Tagarchief: Brandcheck

‘Brandcheck is ideaal om prestaties meetbaar te maken’

tbq
Lees het gehele artikel

Als een van de eerste gebruikers van Brandcheck noemt Mark Bernard, veiligheidsadviseur bij Omring, de zorgorganisatie in West-Friesland, meteen enkele voordelen. “De tool helpt ons bij het meetbaar maken van het brandveiligheidsniveau in onze zorginstellingen. Via de app brengen we stap voor stap de status van onze brandveiligheid in kaart. We zien meteen of en zo ja waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. En het dashboard is erg geschikt om het management in een oogopslag te informeren.”

Omring heeft als zorgorganisatie al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van de 25 woonzorglocaties. Om de brandveiligheid in haar woonzorgcomplexen te borgen, zocht Mark Bernard een systeem dat niet alleen eenvoudig in gebruik is, maar dat ook past bij zijn visie en aanpak. Hij koos voor Brandcheck, een tool die is gebaseerd op de door TNO ontwikkelde technologie en gebruik maakt van de risicobenadering. “Natuurlijk willen wij inzichtelijk maken dat en zo ja, hoe we aan de gestelde eisen voldoen. Maar tegelijk vinden we het ook belangrijk om inzichtelijk te maken waar we over gelijkwaardige oplossingen beschikken; laten zien dat we met onze aanpak het vereiste en gewenste veiligheidsniveau behalen. Met Brandcheck kunnen we al deze zaken in één tool bekijken, beoordelen en vastleggen.”

Scannen en vastleggen

Omdat de tool via een app beschikbaar is voor smartphones en tablets, kun je al lopend door het gebouw elke situatie ter plekke inventariseren en vastleggen. “Uit de scan volgt dan een score, waarbij we meteen zien of we wel of niet aan de gestelde voldoen. Het gaat niet alleen om technische voorzieningen, maar ook om bouwkundige en organisatorische aspecten. Kortom, een zeer complete tool, waarbij de uiteindelijke resultaten op een dashboard zichtbaar zijn. Daar worden alle voorzieningen van een groen, oranje of rood ‘stoplicht’ voorzien, zodat we zelf, maar ook onze directie, in één beeld kunnen zien welke aspecten aandacht nodig hebben en welke onderdelen – de rode – meteen actie vereisen.”

Goede wisselwerking met TBQ

Omdat Mark Bernard een van de eerste gebruikers is, geeft hij TBQ ook feedback over het gebruik van de tool. “De wisselwerking is echt heel goed. In het gebruik komen wij zaken tegen die, voor ons, beter kunnen of die misschien niet zo praktisch zijn. TBQ pakt die informatie, in overleg, direct op en in de meeste gevallen volgt dan snel een aanpassing waardoor de tool nog beter en eenvoudiger wordt.” Volgens Bernard kun je met de tool aangeven of jouw voorzieningen aan de minimumeis uit het Bouwbesluit moeten voldoen, of dat je zelf een hoger niveau hanteert. “Je bepaalt zelf of je beter wilt presteren dan de wettelijke ondergrens. Ook kun je voor specifieke voorzieningen of maatregelen aangeven dat ze gelijkwaardig zijn. Dat bespreken we dan wel met de brandweer en/of de veiligheidsregio.”

Meerjarige verbintenis

Hoewel Omring nog maar recent is begonnen met het gebruik van Brandcheck, is men erg enthousiast. De zorgorganisatie ging dan ook meteen een meerjarige verbintenis aan met TBQ. “Wij hebben een driejarig contract gesloten, de maximale contractlengte die wij met toeleveranciers kunnen aangaan. Daaruit spreekt natuurlijk veel vertrouwen. Wij hebben de eerste complexen inmiddels in kaart gebracht. Voor eind 2019 hopen we alle woonzorglocaties met Brandcheck te hebben geïnventariseerd.
Voor meer informatie zie www.tbq.nl

TBQ lanceert Brandcheck, dé inspectietool voor zorginstellingen gebaseerd op de unieke risicomethodiek van TNO

schermafdruk-2018-11-15-16.06.01-kopieren
Lees het gehele artikel

Brandcheck is een digitaal hulpmiddel waarmee zorginstellingen op basis van de unieke risicomethodiek van TNO kunnen aantonen dat zij aan alle wet- en regelgeving van brandveiligheid voldoen. Via de rapportage laten beheerders en facility managers zien dat zij de maatregelen nemen die de veiligheid van cliënten en medewerkers waarborgen; hiermee kan het bevoegd gezag geïnformeerd worden. Met een dashboard ziet de zorginstelling in één oogopslag de brandveiligheid van de gehele gebouwvoorraad.

De nieuwe tool, die bestaat uit een website en app, is ontwikkeld door Tools 4 Building Quality, kortweg TBQ. Deze innovatieve organisatie werkt met de technologie en methodiek van TNO en de kennis van ISSO. De beide organisaties zijn ook de ‘founding fathers’ van TBQ. Alle activiteiten die TBQ de komende jaren ontplooit, zijn gericht op het creëren van digitale hulpmiddelen en diensten. Deze tools helpen eigenaren, beheerders en facility managers om de kwaliteit efficiënter te inspecteren, te verbeteren, te borgen en de veiligheid van hun bewoners en gebruikers te vergroten.

Website en app
Brandcheck is het eerste product en is gebouwd door Pro4All. Het bestaat uit een website met alle gebouwen die een beheerder onder zijn hoede heeft. De site toont de resultaten op verschillende niveaus van de zorginstelling: voor de gehele organisatie, de locatie, het gebouw en de afdeling. Daarnaast biedt TBQ applicaties voor smartphones en tablets waarmee de beheerder, al lopend door het gebouw, brandveiligheidsscans eenvoudig en snel kan uitvoeren. Met gebruiksvriendelijke functionaliteiten zoals het invoeren van plattegronden, maken van foto’s, toevoegen van opmerkingen en plaatsen van pinpoints. De applicaties gaan uit van de informatiebehoefte en het kennisniveau van de gebruiker. Daarbij maakt de tool onderscheid tussen expert- en medewerker scans.

Risicobenadering
TNO ontwikkelde het rekenmodel dat de basis vormt voor Brandcheck. Dit model rekent alle bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en culturele maatregelen door op hun effectiviteit. Het gaat uit van door de overheid gestelde bouwvoorschriften om brand te voorkomen of te vertragen. Het model doet dit niet alleen vanuit de regelgestuurde benadering, maar hanteert daarbij ook de risicobenadering. De antwoorden van verschillende vragenlijsten worden geanalyseerd en bepaalt of/in welke mate afwijkingen significant bijdragen aan het brandrisico of dat via gelijkwaardige oplossingen aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Hierdoor worden eventuele risico’s inzichtelijk gemaakt.

Unieke, digitale hulpmiddelen
Met de input van TNO en ISSO, organisaties die zich al vele jaren met hoogstaande innovaties en kennis onderscheiden, creëert TBQ unieke en effectieve digitale hulpmiddelen. Voor meer informatie: www.tbq.nl