Tagarchief: Call for Papers

ARCH22 – NIEUW: Call for papers Save the date

arch22-graphics
Lees het gehele artikel

ARCH22 is het uitgestelde ARCH21 en verbindt wetenschappers, ontwerpers en adviseurs rond het conferentie thema. Het is ook een gelegenheid om de nieuwe ziekenhuisomgeving van het Erasmus MC te zien en te leren van de evaluatiestudies die hier zijn uitgevoerd. Gebaseerd op het conferentie thema hebben we 3 leidende onderwerpen geïdentificeerd: 

  1. Integratie van behoeften – inclusief, geïntegreerd ontwerp gericht op gezondheid, zorg en welbevinden; 
  2. Zorgarchitectuur en veranderingen – toekomstbestendigheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid van ontwerpen en bestaande gebouwen (voor, tijdens en na de recente pandemie); en 
  3. Betrokkenheid – co-creatie, co-design, ontwerp en stakeholder processen. 

Onderdeel van de conferentie is een workshop gericht op onderzoeksmethoden en – kwaliteit binnen het domein van de zorgarchitectuur. De conferentie wordt afgesloten met enkele studietours waarbij vernieuwende projecten in Nederland worden bezocht. 

Hiertoe nodigen we u uit om de data van deze conferentie alvast in uw agenda te zetten, of ons een abstract te sturen. U kunt desgewenst een in 2020 voor ARCH21 ingediend abstract opnieuw aanbieden. 

NB de voertaal van dit internationale congres is Engels. 

Op onze website www.arch21erasmusmc.tudelft.nl vindt u meer informatie over deze call for papers. Daarnaast raden we aan lid te worden van de LinkedIn groep ARCH22 om nieuws over de conferentie te volgen, evenals nieuws over de webinars die ter voorbereiding op ARCH 22 in november 2021 en februari 2022 georganiseerd worden. 

Wij zijn blij met de mogelijkheid deze conferentie nu echt te organiseren, en begroeten u graag in augustus 2022. 

TU Delft Faculteit Bouwkunde – Clarine van Oel – Birgit Jürgenhake 
Erasmus MC – Liesbeth van Heel 
AM_A Andrea Möhn architecten – Andrea Möhn 
EGM architecten – Willemineke Hammer 
Gortemaker Algra Feenstra architecten – Femke Feenstra 
Wiegerinck – Milee Herweijer 
Chalmers Department for Architecture and Civil Engineering – Göran Lindahl 
NTNU Department for Architecture and Planning – Johan van der Zwart 

NVTG Voorjaarscongres 2019: “Energietransitie betekent investeren en innoveren”

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorgsector (NVTG) nodigt sprekers uit om een abstract-paper in te sturen voor het NVTG Voorjaarscongres 2019. Het thema van dit jaar is “Energietransitie betekent investeren en innoveren“. Het congres wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 in Veldhoven. De NVTG biedt professionals en wetenschappers de kans om hun visie te presenteren en hun expertise te delen over onderwerpen die vallen binnen de kaders van het thema van het NVTG Voorjaarscongres 2019. 

Het NVTG Voorjaarscongres zal honderden bezoekers trekken die zich allen verbonden voelen door technologie in de zorg. De leden van de vereniging zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of bij bedrijven die producten of diensten leveren aan de technologie in de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het tot stand brengen dan wel het in stand houden van gebouwgebonden technologie in zorgvoorzieningen in alle branches van de zorgsector.

We zouden het bijzonder waarderen als gegadigden een abstract zouden willen insturen van één pagina voor hun lezing van een half uur, zodat selectie door de NVTG congrescommissie kan plaatsvinden en uitnodigingen kunnen worden geformaliseerd.

Belangrijke data

  • Medio december 2018: Lancering van de Call for Papers
  • Vrijdag 15 februari 2019: Deadline voor indiening abstracts
  • Vrijdag 22 februari 2019: Bekendmaking welke gegadigden zijn geselecteerd
  • Donderdag 11 april 2019: NVTG Voorjaarscongres in Veldhoven

Thema
Het thema van het voorjaarscongres 2019 is: Energietransitie betekent investeren en innoveren.

Congres met toegevoegde waarde voor de leden
We leven in een vergrijzende samenleving die te maken heeft met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die steeds dominanter onze eigen dagelijkse agenda gaat beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptabel om ons hier niet op voor te bereiden. De kosten van het niet handelen zullen ons als burger te hoog worden, de zorgsector zal dat gaan merken terwijl we graag samen de zorg vooruit willen helpen. NVTG-leden staan de komende jaren voor een uitdaging. Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en dus ook het lobbyen voor en managen van het verduurzamen van bouwgerelateerde processen. Energieneutrale technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten.

Doelgroep voor het congres zijn technisch-facilitaire professionals gelieerd aan de cure en care sector. Het congresprogramma beoogt dus iets toe te voegen voor de achterban, de leden van NVTG. Dit kan zijn over trendsettende technische inhoud of over houding/ondernemerschap/cultuur als kennis en ervaring leren van elkaar. We kunnen veel maatschappelijke trends in de zorgsector duiden, maar is dat nu een kans of een bedreiging voor de technisch facilitaire professional? Het is waardevol als we eerst thema’s / problematiek schetsen vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens daar een analyse / vergelijk / studie / lering uit kunnen trekken voor de eigen praktijksituatie.

Framework voor topics
Als opbouw van het congres is het volgende framework vastgesteld, gebaseerd op maatschappelijke trends in cure-sector en care-sector en waar NVTG-leden mee te maken hebben of krijgen.

In de volgende pagina’s zijn deze thema’s verder uitgewerkt als richtlijn voor een presentatie.

Klik hier voor de richtlijnen voor onderwerpen van presentaties, beoordeling van ingezonden papers en instructies voor het inzenden van papers.