Tagarchief: iBulb

GEZONDER IN EEN GROENE OMGEVING

IV219295
Lees het gehele artikel

De heilzame werking die uitgaat van een groene ruimte moet veel nadrukkelijker worden onderkend. Een groeiend aantal onderzoeken heeft de herstellende effecten van groen aangetoond. Minder stress, minder depressie, een betere stemming, meer beweging: het zou wel eens de structurele opstap kunnen zijn naar een verlaging van de zorgkosten. En daarom, door de vele voordelen, pleit dr. Jolanda Maas, assistent professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voor meer natuur in de stedelijke omgeving.

Meer groen in de woonomgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen. Jolanda Maas doet al sinds 2005 onderzoek naar de relatie van groen in de woonomgeving op de gezondheid. “In wijken met meer groen vóelen mensen zich niet alleen fysiek en mentaal beter, ze zijn ook daadwérkelijk gezonder.” Maas haalt een onderzoek aan waarin het huisartsenbezoek wordt vergeleken van mensen in wijken met 10% groen en 90% groen binnen een straal van 1 km van de woonomgeving. Daaruit blijkt dat in de wijken met 90% groen een vijfde tot een kwart minder mensen bij de huisarts komt met ziektes als diabetes, angststoornissen en depressies.

Er komt steeds meer bewijs dat groen meer bewegen in de hand werkt, met name bij kinderen. In groene wijken komt bij kinderen 15% minder overgewicht voor, aldus het onderzoek ‘Groen loont’. “Bij volwassenen zien we dat bewegen in het groen positievere
effecten heeft dan bewegen in de stad. Mensen die wandelen in het groen ervaren minder spanningen en boosheid en juist meer plezier en energie. Ook zijn er aanwijzingen dat mensen die wandelen in de natuur een hogere intentie hebben om de activiteiten nog een keer te herhalen”, aldus Maas.

PARALLELLE BELANGEN

Investeren in meer groen loont dus. KMPG focuste zich in een onderzoek in 2012 op de zorgkosten en drukte het positieve effect uit in een economische waarde. De adviesorganisatie berekende dat 10% meer groen in de woonomgeving een besparing kan opleveren van 400 miljoen euro op de kosten van zorg en ziekteverzuim. “Om al die voordelen van een groene omgeving te kunnen benutten, moet er wel genoeg groen zíjn”, zegt Maas. “Hiervoor is samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen noodzakelijk. We moeten elkaar helpen zodat alle parallelle belangen worden meegenomen. Ook is het belangrijk dat groen geen sluitpost is op de begroting. Vanaf het begin van de aanleg van een nieuwe wijk of de renovatie van oude wijken, moet gekeken worden naar hoe de groenstructuur een kwaliteitsslag kan krijgen.”

Gelukkig wordt groen steeds vaker ingezet. De laatste jaren is het aantal groene schoolpleinen flink gegroeid en er komt steeds meer aandacht voor groen in de bebouwde omgeving. Dat heeft natuurlijk ook te maken met andere functies van groen: het tegengaan van hittestress, het opvangen van water en het verhogen van de biodiversiteit.

STERK MIDDEL

Maas: “Kinderen, ouderen en mensen met een lage sociale status hebben het meeste profijt van een groene wijk. Gezien het feit dat de levensverwachting van mensen met een lage sociaal-economische status zes jaar minder is dan die van mensen met een hoge sociaal-economische status, kan het interessant zijn om groen in te zetten om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.”

Wat het mooie is aan groen, is dat je met één ingreep de gezondheid op verschillende manieren kunt bevorderen, benadrukt Maas. “Ik ken geen enkele andere ruimtelijke ingreep die ervoor zorgt dat je meer beweegt en minder stress hebt, die zorgt voor sociale cohesie, de luchtkwaliteit verbetert, geluidshinder tegengaat, de leefbaarheid verbetert en de veiligheid verhoogt.” Ze vindt dan ook dat de groene ruimte veel meer ingezet moet worden. Huisartsen en fysiotherapeuten kunnen groen gebruiken als verlengstuk van hun praktijk door bijvoorbeeld al wandelend consulten te geven, docenten kunnen vaker buiten les gaan geven en organisaties kunnen vaker in het groen vergaderen.

Buitengroen inzetten als therapie voor patiënten

IV219771
Lees het gehele artikel

“Als mensen met al hun zintuigen in aanraking komen met de natuur, dan doet dat wat met hun gezondheid. Een groene omgeving kan zelfs worden ingezet in de behandeling of therapie van patiënten, zodat ze beter kunnen omgaan met hun ziekte.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kansen voor de zorgsector als die de helende werking van buitennatuur, dus van bomen, planten en bloemen rondom ziekenhuizen en klinieken, zou omarmen.

Tekst en beeld | iBulb, Maayke de Ridder

Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Ze is sinds 2000 met het thema bezig: “In amper 20 jaar tijd is het van een nichemarkt met een geitenwollensokkenimago gegaan naar een mainstream onderwerp. Mét een goede onderbouwing.” Ze is net terug uit Amerika waar natuur en gezondheid het hoofdthema was op een symposium over algemene psychologie. Van den Berg was één van de sprekers. In Nederland is zij betrokken bij een vierjarig project over groen in ziekenhuizen. Vorig jaar werd het onderzoek afgerond, maar er lopen nog studies en onderzoeken naar het effect van groen op de gezondheid en het welbevinden van patiënten en ziekenhuispersoneel.

NATUUR VOELT GOED

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve effecten van groen op de gezondheid. ‘De natuur is een universele, snelwerkende ontspanner’, is een citaat van architect Milee Herweijer, gepromoveerd op het onderwerp healing environment. Door het kijken naar natuur, ervaar je minder pijn doordat je hersens worden ‘afgeleid’. Kijken naar bloemen en planten en/of een wandeling in de natuur is daarom een goede manier om je goed te voelen.

In Japan is het heel normaal om de natuur in te gaan om lichamelijk en geestelijk te helen. Ze hebben er zelfs een woord voor: Shinrin-yoku, ‘bosbaden’. Het doet mensen goed om in de natuur te zijn. Stress en zorgen verdwijnen naar de achtergrond, je ontspant, kunt ineens helder denken, komt in een betere stemming… en naderhand merk je dat je nieuwe energie hebt opgedaan. Van den Berg: “Uit studies en onderzoeken komen telkens deze drie positieve reacties naar voren van groen op de gezondheid: het heeft een positief effect op de stemming, de aandacht verbetert en lichamelijke stressreactie neemt af. En dan zijn er nog alle bijeffecten zoals beweging, frisse lucht, een goed gesprek en sociale cohesie.” Bijzonder interessant is ook dat het immuunsysteem positief reageert op buiten in de natuur zijn. ”Als medici zich zouden moeten uitspreken over het binnenhalen van de natuur rondom ziekenhuizen, dan blijkt dat zorg en natuur echter nog niet vanzelfsprekend samengaan. Veel medici staan daar nog niet voor open. Hoe dat komt? De focus van specialisten en verplegend personeel ligt op mensen. De buitenomgeving is vaak bijzaak.”

HEALING ENVIRONMENT

Maar niet overal. Zo werd het concept ‘healing environment’ bij de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam wel degelijk omarmd. Het resulteerde onder andere in een daktuin van 6.000 m², met bomen, planten en bloemen, waar patiënten vanuit hun kamer met bed en al in kunnen rijden. Ook rondom het Deventer Ziekenhuis is er volop aandacht voor een zorglandschap waarin groen nadrukkelijk is opgenomen. De beweeg- en beleeftuin achter het ziekenhuis is een tuin voor afleiding en rust, bestemd voor patiënten, personeel, bezoek en wachtenden. Van den Berg is blij met de aandacht voor groen bij ziekenhuizen, maar zegt daarbij: “Dat natuur echt wordt ingezet in de behandeling en therapie, om mensen te ondersteunen in het omgaan met hun ziekte, is nog een wereld te winnen.” 

De sfeer van het buitengroen is erg belangrijk. Aan ontwerpers geeft ze mee: “Verplaats je in hoe het is als je niet meer in je goeie doen bent. Ben niet te uitgesproken. Van een standaardontwerp met bloemen, bomen en planten gaat het meeste effect uit.” Kijk voor meer informatie op www.nl.thegreencity.eu