Tagarchief: Milieuthermometer Zorg

MCL: opnieuw gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur

milieukeurmcl_2022_web_FHD
Lees het gehele artikel

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft opnieuw het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur behaald.

Uit de jaarlijkse audit die namens het Keurmerkinstituut afgelopen december is uitgevoerd, blijkt dat het MCL weer ruim aan alle vereiste criteria voldoet en op grond hiervan ontvangt het MCL, ook voor het jaar 2022, het gouden certificaat. Het is de 9e keer op rij dat het MCL dit certificaat ontvangt. Het MCL is het enige Noordelijke ziekenhuis dat dit keurmerk mag voeren.

Auditor Feri Duller van het Keurmerkinstituut: ‘De druk op de zorg is hoog en in dat kader is het zeer positief dat MCL ook de zorg voor het milieu in hectische tijden weet te bewaken.’

Eén van de aspecten waarop is beoordeeld is (her-)gebruik van materialen. Het MCL maakt meer en meer de keuze van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. Daar zijn verschillende afdelingen bij betrokken, waaronder medisch specialisten, de afdeling inkoop en de centrale sterilisatieafdeling. Bij de overwegingen wordt gelet op patiëntveiligheid, functionaliteit, total cost of ownership en duurzaamheid. Hiermee breekt het MCL met de trend van de inzet van meer disposables.

‘Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid’ licht Omayra Nooitgedagt toe. Zij is beleidsadviseur duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen het MCL. ‘We staan voor een duurzame toekomstbestendig gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij’.

Het duurzaamheidsbeleid van het MCL richt zich op:

  • Naleven van wettelijke voorschriften
  • Beperken van energie -en waterverbruik
  • Verantwoord gebruiken en minimaliseren van milieubelastende stoffen
  • Verankeren van duurzaam bouwen in het bouwbeleid
  • Inbedden van duurzaam inkopen en circulaire economie
  • Afvalpreventie en efficiënte afvalinzameling

Het MCL onderschrijft de doelen van Green Deal 2.0. Eén van de ambities is om in 2030 fossielvrij te worden; wat tot een beperking van minimaal 50% CO2 moet leiden. Het project ‘Groene OK’ heeft een lagere milieubelasting van operatieve ingrepen als doel. Hierbij wordt onder meer gekeken naar reductie van het gebruik van disposables, energiebesparing, onder meer op het gebied van luchtbehandeling, maar ook naar een reductie van gebruik van anesthesiegassen.

Reinaerde behaalt certificaat Brons voor Milieuthermometer Zorg

green_deal_zorg_utrecht_200219__m856806_mel-boas-kopieren
Lees het gehele artikel

Wethouders van zes gemeenten hebben Reinaerde woensdag 19 februari gecertificeerd vanwege de gestructureerde inspanningen voor duurzaamheid. Tijdens een feestelijke bijeenkomsten met zorgbestuurders en wethouders binnen de provincie Utrecht, vertelden twee cliënten en Jacques Visser (strategisch manager) wat Reinaerde allemaal doet aan duurzaamheid: “Om planmatig bij te dragen aan Klimaatactie hebben we in maart 2019 de Green Deal in de Zorg ondertekend. In oktober heeft in de Week van de Duurzaamheid de audit hiervoor plaatsgevonden op zes locaties. Met als mooi resultaat dat we binnen één jaar niveau brons van de Milieuthermometer Zorg hebben bereikt.”

Voor het behalen van dit keurmerk moesten de zes locaties voldoen aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, gescheiden inzamelen van afval, het gebruik van schoonmaakmiddelen met een eco-label etc. Concreet gaat het om de Burgermeester Burgerhof in Harmelen, Oikos in Utrecht, De Weteringhoek in Houten, Arbeidscentrum Veenendaal, Boog 1 in Woudenberg en De Berk in Zeist. “We werken op weg naar het zilveren niveau verder aan duurzaam inkopen, energiebesparing, efficiënter waterverbruik, het terugdringen van voedselverspilling, vervoer van medewerkers van en naar het werk en afvalverwerking. De Milieuthermometer Zorg helpt ons bij het nemen van nuttige milieumaatregelen die zich snel terugverdienen. Hiermee geven we concreet invulling en uiting aan onze kernwaarde duurzaam en maken we de voortgang van onze duurzame strategie zichtbaar.”

Reinaerde heeft een brede visie op duurzaamheid en wil uit de 17 Duurzame Ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties verschil maken op vier doelen in het bijzonder:

– Gezondheid (3)

– Eerlijk werk (8)

– Toegankelijke samenleving (11)

– Klimaatactie (13).

Kennemerhart ontvangt Milieuthermometer Brons

naamloos-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Op donderdag 16 januari 2020 mocht Klaas Stoter, voorzitter Raad van Bestuur van Kennemerhart, het bronzen keurmerk Milieuthermometer Zorg in ontvangst nemen van de heer Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid, Economie & Mobiliteit van de gemeente Haarlem

Green Deal: Nederland op weg naar duurzame zorg
Klaas Stoter laat weten: “Als zorgorganisatie hebben we, net zoals andere organisaties, de verantwoordelijkheid en verplichting om duurzaam met onze omgeving om te gaan. Daarom was het een logische keuze om ons aan te sluiten bij de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Dat we nu voor twee van onze woonzorglocaties – Janskliniek en Overspaarne – een keurmerk hebben behaald, laat zien dat we goed op weg zijn.”

Kennis gebundeld in Milieuthermometer Zorg
Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker voor de zorg. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg. Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt voor kostenbesparing. Zorginstellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en voedsel. Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het belang om de instellingen versneld te verduurzamen.

Energiebesparing en vermindering waterverbruik
Het bronzen keurmerk houdt in dat Kennemerhart naast de verplichte criteria ook extra duurzaamheidsmaatregelen heeft getroffen. “De afgelopen jaren hebben we veel gedaan om onze organisatie groener te maken. Denk hierbij aan energiebesparing en vermindering van waterverbruik, vermindering van vervuilend vervoer, duurzamer eten en drinken, afvalscheiding en verantwoord gebruik van textiel en schoonmaakmaterialen.” Voorzitter Stoter sluit af: “De eerste stappen zijn gezet en we kijken uit naar het moment dat al onze woonzorglocaties het certificaat behalen.”

Green Deal Zorg en Milieuthermometer Zorg
In 2015 tekenden diverse zorginstellingen de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame zorg’. De Green Deal heeft als doel de verduurzaming te versnellen. De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal. Het is een duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden. Omgevingsdienst IJmond heeft een coördinerende rol in de Green Deal voor de regio. Zij voert namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit, onder andere het verlenen van vergunningen en het houden van milieutoezicht bij bedrijven; energiebesparing maakt daar onderdeel van uit.