Tagarchief: Nederland

Dit is de ZorgkaartNederland Top 2021

Lees het gehele artikel

Op de eerste dinsdag van december viert ZorgkaartNederland traditiegetrouw de 10 best gewaardeerde zorginstellingen per zorgsector. Dit jaar niet in vier, maar in vijf sectoren. In dit bericht vindt u de best gewaardeerde zorginstellingen van 2021. Aan de hand van de waarderingen tussen 1 januari en 1 november 2021 is uitgerekend wie er in deze periode het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten. Deze organisaties staan hieronder in willekeurige volgorde (er is geen nummer 1 en nummer 10).

Top 2021 – wijkverpleging

 • Aafje – Rotterdam
 • Allerzorg – Woerden
 • Breederzorg Thuiszorg – Uden
 • Home Instead Thuisservice – Heemstede (NH)
 • Pieter van Foreest, Thuiszorg – Delft
 • QualityZorg – Nieuw-Vennep
 • Thuiszorg Groot Limburg – Maastricht
 • Thuiszorg Rijnstad – Arnhem
 • ZorgAccent – Almelo
 • Zorgfront DH – Rotterdam

Top 2021 – fysiotherapiepraktijken

 • Fysio Broekhuizen – Harmelen
 • Fysio Centrum Amsterdam – Amsterdam
 • FysioQ – Sittard
 • Fysiospecialisten Duiven – Duiven
 • Fysiosportief fysiotherapie – Groningen
 • Fysiovision – Geleen
 • Fysius Rugexperts – Nijverdal
 • JVDI de Fysioclub – Deurne
 • Maatschap Fysio-Manuele Therapie Leidekker – Almelo
 • Praktijk voor Fysiotherapie Daalmeer – Alkmaar

Top 2021 – verpleeghuizen

 • Amaliazorg – Oirschot
 • Cicero Zorggroep – Brunssum
 • Dagelijks Leven – Apeldoorn
 • Domus Magnus – Hilversum
 • Frankelandgroep – Schiedam
 • Het Gastenhuis – Amsterdam
 • Neboplus – Barneveld
 • TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) – Twente
 • Verzorgingshuis De Koperhorst – Amersfoort
 • Wonen bij September, woonhuizen voor ouderen met dementie – Woerden

Top 2021 – ziekenhuizen

 • Flevoziekenhuis – Almere
 • Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis – Dirksland
 • Ikazia ziekenhuis – Rotterdam
 • LangeLand Ziekenhuis – Zoetermeer
 • Rode Kruis Ziekenhuis – Beverwijk
 • Sint Maartenskliniek – Nijmegen
 • SJG Weert – Weert
 • Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis – ‘s-Hertogenbosch
 • Stichting Laurentius Ziekenhuis – Roermond
 • Tjongerschans – Heerenveen

Top 2021 – klinieken

 • Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis – Bilthoven
 • Boerhaave Medisch Centrum – Amsterdam
 • CortoClinics – Schijndel
 • HartKliniek – Lelystad
 • OCON Orthopedische kliniek – Hengelo
 • Orthoparc kliniek voor innovatieve orthopedie – Bosch en Duin
 • Park Medisch Centrum en Parkkliniek – Rotterdam
 • PoliDirect – Heemstede (NH)
 • Vrouwenkliniek Zuidoost, polikliniek voor gynaecologie – Amsterdam
 • Zipper Clinics – Enschede

Wij feliciteren deze organisaties van harte met hun plek in de Top 2021.

Berekening

Elk verpleeghuis en elke organisatie in de wijkverpleging die tussen 1 januari en 1 november 2021 dertig of meer waarderingen kreeg, deed automatisch mee, evenals elk ziekenhuis en elke kliniek met honderd of meer waarderingen.

Om aan dit aantal te komen, zijn de waarderingen van de verschillende locaties bij een organisatie bij elkaar opgeteld en voor de ziekenhuizen en klinieken ook de waarderingen van de zorgverleners werkzaam bij de locaties.

De sectorale routekaart voor CO2-reductie

Lees het gehele artikel

In het door het kabinet omarmde Klimaatakkoord (www.klimaatakkoord.nl) zijn doelstellingen geformuleerd om de CO2-emissiereductie van Nederland vergaand terug te dringen. Per sector is hierbij aangegeven op welke wijze een bijdrage aan de ambitie kan worden geleverd. Voor de gebouwde omgeving wordt onderscheid gemaakt in woningen en utiliteitsbouw. De utiliteitsbouw wordt vervolgens weer onderverdeeld in commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed.

De twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed, Rijksvastgoedbedrijf, VNG, IPO, Politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg- en sportvastgoed en monumenten, hebben afgesproken een sectorale routekaart op te stellen met betrekking tot het CO2-arm maken van hun vastgoed. In deze sectorale routekaarten wordt beschreven wat het vertrekpunt is van de betreffende sector en volgens welke planning de sector op een kosteneffectieve manier toewerkt naar het streefdoel voor 2030 en een CO2-arme vastgoedportefeuille in 2050. Ook wordt aangegeven wat de benodigde randvoorwaarden zijn en welke veelvoorkomende sectorale knelpunten zijn met betrekking tot financiering, wetgeving en organisatie, en welke mogelijke praktische oplossingen er zijn.

Voor de sector zorg heeft TNO in opdracht van de brancheorganisaties een eerste versie van deze sectorale routekaarten voor zowel de care als de cure opgesteld. Uit deze sectorale routekaarten blijkt dat de zorgsector voor een grote en complexe opgave staat. Met een gebouwoppervlak van circa 28 miljoen m2 (8,7 miljoen m2 voor de ziekenhuizen en 19,3 miljoen m2 voor de intramurale gebouwenvoorraad Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg). Het grootste deel van deze gebouwvoorraad is van voor 1990. Het gasgebruik van het beschouwde zorgvastgoed bedraagt circa 543,6 miljoen m3 per jaar (2016). De doelstelling voor de gebouwde omgeving in het klimaatakkoord is de directe CO2-emissie in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te reduceren. De directe CO2-emissie betreft de emissie die op het perceel van de zorgorganisaties zelf plaatsvindt, door onder meer de verbranding van aardgas. Voor de zorgsector komt de doelstelling voor 2030 overeen met een reductie van het gasgebruik van circa 204.900 woningen! Daarnaast staat de zorgsector voor de opgave ook het gebruik van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Het zelf opwekken van hernieuwbare elektriciteit kan slechts ten dele op de eigen locatie. Hernieuwbare opwekking van elektriciteit voor de zorgsector zal noodzakelijkerwijs ook elders in Nederland moeten plaatsvinden.

De verschillende sectorale routekaarten voor maatschappelijk vastgoed zullen binnenkort worden aangescherpt en op één lijn gebracht. Naast de sectorale routekaarten zijn binnen de zorgsector ook portefeuilleroutekaarten in ontwikkeling. Het streven is op termijn de overige duurzaamheidsverplichtingen vanuit wet- en regelgeving (informatieplicht, erkende maatregelen en EED-auditplicht) te harmoniseren en te integreren. In de portefeuilleroutekaarten, die de afzonderlijke zorgorganisaties voor eind 2020 moeten opstellen, wordt aangegeven hoe de organisatie zal bijdragen aan deze doelstelling op sectorniveau. Wordt voldoende voortgang door de sector zelf gerealiseerd dan wordt voorkomen dat er vanuit de overheid wordt ingegrepen om alsnog aan de sectorale doelstellingen te voldoen.