Tagarchief: NVTG

NVTG publiceert rapportage Techniek omarmt de zorg, ook in crisistijd

NVTG
Lees het gehele artikel

Tijdens het NVTG College op 30 september 2021 in Nijkerk is het NVTG rapport “Techniek omarmt de zorg, ook in crisistijd” gepubliceerd over het samen helpen reduceren van ernstige incidenten in ziekenhuizen. Begin mei 2021 werden we opgeschrikt door een ernstig incident in een ziekenhuis in Nederland. NVTG heeft gelijk in de week daarna een intervisie bijeenkomst georganiseerd waar tachtig instellingsleden uit ziekenhuizen aan deelnamen, de sense of urgence was wel duidelijk. Vervolgens is een NVTG werkgroep geïnitieerd waarin tien instellingsleden uit diverse ziekenhuizen hun inbreng hebben geleverd om hun kennis te bundelen in een eindrapportage. Het rapport is te downloaden op www.nvtg.nl/kennisbank.

In het rapport worden ervaringen van ziekenhuizen gedeeld over het beheersen van technische risico’s voor patiëntveiligheid en bedrijfscontinuïteit, aanbevelingen gedaan voor het aanscherpen van het medisch convenant en wordt proactief gedrag aangemoedigd om samen de zorg vooruit te helpen. De NVTG werkgroep benoemde dat kansen niet onbenut moeten worden gelaten om te borgen dat de inbreng van technische kennis vanuit het facilitair bedrijf wordt meegenomen in de besluitvorming van een crisisteam. Bovendien maakt bewustwording – onder medisch en technisch personeel – een groot verschil: educatie en aandacht voor incidenten speelt daarin een grote rol. Het rapport heeft bewust een open einde als handreiking om samen met medisch specialisten, klinisch fysici en medisch technici samen de zorg voor uit te helpen.

Op het podium van het NVTG college heeft de werkgroep de rapportage symbolisch overhandigd aan de voorzitter van de NVTG en aan directeur Ingrid van der Gun van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). De rapportage is inmiddels ook digitaal aangeboden aan zes andere vakverenigingen waaronder Federatie Medisch Specialisten (De Medisch Specialist), Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysische Medewerkers (NVKFM), Koepel Medische Technologie (MT integraal), Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Alle verenigingen hebben inmiddels gereageerd en we hebben veel toezeggingen mogen ontvangen dat het NVTG rapport wordt geagendeerd op de eerstvolgende bestuursvergaderingen van deze verenigingen. NVTG zal het initiatief nemen om hier een vervolg aan te geven en in het najaar een bijeenkomst met een afvaardiging van deze besturen te organiseren om samen verder op te trekken om ernstige incidenten in ziekenhuizen te helpen reduceren en zo samen de zorg vooruit te helpen.

‘Technisch professional ziekenhuis steeds meer manager’

IMG_8744
Lees het gehele artikel

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, zoals de toenemende impact van ICT en verduurzaming in een ‘volcontinubedrijf’ dat ook aan de operationele kant beleidswijzigingen doormaakt. “De rol van technisch professional is sterk aan verandering onderhevig.”

De NVTG is een vereniging voor facility professionals binnen alle geleding­en van de zorg. Als Manager Vastgoed van een topklinisch ziekenhuis, dat een decennium geleden een belangrijke schaalvergroting onderging en een nieuwbouwlocatie betrok vanuit 3 afzonderlijke locaties, heeft Barendregt de uitdagingen van de technisch professional in de zorg van nabij meegemaakt. “Wij leven in een ontzettend dynamische wereld. De NVTG is 70 jaar geleden begonnen vanuit de behoefte aan kennisdeling tussen hoofden Technische Dienst. Inmiddels richten we ons steeds meer op management en middenkader. De NVTG is hét kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector en die rol willen wij graag uitbouwen.”

‘Alles is met elkaar verknoopt’

De technisch professional in de ziekenhuizen krijgt anno 2021 te maken met grote vraagstukken, en kan zich niet meer alleen met techniek bezighouden, vervolgt Barendregt. “Dat begint heel simpel met het feit dat vroeger de ziekenhuisbouw een grote functiescheiding had qua vastgoed: je had een beddenhuis en een ketelhuis, et cetera; inmiddels zijn vele functies met elkaar geïntegreerd, veelal op één locatie in één gebouw en die integratie van functies neemt alleen maar toe. Alle techniek is aan elkaar geknoopt, waarbij ICT-componenten een behoorlijke input hebben.” Dat heeft voor iedere technische professional, op alle niveaus, voeten in de aarde. “Een monteur loopt niet meer rond met een steeksleutel, maar met een tablet. Anderzijds, tegen de stroom in dus, zien wij beleidswijzigingen aan de operationele kant: het aantal ligdagen is afgenomen; in de toekomst voorzien wij door digitalisering tevens een afname van poliklinische functies in vierkante meters.”

Techniek op beleidsniveau

De algemene lijn in de vastgoedbehoefte van ziekenhuizen is dat installatietechniek in de gebouwde omgeving steeds meer ruimte nodig heeft en operationele ruimte relatief gezien kleiner wordt, terwijl de complexiteit van de techniek toeneemt. Deze ontwikkelingen hebben als belangrijk gevolg dat de technische leiding van een ziekenhuis steeds meer op beleidsniveau opereert. Barendregt: “In nieuwbouw- en renovatietrajecten zie je dat we steeds meer baas in eigen huis zijn geworden. Ook dat vraagt nogal wat van de technische professional, in opleiding en expertise. Hij of zij is van techneut steeds meer manager geworden, en zit om de tafel met stakeholders uit allerlei lagen. De NVTG bevindt zich als vereniging van technisch professionals in het dynamische brandpunt van deze ontwikkelingen.”

Routekaart

De behoefte aan kennisdeling, vormgegeven met een jaarlijks congres en diverse webinars, wordt daardoor alleen maar groter, zegt Barendregt.­ “Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de energietransitie. Ziekenhuizen zijn van nature enorme energievreters met specifieke behoeften. Alle ziekenhuizen hebben medio 2021 een Routekaart Energietransitie moeten indienen, met ijkpunten in de toekomst tot 2050, maar het ene ziekenhuis zit met oudbouw, het andere is net klaar met vervangende nieuwbouw. Dat kan betekenen dat je misschien eerder moet gaan bouwen; de dynamische behoefte aan continue, gefaseerde renovatie van installatietechniek is altijd aan de orde. Het is zowel mooi als noodzakelijk daarover voortdurend met elkaar van gedachten te wisselen.”

Gefaseerde aanpak

De nieuwe voorzitter van de NVTG kent de behoeften uiteraard van nabij. “In het Jeroen Bosch hebben wij het geluk gehuisvest te zijn in een vrij nieuw, goed functionerend ziekenhuis met een aparte technische laag middendoor het gehele complex. Daarin is een zekere overmaat aangebracht; hierdoor is het mogelijk op een relatief eenvoudige wijze technisch te renoveren. Wij kijken uiteraard ook naar wat op korte en lange termijn mogelijk is in het kader van energievoorziening. Denk aan afname van groene energie (wind), het inmiddels gerealiseerde koken zonder gas en de mogelijke overstap van gas op waterstof. Wij volgen de technische ontwikkelingen op de voet, maar niet ieder ziekenhuis heeft het vastgoed en de investeringsruimte om alles tegelijk te doen. Een gefaseerde aanpak van de energietransitie is key.”

Bedrijfsleden

De NVTG staat niet op zichzelf in de ziekenhuiswereld; de vereniging bestaat voor de helft uit instellings- en voor de helft uit bedrijfsleden. “Onze bijeenkomsten staan daarom niet alleen in het teken van kennisdeling in de ziekenhuiswereld zelf, maar ook met stakeholders als ontwerpers, uitvoerders en overheden. We moeten nauw met elkaar in contact blijven, en dat gaat gelukkig door digitale technieken steeds eenvoudiger, om met elkaar te bouwen aan ziekenhuizen die zowel in techniek als exploitatie integraal worden klaargestoomd voor een steeds veranderende, duurzame toekomst. In een continubedrijf dat 24/7 door moet draaien.”    

Alle NVTG activiteiten afgelast tot 1 juni

nvtg-logo-nieuwe-huisstijl-kopieren
Lees het gehele artikel

NVTG Voorjaarcongres en ALV uitgesteld tot 1 oktober 2020

In Nederland gelden vanaf 24 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus waarbij alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden. Vorige week heeft de NVTG het Voorjaarscongres van 9 april 2020 uitgesteld en ook de ALV van de NVTG die gepland stond op 8 april gaat op die dag niet door. Als nieuwe data zijn woensdagavond 30 september en 1 oktober 2020 vastgesteld. Locatie blijft ongewijzigd: Hart van Holland in Nijkerk. Ook het Belgische Zorg.Tech congres van 7 mei 2020 in Antwerpen is uitgesteld. In lijn met de maatregelen van de overheid gaan alle geplande NVTG-regiobijeenkomsten tot 1 juni niet door en worden uitgesteld of afgelast. Alle bestuurs-, regio- of werkgroepvergaderingen gaan niet fysiek door maar in overleg slechts digitaal via Skype, MS Teams of conference calls. Desondanks kunnen we nog steeds onze krachten bundelen en onderling kennis delen.

NVTG faciliteert kennisdeling over COVID-19 infectiepreventie

Geconfronteerd met een onbekend coronavirus is het delen van kennis en onderling samenwerken de beste remedie. NVTG faciliteert kennisdeling en verwijst graag door naar onderstaande handboeken, richtlijnen en praktische handleidingen. De publicatie van deze artikelen is een van de beste manieren om de moed en wijsheid te onderstrepen, die onze gezondheidswerkers de afgelopen maanden hebben getoond. Respect gaat uit naar die mensen die voor ons allen in de frontlinie staan om zieken te behandelen en/of de gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Gaandeweg zal steeds meer kennis en best practices beschikbaar komen. In Nederland verwijzen we naar RIVM en de Rijksoverheid. Als aanvulling hebben we de volgende buitenlandse handleidingen, journals en richtlijnen verzameld, waarvan een aantal NVTG-leden ons heeft getipt dat ze er veel aan gehad hebben als leidraad voor hun dagelijkse handelen. Natuurlijk willen we die jullie niet onthouden, je kunt de documenten via onderstaande links downloaden:

(de documenten worden direct gedownload)

 

De inschrijving voor standhouders voor het Voorjaarscongres 2020 is geopend!

nvtg-logo-nieuwe-huisstijl-kopieren
Lees het gehele artikel

De inschrijving voor de standhouders is open. We hebben dit jaar een mooi sponsoraanbod. Informatie over de beursvloer, de sponsormogelijkheden vind je hier.

 • Stand op Bedrijvenmarkt €1.600,-

  Een stand op de bedrijvenmarkt is inclusief:

  • Stand 2×3 mtr., stroomaansluiting, 1 statafel en 1 barkruk
  • Deelname netwerkavond wo. 8 april (2 pers.)
  • Deelname congreslezingen do. 9 april (2 pers.)
  • Deelname afscheidsborrel do. 9 april (2 pers.)

 

 • Sponsoring, key-note speaker (prijs in overleg).
 • Displaywand of banner €750,-
  Eigen meegebrachte banner mag op beursvloer of lezingenzaal geplaatst worden (max. 2 stuks).
 • Vlag €500,-
  Eigen meegebrachte bedrijfsvlag mag in lezingenzaal opgehangen worden.
 • Logopresentatie in lezingenzaal €250,-.
 • Logo sponsoring op een food-item (prijs in overleg)

 

Daarnaast is het ook mogelijk om een eigen sponsorsuggestie aan te dragen.

Beursvloerplattegrond

Zorg dat je er snel bij bent, de standplaatsen worden op volgorde van inschrijving toegekend. Bekijk de beursbezetting-lijst op onze website voor het actuele overzicht van vrije plaatsen.

INSCHRIJVEN

Voorjaarscongres NVTG

theaterzaal-kopieren
Lees het gehele artikel

Op donderdag 9 april 2020 houdt de NVTG haar Voorjaarscongres 2020 in eventlocatie het Theater van Hart van Holland in Nijkerk. Het congres staat in het teken van het jaarthema “Compliance van zorgvastgoed”. Voorafgaand aan het congres organiseert de NVTG op woensdagavond 8 april 2020 een netwerkavond met walking diner en afsluitend een borrel in Hart van Holland.

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector. Als beroepsvereniging ondersteunt zij professionals bij hun werkzaamheden in het strategisch en tactisch management bij een zorginstelling. Dat doen zij door het organiseren van activiteiten op het gebied van onze vier kernwaarden: kennisverbinding, persoonlijk netwerken met collega’s en vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren van innovatie. Door kennisverbinding brengen onze instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit.

Het voorjaarscongres en de netwerkavond worden georganiseerd in Hart van Holland, een prachtig congrescentrum in Nijkerk met op loopafstand het viersterrenhotel Hotel Ampt. Netwerken, dineren, borrelen, overnachten, congres bijwonen, kennis opdoen op de bedrijvenmarkt: alles compact bij elkaar en bovendien is parkeren gratis.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het NVTG Voorjaarscongres en de netwerkavond. Informatie over het programma is te vinden op de website www.nvtg.nl.

Kandidaatsprekers worden in de gelegenheid gesteld om zich via een Call for Papers in te schrijven op een achttal subthema’s over compliance. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich vanaf januari 2020 inschrijven als standhouder voor de beursvloer op www.nvtg.nl.     

Leer op het NVTG Najaarscollege over compliance aan regelgeving en verduurzaming van zorgvastgoed

nvtg
Lees het gehele artikel

Schrijf je nog deze week in voor het NVTG Najaarscollege op donderdag 3 oktober 2019 in Nijkerk. Wil jij ook weten hoe je kunt borgen dat gebouwen compliant zijn aan al die ingewikkelde wet- en regelgeving die van toepassing zijn op vastgoed? Benieuwd wat jij kunt opsteken van TNO en MPZ hoe je de routekaart verduurzaming zorgvastgoed op individuele gebouwen kunt toepassen? Hoe kun je kosten besparen op het jaarlijks laten inspecteren van brandmeldinstallaties? Stel dat de stroom uitvalt in het ziekenhuis. Hoe richt je in de periode daarna jouw beheersorganisatie in, opdat dit hopelijk nooit weer zal gebeuren?

Je hoort het op donderdagmiddag 3 oktober 2019 tijdens het NVTG Najaarscollege in het Ampt van Nijkerk. De lunch staat vanaf 12.00 uur voor je klaar. Het sprekersprogramma eindigt om 17.45 uur waarna je jouw vakgenoten kunt ontmoeten tijdens de netwerkborrel met aansluitend een lopend buffet tot circa 19.30 uur.

Dit programma mag je niet missen! Meld je aan via onderstaande button.

SCHRIJF JE METEEN IN!

We hebben interessante onderwerpen te bespreken binnen het jaarthema Compliance.
Het sprekersprogramma ziet er als volgt uit:

 • Hennie van Pinxteren, Stafadviseur Techniek en Energie bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort
  Gaat het licht uit, gaan de ogen open!
 • Frank Deruyter, senior advisor asset management bij Arcadis
  Hoe borg je compliance van (commercieel) vastgoed aan wettelijke regelgeving
 • Arno Scherpenisse, projectmanager bij brandveiligheidsadviseur EFPC
  Optimalisatie van risicobeheersing met als gevolg jaarlijkse kostenreductie van brandmeldinstallaties
 • Stefan van Heumen, Technisch consultant bij TNO, afdeling Building Physics & Systems (BPS)
  Routekaarten CO2-reductie op instellingsniveau in de cure-sector en introductie Nationaal Kennis- en Innovatiecentrum Verduurzaming Zorgvastgoed (NIVZ)
 • Judith de Bree, Adviseur duurzaamheid bij Milieu Platform Zorg
  Routekaarten CO2-reductie op instellingsniveau in de care-sector en introductie MPZ rekentool
 • Victor Pastoor, NVTG bestuurslid
  Dagvoorzitter

 

Bekijk het volledige programma op de website.

We zien je graag op 3 oktober!

NVTG Voorjaarscongres 2019: “Energietransitie betekent investeren en innoveren”

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorgsector (NVTG) nodigt sprekers uit om een abstract-paper in te sturen voor het NVTG Voorjaarscongres 2019. Het thema van dit jaar is “Energietransitie betekent investeren en innoveren“. Het congres wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 in Veldhoven. De NVTG biedt professionals en wetenschappers de kans om hun visie te presenteren en hun expertise te delen over onderwerpen die vallen binnen de kaders van het thema van het NVTG Voorjaarscongres 2019. 

Het NVTG Voorjaarscongres zal honderden bezoekers trekken die zich allen verbonden voelen door technologie in de zorg. De leden van de vereniging zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of bij bedrijven die producten of diensten leveren aan de technologie in de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het tot stand brengen dan wel het in stand houden van gebouwgebonden technologie in zorgvoorzieningen in alle branches van de zorgsector.

We zouden het bijzonder waarderen als gegadigden een abstract zouden willen insturen van één pagina voor hun lezing van een half uur, zodat selectie door de NVTG congrescommissie kan plaatsvinden en uitnodigingen kunnen worden geformaliseerd.

Belangrijke data

 • Medio december 2018: Lancering van de Call for Papers
 • Vrijdag 15 februari 2019: Deadline voor indiening abstracts
 • Vrijdag 22 februari 2019: Bekendmaking welke gegadigden zijn geselecteerd
 • Donderdag 11 april 2019: NVTG Voorjaarscongres in Veldhoven

Thema
Het thema van het voorjaarscongres 2019 is: Energietransitie betekent investeren en innoveren.

Congres met toegevoegde waarde voor de leden
We leven in een vergrijzende samenleving die te maken heeft met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die steeds dominanter onze eigen dagelijkse agenda gaat beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptabel om ons hier niet op voor te bereiden. De kosten van het niet handelen zullen ons als burger te hoog worden, de zorgsector zal dat gaan merken terwijl we graag samen de zorg vooruit willen helpen. NVTG-leden staan de komende jaren voor een uitdaging. Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en dus ook het lobbyen voor en managen van het verduurzamen van bouwgerelateerde processen. Energieneutrale technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten.

Doelgroep voor het congres zijn technisch-facilitaire professionals gelieerd aan de cure en care sector. Het congresprogramma beoogt dus iets toe te voegen voor de achterban, de leden van NVTG. Dit kan zijn over trendsettende technische inhoud of over houding/ondernemerschap/cultuur als kennis en ervaring leren van elkaar. We kunnen veel maatschappelijke trends in de zorgsector duiden, maar is dat nu een kans of een bedreiging voor de technisch facilitaire professional? Het is waardevol als we eerst thema’s / problematiek schetsen vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens daar een analyse / vergelijk / studie / lering uit kunnen trekken voor de eigen praktijksituatie.

Framework voor topics
Als opbouw van het congres is het volgende framework vastgesteld, gebaseerd op maatschappelijke trends in cure-sector en care-sector en waar NVTG-leden mee te maken hebben of krijgen.

In de volgende pagina’s zijn deze thema’s verder uitgewerkt als richtlijn voor een presentatie.

Klik hier voor de richtlijnen voor onderwerpen van presentaties, beoordeling van ingezonden papers en instructies voor het inzenden van papers.