Tagarchief: FNV

Vakbonden in alternatieve troonrede: 2,25 miljard extra nodig voor zorg

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel

De vakbonden FNV, FBZ en CNV hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is om de problemen in de zorg het hoofd te bieden. ‘Met twee eenmalige bonussen zijn de werkdruk en het personeelstekort echt niet opgelost.’ Dat zei verpleegkundige Anique Landzaad donderdagochtend in de alternatieve troonrede die zij uitsprak namens de vakbonden en al haar collega’s in de zorg en welzijn.

Over twaalf dagen is het Prinsjesdag en wordt de overheidsbegroting voor 2021 gepresenteerd. Om duidelijk te maken dat er meer geld nodig is voor de ruim 1 miljoen medewerkers in de zorg en welzijn, organiseerden FNV, FBZ en CNV een kleinschalige bijeenkomst, waar zo’n dertig medewerkers fysiek bij aanwezig waren en die online live was te zien.

Waardering blijft uit

De bijeenkomst maakt deel uit van de campagne #een10voordezorg, die de bonden zijn gestart omdat ze zich grote zorgen maken over de uitblijvende waardering voor zorgmedewerkers. Een structureel betere beloning is in hun ogen nodig om te voorkomen dat mensen massaal de zorg verlaten. Ze willen dat de politiek, bovenop het bestaande budget van werkgevers, nog eens 2,25 miljard euro extra vrijmaakt, waarvan 1,5 miljard voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten.

Laat ons niet in de kou staan

‘Of je nu werkt in een algemeen of universitair ziekenhuis, een GGZ- of gehandicaptenzorginstelling, verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg of eerstelijnszorg, of als ambulant werkende; iedereen werkt iedere dag keihard om de zorg draaiende te houden. Helaas was er een coronacrisis voor nodig om duidelijk te maken waarom ons werk zo belangrijk is’, aldus Landzaad in de alternatieve troonrede. Zij benadrukte dat het voelt alsof de politiek de zorg in de kou laat staan. ‘Zorgmedewerkers zijn de motor van onze gezondheid en dus ook van onze economie. Ze verdienen blijvende waardering en respect, in plaats van eenmalig applaus.’

Tientallen lege ziekenhuisklompen

Na afloop van de troonrede legden de aanwezige medewerkers tientallen lege ziekenhuisklompen neer als symbool voor het personeelstekort. In 2022 wordt een tekort van 80.000 medewerkers in de zorg verwacht.

Vlogjes zorgmedewerkers

Op het YouTube-kanaal #een10voordezorg zijn in aanloop naar Prinsjesdag vlogjes te zien van zorgmedewerkers die vertellen wat hun vak zo mooi maakt, maar ook waarom het steeds zwaarder wordt om dat vak uit te oefenen. Landzaad: ‘Steeds minder jonge mensen kiezen voor de zorg en degenen die het wel doen, haken snel weer af. Er moet écht iets gebeuren om dit vak aantrekkelijker te maken.’

FNV: Zorgmedewerkers verdienen meer dan alleen applaus

naamloos-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Het keiharde applaus dat ze nu krijgen, is zeer terecht. Maar de medewerkers in zorg en welzijn verdienen meer. De FNV eist voor hen ook voldoende beschermingsmiddelen, goede arbeidsvoorwaarden en extra geld voor de sector. Dat schrijft de vakbond vandaag in een brief aan ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Van Rijn (Medische Zaken).

Witte T-shirts

Het is vandaag Wereldgezondheidsdag en de FNV heeft iedereen opgeroepen iets wits te dragen, als hart onder de riem voor onze zorghelden. ‘Maar bij dit soort mooie initiatieven kan het natuurlijk niet blijven’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘Onze samenleving heeft deze mensen ongelooflijk hard nodig om zorg en welzijn aan alle inwoners van Nederland te kunnen geven. Niet alleen nu, maar ook straks als de coronacrisis voorbij is. Zij moeten dus op een verantwoorde en veilige manier hun werk kunnen doen.’

Meepraten over de richtlijnen

De FNV wil daarom onder andere deelnemen aan het overleg van RIVM en werkgevers over de richtlijnen voor veilig werken. ‘Op dit moment zijn de richtlijnen te vaag en dat leidt tot onveilige situaties voor werknemers en cliënten. De ongerustheid groeit en het punt komt dichterbij dat werknemers het werk willen neerleggen voor de veiligheid van zichzelf, hun cliënten en hun gezinnen’, schrijft de vakbond. ‘Wij weten waar de zorgmedewerkers tegenaan lopen. Op basis daarvan kunnen we met werkgeversorganisaties protocollen afspreken, werknemers informeren en werken aan veilige en gezonde werkplekken.’

Enorme mentale belasting en werkdruk

Ook vraagt de FNV dringend aandacht voor de enorme mentale belasting van en werkdruk bij de zorgwerkers. Die waren al onacceptabel hoog en dit zal na de coronacris niet afnemen. De vakbond ziet nu twee uitersten: aan de ene kant werknemers die veel extra uren werken, terwijl aan de andere kant mensen min-uren opbouwen, omdat geplande zorg niet doorgaat. De FNV wil snel in gesprek met werkgevers en dat extra geld vrijkomt, zodat werknemers hun lonen volledig doorbetaald kunnen krijgen en geen min-uren opbouwen.

Afspraken over voortzetten financiering

Verder wil de vakbond harde afspraken over het voortzetten van de financiering van de zorg met de overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Jong: ‘Afspraken waar gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars niet onderuit kunnen. De voortzetting van die financiering moet voldoende garantie geven aan de werknemers dat zij hun baan behouden, ook in de toekomst.’

Zet reorganisaties ‘on hold’

Het kabinet moet tot slot lopende reorganisaties in zorg en welzijn ‘on hold’ zetten en  deze instellingen nu financieel steunen, zodat cliënten niet aan hun lot worden overgelaten, medewerkers hun baan kunnen houden en verplaatsingen van personeel en cliënten nu niet plaatsvinden.

Terugblik en fotoverslag eerste landelijke ziekenhuisstakingsdag

naamloos-2-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Gister was de de landelijke ziekenhuisstaking voor een goede cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Op 119 locaties (83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra) worden tot middernacht worden zondagsdiensten gedraaid, het zwaarste actiemiddel voor ziekenhuismedewerkers. In het hele land werden stakingsbijeenkomsten, demonstraties en ludieke acties voor ziekenhuisbezoekers georganiseerd. Daarnaast trokken ruim 2.000 verpleegkundigen, operatieassistenten, laboranten en andere ziekenhuismedewerkers uit het hele land naar het Jaarbeursplein in Utrecht. Hier overhandigden zij 37.457 steunbetuigingen voor een goede cao aan Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91, CNV Zorg & Welzijn kijken terug op een geslaagde stakingsdag waar ziekenhuismedewerkers een immense strijdvaardigheid hebben getoond.

FNV Zorg & Welzijn

Elise Merlijn, cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: ‘De NVZ bood 4% in 2020 en 4% in 2021, maar wij missen een structurele salarisverhoging voor 2019. Zij zeggen hiervoor geen geld te hebben en verschuilen zich achter het hoofdlijnenakkoord, maar dat is geen excuus. FNV zegt: “Haal die handtekeningen van het akkoord en zorg voor meer geld om je werknemers tegemoet te komen. Laat zien dat je respect hebt voor jullie 200.000 werknemers!”

Terugblik en fotoverslag eerste landelijke ziekenhuisstakingsdag

FBZ

Rob Koster, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ: ‘We tekenen alleen een cao voor alle 200.000 ziekenhuiswerknemers, als daar goede afspraken in zitten over gezond en veilig werken en verbetering van koopkracht. Met de landelijke staking onderstrepen de bonden met alle actievoerders dat de werkdruk omlaag moet, en er dus betere randvoorwaarden nodig zijn voor de arbeidsomstandigheden. Meer dan ooit zijn de werkgevers aan zet om rust te creëren zodat iedereen zich weer kan richten op het bieden van goede ziekenhuiszorg. We zien de verbeterde cao-voorstellen van de NVZ met belangstelling tegemoet. Hoog tijd dat zij luisteren naar de werknemers en hen echt tegemoet komt. Zij zijn immers het belangrijkste kapitaal waarop de ziekenhuizen drijven.’

NU’91

Abhilash Sewgobind, cao-onderhandelaar NU’91: ‘Geweldige dag, boven alle verwachtingen. We zijn blij dat zovelen van zich hebben laten horen voor een betere cao. Veel actiecomités hebben met de vakbonden keihard gewerkt om de staking op veel plekken rond te krijgen. Dat ging niet overal even makkelijk, maar hun doorzettingsvermogen om vaak tegen hun eigen raden van bestuur in te gaan, heeft ze wel gebracht naar een impactvolle en succesvolle dag.’

CNV Zorg & Welzijn

Joost Veldt, cao-onderhandelaar Zorg & Welzijn: ‘Het wordt tijd dat werknemers in de zorg waardering krijgen. Omdat ze knetterhard werken zodat de kwaliteit van zorg op peil blijft. Het is niet uit te leggen dat er al anderhalf jaar geen salarisverhoging is geweest. Wij zijn als vakbonden voortdurend in allerlei ziekenhuizen en horen steeds verhalen dat medewerkers op hun vrije dag worden gebeld of ze alsjeblieft willen komen om een dienst in te vullen. Dat doen ze dan om de patiënten en collega’s niet in de steek te laten, maar daar moet een eind aan komen.’

Zorgvakbonden tekenen alleen voor goede cao álle ziekenhuismedewerkers

medical-563427_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Vanavond zijn vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV niet verder gekomen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het gesprek over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. In het informeel overleg herhaalden de ziekenhuiswerkgevers hun eindbod en kwamen marginaal met hele kleine verbeteringen. Daar tegenover stonden verslechteringen waaronder over de eigen bijdrage zorgverzekering en loondoorbetaling bij ziekte. Bovendien wilde de NVZ op het gebied van loon – één van de belangrijkste struikelblokken in het cao-traject – voornamelijk afspraken maken over een hogere onregelmatigheidstoeslag en niet over een eerlijke, goede verhoging van het vaste loon. Volgens de bonden was formeel verder onderhandelen niet zinvol. De zondagsdiensten – die morgen in Drachten, Heerlen en Sittard en volgende week in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem – staan gepland, gaan dan ook onverminderd door.

“Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid. Het feit is dat ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers, denk aan medewerkers van laboratoria, op de poli’s, röntgenafdelingen en andere ondersteunende diensten – voornamelijk overdag werken. Ook zij willen een cao met goede afspraken over loon en werkdruk. In onze eis van een structurele, goede loonsverhoging komt de NVZ de ziekenhuismedewerkers dus niet tegemoet,” vinden vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn.

FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.


Aanvulling op bovenstaand bericht

De NVZ bood op loon een eenmalige (naar rato dienstverband) van bruto € 1.000,-, 4% op 1 jan 2020 en 4% op 1 jan 2021. Verder wilden de ziekenhuiswerkgevers voornamelijk afspraken maken over een hogere onregelmatigheidstoeslag, terwijl ca. de helft van de 200.000 ziekenhuismedewerkers niet in onregelmatigheidsdiensten werkt. Bovendien stond hier tegenover dat de NVZ wil stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering (zo’n 20 euro per maand) en loondoorbetaling bij ziekte. Volgens FNV ook substantieel voelbaar in de portemonnee.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De laatste loonsverhoging van ziekenhuismedewerkers was 2% in juli 2018. Als het aan het bod van de NVZ ligt, krijgen zij 1,5 jaar later pas weer een structurele loonsverhoging. Eenmalig 1000 euro bruto voor gemist loon in 2019 overmaken is dan écht onvoldoende. Als het een structurele verhoging zou zijn geweest en de verslechteringen waren van tafel, dan was het een ander verhaal. Maar wat de NVZ nu biedt is onvoldoende om voor te leggen aan onze leden.”

FNV: Zondagsdiensten in Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar op 2 juli

Lees het gehele artikel

Ziekenhuismedewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar zullen op dinsdag 2 juli zondagsdiensten draaien op diverse afdelingen. Eerder maakte FNV al bekend dat op 3 juli het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en 10 juli het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zondagsdiensten zullen gaan draaien op diverse afdelingen. De betreffende afdelingen worden vlak voor de zondagdiensten bekend gemaakt.

De ziekenhuismedewerkers voeren actie omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geen goede cao wil afsluiten met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV.

Zondagsdiensten houden in dat diverse ziekenhuisafdelingen worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Ziekenhuismedewerkers zullen tijdens deze diensten hun diensten ergens anders aanbieden en ondersteunen op de patiëntenzorg. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop. FNV Zorg & Welzijn sluit niet uit dat ook andere ziekenhuizen later deze zomer zullen volgen met zondagsdiensten wanneer een goede cao uitblijft.

Kick off Alkmaar
Vandaag trapten de Alkmaarse ziekenhuismedewerkers het ziekenhuisactietraject al af met een grote werknemersactiebijeenkomst. Voor het gebouw van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep protesteerden zo’n 450 medewerkers uit het Alkmaarse ziekenhuis om kracht te zetten bij de eisen van medewerkers en vakbonden.

Cao Ziekenhuizen
De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn op 3 juni vastgelopen. FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden in de zorg eisen, naast een salarisverhoging van 5%, een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao Ziekenhuizen, verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.

Zondagsdiensten