Tagarchief: Bouw

Treant Zorggroep, Hoogeveen | één stofwand tussen bouwen en opereren

holding-verkoever-3-kopieren
Lees het gehele artikel

De operatiekamers van ziekenhuislocatie Bethesda, onderdeel van Treant Zorggroep in Hoogeveen, zijn de afgelopen twee jaar ingrijpend verbouwd. Deze sloop- en vernieuwingsoperatie vond plaats terwijl de ‘winkel’ gewoon open was. Hoe zorg je ervoor dat bouwvakkers en medisch personeel elkaar niet voor de voeten lopen en de patiëntveiligheid gewaarborgd blijft?

Het antwoord is drieledig: een gedegen voorbereiding, goede communicatie en optimale samenwerking. “Het eindresultaat is fantastisch”, verzekert Tamara Kusters-Frins, hoofd anesthesie, verkoever en poli pijnbestrijding/anesthesie.

De OK’s zijn custom made ontworpen en worden vooral gebruikt voor planbare operaties.

 

De grootscheepse verbouwing was hard nodig. De technische installaties (zoals de luchtbehandeling) waren verouderd en de gebruikers kampten met ruimtegebrek. “Dit bouwtraject bood ons de kans om de nieuwste technieken te implementeren die horen bij een state-of-the-art OK-centrum”, schetst projectmanager Theo Spoelstra. Hij verwijst naar het zogeheten beeldrouteringssysteem, waardoor specialisten op de andere Treant-locaties live kunnen meekijken met operaties.

Efficiëntie

Het nieuwe OK-centrum, dat is gerealiseerd op de bestaande locatie, bevat vier operatiekamers. Elke OK is voorzien van een eigen opdekruimte, waar onder meer het instrumentarium voor de operaties wordt klaargelegd. Voorheen werd deze handeling op de OK uitgevoerd en dat kostte gemiddeld een kwartier per operatie. “Dankzij de opdekruimtes besparen we circa anderhalf uur per OK per dag en dat betekent een efficiëntiewinst van 20 procent. Zo kunnen we met vier OK’s dezelfde productie draaien als voorheen met vijf”, vertelt Tamara.

Custom made

Treant heeft de gebruikers van het OK-centrum nauw betrokken bij de ontwerpfase. “Wij zijn in het ontwerp begeleid door OKCN en maakten structureel deel uit van het overleg met de architect en het ingenieursbureau”, vertelt afdelingshoofd Tamara. Middels dummysessies konden OK-medewerkers hun toekomstige werkplek vooraf uittesten. “Zo konden ze beoordelen of de afmetingen van de ruimte en de positie van de pendels aan hun eisen voldeden. Op basis van hun input hebben we de OK’s en de verkoeverruimte op maat gemaakt en ingericht, custom made dus.” Ook tijdens de renovatie was er een kort lijntje tussen de bouwers en de gebruikers. “Als er te veel geluidsoverlast werd ervaren, was één telefoontje voldoende om de sloop- en bouwactiviteiten stil te leggen. Die hotline hielp om het spanningsveld tussen bouw en patiëntenzorg te overbruggen”, vertelt Theo. 

Gedurende de sloop die naast de verkoever en de Acute Zorg Afdeling (AZA) plaatsvond, werd een strikt regime ingesteld: na een half uur slopen was het een half uur stil. “Als je draagvlak wilt behouden, moet je ook momenten van rust inbouwen. Zowel voor onze patiënten, directe gebruikers als voor onze boven- en onderburen, zoals het lab, de poliklinieken en de röntgenafdeling.” 

Goodiebag

Ook OK-patiënten van Treant Bethesda zijn nauw betrokken bij het renovatietraject. Op het preoperatieve spreekuur kreeg iedereen een goodiebag met voorlichtingsmateriaal en een uitnodiging voor een rondleiding uitgereikt. Honderden patiënten en hun naasten maakten hiervan gebruik en zagen hoe het nieuwe OK-complex vorm kreeg.

De grootste uitdaging van deze complexe bouwoperatie was de letterlijke scheiding van het bouw- en zorgproces. Daartoe werden stofdichte wanden en tunnels opgetrokken, “want stof kan een grote bedreiging vormen tijdens operaties”, doceert Tamara. Om de risico’s verder te minimaliseren, zijn middels werkplannen nauwe afspraken met de aannemer gemaakt, onderdrukken gecreëerd en de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht is gemonitord. “Deze beheersmaatregelen waren gedurende de negen bouwfasen toereikend, het bouwproces is stabiel verlopen. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan”, concludeert Theo tevreden.

Extra stappen

De intensieve verbouwing heeft veel van alle betrokkenen gevraagd. “We hebben een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers en de aannemer”, benadrukt Tamara. Door hen voortdurend te informeren – via een bouwapp en nieuwsbrief, en continu te evalueren en bij te sturen, heeft iedereen extra stappen gezet. Dat laatste geldt ook voor de ondersteunende diensten van Treant, zoals de technische dienst, de schoonmaakmedewerkers, de afdeling ICT, Hygiëne & Infectiepreventie en de facilitaire dienst. “Zonder hun inzet was dit proces nooit zo voortvarend verlopen”, oordeelt de projectmanager. Het resultaat van twee jaar slopen en bouwen stemt hem en Tamara zeer tevreden.

Peter Noordhuis (li.) en Theo Spoelstra. Beide projectleiders bij de afdeling Huisvesting en Bouw van Treant.

 

“Nadat ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal vorig jaar een nieuw OK-centrum heeft gekregen, is locatie Bethesda nu ook klaar voor de toekomst.” De Hoogeveense operatiekamers worden met name gebruikt voor planbare operaties, zoals knie- en heupoperaties en mammachirurgie. “Met dit nieuwe OK-centrum voldoen we aan de nieuwste medische richtlijnen, kunnen we efficiënter werken en de patiënt de beste zorg bieden”, verzekert Tamara.

Wat is terugkijkend het geheim van dit geslaagde bouwproces? “Een zeer gedegen voorbereiding en de juiste persoon op de juiste plaats”, reageert het afdelingshoofd. Deze operatie is voor haar meer dan geslaagd. “Het resultaat is mooier dan ik had durven dromen.”  

‘Traditioneel bouwen is verleden tijd’

ziekenhuis-in-perspectief-overal-uitzicht-naar-veel-groen-buiten.-kopieren
Lees het gehele artikel

Een ontwerp gebaseerd op circulariteit, flexibiliteit en een efficiënte healing environment. Niet meer grondstoffen en energie gebruiken dan puur noodzakelijk is. Hergebruik van materialen en het toepassen van schone en hernieuwbare energie in een gasloos ziekenhuis. Kan een ziekenhuis er in de nabije toekomst zo uitzien?

Volgens MAS architectuur uit Rotterdam wel. Dit gerenommeerde architectenbureau dat het ontwerp van heel wat ziekenhuizen op zijn naam heeft staan, heeft samen met marktpartijen Medexs, CascoTotaal en Sweegers en de Bruijn een totaalconcept ontwikkeld voor het toekomstige ziekenhuis, een ‘Ziekenhuis met perspectief’. Een uniek en functioneel concept waarin de zorg uiteraard voorop staat.

Iedere patiëntenkamer beschikt over een logeerplek voor bezoek.

 

Inspelen op veranderingen

Hiermee anticiperen de partijen op toekomstige ontwikkelingen. De wereld is in rap tempo aan het veranderen, op elk gebied. Dat geldt voor de zorg maar ook voor de bouw. Een zorg waarin robotica en big data steeds belangrijker worden. Waarin biotechnologische ontwikkelingen ziekten voorkomen en 3D-printing bij de productie van prothesen en organen ingezet wordt. Eveneens is er qua opnameduur veel aan het veranderen, hoe korter hoe beter. En omdat we nog slechts kunnen gissen naar de impact en snelheid van alle veranderingen is flexibiliteit het toverwoord: flexibiliteit in grootte, functionaliteit en logistiek.

De patiënt heeft inbreng in het bepalen van de sfeer in de eigen kamer.

 

Bouw

Ook in de bouw is er veel gaande, zowel op het terrein van energie als circulariteit. Energie en grondstoffen zijn immers schaarse goederen aan het worden. “Tegenwoordig kijken de meeste sectoren al naar circulariteit, innovatieve duurzaamheid en toekomstbestendigheid”, zegt initiatiefnemer Dianta Wilmsen, architect-partner bij MAS. “De ziekenhuiswereld kent echter een andere dynamiek bij bouwactiviteiten. Daar worden door ontwikkelingen in de zorg en het zorgproces regelmatig aanpassingen aan gebouwen gedaan, soms zelfs al een jaar na oplevering. Dit moet anders vinden wij. We hebben hiervoor een unieke oplossing bedacht waarbij je standaardproducten inzet die je later kunt hergebruiken, ofwel in het ziekenhuis, ofwel elders bijvoorbeeld in de woningbouw. Een uitermate flexibele oplossing.”

Het OK-complex bevat ruimten zonder verstoringen dankzij flush afwerkingen en de nieuwste technieken.

 

Waaruit bestaat het?

‘Ziekenhuis met perspectief’ heeft als uitgangspunten hospitality, healing environment en flexibiliteit. Wilmsen: “Een goed ontworpen omgeving draagt bij aan het welzijn van patiënten, hun familie en medewerkers. Het gebouw moet een comfortabele verblijfs- en werkomgeving bieden, prettig ingericht met overal zicht op groen, met natuurlijke en bio-based materialen aan de binnen- en buitenzijde, en met een prettige verlichting. Een efficiënt gebouw draagt mede bij aan optimaal ruimtegebruik en goede logistieke processen, pluspunten voor een plezierige werkomgeving.”

Het ontwerp van het ‘nieuwe’ ziekenhuis is gebaseerd op circulaire principes waarbij meer naar  (her)gebruik dan naar bezit is gekeken. Omdat niet meer grondstoffen en energie gebruikt worden dan strikt noodzakelijk, is het een gasloos ziekenhuis dat alleen gebruikmaakt van schone en hernieuwbare energie.

Tussen de patiëntenkamers in ligt een middengebied voor verpleging en bezoek.

 

Flexibiliteit

De drager, afbouw en inbouw zijn drie onafhankelijke lagen, zodanig ontworpen dat hergebruik mogelijk is omdat alles demontabel en bio-based is. Een groot deel van de draagstructuur bestaat uit 3D-betoncasco’s, die eenvoudig met elkaar uitgewisseld kunnen worden. De kliniek, polikliniek en hotfloor worden via de centrale entreehal met elkaar verbonden. Zo ontstaat een flexibele structuur waarin verschuivingen en uitbreidingen heel gemakkelijk zijn.

Het ‘nieuwe’ ziekenhuis bevat modulaire beddenkamers, gezamenlijke binnenpleinen/middengebieden tussen de patiëntenkamers in voor verpleging en bezoek. Er zijn poliklinieken, een geconcentreerde hotfloor en een lange winkelboulevard/-straat met daaronder de technische, facilitaire en logistieke ruimten. Alles is overzichtelijk en beheersbaar, een compact functioneel geheel. En ondanks de standaardisatie kan ieder ziekenhuis zijn eigen vormgeving krijgen.

Patiëntenkamer, poli en hotfloor

In de kamer kan de patiënt zelf de sfeer bepalen. Op één wand kunnen naar eigen smaak digitale prints geprojecteerd worden, van foto en landkaart tot kindertekening, en kan er televisie gekeken worden.    

Een grote schuifwand zorgt voor een optimaal bruikbare sanitaire ruimte. Iedere kamer heeft uitzicht naar buiten en is ingedeeld in een zone voor zorg en een zone voor bijvoorbeeld bezoek. Er is eveneens een logeerplek aanwezig. De polikamers hebben allemaal dezelfde standaardindeling waarbij het casco zo opgezet is dat ze vergroot en, indien nodig, makkelijk omgevormd kunnen worden tot beddenkamers. Elke polikamer bevat een demontabel meubel waarin alles geïntegreerd is, zelfs de installaties. Dit geeft een prettige overzichtelijke omgeving. “Alleen de hotfloor wordt niet geheel prefab vervaardigd”, zegt Marco Roeleven, mede-initiatiefnemer en directeur van Sweegers en de Bruijn. “Deze wordt op locatie gebouwd. Dit komt door de eisen die aan luchtdichtheid en stralingswerendheid gesteld worden, en door de vele afwijkende installaties waarvoor grotere verdiepingshoogten nodig zijn.” Het OK-complex bevat ruimten waarin rust en sereniteit zijn gebracht. Ruimten met zo min mogelijk verstoring dankzij de flush-afwerkingen en de nieuwste technieken.

Techniek

De technische installaties passen eveneens perfect in de modulaire bouwstructuur. Ze worden in een extra drager toegevoegd aan een geheel van dragers die samen een bouwdeel vormen en zijn daarmee flexibel op de functie in te richten. “De installatietechniek bestaat uit een basisinfrastructuur die horizontaal door de kruipruimten onder alle modules heenloopt en waar meerdere elementen gemakkelijk op aan- of afgesloten kunnen worden. De leidingen gaan in een bouwdeel op één plek naar boven”, legt Roeleven uit. “En als er vroeger in de bouwdelen verspreide schachten waren voor elektriciteit, medische gassen, warmte, koude, brandmelding en data-installaties voor  zusteroproep en toegangscontrole, dan is dit nu niet meer het geval. De structuur is op deze wijze eenduidig, overzichtelijk en goed beheersbaar.”

Energie voor koelen, verwarmen en elektrische (nood-)energie wordt opgewekt vanuit een centraal distributiepunt dat gekoppeld is aan de centrale drager, de entreehal. Deze is aangesloten op meerdere modulaire opwekkings- en distributie-eenheden, verspreid door het pand. 

Een lange winkelboulevard loopt door het hele ziekenhuis.

 

Nog meer voordelen

Dankzij het flexibele modulaire prefabsysteem kunnen bouwtijd en overlast eveneens enorm verminderen, en is een deel van het ziekenhuis bij verbouwing minder lang buiten gebruik. Een ander voordeel is dat je met het nieuwe concept niet alleen hele ziekenhuizen maar ook delen ervan kunt bouwen. Wilmsen: “Het gebeurt vaak dat tijdelijke zorggebouwen, meestal van mindere kwaliteit, neergezet worden en toch jarenlang blijven staan. Onze nieuwe methodiek werkt zonder tijdelijke huisvesting en interimvoorzieningen, maar zorgt ervoor dat binnen het eigen ziekenhuis verschuivingen kunnen plaatsvinden. Zo kan de parkeervoorziening de hotfloor worden of de polikliniek de kliniek. Ook is het geschikt voor uitbreiding of renovatie van bestaande bouw, je kunt bijvoorbeeld beginnen met een gedeelte van een ziekenhuis en dit langzaam uitrollen.”

Geen luchtfietserij

Het initiatief van ‘Ziekenhuis met perspectief’ ligt bij MAS architectuur, die er verschillende partijen bij gezocht heeft, om het concept gezamenlijk uit te werken. “Een mooie combi van adviseurs en leveranciers die weten wat ze doen op bouwkundig, installatietechnisch en afbouw-gebied. Het bewijs dat ziekenhuizen daadwerkelijk op deze wijze gebouwd kunnen worden. Het concept is een combinatie van bestaande, beproefde methoden en geen luchtfietserij”, aldus Wilmsen.