Tagarchief: Loon

FNV: Primeur: Recht op pensioen na 45 jaar werk voor het eerst in cao

fnv
Lees het gehele artikel

Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) hebben op 10 oktober een onderhandelingsresultaat afgesloten voor de gehele sector. Als eerste cao in Nederland is opgenomen dat je na 45 jaar werken met pensioen kan. Ook heeft 90 procent van de 400.000 werknemers in de VVT-sector een vast contract voor augustus 2021.

90% vaste contracten

De medewerkers hebben recht op meer bestaanszekerheid. Jaarlijks zullen werkgevers een groter contract aan hun werknemers moeten aanbieden als de werknemer structureel meer uren heeft gewerkt. Cao-partijen hebben afgesproken gezamenlijk te gaan voor 90% vaste contracten in de sector. Minke Jansma, onderhandelaar FNV Zorg en Welzijn: ‘Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de VVT. Eindelijk krijgen werknemers meer bestaanszekerheid. Zij krijgen eerder een vast contract en een contract dat past bij het aantal uren dat zij werkelijk werken.’

Recht op onbereikbaarheid

Werkdruk en roostering zijn belangrijke thema’s binnen de zorg. De werkdruk loopt steeds meer op. Er is krapte op de arbeidsmarkt en werknemers hebben hierdoor minder balans tussen werk en privé. Daarom is ook in deze cao vastgelegd dat je niet bereikbaar hoeft te zijn op dagen dat je niet bent ingeroosterd. Het extra beroep dat op mensen kan worden gedaan, is afhankelijk van de werkdruk en moet daarnaast in overeenstemming zijn met de grootte van hun contract. Ook krijgen werknemers het uitdrukkelijke recht om enkel hun contracturen in te laten roosteren, niet meer en niet minder.Zeven dagen per week beschikbaar moeten zijn, continu gevraagd worden om extra te werken en continue druk voelen, is ziekmakend. Daarom wordt dit aan banden gelegd.

Pensioenakkoord

Om gezond je pensioen te kunnen halen binnen deze sector, zijn er verschillende maatregelen afgesproken om eerder te kunnen stoppen met werken, om minder uren te gaan werken en om zelf meer regie in je loopbaan te hebben. Gezond en fit de eindstreep halen, is niet vanzelfsprekend in de zorg. In de cao VVT wordt ook het pensioenakkoord vergaand uitgewerkt.

Loon

Met werkgeversvereniging Actiz hebben de overige partijen toch een resultaat bereikt. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 3,5% per 1 juni 2020 en daar komt per 1 juli 2021 nog 3% bij. Ook wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,93% in 2019, zodat een volledige dertiende maand ontstaat. Dat betekent een structurele loonstijging van 7,43%.

Stemming

Het onderhandelingsresultaat wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de leden van FNV Zorg en Welzijn. Zij hebben het laatste woord. Er werken 400.000 mensen in de VVT-sector.

FNV: Loon en werkdruk belangrijkste redenen om ziekenhuissector te verlaten

fnv
Lees het gehele artikel

Ruim 8 op de 10 ziekenhuismedewerkers vinden het loon dat zij voor hun werk ontvangen onvoldoende. Ook de financiële compensatie voor de oproep- en bereikbaarheidsdiensten vinden zij niet genoeg. Ruim 74% van de ziekenhuismedewerkers overweegt  weleens de sector te verlaten. Als belangrijkste vertrekredenen worden aangegeven: werkdruk (59%), loon (53%) en werk/privébalans (25%). Dit blijkt uit een enquête van FNV onder 1.150 ziekenhuismedewerkers.

Werkdruk

Werkdruk is de belangrijkste oorzaak dat ziekenhuismedewerkers de sector weleens willen verlaten (59%). 6 van de 10 respondenten geven aan dat de balans tussen werk en privé niet goed is. 63% kan het werk niet loslaten in de vrije tijd. Ruim 82% van de ondervraagden zegt dat in hun ziekenhuis onvoldoende collega’s zijn om het werk te doen.

Verpleegkundige Anique: ‘Bij ons worden zelfs minder patiënten opgenomen dan wij aan capaciteit hebben, omdat er domweg niet genoeg mensen zijn om het werk te doen. Dat verlicht onze werkdruk overigens bijna niet, omdat de patiënten die wel worden opgenomen, vaak meer zorg nodig hebben dan normaal. Het is natuurlijk vreselijk dat wij zieke en hulpbehoevende mensen niet kunnen helpen, omdat er geen collega’s meer zijn om de roosters rond te krijgen.’

Loon te weinig voor het werk

Van de ondervraagden geeft 84% aan dat zij het loon onvoldoende vinden voor het werk dat ze doen. Ook geeft 81% aan dat de financiële compensatie voor de bereikbaarheids- en oproepdiensten niet genoeg is.

Operatie-assistente Miran: ‘Ik heb een contract van 36 uur, maar ik moet steeds meer werken tijdens mijn bereikbaarheidsdiensten. Zo lopen mijn werkweken soms op tot wel 60 uur. Maar ik ontvang voor die extra uren geen volledig uurloon; voor op maandagavond opereren krijg ik van de gewerkte uren maar een kwart betaald. Dat is echt een uitknijpregeling. Zeker omdat de belasting tijdens bereikbaarheidsdiensten steeds groter wordt. Tijdens deze diensten draaien we veel uren, en het aantal diensten neemt toe door gebrek aan personeel.’

Nieuwe ‘ziekenhuisstakingen’ vanaf volgende week

De actiebereidheid onder de ondervraagden is hoog. Ruim 98% vindt dat de acties voor een goede cao door moeten gaan. Voor de zomer zijn Alkmaar, Assen en Eindhoven zondagsdiensten gedraaid  – het ultieme actiemiddel in ziekenhuizen.  De actiecomités in de ziekenhuizen hebben de zomer gebruikt om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden voor september en oktober.

Elise Merlijn, cao-onderhandelaar bij FNV Zorg & Welzijn: ‘In de zomervakantie waren alle handen aan het bed nodig. Nu worden de zondagsdiensten weer opgestart om de druk voor een goede cao verder op te voeren. Er staan 17 ziekenhuizen op de planning waar ziekenhuismedewerkers de komende vier weken 24 uur alleen spoedeisende zorg verlenen. We beginnen met het Ommelander Ziekenhuis in Groningen op 18 september. Daar zullen alle afdelingen van het ziekenhuis, waar totaal 1.300 mensen werken, het werk voor niet-spoedeisende zaken een dag neerleggen.’

Cao-conflict om loon

FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV willen een goede cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. De cao-onderhandelingen met de ziekenhuiswerkgevers (NVZ) liepen in juni stuk.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.


* Tijdens zondagsdiensten sluiten afdelingen 24 uur de deuren voor niet-spoedeisende zaken. Binnen de ziekenhuizen is dit een ultiem middel van actievoeren, want staken is niet mogelijk. Tijdens de zondagdiensten worden spoedeisende zaken uiteraard behandeld en staat de veiligheid van de patiënt in alle gevallen voorop.