. Samen met Ilse De Cauwer van co-thinking care schenen we een licht op de uitdagingen en oplossingen voor een gastvrije dementievriendelijke zorgomgeving. We bekeken de dag door de ogen van een bewoner in een woonzorgcentrum voor personen met dementie. Na een introductie over de essentie van dementie en de impact van architectuur en zorgomgeving op de zorg volgde een ‘fingerfoodbeleving’. Tijdens korte workshops deelden de experten nadien hun kennis over de uitdagingen en mogelijke oplossingen rond akoestiek, geur, kleur- en materiaalkeuze, verlichting en multi-sensorische innovaties. Een leerrijke ervaring die de aanwezigen een ruimer inzicht in de zintuiglijke uitdagingen bij dementie bood en praktische tips aanreikten.

Wilt u ook deelnemen aan een M-academy studiedag? Contacteer ons en we houden u op de hoogte van het programma.

Toekomstbestendig vastgoed vraagt innovatie bij zorgverleners en een betere samenwerking met investeerders

als-investeerder-zijn-zowel-banken-woningcorporaties-als-beleggers-hard-nodig
Lees het gehele artikel

Het ambitieuze uitgangspunt van het zorgvastgoedcongres met de titel ‘Welk zorgvastgoed is er over vijf jaar nodig?’, was moeilijk te coveren. De genoemde termijn schiet gewoonweg tekort, daarover waren de sprekers het eens. Een gevoel van urgentie is echter meer dan welkom, was de conclusie in Van der Valk hotel Utrecht, afgelopen 11 april. Een ‘tsunami’ aan woonwensen en vastgoedeisen treft de sector de laatste jaren, en de zorgvraag is blijvend groter dan het aanbod. Niet over vijf jaar, maar nu al.

Sluit ons zorgvastgoed nog aan op de hedendaagse wensen en eisen? “Wij maken ons onvoldoende druk over de groei van het aantal tachtigplussers en alleenstaanden, er is onvoldoende diversiteit in het woonaanbod, het maatschappelijk aandeel van werkenden daalt en de groei van het zorgaanbod zal altijd kleiner zijn dan de vraag”, waarschuwt Rick Hoogenboom, tevens directeur-bestuurder van De Posten in Enschede, namens ActiZ. Er zijn tussenvormen nodig voor zorgwonen, geclusterd met voorzieningen, maar ‘schotten en potjes’ maken het ingewikkeld. “Bouwen voor Wlz-zorg is niet zo moeilijk; tegelijkertijd houden senioren veel ziekenhuisbedden bezet.” De verschillende congressprekers uit de instellingshoek hebben er allemaal mee te maken, investeerders als banken, beleggers en woningcorporaties zijn er op zijn minst in geïnteresseerd. Ze moeten elkaar alleen nog weten te vinden in transformaties en nieuwbouwtrajecten. Dat is de eenvoudige insteek; de uitdagingen zijn divers en complementair. Naast de noodzakelijke levensduurinvesteringen vraagt zorgvastgoed immers om aanpassingen aan de scheiding van wonen en zorg, wettelijke verduurzaming en afstemming op de groeiende en veranderende vraag. “De zorgkloof, het verschil tussen vraag en aanbod, kan zeker niet alleen met stenen worden opgelost. Het langer thuiswonen vraag om inclusieve wijken”, zegt Hogenboom. “Revalidatie dient bijvoorbeeld te worden geïntegreerd met het gewone leven. Hier zijn grote inspanningen voor nodig in de driehoek gemeente, corporatie en zorgverlener.”

Zorgvastgoedcongres

Eigen beheer of uitbesteden?
Over alles heen ligt de wezensvraag: ben ik als zorgverlener wel op mijn plaats als vastgoedeigenaar, of kan ik de ‘stenen’ beter uitbesteden aan een gespecialiseerde partij? En, in het laatste geval, kan ik een match vinden in dienst van mijn belang? De uitgangspunten van aanpassingen in het vastgoedbezit zijn – afhankelijk van de staat en leeftijd – hetzelfde voor zorg­instellingen in de care- en gehandicaptenzorg, de belangrijkste congresdoelgroep. De oplossingen in het kader van exploitatie en mutatie kunnen evenwel sterk verschillen, afhankelijk van beleid en lokale factoren. Een grote partij als Zorgpartners Midden-Holland (Groene Hart) houdt haar 15 zorglocaties en 11 wooncomplexen liever in eigen bezit; Zorgspectrum (Nieuwegein en omstreken; 1.100 cliënten) concentreert zich op specialistische zorgverlening zonder bezit. “Het is goed dat er meer concurrentie en samenwerking komt in ons werkgebied”, zegt bestuurder Vivian Broex. “Concurrentie tussen zorgverleners dankzij nieuwe spelers, en echte samenwerking met vastgoedpartijen. Vooral in de snelheid van processen kan nog veel worden gewonnen.” Bronia Vermaas, Directeur Vastgoed Zorgpartners: “Het blijkt ingewikkeld goed te matchen met ontwikkelpartijen. Wij zoeken de balans en transformeren en verduurzamen in eigen beheer op basis van natuurlijke momenten.” Johan Loeffen is Ontwikkelaar bij BrabantWonen. Deze woningcorporatie in Oss en Den Bosch heeft het zorgvastgoed van BrabantZorg in bezit genomen, nagenoeg één-op-één. “Ik heb het woord zorgvastgoed in het Groene Boekje opgezocht, en het bleek niet te bestaan”, zegt Loeffen. “Volgens mij gaat het hier over goed wonen én goede zorg; wij staan voor het eerste als het gaat om de lagere inkomens in onze regio; BrabantZorg voor het tweede. Hierin vinden wij elkaar.”

Verduurzaming
Archipel Zorggroep in Eindhoven en omgeving (2.500 cliënten/12 locaties) bewaakt de basis, volgens Manager Vastgoed Bart Smits. “Cliënten vinden het vooral belangrijk dat er plek is, liefst in de eigen omgeving.” Etso Pier, Directeur Servicecentrum Zorggroep Alliade, heeft ook zo’n regiogebonden insteek, maar dan met eigen bezit. De maar liefst 400 locaties en in totaal 1.000 gebouwen in Friesland worden op maat van de lokale vraag aangepast binnen vaste concepten, waardoor zelfs studio’s voor verstandelijke gehandicapten in woongroepen op termijn constructief gekoppeld kunnen worden tot eengezinswoningen. Ook zoekt de gehandicapten- en ouderenzorgorganisatie actief naar samenwerking met gemeenten in het kader van locatie-ontwikkeling. “Daarmee blijft ons vastgoed flexibel en houden wij rekening met de lokale situatie. Het arme Noord-Friesland is een heel andere omgeving dan Beetsterzwaag, waar veel dokters en notarissen wonen.” Alliade besteedt de ontwikkelconcepten aan op basis van plattegronden en UAV-GC-contracten, waarbij de aannemer zijn eigen bouwconcept kan gebruiken en de uitstraling kan verschillen. Dit garandeert zowel diversiteit als een goede prijsvorming, aldus Pier, die als lid van de Werkgroep Zorg Paris Proof van de Dutch Green Building Council adviseert voor maximaal haalbare verduurzaming te kiezen. “Investeer op basis van de levensduur. Je kunt beter klaar zijn voor de doelstellingen van 2050 dan voor 2030. De NHC (normatieve huisvestingscomponent; red.) staat voor 30 jaar nieuwbouw.”

Zorgvastgoedcongres

Bronia Vermaas, Bart Smits en dagvoorzitter Maarten Visser.


Grondprijzen
Voor wie deze meningenpolonaise een grabbelton van sprekersquotes mag lijken: uit de laatste sessie met investeerders kwam een volgende noodzaak naar voren: zoek de juiste match tussen zorg, vastgoed én financiering. “Voor Triodos Bank is duurzaamheid veel breder dan de energieprestatie. Wat doe je als organisatie aan voeding bijvoorbeeld?”, zegt Senior Relatiemanager Zorg en Welzijn Sander Kooiman. Zorg is een speerpunt voor de bank, aldus Kooiman. “Als maatschappelijk verantwoorde belegging. ‘Gespikkeld wonen’ (b.v. combinatie studenten- en senioren; red.) maakt enthousiast, net als particulier initiatief.” Dat beleggers slechts geld komen halen, is sowieso een kwestie van ‘gezond wantrouwen’, meent Victor Gulickx, Fondsmanager Apollo Zorgvastgoed Fonds. “Wij hebben allen een gelijklopend belang. Goede zorgverlening op basis van kwalitatieve partijen, is ook voor ons onontbeerlijk.” Investeringspartijen zijn dat zeker waar volume gecreëerd moet worden en investeringsruimte ontbreekt. “Apollo ontwikkelt zorggebouwen en gezondheidscentra op maat van de huurder. Een groot probleem is eerder de stijgende grondprijs in steden als Amsterdam, waardoor het steeds moeilijker wordt voor maatschappen van artsen, fysiotherapeuten en tandartsen te bouwen. Daar zouden gemeenten eens goed naar moeten kijken.”  

Governance Code medisch specialistische zorg

schermafbeelding-2019-06-06-om-08.55.42-kopiren
Lees het gehele artikel

Jaarcongres ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland, donderdag 13 juni te Utrecht

  • Presentatie Governance Code door ZKN-voorzitter Hanneke Klopper
  • bijdragen van onder anderen Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport en Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd.

Onderwerpen:
• Een nieuwe governance code voor medisch specialistische zorg, waarom?
• De relatie tussen good governance en kwaliteit van zorg
• Verankering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor die kwaliteit
• Ondernemerschap als borging voor continuïteit van zorg
• Voortdurend leren en verbeteren als basis voor het succes van kliniekzorg
• De organisatie van medisch specialistische zorg, kan dat ook beter?

Locatie: De Fabrique, Westkanaaldijk 7 Utrecht

Tijd: van 11.45 tot 19.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

Klik hier voor meer informatie

Zorgtotaal 2019: ook jongeren tonen betrokkenheid

mrt-2019-zorgtotaal-alg-2-food
Lees het gehele artikel

Bestuurders met visie, trendsettende beleidsmakers en veel jongeren verzamelden zich begin maart op Zorgtotaal 2019 in Utrecht. Lezingen over en beschouwingen van de zorg waren een voornaam onderdeel van de beurs. Daar kwamen nieuwe ontwikkelingen ter sprake. Zelfs een virtueel ziekenhuis. Op de beursvloer werd flink uitgepakt met al wat met zorg van doen heeft, van inrichting en ondersteuning tot en met voeding.

De zorgsector weet dat er drastische veranderingen doorgevoerd moeten worden om klaar te zijn voor de nabije toekomst. Sterker nog: als we het aan dr. Randall Moore, voormalig CEO van het Mercy Virtual Care Center overlaten, gaan ziekenhuizen virtueel. Evenals bij andere ziekenhuizen ligt de kerntaak van het Mercy Virtual Care Center bij de diagnostisering, behandeling en begeleiding van patiënten. Maar in dit ziekenhuis vind je geen wachtkamers, ziekenhuisbedden en patiënten. 

‘Zorg op afstand’
‘Zorg op afstand’ lijkt de nieuwe weg die ziekenhuizen inslaan. Tenminste, als het aan Randall Moore ligt. In het centrum werken 330 medisch professionals vanachter een computerscherm. Zij zorgen voor patiënten verspreid over 38 ziekenhuizen en in zeven Amerikaanse staten bij mensen thuis. “Mede dankzij virtuele zorg kunnen we de zorg verbeteren en uitbreiden binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. Zo kunnen we de zorgvraag met zo’n dertig tot vijftig procent verlagen en tegelijkertijd patiëntuitkomsten verbeteren”, aldus Randall Moore. 

Zorgtotaal 2019

Bezoekers werden geconfronteerd met een keur aan demonstraties van hulpmiddelen.

Ook al nemen computers en dienstverlening op afstand een rol in, zo ver zijn we in Nederland nog niet. Hier hechten we nog altijd veel waarde aan persoonlijk contact, al zien we dat technologie de overhand krijgt. Operatieve ingrepen gebeuren op veel plaatsen door middel van hoogwaardige technologie. Dat geldt ook voor de verwerking van gegevens van patiënten. Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, ging in zijn openingswoord op de beurs in op het initiatief om zorginstellingen stapsgewijs te verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren. “We willen zorgverleners hiertoe verplichten en zo de zorg dichterbij brengen”, aldus Bruins, die benadrukte dat fouten hierdoor kunnen worden voorkomen en er zo meer tijd komt voor de patiënt. 

Zorgtotaal 2019

Even ervaren wat een bad biedt.


Transparant
Minister Bruins riep in zijn toespraak ook op tot een meer transparante farmaceutische industrie. “Laat ze maar bewijzen waarop de prijs van een medicijn gebaseerd is. Ik zal de farmaceutische industrie blijven aanspreken op het feit dat we betaalbare medicijnen nodig hebben.” Hij reageerde hiermee op een vraag hoe zorgprofessionals goede en betaalbare zorg kunnen blijven leveren als sommige medicijnen steeds duurder worden.

Op de beursvloer van Zorgtotaal 2019 kwamen die aspecten zijdelings aan bod. Op één van de uitdagingen die de zorgsector wacht, was wel fors ingezet: het wemelde er van de jongeren/studenten. Zij konden zich oriënteren op hun studie (voor zover ze al niet in de sector actief waren) en al wat daarmee samenhangt. De zorgsector staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. “De gezondheidszorg staat onder druk en voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg is een transformatie noodzakelijk”, aldus Paul Verdult, manager van de vakbeurzen Zorgtotaal en Zorg & ICT in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Het is een landelijk initiatief om de zorgsector een week lang in de spotlight te zetten. Verdult: “We moeten mensen weer enthousiast gaan maken voor de zorg, de nood is momenteel extreem hoog. Het actieprogramma Werken in de Zorg, dat in maart 2018 werd gepubliceerd, stelt dat er in 2022 een tekort dreigt van 100.000 tot 125.000 medewerkers als er nu niks wordt gedaan.”

Zorgtotaal 2019

Even een moment van ontspanning op Zorgtotaal.


Innovaties
Tijdens Zorgtotaal en Zorg & ICT stonden veel innovaties en ontwikkelingen in de sector centraal. “De beurs stond bol van de inspiratie. Er kwamen veel ‘best practices’ voorbij van zorgorganisaties die al bezig zijn met de toepassing van meer technologie”, legt Verdult uit. Thema’s die uitgebreid aan bod kwamen in de lezingen op de beurs zijn verduurzaming, gastvrijheid en eten en drinken in relatie tot het welzijn van mensen. Highlights waren onder andere de demonstratie over landelijke beeld- en dossierbeschikbaarheid en de presentatie van oplossingen om de zorg beter, sneller en efficiënter te maken. Daar kwam facility management aan de orde en hoe de inrichting en omgeving van een zorginstelling kunnen bijdragen aan een sneller herstel van een patiënt. Verder: Petra Harmsen van Sensize belichtte ‘Dilemma’s in de wijkverpleging’, Theo van der Linden chargeerde met zijn lezing ‘Ze moeten de uitvinder van het aanbesteden voorgoed achter slot en grendel zetten’, Koen Nouws Keij ging dieper in op ‘Duurzaam en gezond aan tafel’ en Helmonder van het Jaar Tommie Niessen liet zijn licht schijnen op ‘Een man in de wijkverpleging’. Op de beursvloer lieten de bezoekers zich vele presentaties welgevallen. Baden, tilliften, sfeervolle inrichting, kledinguitgifte, sanitair en toebehoren, CO2-besparing, uitzendorganisaties met hart voor de werkomgeving, tuinen voor zorgcentra waarin mensen tot rust kunnen komen, maaltijdverdeling en vooral veel gezonde ‘food’. Allemaal ter inspiratie om met plezier in de zorg te (gaan) werken. Om dat plezier nog verder aan te wakkeren, was er een druk bezochte stand met nek- en schoudermassage-apparatuur. Want niet alleen werkdruk, maar ook beursbezoek vraagt om een moment van ontspanning.


Brede productlijn DELABIE voor zorg en utiliteit
DELABIE richt zich met haar brede productlijn op publieke ruimten, waaronder zorginstellingen en rusthuizen. “Van hygiëne-accessoires tot douchezitjes en van kranen tot elektronisch gestuurde urinoirspoelers: in alle producten combineren we efficiëntie, hygiëne en design”, zegt Svea Wagemans, Marketing Medewerker bij DELABIE BENELUX op de Zorgtotaal-stand. DELABIE is een Frans familiebedrijf dat sinds ruim 90 jaar onder meer ergonomische producten voor zorg en utiliteit produceert. De sanitaire producten in zorgcentra hebben specifieke vereisten, waaronder een hoge veiligheidstandaard, weet ze. “Zo zijn onze mengkranen voorzien van een anti-verbrandingsveiligheid.” Ook het assortiment rvs-producten komt hier uitstekend tot zijn recht, door het aanbieden van een hoge hygiënestandaard. Wagemans vervolledigt: “Ook energie- en waterbesparing – en dus duurzaamheid – staan centraal in de oplossingen van DELABIE.” 

DELABIE BENELUX is gevestigd in Brussel.


Lopital toont breedte van assortiment
“We laten alles zien wat we hebben en vertellen waar we voor staan”, zegt Cees van Dam van Lopital. Het bedrijf pakte op Zorgtotaal uit met een grote stand, compleet met tilliften. Ondanks dat de beurs pas een dag oud was, ventileerde Van Dam al zijn tevredenheid over de belangstelling. De presentatie was weliswaar gericht op het ‘volledige’ Lopital-assortiment, maar twee producten sprongen er qua aandacht uit. Zoals het elektrische hoog-laagbad Indra, dat volgens Van Dam niet alleen comfortabel is voor de man of vrouw in het bad, maar ook voor het verzorgend personeel. “Het kan op de ideale werkhoogte worden ingesteld.” Het bad voorziet in een aansprekend design. Diverse bezoekers van de stand ervoeren het comfort, weliswaar zonder water. Veel aandacht was er ook voor de gerestylede, elektrische aankleedtafel Vienna en de Marina douchebrancard. Ook die demonstraties vielen bij de bezoekers in de smaak. De hoog-laagdouche-/toiletstoel Flexo kwalificeerde Van Dam als ‘al 25 jaar een begrip in de zorg’. 

Lopital is gevestigd in Oisterwijk.


Debuut Haelvoet op Zorgtotaal
‘Wat als… (bijna) alles mogelijk was?’ Die slogan sierde de stand van Haelvoet op Zorgtotaal. Het bedrijf debuteerde op de beurs in Utrecht en al snel voelden Joep Gerritse en Suzanne Landrieu zich thuis. Niet alleen vanwege de sfeervol ingerichte stand, maar vooral door de warme belangstelling van vele beursbezoekers. “We zijn al tien jaar actief in Nederland”, zegt Gerritse. “Wat we voorheen via dealers deden, doen we nu zelfstandig.” Haelvoet, een van huis uit Belgisch familiebedrijf, levert medisch meubilair, bedden en comfort-/relaxstoelen aan ziekenhuizen, ouderenzorg en zorghotels. Een deel van het assortiment staat op de stand. Gerritse neemt als voorbeeld het nieuwe concept van hun LAGO-verpleeghuis/ziekenhuisbed: “Care Solutions maakt het ‘state-of-the-art’-bed zeer flexibel en aan te passen aan elke sfeer en/of configuratie voor elke doelgroep.” Haelvoet produceert en assembleert zorgmeubilair in eigen beheer. Het materialenspectrum omvat metaal, hout en stof. “We zijn al meer dan 85 jaar specialist in zorgmeubilair.” 

Haelvoet Nederland is gevestigd in Zaltbommel.


Lensen: ‘DoSocial slaat bruggen’
Samen met een netwerk van bedrijven en medewerkers sociale initiatieven mogelijk maken. Dat is de doelstelling van DoSocial. “De partners verzorgen geluksmomenten en doen maatschappelijk iets terug”, zegt Pieter Couwenbergh van DoSocial. “Denk aan het ondersteunen van evenementen door middel van kennis en mankracht.” Op Zorgtotaal bracht DoSocial een doel in praktijk door op de stand een aantal ouderen uit te nodigen voor een gezellige en goed verzorgde lunch. Thuiszorgverpleegkundige Tommie Niessen, Helmonder van het Jaar, verzorgde voor hen een lezing.  “We verbinden zorg- en andere maatschappelijke organisaties en de focus ligt op kwetsbare ouderen.” Als voorbeelden geeft de woordvoerder muzikale bingo’s, rondvaarten, het inrichten van een Nostalgiekar met voor ouderen herkenbare spullen (vervaardigd in een sociale werkplaats) en de Silverrally. Als partners hebben zich onder meer Lensen en Unilever Food Solutions verbonden aan DoSocial. Robert Verhoeven van Lensen: “Met DoSocial slaan we een brug tussen mensen en bedrijven die iets te bieden hebben en hulpbehoevenden. We dragen daarmee bij aan het welzijn van ouderen en mensen met een beperking, jong en oud, zowel intramuraal als extramuraal.”


Wissner-Bosserhoff toont 360 graden solution
Wissner-Bosserhoff presenteerde op Zorgtotaal de 360 graden solution. “We hebben een nieuw concept ontwikkeld. Daarin komt alles rondom rollen en liggen tot uiting”, zegt Algemeen Directeur Erkan Sahin. De 360 graden cirkel omvat het leven: van geboorte-, normale en langdurige zorg en intensive care tot speciale oplossingen. “Voor elke fase in de levenscyclus van de mens hebben we producten en zorgoplossingen.” Aan die producten en oplossingen koppelt Wissner-Bosserhoff service, opleidingen en trainingen. Als voorbeeld noemt Sahin de beddencoach. “Die verzorgt in de organisatie die een product aanschaft, gerelateerde voorlichting. Het optimaal gebruik van een product is het uitgangspunt van onze doelgerichte aanpak.” Hij vergelijkt het met een smartphone. “Het heeft 1001 mogelijkheden en je gebruikt maar enkele functies. Met de inzet van een beddencoach willen we dat bij het gebruik van een bed voorkomen. Gebruikers moeten alle mogelijkheden en pluspunten van een product, denk aan de nieuwe stretcher Sprint 100, benutten. Dan loont een investering in kwaliteit.” 

Wissner-Bosserhoff is een familiebedrijf, gevestigd in Dordrecht en begaan met zorg. De stand op Zorgtotaal stond in het teken van Meet & Greet.


Nieuwe stand Vervoort straalt beleving uit
‘Beleving’ was het hoofdthema van de stand van Vervoort op Zorgtotaal. Dat kwam tot uiting in de geheel nieuw ontworpen stand. “We willen af van de standaard verpleeghuisinrichting. Wonen en werken in een hedendaagse sfeer, dat staat in onze aanpak centraal. Onze energie steken we in een welkome omgeving voor bewoners, werknemers en bezoekers”, zegt Joost Graat, Accountmanager Zorg bij Vervoort. Het vele groen, met als blikvanger de ‘greentable’, zorgde voor een rustgevend beeld op de stand. De fraaie kwaliteitsmeubels in combinatie met de vele planten past Vervoort veelvuldig toe in de praktijk. “Onze huiselijke aanpak wordt enorm gewaardeerd. Ja, hier hebben we ook geurbeleving. In zorgcentra integreren we ook die dimensie veelvuldig.” Graat wijst op de verlichting: “Een essentieel onderdeel van de inrichting waarvoor opdrachtgevers ook bij ons terecht kunnen.” Vervoort in Goirle is expert op het gebied van horeca-, zorg-, onderwijs- en projectmeubilair in Nederland. Daarnaast verzorgt Vervoort de totaalinrichting van leisure- en hospitalityruimten

Kennisverbinding voor route naar de energietransitie van zorgvastgoed

acr9242550850496474811
Lees het gehele artikel

Het NVTG congres van 11 april 2019 was een succesvolle bijeenkomst met 325 deelnemers, waar de route naar de energietransitie van zorgvastgoed in vele facetten werd toegelicht. Immers, de energietransitie is vroeg of laat onvermijdelijk voor ons allemaal en het impliceert voor ons zowel investeren als innoveren. ‘Hoe doe je dat?’, ‘Wat doe je dan?’ en ‘Wanneer doe je dat?’, zijn daarbij logische vragen. Kennisverbinding is dan cruciaal om beleid, routekaarten, maatregelen en implementatie te doorgronden om samen in Nederland de zorg vooruit te brengen.

Keynotes van Diederik Samsom en Cathy van Beek
Diederik Samsom gaf als voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving richting aan de discussie hoe het gat verkleind kan worden tussen investeringen in de energietransitie en opbrengsten van energiebesparing. De energietransitie hoeft niet gisteren al uitgevoerd te worden. Het kiezen van logische vervangingsmomenten en de trend naar prijsverlaging door marktconformiteit opent de route naar betaalbaarheid van morgen.

Keynote spreker Cathy van Beek, die als kwartiermaker van het Ministerie van VWS de zorgsector vertegenwoordigde bij de klimaattafels, moedigde zorginstellingen aan om beleid op te stellen en maatregelen te nemen aan de hand van Green Deal Zorg en de routekaarten energiebesparing die met behulp van TNO zijn opgesteld. In mei 2019 worden de routekaarten voor de cure- en caresector gepubliceerd. Dagvoorzitter Peter Melis leidde het congres op een frisse en energieke manier en zorgde voor een prettige interactie met het publiek in de zaal.

NVTG congres platform voor kennisverbinding 
Elk jaar is het NVTG congres weer een fantastisch platform voor kennisdeling, het bijwonen van lezingen, het aansterken en uitbreiden van jouw persoonlijke netwerk en het ontmoeten van vakgenoten en professionals in de zorgsector. Het NVTG congres van 11 april 2019 in Conference Center De Koningshof in Veldhoven was goed bezocht! Maar liefst 325 deelnemers hadden zich geregistreerd en dat is inclusief een stijging van +20% ten opzichte van vorig jaar van het aantal congresdeelnemers dat bij een zorginstelling werkt. Op de beursvloer waren +30% meer bedrijven met een stand aanwezig.

Sprekersprogramma geselecteerd met Call for Papers
De sprekers waren geselecteerd op basis van hun inschrijving op de Call for Papers van de NVTG. Op die manier had iedereen in de markt dezelfde gelegenheid om zijn kennis te kunnen delen en was NVTG in de positie om de negen meest interessante abstracts uit te nodigen als spreker op dit congres over de energietransitie. De NVTG was erg verheugd met de kwaliteit van het sprekersprogramma en de manier waarop we dit tot stand hebben kunnen brengen voor de congresdeelnemers.

De reis in de energietransitie van Maastricht UMC+
Het Maastricht UMC+ liet in een keynote lezing samen met RoyalHaskoningDHV zien hoe zij de reis in de energietransitie doorlopen. Het zorglandschap verandert, het energielandschap verandert en dan moeten we ook nog op termijn naar energieneutraal. Stilstaan is geen optie, want als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. Op eigen kracht is 40 tot 50% energiereductie (economisch) haalbaar, daarnaast worden kansen onderzocht om mee te doen aan gebiedsinitiatieven en wordt gezocht naar samenwerking voor de kansen om met een collectief zelf duurzame energie op te (laten) wekken. Telkens wordt bepaald welke stappen effectief zijn en hoe budget doelmatig kan worden besteed (toets op welke CO2-reductie het minst kost per kg reductie). Tot slot wordt geborgd dat de maatregelen vergrendeld worden in het meerjarenonderhoudsplan en lange termijn huisvestingsplan.

Kennisverbinding

Beursvloer voor kennisverbinding en om te netwerken.

Acht lezingen in twee parallelzalen

  • TNO duidde hoe de zorgsector kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen met een toelichting op sectorale routekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed.
  • Strukton liet in combinatie met Stichting Altrecht een praktijkvoorbeeld zien van verduurzaming van zorgvastgoed met de Milieu Thermometer Zorg.
  • Van Beek ingenieurs liet zien hoe eenvoudig het is om energieverspilling te beperken met een energiebeheersysteem door gebruik van slimme tooling en Artificial Intelligence in de regeltechniek.
  • Milieu Platform Zorgsector (MPZ) kaartte aan dat wetgeving zoals de Energie Informatieplicht en de EED verre van voldoende zijn voor de klimaatdoelstellingen. De NVTG heeft een convenant met MPZ om leden te wijzen op de voordelen van de Milieuthermometer Zorg om snel tot actieplannen voor vastgoed en werkprocessen te komen. Zo wordt geborgd dat voldaan wordt aan de (komende) wetgeving voor 2020 en worden handvatten geboden om aan duurzaamheid te werken.
  • Technikeur koppelde de belangrijkste conclusie terug van een rondetafelgesprek met installateurs: verantwoordelijkheid nemen is het fundament voor de juiste medische elektrotechnische installatie.
  • Croonwolter&dros betoogde dat de Smart Building als nieuwe innovatie een zorggebouw duurzamer, slimmer en vitaler maakt.
  • D2 Ontwikkeling liet zien welke kansen er liggen voor energiebesparing in operatiekamers.
  • 4Building en NL-NoodVermogenPool bediscussieerden dat energietransitie een machtsstrijd is tussen centraal fossiel en lokaal verduurzaamd en hoe een zorginstelling van nood naar node kan groeien als knooppunt van lokaal opgewekte duurzame energie.

Interessante beursvloer met veertig bedrijvenstands
De NVTG is verheugd met het brede scala aan bedrijven die zich had aangemeld als standhouder op de beursvloer met +GF+ als gouden congressponsor. Elk bedrijf had een stand met genoeg ruimte om producten te etaleren of de kracht van zakelijke dienstverlening te duiden. De lunch werd op de statafels in de stands geserveerd, zodat laagdrempelig kon worden kennisgemaakt en actief aan het eigen netwerk kon worden gewerkt.

Ontdek in Corpus de operatiekamer van de toekomst!

doctor-79579_960_720
Lees het gehele artikel

Categorie Overig
Datum 2 mei 2019
Tijdstip 11:00 – 18:00 uur
Lokatie Corpus
Organisator Corpus

Op 2 mei kunnen kinderen in CORPUS ontdekken hoe het is om zelf chirurg te zijn. Zij maken kennis met nieuwe technieken die in ziekenhuizen gebruikt worden om mensen te behandelen.

Omschrijving
Het is belangrijk om goed voor je lichaam en gezondheid te zorgen. Als je gezondheid het toch af laat weten, en je belandt in het ziekenhuis, kan techniek een belangrijke rol spelen om voor het menselijk lichaam te zorgen. CORPUS en LUMC werken samen om een uniek kijkje in de ‘Operatiekamer van de toekomst’ te geven. Het belang van de ‘Operatiekamer van de toekomst’ wordt onderstreept door NWO en EANM.

Bijzondere operaties
Na de ‘reis door de mens’ kunnen kids in échte operatiekleding starten met vier bijzondere operaties, begeleidt door o.a. specialisten van het LUMC. In de operatie ‘Robotdokter’ bedienen kids-chirurgen de spinachtige robotarmen van het Da Vinci Xi systeem van Intuitive. In de ‘Game Chirurg’ operatie kijkt de mini-medicus in 3D in het lichaamsdeel van een patiënt waar een zieke plek verwijderd moet worden. Met blacklight gaat de chirurg-van-de-toekomst op zoek naar fluorescente zieke plekken in de operatie ‘Fluor & Blacklight’ en in de operatie ‘Dokter Bibber Navigeert’ wordt gebruik gemaakt van Virtual en Augmented techniek.

De artsen en technici vinden het leuk om de vragen van Kids-Chirurgen te beantwoorden! De (groot)ouders en begeleiders kunnen meekijken op (3D)beeldschermen en uiteraard kunnen er foto’s gemaakt worden van de kinderen in actie. Na vier geslaagde operaties ontvangen de deelnemers het CORPUS/LUMC Kids Chirurg Diploma! Voor uitgebreide informatie: www.corpusexperience.nl/operatiekamervandetoekomst

Aanmelden
Altijd al willen weten wat er in een operatiekamer gebeurt? Mis deze unieke kans niet en boek nu op 2 mei de ‘reis door de mens’. De minimumleeftijd voor CORPUS is 6 jaar. Reserveer op tijd want CORPUS werkt met tijdsloten! www.corpusexperience.nl

Over het samenwerkingsverband van CORPUS met IMI-Laboratorium/LUMC
De beeldvormingsconcepten en chirurgische technieken waarmee de kinderen tijdens de ‘Operatiekamer van de toekomst’ kennis maken zijn een onderdeel van een VICI-beurs die aan het IMI-Lab toegekend is door NWO. Binnen dit onderzoek worden nieuwe moleculaire beeld-vormingstechnieken ontwikkeld (in de context van de EANM) die ingezet kunnen worden voor beeldgeleide chirurgie, o.a. voor urologische ingrepen met de operatie robot.

De ‘Operatiekamer van de toekomst’ wordt mede mogelijk gemaakt door Intuitive, Barco, SurgicEye, Orsi Academy en Terpen Tijn 4 art.

NVTG congres op 11 april 2019 in Veldhoven

diederik-samsom-profielfoto
Lees het gehele artikel

Schrijf je in voor het NVTG congres op donderdag 11 april 2019 in Veldhoven. De samenleving vergrijst en heeft te maken met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die onze eigen dagelijkse agenda steeds dominanter gaat beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptabel om je niet op voor te bereiden.

Het NVTG congres 2019 heeft als thema “Energietransitie betekent investeren en innoveren”. Er wordt aandacht gegeven aan het verduurzamen van bouwgerelateerde processen en de aanstaande energietransitie.  De selectie van de sprekers is net als in voorgaande jaren tot stand gekomen via de inschrijving van kandidaat sprekers die hebben gereageerd op onze Call for Papers, we hebben derhalve een zeer interessant sprekersprogramma kunnen samenstellen. Dagvoorzitter is energietransitieman Peter Melis. We zien uit naar de keynote sprekers zoals oud PvdA politicus Diederik Samsom en Kwartiermaker duurzame zorg van het Ministerie van VWS Cathy van Beek, zij is voormalig lid Raad van Bestuur van het Radboud Ziekenhuis en vertegenwoordigde de zorgsector bij de werkgroepen van de sectortafel Gebouwde Omgeving bij de totstandkoming van het Ontwerp Klimaatakkoord. Schrijf je in als congresdeelnemer en laat je bijpraten en ontmoet je vakgenoten en andere professionals in het vakgebied.

Kijk op www.NVTG.nl

Politie-, bewakings-, veiligheids- en urgentiediensten verzamelen in Kortrijk Xpo

nfo_0113-kopiren
Lees het gehele artikel

Op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 april 2019 vindt in de hallen 1, 2 en 6 van Kortrijk Xpo de 13de editie van INFOPOL I XPO112 plaats: dé vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten, urgentiediensten en rampenbestrijding. 

INFOPOL is sinds de eerste editie in 1995 uitgegroeid tot dé referentie in uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten voor alle aankoopverantwoordelijken en beslissingsnemers uit de volledig veiligheidsketen binnen de Benelux. Om de twee jaar stellen de meest gespecialiseerde bedrijven – van vervoermiddelen, persoonlijke uitrusting en bewapening tot communicatieapparatuur, overvalpreventie en verkeerstoezicht – hun nieuwste producten en diensten voor op INFOPOL.

INFOPOL I XPO112

XPO112 heeft reeds na zes edities haar rol als  contactplatform voor alle urgentiediensten die op het terrein operationeel moeten samenwerken meer dan bewezen. Op XPO112 worden alle diensten en producten gepresenteerd die nodig zijn voor een interventie bij een ramp, ongeval, brand of andere dringende interventie. Dit vanaf de binnenkomende oproep op het noodnummer 112 tot het binnenbrengen van de patiënt in de spoedafdeling of het neutraliseren van de ramp. De GELIJKTIJDIGE ORGANISATIE van INFOPOL en XPO112 – zonder opsplitsing en met spreiding van het volledig aanbod van meer dan 180 exposanten over één beursvloer van meer dan 15.000 m² – creëert een uniek concept en een sterke synergie waarbij u als bezoeker kennis kunt maken met een meer dan compleet marktoverzicht. De beurs is de uitgelezen kans om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied: via gesprekken met leveranciers op de stands, tijdens de vele seminaries, via contacten met uw collega’s, ….

Aan INFOPOL I XPO112 wordt opnieuw een boeiend seminarieprogramma gekoppeld. Het programma wordt samengesteld in samenwerking met de Circle of Police Leadership (de Belgische beroepsvereniging voor hogere leidinggevenden van de Belgische politie) en Uitgeverij Vanden Broele. Het volledige programma, een korte inhoud seminars en meer info over de sprekers vindt u op: www.infopol-xpo112.be.

INFOPOL I XPO112

Een bezoek aan INFOPOL I XPO112 is gratis mits voorregistratie via de site. Let wel: INFO-POL I XPO112 is een vakbeurs en enkel toegankelijk voor professionelen. Aan de ingang kunt u gevraagd worden u te identificeren.

INFOPOL I XPO112 wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale en federale politie en onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning.    


KORTRIJK XPO-INFOPOL I XPO112
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk
+32 (0)56 24 11 11 

infopol-xpo112@kortrijkxpo.com
www.infopol-xpo112.be

INFOPOL I XPO112

Zorgvastgoed Dag 2019

schermafbeelding-2019-03-15-om-11.07.10-kopiren
Lees het gehele artikel

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Actuele thema’s en oplossingen voor de care én de cure
Laat u inspireren, ontdek kansen en creatieve oplossingen voor nieuw en bestaand vastgoed in de care én de cure. Speel in op de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en leer wat de ontwikkelingen op de zorgvastgoedmarkt voor uw organisatie kunnen betekenen.

De Zorgvastgoed Dag 2019 biedt een interactief programma met oplossingen voor nieuw en bestaand zorgvastgoed. Ervaringsdeskundigen uit de zorgvastgoedmarkt beantwoorden de actuele vragen die spelen rondom zorgvastgoed voor zowel cure als care en bieden perspectief voor de toekomst. Naast het hoofdprogramma kunt u uw programma verder persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden verdiepende break-out sessies te volgen.

Dagvoorzitter
Onder leiding van Tom van ‘t Hek, spreker/presentator, hopen we u wederom te inspireren en uw kennis te verrijken. Tijdens deze dag is er voldoende gelegenheid uw collega’s uit het zorgvastgoed-vak te ontmoeten.

Het programma en verdere informatie

Zorgtotaal: de vakbeurs met hart en ziel voor de zorg

gitp20170314zorg102-kopiren
Lees het gehele artikel

Facility management en de inrichting en omgeving van het gebouw spelen een belangrijke rol in de beleving van de patiënt/cliënt. Ze kunnen bovendien van veel toegevoegde waarde zijn voor medewerkers én organisatie.

Één van de vele aandachtsgebieden op het gebied van FM, huisvesting en inkoop is de werkomgeving. Deze moet bijdragen aan de productiviteit en vitaliteit van medewerkers. Tegelijkertijd wordt de zorg steeds vaker rond de patiënt of cliënt georganiseerd en worden nieuwbouw of renovatie daarop afgestemd. In een ‘healing environment’ die, met de juiste inrichting en omgevingsfactoren, ten goede komt aan het welbevinden en de gezondheid van de eindgebruiker. 

Ondertussen wordt technologie steeds bepalender voor zorgprofessionals en dienstverleners. Termen als Internet of Things, domotica en artificial intelligence vormen geen abracadabra meer voor de toekomstbestendige manager of inkoper. Maar ook (soms gerelateerde) trends en ontwikkelingen in schoonmaak, gebouwbeheer, beveiliging, logistiek en andere facilitaire takken van sport staan volop in de schijnwerpers tijdens Zorgtotaal. Op het gebied van duurzaamheid is de zorg langzaam maar zeker bezig met een inhaalslag. Ook voor de overheid is het inmiddels menens, getuige bijvoorbeeld de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 die door het ministerie van VWS is geïnitieerd. Circulaire inkoop en duurzame huisvesting is het devies, maar ook thema’s als social return en duurzame inzetbaarheid vechten om voorrang in de aandachtscope van beslissers in de zorg.

Van 12 tot en met 14 maart 2019 vindt Zorgtotaal plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens Zorgtotaal krijgen deelnemers in Hal 8 via kennissessies en exposanten inzicht in relevante ontwikkelingen en oplossingen aangereikt voor vraagstukken rond FM, huisvesting en inkoop. De belangrijkste, meest innovatieve producten en diensten voor de zorg worden gepresenteerd. De beurs is ingedeeld in vier segmenten: Facilitair, Inrichting & Omgeving, Eten, Drinken & Gastvrijheid, Revalidatie en Verpleging & Verzorging. Daarnaast demonstreren jonge bedrijven oplossingen die de zorg beter, sneller, efficiënter en gebruiksvriendelijker maken.     

Zorgtotaal


Wat als… (bijna) alles mogelijk was?
Fabrikant van zorgmeubilair Haelvoet is voor de eerste maal aanwezig op Zorgtotaal en pakt er uit met het innovatieve Care Solutions concept. Dit concept begeleidt u bij het configureren van een bed op maat via een keuzetraject. 

Elke klant is uniek en maakt andere keuzes op vlak van zijdelingse bescherming, materialen, afwerking, modulariteit, …. Het Care Solutions concept onderscheidt zich door de flexibiliteit van de voorgestelde oplossingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk bedpanelen af te nemen en te vervangen door gedeelde onrusthekkens en omgekeerd. De combinaties zijn eindeloos en u beslist.

Maak kennis met het Care Solutions concept van Haelvoet op Zorgtotaal in Hal 8, stand B068. “Tot dan voor een borrel en fijne babbel!”

Congres 2019: Wat kan ZORG.tech leren van de industrie?

schermafbeelding-2019-02-15-om-10.37.32-kopiren
Lees het gehele artikel

Informatie voor standhouders:

Informatie voor leden: 

Programma van Congres: Wat kan de zorg leren van de industrie?

Dag 1, donderdag 23 mei
19:00 – 23:50 Happening
Dag 2, vrijdag 24 mei
8:30 – 9:30 Congresdag ontvangst
9:30 – 9:45 Verwelkoming voorzitter
9:45 – 10:00 Opening 1e prominent
10:00 – 10:30 Eerste spreker
10:30 – 11:00 Tweede spreker
11:00 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:00 Derde spreker
12:00 – 14:30 Walking dinner en bezoek aan de vakbeurs
14:30 – 17:30 Uitreiking Prijs Sociaal Project en bezoek vakbeurs
17:30 – 19:30 Netwerkdrink

Locatie

BRUSSELS KART EXPO
Alfons Gossetlaan 9
1702 Groot-Bijgaarden
België

Tel :  02/467 28 00 (7/7)
Fax : 02/467 28 08
VAT BE0400733724