Tagarchief: Medexs

Snel op- en afschalen in zorgvastgoed

Lees het gehele artikel

De toekomst van zorgvastgoed draait om flexibiliteit. De huidige pandemie heeft dit maar al te duidelijk gemaakt. Nooit eerder heeft het zorgvastgoed zo onder druk gestaan. Modulaire bouw is de oplossing: in modules bouwen maakt het op- en afschalen namelijk heel eenvoudig en een gebouw wordt hiermee toekomstbestendig. De lange termijn overzien blijft lastig, want wie kan exact voorspellen hoe de zorgsector er over 10 jaar precies uitziet en welke behoeftes er dan zijn? Een modulair gebouw groeit mee met de behoeften van dat moment. Met Daiwa House Modular Europe en Medexs wordt het mogelijk om de capaciteit en functie van zorgvastgoed indien nodig aan te passen aan nieuwe wensen.

Samen realiseren Daiwa House Modular Europe en Medexs modulaire en daarmee duurzame oplossingen voor de medische sector. Met ruim zestig jaar kennis en ervaring is Daiwa House Modular Europemarktleider op het gebied van modulair bouwen. Medexs is specialist in het ontwerpen en inrichten van medisch specialistische ruimtes. Operatiekamers, cleanrooms, IC’s en laboratoria: alles is mogelijk. De capaciteit van een medisch gebouw opschalen wanneer dat nodig is en weer afschalen wanneer het kan. Een mooi voorbeeld van een ziekenhuis dat een modulaire oplossing heeft gevonden, is Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam.

Een patiënt – die tijdens een operatie het zwakst is – brengt alle fases van een operatie in dezelfde ruimte door. (Beeld: Oscar van Beest)

In vier maanden een operatiekamer

Of het nu gaat om het neerzetten van een nieuw modulair gebouw of het uitbreiden van bestaande gebouwen: de mogelijkheden zijn eindeloos. Zo hebben Daiwa House Modular Europe en Medexs in vier maanden tijd een hybride operatiekamer (OK) opgeleverd voor Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. In deze specialistische ruimte kan een patiënt gescand worden tijdens een operatie, wat de revalidatieperiode aanzienlijk verkort. Een patiënt – die tijdens een operatie het zwakst is – brengt alle fases van een operatie in dezelfde ruimte door, waardoor overplaatsing niet nodig is. Dit reduceert de uiteindelijke ligduur in het ziekenhuis.

Aandacht en zorg voor kwaliteit

Vrijwel de gehele operatiekamer werd opgezet in de fabriek van Daiwa House Modular Europe in Montfoort en daarna in losse onderdelen naar de zorglocatie vervoerd. Op de eerste verdieping is de hybride operatiekamer vervolgens aan de bestaande OK gekoppeld, onder meer met behulp van een staalconstructie. “Bij het realiseren van deze specialistische ruimte komt het nodige voorwerk kijken. Daarnaast is het uitvoeringsproces net zo belangrijk en vergt veel aandacht”, vertelt Jelco Knoop, Projectleider bij Daiwa House Modular Europe. “Door een stofslot te gebruiken, zorgde het bouwteam er bijvoorbeeld voor dat er geen enkel stofdeeltjes in de bestaande OK terecht konden komen.”

Waar Daiwa House Modular Europe verantwoordelijk is voor het opzetten van de ruimte met behulp van modulaire bouw, zorgt Medexs voor de medische inrichting. (Beeld: Cojan van Toor)

Nauwe samenwerking en combineren van zorgprocedures

Beide partijen werken vanaf het begin nauw samen. Waar Daiwa House Modular Europe verantwoordelijk is voor het opzetten van de ruimte met behulp van modulaire bouw, zorgt Medexs voor de medische inrichting. In de ontwerpfase is bijvoorbeeld rekening gehouden met de toevoeging van medische benodigdheden zoals pendels en monitoren. “Dat zorgt voor een eenvoudige installatie en behoudt daarnaast de esthetiek van de ruimte”, vertelt Jorrit Janmaat, Accountmanager Healthcare bij Daiwa House Modular Europe. “Het is één van die details waarin de samenwerking het verschil maakt. Een kortere realisatietijd met dezelfde hoogwaardige standaard.”

Kortere tijdlijn

Het totale proces van concept tot oplevering is in een halfjaar afgerond. Volgens Knoop hoort dat bij de praktijk van Daiwa House Modular Europe en Medexs: “Het is heel uitdagend omdat er veel aspecten bij komen kijken, van medische apparatuur tot modulaire bouw. Alleen door samen te werken, kunnen we de zorg verder verbeteren. Dat maakt het werken aan deze initiatieven enorm inspirerend.”    

De toekomst van zorgvastgoed is flexibel

Web_©200901-9779 kopiëren
Lees het gehele artikel

Waar eerst uitdagingen als leegstand en de zorgverplaatsing naar thuis de boventoon voerden, is het nu vooral flexibiliteit waar vraag naar is. 

De COVID-19-crisis heeft in de zorgsector voor veel impact gezorgd. Het laat zien dat er in korte tijd ineens een acute vraag kan ontstaan naar specifieke zorg. Van groot belang is dat hier snel en flexibel op ingespeeld kan worden. Deze vraag naar flexibiliteit speelt echter al langer een rol. Voornamelijk van de hoogtechnologische ruimten van een ziekenhuis wordt flexibiliteit gevraagd. De hotelkamerfunctie van een ziekenhuis is prima in te richten in de bestaande ruimten, maar de hotfloorruimtes zoals operatiekamers en CSA’s zijn meer aan verandering onderhevig. De apparatuur en installaties van deze ruimtes worden steeds eerder vervangen, waarmee de technologische levensduur steeds korter wordt. Dat vraagt om ruimte die mee kan groeien en zich makkelijk aan kan passen aan de behoeften binnen de zorg.

De veranderende vraag komt voort uit een aantal trends binnen de medische sector. Zo wordt de druk op de zorg groter door vergrijzing, is er een groot tekort aan intramurale zorg en verplaatsen veel niet-complexe chirur­gische ingrepen naar gespecialiseerde klinieken buiten het reguliere ziekenhuis. De gebouwen waarin zorginstellingen gevestigd zijn, lopen vaak achter op het gebied van duurzaamheid en energie. Ondanks deze trends blijven de investeringen in het zorgvastgoed achter. Dat is grotendeels te verklaren door de coronapandemie. Toch laten onderzoeken zien dat er flinke groei in zorgvastgoed verwacht wordt. Laten we die kans aangrijpen om de tekorten en uitdagingen op een flexibele manier aan te pakken.

Voornamelijk van de hoogtechnologische ruimten van een ziekenhuis wordt flexibiliteit gevraagd.

Flexibele oplossing

Modulaire bouw biedt hiervoor de oplossing, of het nu om een permanente of tijdelijke oplossing gaat. Door te bouwen in modules is op- en afschalen heel eenvoudig. Dat maakt een gebouw levensloopbestendig, want wie kan er nu 30 jaar vooruit plannen? Een modulair gebouw heeft de mogelijkheid om mee te groeien met de behoeften van dat moment. Modulaire bouw is geïndustrialiseerde bouw; 80% van de bouw vindt plaats in de fabriek. Het gaat om complete modules die op de projectlocatie gemonteerd worden tot één gebouw. Hierdoor is de overlast op locatie minimaal en kan de betreffende afdeling onverhinderd blijven functioneren tot de nieuwe huisvesting gereed is.

Door een kortere ontwerpfase kunnen Jan Snel en Medexs eerder met de bouw beginnen en de afbouwtijd op locatie tot een minimum beperken. Tijdens de grondwerkzaamheden op locatie, wordt in de fabriek uw huisvesting al gebouwd. Daardoor zijn beide bedrijven in staat om een tijdwinst van 30 tot 50 procent te realiseren. En nog een belangrijk voordeel: door circulair te bouwen en het aantal (vervoers)bewegingen van en naar de projectlocatie te minimaliseren, stoten ze de helft minder CO2 uit dan traditionele bouwbedrijven. Dit zorgt ook voor weinig overlast op de bouwplaats en voor de omgeving.

Sterke samenwerking tussen Jan Snel en Medexs

Jan Snel en Medexs vormen samen een sterk kenniscentrum binnen de wereld van zorgvastgoed. Inmiddels hebben ze samen al enorm veel ervaring opgedaan met het realiseren van modulaire oplossingen voor de medische sector, waarbij Jan Snel ruim zestig jaar kennis en ervaring op het gebied van modulair bouwen inbrengt en Medexs een enorme knowhow wat betreft het inrichten en realiseren van zogenaamde ‘hotfloors’: operatiekamers, ruimtes voor spoedeisende hulp en intensive care afdelingen. Zo hebben opdrachtgevers één aanspreekpunt en expert voor het gehele traject; van aanbesteding en vergunningen tot installaties en service. Jan Snel en Medexs leveren uw zorghuisvesting indien gewenst turnkey op en zijn klaar voor verandering en flexibiliteit!     

Visionairs in tijdelijke en permanente zorghuisvesting

jansnel-medexs1-kopieren
Lees het gehele artikel

Flexibel bouwer Jan Snel Medical Buildings heeft een aandeel genomen in het toonaangevende bedrijf Medexs. “Een verrijking van de wederzijdse expertise op het gebied van zorgvastgoed, medische inrichting, specialistische luchttoevoersystemen en hoogwaardige afwerking”, benadrukken Jorrit Janmaat van Jan Snel en Jos Lans van Medexs. Een trend? “Complexe ruimten zoals operatiekamers vereisen steeds meer vloeroppervlakte door onder andere robotchirurgie, operatiekamers voorzien van een MRI en geïnstalleerde vaste röntgenstatieven. Laatstgenoemde wordt ook wel een hybride operatiekamer genoemd.”

Werken aan de toekomst en de noodzakelijke zorg blijven bieden? Op zulke momenten wordt met modulaire permanente en/of tijdelijke huisvesting continuïteit geleverd. Behalve de huisvesting vraagt ook de inrichting alle aandacht en hoogwaardige technische kennis. “Door samen te gaan, versterken we onze positie in de modulaire zorgbouw en de hoogwaardige inrichting daarvan in ons land en daarbuiten”, zegt Janmaat. “Dat kan zijn met tijdelijke huisvesting, maar ook permanente modulaire bouw is bij ons in vertrouwde handen. Naast turnkey flexibel bouwen kunnen we door partner Medexs ook de inrichting van het binnengedeelte volwaardig realiseren voor onze opdrachtgevers.”

Lans geeft aan dat Medexs zorgdraagt voor de inrichting van geclassificeerde ruimten zoals operatiekamers, cleanrooms, sanitaire cellen, laboratoria en apotheken. Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is beide bedrijven niet vreemd. Lans neemt als voorbeeld de operatiekamers. “Die vragen de laatste jaren, door de toename van apparatuur, veel meer vierkante meters oppervlakte. Heeft een standaard operatiekamer een vloeroppervlakte van 42 tot 49 vierkante meter, met de opkomst van de hybride operatiekamers vraagt dat tegenwoordig tussen de 72 en 90 vierkante meter. Dat heeft ook zijn weerslag op alles om de operatie­kamer heen, van loodafscherming, luchtbehandeling en elektrotechnische installaties tot het integreren van het luchttoevoersysteem tussen het hybride OK röntgenstatief.”

Operatiecentrum WKZ

One-stop-shopping

Volgens Janmaat plukken zorginstellingen en in het bijzonder zieken­huizen de vruchten van het nieuwe samenwerkingsverband. “Medexs is een vertrouwde naam; één die opdrachten uitvoert op detailniveau en dat tot en met de inrichting.” Hij wijst op de snelheid van de realisatie van de opdrachten. “One-stop-shopping: alles in één hand en met één aanspreekpunt is in het voordeel bij de realisatie en de voortgang van een project.” De heren vestigen niet alleen de aandacht op het logistieke traject om een opdracht in juiste banen te leiden. De betrokkenheid van Jan Snel en Medexs strekt zich uit van de ontwerpsessie tot onderhoud en nazorg. Janmaat: “Het realiseren van healtcare projecten met tijdelijke of permanente vergunningen vraagt kennis en inlevingsvermogen. Ook dat is bij ons in ervaren handen.” Visie is ook een aspect dat tijdens het gesprek meerdere malen over tafel gaat. “Bouwen en inrichten vraagt om visie en meedenken.”

Visitekaartje

Van de eerste resultaten van de samenwerking ondervinden specialisten en patiënten in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes al de revenuen. Jan Snel en
Medexs hebben daar niet alleen een visitekaartje afgegeven met maatwerk van bouw en inrichting maar ook door ‘snel en accuraat te acteren’. Dat gebeurt niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Jan Snel is marktleider in Nederland en België. Medexs heeft al een kantoor in de UK en Jan Snel in Duitsland. In zowel de UK als in Duitsland is er veel interesse in modulair bouwen.

Aan ervaring geen gebrek, Jan Snel (Montfoort) bouwt sinds 1960 modulair en richt zich de laatste tien jaar ook op de zorg. Medexs (Rhenen) mag dan vijf jaar bestaan, de specialisten van het bedrijf zijn al sinds 1984 werkzaam in de zorgwereld. De laatste twintig jaar richt het bedrijf zich veelvuldig op de inrichting van OK’s. Klantspecifieke oplossingen zijn daarbij aan de orde van de dag. Als Janmaat zegt dat Lans alle ziekenhuizen in Nederland kent, is daarvan geen woord gelogen. Sterker nog, de zorgwereld kent ook hem en dat is met Jan Snel niet anders. “Wij weten uit ervaring wat wel en niet mogelijk is. Waar nodig kunnen we met onze modulaire bouw aansluiten op de aanwezige architectuur want we nemen desgewenst zelf architecten mee. We werken met vaste installatieadviseurs voor W en E en ook die brengen met ervaring veel kennis in om het totale project binnen de gestelde termijnen tot een succes te maken.”