Tagarchief: MMC

Consensus heerst in bouwtraject MMC

nov-2018-Maxima-Medisch-Centrum-bouwteam-kopieren
Lees het gehele artikel

Nauw samenwerken, geen blad voor de mond nemen en wederzijds vertrouwen. Het zijn kwalificaties die met regelmaat over de tafel gaan tijdens het gesprek met de bouwers van de OK’s en Dagbehandeling in Maxima Medisch Centrum (MMC) locatie Veldhoven. “We hebben zeer intensief met Carebuilders, Strukton en Cleanroom Combination Group samengewerkt om binnen twee jaar tot een aansprekend resultaat te komen”, zegt Lars Prinsen, Programma-manager Vastgoed en Huisvesting MMC.

Joep Schoondermark (Carebuilders) schetst het gelopen traject. Daarbij valt op dat de nieuwbouw van de acht OK´s en de Dagbehandeling razendsnel is gerealiseerd. Jan Muller (Strukton) schrijft het toe aan het plan van aanpak en het integraal ontwerp in BIM en John Snellens (CCG) en Bas de Leeuw (MMC) onderschrijven dat. “Er is gekozen voor een traditionele bouwstijl. Doordat tijdens het Definitief Ontwerp (DO) gebruik is gemaakt van een BIM-model was het mogelijk alle gebruikers mee te nemen in het ontwerp zodat alles tot op ruimteniveau in detail is afgestemd. Hierdoor kon een zeer goed ‘DO+’ worden gerealiseerd. Mede daardoor bestond de mogelijkheid na de opdracht direct te kunnen starten met de bouw.” 

Aanvliegroute
Het gesprek vliegt af en toe heen en weer tussen bouwers en gebruikers maar telkens is er consensus. Het weerspiegelt de toon van de vele gesprekken die tijdens het bouwtraject zijn gevoerd, evenals de aanpak op de bouw om tot het bevredigend resultaat te komen. Prinsen geeft aan dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat er bij wijze van spreken ´geen muur verkeerd staat´. “De resultante van de aanvliegroute.” “Dit heeft betrekking op het totaal”, zegt De Leeuw, “dus ook op de inrichting van de OK’s, het interieur en de stoffering.” Dat er voor een luxer CCG-pakket is gekozen, beaamt Snellens. “Wij hebben ‘zwaar geschut’ ingezet – innovatieve oplossingen, waar het gaat over de inrichting en realisatie van de geclassificeerde ruimtes.”

Teamwork
Uit het gesprek komt naar voren dat teamwork samengaat met het nemen van verantwoordelijkheid. Schoondermark: “Daarnaast is het vertrouwen van de opdrachtgever een belangrijk aspect om te komen tot een aansprekend resultaat.” Dat er meerdere fasen van het bouwproces gebundeld zijn in één opdracht blijkt uit het UAV-GC-contract. “Light”, zeggen de heren. ‘Design & Build’, waarin de gehele verantwoordelijkheid van het ontwerp en de uitvoering bij de opdrachtnemer ligt. De betrokkenheid van de gebruikers wordt naast de ontwerpsessies met het BIM-model in het voortraject, nog eens extra benadrukt door de enorme belangstelling tijdens een voorlichtingsavond. 

Muller: “Ook dat sterkt het vertrouwen.” Hij wijst op het gedegen voorwerk. “Dat mondde uit in weinig wijzigingen en een ontwerp dat aansluit bij de wensen.”

Cleanroom Combination Group
Met behulp van BIM is de inbreng van alle partijen tot in detail afgestemd. (foto: CCG Holding)

Voor einddatum opgeleverd
Vanzelfsprekend was door het collectief Carebuilders, Strukton en Cleanroom Combination Group een einddatum opgenomen in het contract met MMC. “De ingebruikname was voorzien half oktober en de oplevering van de bouwcombinatie half september. De bouwers zagen door de uitstekende samenwerking kans het werk half juli al op te leveren.” Prinsen en De Leeuw spreken over een aangename verrassing. “We hadden op dat moment de beschikking over een compleet functionerend gebouw en daardoor alle tijd voor verhuizing en training.” De MMC´ers doelen op de complete inrichting van het gebouw en de OK’s in het bijzonder, alsmede op de inrichting, de wifi, de beeldschermen en de dispensers. De Leeuw: “We hebben na oplevering bij wijze van spreken geen stofzuiger meer nodig gehad omdat er nog gebroken of geboord moest worden; tevens waren alle installaties integraal getest.” Ze vatten het nog een keer samen als ‘compleet ontzorgd, in een kortere tijd dan voorzien’. Muller dankt dit aan de goede voorbereiding en ´historisch goede sfeer´. De heren benadrukken dat ze niet overdrijven omdat er een journalist aanwezig is. “Het is gewoon de realiteit. De bereidheid om gezamenlijk de verantwoording te dragen, is een belangrijk onderdeel van de samenwerking.” 

Slimme oplossingen
“Slimme oplossingen integreren is het gevolg van het tijdig maken van keuzes waarbij alle partijen een inspraak hebben gehad”, kijkt Muller terug. “Vanzelfsprekend moeten ze passen in het traject en het systeem. Omdat we met ervaren partijen werken, is er veel draagvlak en weinig discussie. Belangrijk voor ons was duurzaamheid en energiebesparing – tijdens het project kostenneutraal geoptimaliseerd.” Ook EGM architecten heeft een belangrijke rol gehad, met onder meer mock-up OK-sessies. “Het is een klantspecifiek gebouw dat vraagt om gefundeerde afwegingen.” Muller geeft aan dat het integraal ontwerp met de directe levering heeft geleid tot een extra groot beschermd gebied waarin geopereerd kan worden. “Elke oplossing heeft consequenties voor de ander.” Dat het project een beetje van henzelf is geworden, vertaalt zich in het eindresultaat. Het budget van € 16,6 miljoen (excl. btw) is niet overschreden. “De nieuwbouw is voor dat vooraf gestelde bedrag gerealiseerd, inclusief verrassingen. Al waren die klein”, besluit Prinsen. “Alle partijen zijn teamspelers en dat betaalt zich uit in tijd en kwaliteit.” Conclusie: de eindgebruikers zijn de winnaars.

Cleanroom Combination Group
De nieuwe ruimten zijn half oktober in gebruik genomen.


Brede bijdrage, prettige samenwerking
Ptg advies feliciteert het Máxima Medisch Centrum met de ingebruikname van het nieuwe OK-complex en centrum voor (kinder)dagbehandeling. “Wij zijn trots op onze brede bijdrage aan dit project en de prettige samenwerking met het Máxima Medisch Centrum”, aldus het bedrijf.

Ptg advies heeft geadviseerd over de afweging tussen renovatie en volledige nieuwbouw van het voormalige OK-complex. “Wij hebben vervolgens de nieuwbouw begeleid. Samen met de gebruikers van het OK-complex en het centrum voor (kinder)dagbehandeling hebben wij vorm en inhoud gegeven aan de functionele en ruimtelijke programmering van de beide functies en hebben wij onze kennis en expertise ingezet bij het contracteren van de uitvoerende partijen. Wij hebben met veel plezier gewerkt aan dit boeiende proces, vanaf de initiatieffase tot en met de prijs- en contractvorming van de uiteindelijke nieuwbouw.”

Tekst | Willem de Volder  Beeld | Cleanroom Combination Group, Strukton, Willem de Volder
Uitgelichte afbeelding: 
Van links naar rechts: Bas de Leeuw, Joep Schoondermark, Lars Prinsen, Jan Muller en John Snellens.

MMC biedt hightechkwaliteit in een gezond gebouw

OK-Robotarm_-Maxima-Medisch-Centrum-1139
Lees het gehele artikel

Met recht overheerst trots bij Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. Dat heeft niet alleen betrekking op het gloednieuwe uiterlijk van de operatiekamers en de (kinder)dagbehandeling. De OK-nieuwbouw omvat immers hoogwaardige apparatuur waarmee technisch grote stappen voorwaarts worden gezet.

“De operatiekamers (50 m²) zijn bijna anderhalf keer groter dan de kamers die we hadden. Bovendien hebben we nu acht kamers, één meer dan voorheen.” Wil Speetjens (Manager OK en Dagbehandeling) belicht de groei en gaat samen met Joleen Blok (Hoofd Zorggroep OK en Dagbehandeling) in op de nieuwbouw van 8000 m² (waarvan circa 4000 m² voor de OK) en op de hightechontwikkelingen in MMC.

Toekomstgericht
Vanzelfsprekend is huisvesting belangrijk en overheersen in en rondom de OK’s en de dagbehandeling rust, ruimte en daglicht. Aspecten waaraan de verantwoordelijken van MMC veel waarde hechten en de patiënten garen bij spinnen. Maar het gesprek met Speetjens en Blok komt al snel op de inrichting van de ruimten. “Toekomstgericht”, zegt Blok verwijzend naar de hybride OK. “Daar zetten we de nieuwste, complexe operatietechnieken in. Een forse investering die uitmondt in snelheid van handelen en betere zorg met als grootste winnaar de patiënt.” Minimale invasieve chirurgie, een zo klein mogelijke snede, wordt als voorbeeld genoemd. Waar beiden het meest naar uitkijken, is de inzet van robottechniek. Een dag na het gesprek dient de eerste patiënt zich aan. “Nou ja, spannend. Er is heel wat training en voorbereiding aan het startmoment vooraf gegaan”, zegt Blok. “Noem het liever bijzonder.”  

MMC

Cockpit
De bewegingen van de chirurg (die zit in een soort cockpit) worden door de robot op de patiënt vertaald. Speetjens weet inmiddels dat de robot de kleinste trillingen compenseert waardoor de ingreep nog nauwkeuriger dan met de handen wordt uitgevoerd. Om een voorbeeld te geven: een draad door het oog van een naald doorvoeren is in combinatie met de apparatuur een eitje. 

Hybride OK
MMC heeft voor de apparatuur op de hybride OK gekozen voor Siemens en de robot komt van een in medische kringen nog relatief onbekende firma: TransEnterix. “Het is de tweede firma in de wereld die dit soort techniek aanbiedt. We hebben daarmee de eerste opstelling van het bedrijf in ons land.” Dat MMC voor die firma kiest en dat er vanuit het Amerikaanse bedrijf enthousiasme is, laat zich volgens Speetjens en Blok eenvoudig verklaren. “We zitten hier in een hightechomgeving (ASML is de buurman; red.); we werken samen met de Technische Universiteit Eindhoven en zijn gevestigd nabij een vliegveld.” Wat wellicht even doorslaggevend is, is dat MMC als ambitieus en innovatief bekend staat. Ook de aanwezige chirurgische kwaliteiten op MMC zijn door de Amerikanen meegewogen bij de keuze. 

MMC
MMC zet de nieuwste, complexe operatietechnieken in.

Intuïtief
Blok schakelt nog even terug naar de techniek: “De specialist komt niet aan de patiënt en de robot geeft zelfs ‘force feedback’, zodat hij ingrijpt naar gelang de sterkte van het weefsel.” Ook bijzonder is dat de robot acteert naar de ogen van de specialist. “Heel intuïtief”, zegt Speetjens, die er aan toevoegt dat de teams al goed thuis zijn in de techniek. Ook menselijke beperkingen worden er door geëlimineerd. Waar de pols van de chirurg ‘stopt’ kan de robot tijdens een handeling nog een fractie doordraaien. Het nieuwe 3D-systeem waarmee bij kijkoperaties diepte kan worden ingeschat, is eveneens een innovatie in MMC. Nieuw op de OK’s is ook een beeldrouterings- en opslagsysteem. “Tijdens een OK zijn daarmee alle benodigde beelden in alle standen à la minute beschikbaar.” 

MMC
Kinderen kunnen direct doorlopen voor hun ingreep.

Kindvriendelijk ziekenhuis
Over de techniek en de daaraan gekoppelde processen is het enthousiasme groot, maar er zijn meer vernieuwingen in MMC. Neem de verschuifbare wand op de (kinder)dagbehandeling. Het stelt de planning in staat het aantal bedden voor volwassenen en kinderen aan te passen aan de patiëntenpopulatie op de dag. “Daarmee voorkomen we dat kinderen in contact komen met volwassen patiënten. We zijn niet voor niets een kindvriendelijk ziekenhuis.” Ook de wachttijden zijn een punt van aandacht. Kinderen hoeven niet op een OK te wachten, ze kunnen direct doorlopen voor hun behandeling/ingreep. Blok geeft aan dat alle nieuwe en lopende processen goed met elkaar matchen omdat er in de voorbereiding veel multidisciplinair overleg is geweest. “Met de nieuwbouw maken we op alle fronten een kwaliteitsslag.” Wat nog aandacht verdient, weten Blok en Speetjens: “de entree”, zeggen ze zowat in koor. Wat gebleven is, weten ze ook. “De Brabantse component in combinatie met aandacht voor de mens.” Het vormt bij MMC een geslaagde match met alle hoogwaardige innovaties. 

Tekst | Willem de Volder  Beeld | Willem de Volder en MMC
Uitgelichte afbeelding: 
Wil Speetjens (Manager OK en Dagbehandeling) en links Joleen Blok (Hoofd Zorggroep OK en Dagbehandeling) in een van de hightech OK’s.