Tagarchief: Corona

ZORG.tech blijft ambitieus ondanks corona

ZORG lijntjes CMYK
Lees het gehele artikel

We spraken hierover met voorzitter Erik Van De Wauwer, secretaris Marc Jackmaert en penningmeester Jeroen Vidts.

“2020 was een jaar om snel en nooit te vergeten”, stelt Van De Wauwer. “Het was een grote uitdaging om tijdens de pandemie toch activiteiten voor onze leden te organiseren. Tijdens het najaar zijn we de digitale weg ingeslagen, met webinars rond de vernieuwde technische regelgeving op elektrische installaties, slimme gebouwen in de zorg en klimaat. Daarnaast waren er de digitale nieuwjaarsreceptie en het IFHE-congres in Rome, uiteraard ook digitaal. ZORG.tech blijft deze digitale weg volgen zolang fysiek samenkomen niet tot de mogelijkheden behoort. We hopen vurig dat we in de tweede helft van het jaar weer live activiteiten kunnen organiseren.”

Erik Van De Wauwer (46 jaar) burgerlijk ingenieur-architect (KU Leuven) afdelingshoofd projectbureau technische dienst UZ, Leuven.

Bestaande initiatieven blijven

“Het verleden is zeer leerrijk geweest en wordt meegenomen in onze verdere uitbouw”, verzekert Van De Wauwer. “Zaken laten verdwijnen is niet aan de orde. De uitgebouwde netwerking, het jaarlijkse congres, de kringwerking en de sociale activiteiten blijven sterkhouders. Daarnaast zijn er onder meer de website met drukbezocht forum en de driemaandelijkse nieuwsbrief.”

Tijdens de vooravond van het jaarlijks congres vindt er steevast een netwerkevent plaats. “Het congres zelf omvat een voormiddag met een aantal sprekers en doorlopend een vakbeurs met circa 180 standhouders”, legt Jackmaert uit. “Tijdens elk congres wordt een sociale prijs uitgereikt aan een aantal instellingen die een bijzonder initiatief hebben opgezet binnen hun muren. Het congres wordt beurtelings georganiseerd door één van de drie provinciale kringen, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg-Vlaams-Brabant. De meeste standhouders zijn vertrouwde namen, maar de provinciale organisatiecomités trekken afwisselend ook kleinere lokale spelers aan, voor wie een puur nationaal gebeuren minder zinvol is, maar die wel belang hebben bij extra zichtbaarheid in hun eigen omgeving. Wanneer mogelijke leveranciers aankloppen bij een zorginstelling wordt hen verteld dat ze via een stand op het congres in één klap bijna vierhonderd ledeninstellingen kunnen bereiken.”

Jeroen Vidts (42 jaar) industrieel ingenieur elektromechanica (KAHO Sint-Lieven) directeur technische diensten OLV Ziekenhuis, Aalst.

“Het jaarlijkse congres vormt een belangrijke grote bron van inkomsten”, onderstreept Vidts. “Hoe de vereniging financieel gezond kan blijven via ethisch verantwoorde inkomsten naast de democratische ledenbijdrage is belangrijk.”

Sociale prijs

De sociale prijs omvat geen enorme bedragen, maar ZORG.tech draagt de objectiviteit zo hoog mogelijk in het vaandel. “Kandidaten kunnen worden voorgedragen, maar mogen ook zichzelf aanmelden. De juryleden mogen geen deel uitmaken van het organisatiecomité. Het aantal spontane kandidaturen is beperkt, misschien is binnen de zorginstellingen nog te weinig geweten dat ook heel kleinschalige initiatieven in aanmerking komen voor deze bekroning”, zegt Jackmaert.

Marc Jackmaert (58 jaar) industrieel ingenieur, IHRH, Hasselt facilitair directeur AZ Vesalius, Tongeren.

“Tegen juni zullen enkele werkgroepen een aantal aanbevelingen doen over onze toekomstige werking”, verklaart de voorzitter. “Thema’s die daarin aan bod komen, zijn onder meer kennisdeling en opleiding. Op vlak van opleiding zetten we in op webinars en bekijken we verder hoe we de activiteiten op uniforme wijze kunnen aanpakken, opdat het voor de mensen die dit organiseren vlot te doen is. Vergeet niet dat iedereen in onze organisatie vrijwilliger is.”

In tegenstelling tot haar Nederlandse zusterorganisatie NVTG zijn bij ZORG.tech alleen technisch verantwoordelijken uit de zorgsector betrokken. “Daarom is het belangrijk onze ledenwerking aantrekkelijk te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. We trachten bij elke activiteit zoveel mogelijk van onze leden te betrekken.”

Technische uitdagingen

“De komende jaren staan veel van onze leden ook zware technische uitdagingen te wachten. Vlaanderen heeft zich immers ernstig geëngageerd in een forse vermindering van de CO2-uitstoot”, merkt Vidts op. “Dit zal vooral moeten worden gerealiseerd door de isolatie van gebouwen en het plaatsen van energie-efficiënte installaties. In de zorgsector is heel wat van deze infrastructuur verouderd, terwijl er slechts beperkte subsidies bestaan om ze de nodige upgrade te geven.”   

Healing environment bij Amsterdam UMC Imaging Center

Amsterdam UMC Imaging Center 01 – Copyright William Moore 780px_0
Lees het gehele artikel

Het gebouw is de eerste vernieuwing bij de herinrichting van de VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam  Campus, waar ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling centraal staat. In het ontwerp van het gebouw is veel ruimte voor daglicht. Dit zorgt voor geruststelling bij patiënten.

Imaging Center Amsterdam UMC

Aanpak

Aspecten van de healing environment zijn als volgt:

 • Het Imaging Center is het eerste gebouw, aangelegd aan de grote Botanische Tuin. Samen met de nieuwe gebouwen die in de toekomst zullen worden gebouwd, zal de Botanische Tuin worden omgevormd tot een omsloten binnentuin met een aangename verblijfskwaliteit voor zowel patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en overige bezoekers.
 • Er zijn korte looplijnen en heldere logistieke afwikkeling. Het Imaging Center is ingedeeld in verschillende zones, waarbij een duidelijke scheiding is gemaakt tussen personeels- en patiëntenstromen.
 • Sommige ruimtes hebben geen daglichttoetreding vanwege de functie van de ruimte (bijv. waar MRI magnetic resonance imaging ’s staan). Aan de achterzijde van deze ruimtes zijn zitplekken voor medewerkers gemaakt, aan het glas.
 • Het gehele gebouw kenmerkt zich door veel daglicht en uitzicht. Op het glas zit folie, waardoor wel van binnen naar buiten kan worden gekeken, maar er ook een zekere mate van privacy ontstaat. Van buitenaf kan je niet alles zien wat binnen gebeurt. Het vele daglicht zorgt voor geruststelling bij patiënten.
 • Het licht wordt gefilterd, zodat de ogen er adaptief goed mee om kunnen gaan en zodat het gebouw niet te veel opwarmt, waardoor het weer gekoeld moet worden.
 • Er is een prettige ontvangstruimte/vide waar gebruik is gemaakt van zachte tinten. Er kan door de gehele ruimte heen worden gekeken (doorzicht). Patiënten worden hier ontvangen door een hostess.
 • Er is overzicht gecreëerd zodat men niet lang hoeft te zoeken waar ze moeten zijn. De incheckbalie is goed vindbaar en er is een duidelijk overzicht van alle verdiepingen. Afdelingen waar de meeste toeloop is (waar de MRI’s staan) zijn heel toegankelijk gemaakt op de begane grond en eerste verdieping.
 • Er zijn prettige wachtplekken gecreëerd aan het atrium, waar licht en overzicht is en waar mensen op een prettige manier kunnen zitten. Er is keuze uit open plekken (lange tafels) waar mensen contact kunnen zoeken met elkaar en inhammen waar mensen zich kunnen terugtrekken. Zo wordt rekening met de verschillende manieren waarop mensen omgaan met stress.

Het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  Imaging Center is de winnaar van Architectenweb Zorggebouw van het jaar 2020 doordat ze erin geslaagd zijn een voor patiënten geruststellend gebouw te creëren.

Doel en doelgroep

Het doel is dat patiënten die die zich in een kwetsbare positie begeven zich op hun gemak kunnen voelen in een transparant gebouw met veel daglicht en tevens plekken met privacy. Het gebouw is bedoeld voor patiënten en medewerkers zoals zorgprofessionals en onderzoekers.

Werking

Literatuuronderzoek

 • Privacy bevordert het gevoel van welbevinden van patiënten.
 • Effectiviteit van werknemers wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van veel ramen.
 • Toegang tot veel daglicht heeft zowel een psychologisch als fysiologisch effect.
 • Uitzicht kan zorgen voor positieve afleiding voor patiënten en ramen beïnvloeden de werkzaamheden van personeel positief.

Aansluiting met andere Green Deal doelen

 • Het Imaging Center is toekomstbestendig gebouwd. De robuuste basis (zowel bouwkundig als installatietechnisch) zorgt ervoor dat installaties makkelijk kunnen worden aangepast. Zelfs zware componenten zoals MRI magnetic resonance imaging -apparatuur kan vervangen/verplaatst worden zonder relatief lastige bouwkundige maatregelen.
 • M.b.v. warmteterugwinning en zonnepanelen wordt bijgedragen aan minder CO2 carbon dioxide  uitstoot. 
 • Door de ligging van het Imaging Center is het makkelijk bereikbaar met het OV openbaar vervoer . Wanneer meer mensen met het OV het Imaging Center bezoeken kan dit ook bijdragen aan minder CO2 uitstoot.
 • De glazen gevel is voorzien van een reflecterende print. Hiermee wordt het daglicht gefilterd en een substantieel deel van de warmte gereflecteerd. Opwarming wordt zo gereduceerd.
 • Er is een retentiedak toegepast waarmee de gevallen neerslag gebufferd wordt en gedoseerd op het riool wordt afgegeven. Zo wordt overbelasting van het riool voorkomen.

Aandachtspunten uitvoering programma

Randvoorwaarden

 • Menselijke aandacht is niet vervangbaar. Een mooi gebouw moet alsnog worden aangekleed met menselijke aandacht (hostess).
 • De positie van het gebouw is erg belangrijk. Denk hierbij aan ligging (dichtbij OV openbaar vervoer , makkelijk vindbaar) en positionering (aan botanische tuin).

Succesfactoren

 • Het compacte volume van dit gebouw binnen een mega ziekenhuis zorgt voor overzicht en toegankelijkheid.
 • De drie-eenheid (productie, klinische zorg en (klinisch) onderzoek) is erg bijzonder. Men ontvangt de beste zorg met de beste persoonlijke aandacht in een licht en ruimtelijk gebouw.

Leerpunten

 • Het is een lang proces geweest (bijna 10 jaar van het initiatief tot oplevering). Dit moet een flexibel proces zijn; gedurende het ontwerp en daarna moeten nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Erica Terpstra, Foppe de Haan en Noraly Beyer ambassadeur van vaccinatiecampagne

Naamloos-5 kopiëren
Lees het gehele artikel

Erica Terpstra, Foppe de Haan, Noraly Beyer, Bennie Jolink, Eugènie Herlaar en tv-dokter Ted van Essen zetten zich in als ambassadeur om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren tegen corona. Iedereen die wil laten zien dat hij zich wil laten vaccineren, kan met de postergenerator op www.stroopjemouwop.nl zijn eigen poster maken om te delen op sociale media.

De komende tijd kunnen verschillende groepen zich laten vaccineren, waaronder ouderen. In de landelijke #IkStroopMijnMouwOp-campagne leggen bekende Nederlanders uit waarom zij zich laten vaccineren. Wanneer ook andere groepen aan de beurt zijn voor vaccinatie, staan ambassadeurs uit deze groepen centraal in de campagne.

Terug naar het normale leven

Voetbaltrainer Foppe de Haan (77): “Ik laat mij vaccineren, omdat ik mijn normale leven weer terug wil. Het grootste gemis zit ‘m in kleinere dingen. In het naar mijn kleinzoon van twaalf kijken, wanneer hij met zijn team gaat voetballen op zaterdagochtend. De blijdschap van die kereltjes op het veld, daar geniet ik intens van!”

Ook Erica Terpstra (77) stroopt graag haar mouw op: “Natuurlijk laat ik mij inenten. Want alleen als we dat allemaal laten doen, helpen we onze samenleving weer ‘normaler’ te maken. Zodat we weer kunnen leven, werken en sporten zoals we dat deden. En ik laat me vanzelfsprekend ook inenten, omdat ik niet ziek wil worden.”

In het tv-programma Tijd voor MAX beantwoordt tv-dokter Ted van Essen (71) bijna dagelijks vragen van ouderen over de coronavaccinatie. “De vragen gaan onder andere over de snelheid van de ontwikkeling van de vaccins, de werking van de verschillende vaccins en de bijwerkingen. Ik vind het heel begrijpelijk dat mensen vragen hebben en ben blij dat ik op tv kan uitleggen hoe het zit.” Ook de tv-dokter laat zich inenten: “Ik neem het vaccin niet alleen omdat ik als zestigplusser tot de risicogroepen behoor, maar ook omdat ik op deze manier bijdraag aan de immuniteit van de bevolking. Ik laat graag zien dat ik mijn mouw daarvoor opstroop.”

Postergenerator ‘Ik stroop mijn mouw op’

Op www.stroopjemouwop.nl kan iedereen zijn eigen poster of sociale media post maken door zijn naam in te vullen en zijn foto toe te voegen. Vervolgens kan de post gedeeld worden met de hashtag #IkStroopMijnMouwOp.

Antwoorden op vragen over de coronavaccinatie staan op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.