Tagarchief: Meldpunt

Vrijdag in Meldpunt: Minister Conny Helder: demente oudere blijft straks thuis wonen

Naamloos-2
Lees het gehele artikel

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg verwacht dat ouderen met dementie thuis blijven wonen met ondersteuning van thuis- en mantelzorg en technische innovaties. Extra verpleeghuisplekken, zoals we die nu kennen, komen er niet of nauwelijks bij. Dat zegt Helder in Meldpunt bij MAX op vrijdag 25 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

De ouderenzorg staat onder druk door gebrek aan geld, verpleeghuisplekken en personeel in combinatie met een snel toenemend aantal zorgbehoevende ouderen. Ruim 18.000 hulpbehoevenden staan op de wachtlijst voor langdurige zorg. Verpleeghuizen krijgen hun roosters niet meer rond door een hoog ziekteverzuim en personeelsgebrek. 

Meldpunt liet vorige week zien dat in de thuiszorg, wegens hetzelfde personeelsgebrek, niet direct hulp verleend wordt aan dementerende ouderen. De komende jaren worden de tekorten door de rap oplopende vergrijzing alleen maar groter. 
Minister Conny Helder vertelt in Meldpunt dat het kabinet inzet op preventie en zo lang mogelijk thuis wonen. Ze verwacht dat in de toekomst ouderen, ook met dementie, thuis kunnen blijven wonen. “De 130.000 verpleeghuisplekken die we nu hebben, behouden we. Maar we kunnen de groei van 25.000 verpleeghuisplekken die we nodig hebben niet op dezelfde manier vormgeven, omdat we daar de medewerkers niet voor hebben.” Voor wie verpleegzorg thuis niet langer kan, moet een verpleeghuisplek beschikbaar zijn, zegt Helder.

De minister vertelt verder dat zij met zorgverzekeraars in gesprek gaat om onnodige regels te schrappen en zo de bureaucratie terug te dringen. Op de uitspraken van minister Helder reageert Anneke Westerlaken van de branchevereniging van zorgorganisaties Actiz.

Verder in Meldpunt: rechtszaak tegen Menzis om dubbel betaalde premie

Jan Wegdam ontdekt dat zijn gehandicapte zoon Rogier, die in een instelling verblijft, jarenlang dubbel verzekerd is voor tandartskosten. Hij heeft voor hem een aanvullende tandartsverzekering terwijl het verblijf in de instelling, inclusief tandarts, wordt vergoed op basis van de Wet Langdurige Zorg. Hetzelfde overkomt Jan Ekelenkamp, vader van Anne, die vanaf haar geboorte een verstandelijke beperking heeft.

Meneer Jan Wegdam (©) Meldpunt.jpg

Zorgverzekeraar Menzis betaalt met frisse tegenzin 83.000 aan zorgpremie terug aan gedupeerde cliënten. Maar de zorgverzekeraar blijft, volgens Wegdam, de tandartsverzekeringen verkopen aan ouders en cliëntvertegenwoordigers van gehandicapten. Volgens week is de rechtszaak van een groep Twentse ouders van kinderen met een verstandelijke beperking tegen Menzis

Meneer Jan Ekelenkamp (©) Meldpunt.jpg

Elles de Bruin blikt hierop vooruit met Boris van der Ham van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Pouwel van de Siepkampvan KansPlus, een belangenorganisatie voor verstandelijk gehandicapten.

MAX: Meldpunt
Vrijdag 25 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2
Presentatie: Elles de Bruin
www.maxmeldpunt.nl | meldpunt@omroepmax.nl 

Systeem van wachtlijsten voor verpleeghuizen gaat op de schop

Lees het gehele artikel

Er komt een einde aan het huidige systeem van wachtlijstregistratie voor verpleeghuizen. Het Ministerie van Volksgezondheid, de zorgverzekeraars Nederland en de zorgaanbieders werken aan een nieuwe methode om de hulpbehoevendheid van mensen die wachten op een opname in een verpleeghuis beter in kaart te brengen. Dat is vanavond bevestigd in het televisieprogramma Meldpunt bij MAX op NPO 2.

Met de verandering zal waarschijnlijk een einde komen aan het bekritiseerde onderscheid tussen ‘actief wachtenden’ en ‘niet-actief wachtenden’. De laatste groep werden vroeger ook wel ‘de wenswachtenden’ genoemd. Dat zijn ouderen of mensen met niet-aangeboren-hersenletsel met een specifieke voorkeur voor één verpleeghuis, of een verpleeghuis in hun eigen woonplaats. De overheid ziet deze groep als minder urgent.
Wie geen voorkeur voor een verpleeghuis opgeeft, is ‘een actief wachtende’ en komt eerder in aanmerking voor verpleeghuisopname, vaak in de vorm van een crisis-opname. Bijkomend gevolg is dan wel dat deze mensen, in sommige gevallen, een verpleeghuiskamer in een andere woonplaats moeten accepteren, ver verwijderd van familie of mantelzorgers.
In diverse verpleeghuisdebatten in de Tweede Kamer is minister Hugo de Jonge ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aangevallen op dit onderscheid, omdat in de ogen van diverse fracties een voorkeur voor een specifiek verpleeghuis niet betekent dat de urgentie voor een opname minder groot is.
Volgens Zorgverzekeraars Nederland wordt sinds half februari gewerkt aan een nieuw systeem dat nog in “een ontwikkelfase” zit. Het huidige systeem is “te grofmazig” en geeft “onvoldoende weer” waarom iemand op een verpleeghuisplek wacht, schrijft een woordvoerder van de koepel van zorgverzekeraars aan de redactie van Meldpunt “De wachtlijst met ‘actief wachtend’ en ‘niet actief wachtend’ geeft onvoldoende de situatie en de wensen weer. Deze twee termen zullen in de nieuwe wachtlijsten waarschijnlijk ook niet terugkomen”, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

ActiZ, de branche-organisatie van 400 zorgaanbieders is bekend met de nieuwe plannen maar stelde vanavond in Meldpunt ook dat het plan nog in een pril stadium verkeert. Bestuurslid Conny Helder vertelde dat het nieuwe systeem de wachtenden beter in kaart moet brengen voor een betere aansluiting tussen vraag naar en aanbod van verpleeghuiszorg.

1600-4adad3ca2f947cec16773a7082c65c0a-kopieren

Wachtlijsten groeien door

De coronacrisis heeft de groei van de wachtlijsten niet afgeremd. Uit de meeste recente cijfers, van 1 april, blijkt dat 22.755 mensen wachten op een verpleeghuisplek. Dat is 22 procent hoger dan afgelopen november, toen Meldpunt ook een uitzending maakte over de verpleeghuiswachtlijsten.
Uit een rondgang van Meldpunt blijkt verder dat de huidige wachtlijstcijfers vermoedelijk zijn vervuild doordat zorgorganisaties met verschillende regels werken. Bij sommige zorgregio’s mag één persoon zich maar bij één verpleeghuis inschrijven voor een plek, in andere regio’s mogen zij zich bij bij meerdere verpleeghuizen inschrijven. Hierdoor kan het zijn dat één persoon op meerdere wachtlijsten en dus dubbel wordt geteld. Het totaal aantal wachtenden kan hierdoor feitelijk lager zijn.

Leegstand

Het CBS liet Meldpunt weten dat per 27 april 2020 105.000 mensen in verpleeg-en verzorgingshuizen verblijven. Dat zijn er bijna 15.000 minder dan op 1 januari 2020. De daling komt met name door het hoge sterftecijfer. Verpleeghuizen kampen met leegstand omdat nieuwe bewoners op zich laten wachten uit angst voor een coronabesmetting en de verplichte quarantaine voor nieuwkomers en het bezoekverbod.