Tagarchief: OK-complex

Samen met gebruikers ontwerpen

Dols Fotografie_IMG_1921 kopiëren
Lees het gehele artikel

De nieuwbouw werd al in 2016 in gebruik genomen en sinds enkele maanden draaien ook de OK’s in het gerenoveerde deel volop in de bedrijfsvoering mee. Vanaf het prille begin zijn de gebruikers nauw betrokken geweest bij het ontwerp en het bouwproces. Wat betekent dit voor het project en het eindresultaat? 

Identieke operatiekamers

“In de nieuwbouw zouden oorspronkelijk geen OK’s komen”, vertelt Jori Stevens, manager vastgoed bij MUMC+. “We zouden alleen het verouderde OK-complex renoveren. Echter een combinatie van nieuwbouw op niveau 3 – hetzelfde niveau als in de bestaande bouw – en renovatie van het bestaande complex bleek de beste oplossing. Uiteindelijk hebben we de nieuwbouw en renovatie als één Programma van Eisen samen ontwikkeld, net als het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.” Het nieuwe complex herbergt 20 OK’s, waarvan 14 identiek uitgevoerd, de holding en recovery, de centrale sterilisatie afdeling (CSA) en het interne distributiecentrum (IDC). Hub Ackermans, hoofd OK bij MUMC+ is blij met de keuze voor identieke OK-ruimtes. “Daar hebben we elke dag profijt van. We hebben geen discussie over wie welke OK mag gebruiken en je kunt als het ware overal blind je weg vinden.”

Spil in het proces cruciaal

Vanaf het begin is Ackermans betrokken bij het project. Echter een rol in het projectteam kun je er niet even bij doen. “Daar is toewijding voor nodig en tijd. Bovendien moet je continu bovenop het proces zitten en lastige vragen durven stellen. We hebben daarom unitleider Agnes Derwa volledig vrijgemaakt om ons als gebruikers te vertegenwoordigen binnen het projectteam, in de functie van stafadviseur bouw/verbouw OK. En die rol heeft ze perfect vervuld!” Ook voor de architect, adviseurs en de uitvoerende partijen was Derwa dé verbindende factor tussen hen en de medici. Ackermans: “Want hoe je het ook wendt of keert, de zorg en de bouw spreken allemaal een andere taal. Haar rol is van onschatbare waarde geweest en één van de belangrijkste succesfactoren voor het welslagen van dit project.”

Visie en samenwerking

Een andere belangrijke succesfactor is volgens Ackermans een heldere visie over wat je wilt en waarom. “Elke ontwerpteamvergadering heeft Agnes of ik bijgezeten. En telkens heb ik als direct betrokkene mijn visie gedeeld over hoe de OK zou moeten functioneren, hoe hij eruit zou moeten zien of wat er nodig is. Ik hield ook vast aan die visie, om bijvoorbeeld te voorkomen dat de OK te smal zou worden door een te breed luchtkanaal. Bureau Vastgoed & Huisvesting ging samen met de architect en de adviseurs op zoek naar andere oplossingen, en die waren er dan vaak ook. Er was echt sprake van een multidisciplinaire samenwerking, waarin begrip was voor elkaars mening en respect voor elkaars belangen.” Stevens vult aan: “Problemen werden als uitdaging gezien en kan niet bestond niet. Het verwachtingsmanagement was goed georganiseerd. Als iets écht niet kon, dan was het ook prima. Uiteindelijk zijn we telkens weer gezamenlijk tot het beste besluit gekomen. Dat zat ook in de focus: we wisten wat we met z’n allen wilden bereiken en de gebruikerswensen stonden centraal. Het zorgvuldige proces met de gebruikers kostte ogenschijnlijk heel veel tijd, maar dat verdient zich uiteindelijk dubbel en dwars terug in minder nazorg en meer tevreden gebruikers!”

Mock-up van onschatbare waarde

De visie van Ackermans kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Jarenlange ervaring bij andere ziekenhuizen en enkele werkbezoeken zorgden voor inspiratie. Uiteindelijk is er in de kelder van het MUMC+ een gewenste OK gesimuleerd met een mock-up. Alle wanden waren verplaatsbaar en ook de pendels konden verschuiven. Zo was het mogelijk om voor elke ingreep de juiste opzet te creëren. Peter Meertens, verantwoordelijk voor de techniek en de voorbereiding van de medische inventaris, begeleidde de bezoeken van de gebruikers aan de mock-up. “Geruime tijd heb ik alle vakdisciplines geholpen om hun ideale werkwijze in deze OK te testen en te verbeteren. Alle procedures, die ze normaliter doorlopen, hebben we besproken en eventueel aangepast. We kwamen al snel tot de ontdekking dat het plenum te klein was. Deze is nog voor het definitieve ontwerp vergroot van 3,25 meter naar 3,5 meter. Achteraf herstellen zou veel duurder zijn geweest of zelfs onmogelijk. Pas toen alles klopte, is de mock-up vertaald naar een definitief ontwerp voor de OK.” Alle materialen van de proef-OK zijn vervolgens hergebruikt om een recovery te modelleren. Pendels, bruggen, bedden, verlichting: alles werd gesimuleerd. “We hebben zelfs een plafond laten maken met belevingsverlichting”, vult hoofd holding en recovery Joëlle Theunissen aan. “Dit hebben we tussentijds live getest in de praktijk. Dus nog voordat de nieuwe holding en recovery werden opgeleverd, wist het personeel al wat ze zouden krijgen.”

Alles in 3D

“Een andere manier om het eindresultaat vooraf inzichtelijk te maken – en ook een succesfactor – is het volledig uitwerken van tekeningen in 3D”, vertelt Stevens enthousiast. “Inmiddels passen we BIM en virtual reality (VR) toe in alle projecten, maar het project OK-complex was het pilotproject. Van wanden, deuren, ramen, leidingen tot aan bedden en kastjes: alles werd gemodelleerd en via VR konden gebruikers zien hoe bijvoorbeeld de zichtlijnen waren.” Projectmanager Alex Duijzings: “Naast dat de gebruiker weet wat hij krijgt, weet je ook of het past. Alle clashes kun je al voor de bouw eruit halen. Wij noemen dat virtueel opleveren. Zo kom je tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te staan, wat bijdraagt aan een rustiger verloop van de bouw en een vermindering van de faalkosten.” Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de praktijk. Er zijn er nog geen noodzakelijke ingrepen nodig geweest.

Luisteren naar de gebruiker

“Het ontwerpen in 3D heeft ook bij ons tot een geheel nieuw ontwerpproces geleid”, vervolgt architect Rafael Calis Sanchez van Architecten aan de Maas. “Vroeger hadden we een kort gesprek met de gebruikers, maakten een schetsje en gingen dan terug naar de tekentafel. Bij MUMC+ hebben we dat anders aangepakt. Wij ontwierpen live in Revit waar de gebruikers bij zaten. Daardoor kregen wij heel direct feedback en konden we ook meteen laten zien waarom iets niet mogelijk was. Bijvoorbeeld omdat er een hoofdschacht loopt. Deze aanpak creëert draagvlak bij de gebruikers en versnelt het ontwerpproces, omdat je minder vaak terug hoeft om wijzigingen te bespreken. Na zo’n ontwerpsessie lag het ontwerp in grote lijnen gewoon vast.” 

Eén van de wensen was om ‘flush’ te ontwerpen, zodat er overal gladde wanden ontstaan. “Monitoren, dispensers en zelfs de kozijnen zijn glad in de wand weggewerkt. Een mooi staaltje vakmanschap van Cleanroom Combination Group, die verantwoordelijk was voor de detaillering en afwerking van de OK.”

Ruimte en rust

Niet alleen de indeling van een OK-ruimte is belangrijk, ook de logistieke component is een belangrijke factor in het goed functioneren van het gehele OK-complex. Daarom zijn er naast de mock-up en de 3D-modellen ook logistieke sessies georganiseerd, waaruit bleek dat ruimte voor de medewerkers en specialisten prioriteit nummer 1 was. Alle OK’s hebben dan ook een minimale grootte van 52 m². Er staat niets op de vloer. Alles is zwevend met pendels, behalve de OK-tafel. Bovendien is alles ‘flush’ in de wanden ingebouwd, voornamelijk vanwege de hygiëne en om maximale ruimte te creëren. Apparatuur en hulpmiddelen worden opgeborgen in lean-bergingen, waar alles met foto-aanduiding op een vaste plek staat. Zelfs de bedden. De gangen zijn daardoor leeg en opgeruimd. En dat stimuleert om het zo te houden!

Informatiesystemen

Een ‘state-of-the-art’ OK-complex vraagt om dito informatiesystemen. Ook hier was het uitgangspunt: ’wat wil de gebruiker?’. Dennis Haagmans, projectmanager MIT bij MUMC+, was al in een vroeg stadium betrokken en dacht mee in de mogelijkheden. “Uitgangspunt was dat de software het proces moest ondersteunen. Zo hebben we een patiëntvolgsysteem geïntroduceerd en een vergaande integratie van systemen doorgevoerd. Het was fijn dat de gebruikers zo goed hadden nagedacht over hun informatiebehoefte. Dat heeft heel erg geholpen in het aanbestedingstraject en geleid tot vooruitstrevende softwarepakketten, waardoor we iets op konden leveren waar de patiënt en het personeel echt iets aan hebben.” Theunissen is blij met het patiëntvolgsysteem. “We kunnen nu een half uur vooruitkijken, waardoor we de piekbelasting op de holding en recovery kunnen reduceren. Dat geeft veel meer rust op de afdeling. Bovendien kunnen we managementdata genereren waarmee we procesverbeteringen kunnen doorvoeren.”

De bouw als vehikel om te veranderen

Uiteindelijk was de nieuwbouw en renovatie van het OK-complex veel meer dan het vervangen van een aantal verouderde OK-ruimtes. Het hele proces werd onder de loep genomen. Dit betekende dat alle OK-gerelateerde afdelingen verhuisden naar niveau 3. Daarmee veranderden ook heel veel procedures, net als de werkwijze van mensen. Efficiencyverbeteringen werden doorgevoerd. Kortom er veranderde veel meer dan alleen de fysieke omgeving. Door gebruikers te betrekken bij deze veranderingen, omarmden ze de oplossing. Er is draagvlak, trots en betrokkenheid. Het gevoel ‘we hebben het samen mogelijk gemaakt’ overheerst dan ook. Ackermans: “We hebben nu een toekomstbestendig OK-complex, een voorbeeld binnen de academische wereld, waar het ook nog eens heel plezierig werken is. Studenten willen hier graag hun studie volgen. Ik ben trots dat ons OK-complex nu een inspiratiebron is voor andere ziekenhuizen, ook internationaal.”     

Betrouwbare en gebruiksvriendelijke apparatuur voor nieuw OK-complex

_MB_1291 kopiëren
Lees het gehele artikel

De producten van Dräger voor OK-complexen voldoen aan deze eisen. Dat deze technologiegigant apparatuur en installaties voor operatiekamers levert, mag inmiddels wel bekend zijn. Ook het Delftse ziekenhuis behoort tot de klantenkring. “We hebben hier destijds apparatuur geleverd voor het hoofdgebouw en hebben nu nagenoeg hetzelfde, copy-paste, gedaan voor de nieuwbouw van de zogenaamde ‘drive-in OK’s’ bovenop de parkeergarage”, vertelt Rudy Wuring, accountmanager Workplace Infrastructure bij Dräger Nederland B.V.. De firma heeft zorg gedragen voor de uitbreiding van de medische gasseninstallatie, die zuurstof, vacuüm, perslucht en lachgas door het hele ziekenhuis transporteert. Vanaf de bestaande leidingen in de technische laag op de vijfde verdieping is een aftakking gemaakt naar het nieuwe OK-complex. Deze leidingen lopen door tot aan de afnamepunten in de pendels, bedwandpanelen en wand. Deze panelen (type Linea) zijn voor de raampartijen gemonteerd ten behoeve van de 12 bedden op de dagbehandelingsafdeling en de 7 universele plaatsen op de verkoever/ooglounge. Verder heeft Dräger in het OK-complex nog per zone een afsluiterkast voor medische gassen aangelegd.

Overcapaciteit

Het uitbreiden van installaties met medische gassen, koeling en luchtbehandeling kan niet zomaar plaatsvinden. Volgens Ronald van Lier, projectleider Bouwbureau bij het ziekenhuis, is van tevoren getoetst of de bestaande installatie deze uitbreiding wel aankon. “Gelukkig was er voldoende capaciteit, omdat bij het ontwerp voor het hoofdgebouw al rekening was gehouden met in totaal tien operatiekamers. De technische installatie was daarop voorbereid. Dit impliceert dat we geen grote investeringen hoefden te doen om deze installaties naar de nieuwbouw door te trekken.”

Meer producten

Voor beide operatiekamers zijn eveneens dubbele Polaris 600 OK-lampen aangeschaft. “Dit is ons meest recente type dat zo’n 50.000 uur meegaat, ofwel meer dan 15 jaar”, zegt Wuring. “Bij het hoofdgebouw hebben we een paar jaar geleden de Polaris 500 en 700 geïnstalleerd. Het grootste verschil met de 600 is dat deze laatste beschikt over de allernieuwste LED-technologie. De Polaris 600 heeft een nog betere lichtopbrengst, langere levensduur, geeft helderder licht en heeft nagenoeg geen schaduwwerking. Ook bijzonder is dat de kleurtemperatuur aangepast kan worden naar wens van de specialist. Bovendien is deze Polaris standaard voorbereid op inbouw van een HD camera.” Van Lier noemt het een universele lamp, prima geschikt voor alle operatie­kamers. “Maar de bestaande kunnen 15 tot 20 jaar mee, die vervangen we echt nog niet.”

Dräger heeft elke operatiekamer tevens uit­gerust met pendels voor anesthesie en chirurgie­ (type Movita), identiek aan de pendels in de andere OK’s. 

Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

Volgens Van Lier heeft het ziekenhuis voor deze Dräger-producten gekozen omdat ze perfect op alles aansluiten en betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. “Betrouwbaarheid van dit soort apparaten is essentieel. Ze worden 10 tot 15 jaar intensief gebruikt en mogen niet haperen of uitvallen. Ook het gebruiksgemak is belangrijk. Degenen die ermee werken, moeten precies weten hoe alles functioneert. Ze moeten de apparatuur feilloos kunnen bedienen, zodat in geval van een calamiteit als het ware ‘blind’ gehandeld kan worden.”

Onderhoud

Prettige bijkomstigheid is dat de al bestaande onderhoudscontracten met Dräger makkelijk uit te breiden zijn. Het bedrijf neemt het onderhoud van de pendels, OK-lampen, afnamepunten, afsluiterkasten en medische gasseninstallatie inclusief uitbreiding ook hier voor zijn rekening. Voor het ziekenhuis is een duurzame relatie met de firma van belang voor de bedrijfscontinuïteit. Van Lier: “We werken prettig samen en kennen elkaar goed. Dat helpt bij zo’n ingewikkeld project. Omdat alles lang meegaat, ben je voor lange tijd aan elkaar verbonden. We zijn nu alweer bezig met een nieuw traject in het hoofdgebouw, want het zorglandschap verandert continu. Daaruit blijkt ons vertrouwen in de kwalitatief hoogwaardige producten van Dräger, en dat vertaalt zich uiteindelijk in de veiligheid van patiënten.”     

Stevig casco draagt OK-complex op dak parkeergarage

_MB_1504b
Lees het gehele artikel

Daarvoor rusten dempers met verenpakketten op een zware staalconstructie. Een technisch hoogstandje.

Bouwbedrijf Aan de Stegge in Twello, dat onder meer gespecialiseerd is in het ontwerp en de bouw van parkeergarages, heeft het casco gerealiseerd. Bij het ontwerp van het nieuwe gasthuis werd in 2015 al rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst twee extra bouwlagen bovenop het dak van de parkeergarage te realiseren. Via een luchtbrug moest de nieuwbouw aansluiten op het niveau van het OK-complex in het hoofdgebouw. Een uitdagend project, vindt Jeroen Drenth, commercieel projectmanager bij Aan de Stegge Twello. “Vooral als je bedenkt dat hier veel oogoperaties worden uitgevoerd. Wanneer er auto’s onder rijden die remmen en optrekken, mogen er natuurlijk geen trillingen in de operatiekamers doorwerken. Het casco bestaat daarom uit een extra stevige staalconstructie die rust op dempers, voorzien van veren. Deze verenpakketten nivelleren de trillingen van het autoverkeer in de garage. De pakketten zijn onderdeel van een oplossing die tot stand is gekomen door middel van uitgebreide trillingsmetingen en berekeningen.”

De aluminium gevel van de parkeergarage is doorgetrokken naar het OK-complex.

Unieke en gedurfde oplossing

De fundering en constructie (kolommenstructuur) van de parkeergarage zijn destijds sterk genoeg gemaakt om de belasting van de toekomstige bovenbouw te kunnen dragen. Ook was het bestaande trappenhuis eenvoudig op te toppen. De veerdempers staan nu op de overgang tussen het dak van de parkeergarage en de onderkant van het casco van de nieuwbouw. Het trillingsniveau is daarmee zodanig gereduceerd dat de medische activiteiten in de bovenbouw – via de luchtbrug eveneens stevig verbonden met het hoofdgebouw – geen hinder ondervinden van het onderliggende verkeer. Deze unieke en gedurfde oplossing is bedacht door het Reinier de Graaf Gasthuis, EGM architecten en Royal HaskoningDHV en verder ontwikkeld door een bouwteam dat, naast de genoemde partijen, eveneens bestond uit Aan de Stegge Twello.

Casco van staal en beton

Het casco van de nieuwbouw is opgebouwd uit staal en beton. Drenth: “De gevel wordt gevormd door houtskeletbouw. Houtskeletbouw is uiterst flexibel en licht van gewicht, handig als je op 20 meter hoogte moet bouwen. Bovendien is de luchtdichtheid van dit bouwdeel enorm belangrijk en met hout­skeletbouw kun je dat goed realiseren.” Verder bestaat de buitengevel uit aluminium beplating. Deze beplating sluit perfect aan op de aluminium gevel van de parkeergarage, en is bovendien onderhoudsarm. 

Veiligheid

Eén van de kernwaarden van Aan de Stegge Twello is veiligheid. Er moest een zware constructie worden neergezet, terwijl in het ziekenhuis werd doorgewerkt en de parkeergarage grotendeels in gebruik bleef. Dit moest gebeuren zonder concessies aan de veiligheid te doen. Drenth: “We hebben hiervoor een BLVC-plan opgesteld en onder meer een veiligheidszone ingericht met crash decks voor de veiligheid van voetgangers. Om het werk in de naastgelegen operatiekamers niet te belemmeren, moest veel gecommuniceerd worden. We maakten afspraken over bouwtijden en locaties waar materieel kon staan. Gelukkig heeft dit nergens tot problemen geleid en konden alle operaties gewoon doorgang vinden.”

Aan de Stegge Twello kreeg de opdracht, omdat deze bouwer de parkeergarage destijds naar tevredenheid gebouwd heeft en tegelijk al had nagedacht over toekomstige uitbreiding. Het familiebedrijf bestaat 48 jaar en ontwerpt en bouwt al 20 jaar modulaire en multifunctionele parkeergarages.    

Kliniek Rijk van Nijmegen | Ruim OK-complex in een kleine ruimte

kliniek-rijk-van-nijmegen-foto-4-kopieren
Lees het gehele artikel

Kliniek Rijk van Nijmegen heeft een compleet nieuw Klasse 1 OK-complex laten bouwen in Park Dekkerswald, tussen Nijmegen en Groesbeek. Rodenburg Zorgoplossingen nam het bouwkundige deel voor haar rekening. Modderkolk Projects & Maintenance uit Wijchen tekende voor het installatiewerk, van de luchtbehandeling, koeling en verwarming tot en met de medische gassen.

Het totale OK-complex is bijna 300 vierkante meter groot en omvat naast twee operatiekamers (35 en 40 vierkante meter), een recoveryruimte, een opdekruimte, een steriele berging en een zelfstandige behandelkamer. Het OK-complex is gevestigd in een aanbouw van een villa uit 1916 op het park Dekkerswald. Hoofdgebruiker van het complex is Kliniek Heyendaal, een kliniek voor cosmetische chirurgie, gelieerd aan Kliniek Rijk van Nijmegen. Directeur van Kliniek Rijk van Nijmegen William Bettonviel vertelt: “We huurden zelf OK-faciliteiten van het Radboudumc, maar die kwamen te vervallen. Daarnaast wilden wij onze eigen OK’s up­daten, maar dat was technisch nogal ingewikkeld. Vandaar dat ons oog viel op de nabijgelegen villa. De villa is ruim een eeuw oud, maar is onlangs gerenoveerd. We gebruiken de villa nu voor ontvangst en kantoren. In de aanbouw is het nieuwe OK-complex gevestigd. Het zijn overigens niet alleen onze vier eigen chirurgen die het complex gebruiken. Er is ook een
mogelijkheid voor externe partijen om het OK-complex te huren.”

Uitdaging

En daarmee komen we direct terecht bij de uitdaging waar de drie betrokken partijen zich mee geconfronteerd zagen. Want, zoals Bettonviel het omschrijft: “De aanbouw was niet meer dan een lege ruimte van slechts 300 vierkante meter waarin een compleet OK-complex moest komen met alle daarbij horende faciliteiten.” Bij de uitwerking van zijn ideeën kwam hij al snel terecht bij Modderkolk. “Vanaf de eerste kennismaking had ik een klik met het bedrijf en directeur Oscar Arenz. Ik vind die klik heel belangrijk, want dit was niet een gewone bouw. Je bouwt in een bestaande, maar ook bewoonde omgeving. Dat vraagt om improvisatievermogen. In de aangrenzende villa waren mensen aan het werk en organiseerden we intakegesprekken. Dan wil je niet dat er iemand met een klopboor op drie meter afstand staat. Daarnaast wilde ik optimaal gebruikmaken van het aantal beschikbare meters, maar het beeld van de villa en aanbouw moest kloppen in deze parkachtige omgeving. Bovendien moest snel gebouwd worden. Tussen de sloop en eerste operatie zat slechts een periode van minder dan 5 maanden. We hadden dus nogal wat noten op onze zang. Daar zochten we partijen bij die dat begrijpen. Via Modderkolk kwamen we terecht bij Rodenburg Zorgoplossingen, een bedrijf dat ook niet terugdeinst voor ingewikkelde en uitdagende klussen. Zo hadden we het bouwteam compleet.”

kliniek-rijk-van-nijmegen-foto-1-kopieren

Tim Rodenburg, William Bettonviel en Oscar Arenz. (Beeld: Uitgeverij Gelderland)

 

Spannend

Voor Rodenburg Zorgoplossingen was het alles behalve een alledaagse klus, maar volgens directeur Tim Rodenburg een kolfje naar zijn hand. “De grootste uitdaging zat in de constructie. De zolder van de aanbouw moest met behulp van een stalen constructie geschikt worden gemaakt om de 1.800 kilo zware luchtbehandelingskast te kunnen dragen. Tijdens de bouw hebben we op de kopse kant van de bovenverdieping een gat gezaagd om de kast naar binnen te schuiven. Een spannend moment, want de kast is op maat ontworpen en we hadden voor de plaatsing maar een paar centimeter speling. Qua tijdsplanning was dit ook een complex onderdeel, omdat de stalen constructie geplaatst moest worden voordat we met de bouw van de ruimtes konden beginnen.”

kliniek-rijk-van-nijmegen-foto-2-kopieren

Links de villa uit 1916, met rechts op de voorgrond de aanbouw met daarin het nieuwe Klasse 1 OK-complex. (Beeld: Jan Bos)

 

Prestigeproject

Vanwege het hoogtechnische gehalte van de klus lag de regie van de bouw bij Modderkolk. Voor dit bedrijf is het bouwen van luchtdichte en aardingsvrije OK-ruimtes geen noviteit, maar volgens Oscar Arenz, commercieel directeur Industry & Healthcare Solutions bij Modderkolk was het zeker ook geen alledaagse klus. “Ik ben er trots op dat we dit werk binnen de afgesproken tijd hebben kunnen realiseren en turnkey, inclusief de bijkomende validatie, hebben kunnen opleveren. Het is voor ons een prestigeproject. We willen graag laten zien dat we ook in dit soort complexe omgevingen uit de voeten kunnen.”

kliniek-rijk-van-nijmegen-foto-5-kopieren

Het totale OK-complex is bijna 300 vierkante meter groot. (Beeld: Jan Bos)

 

Bouwvergaderingen

Uiteraard werden voor aanvang van de bouw de afspraken op papier gezet, maar volgens Bettonviel was dat bijna een formaliteit te noemen. “Naast vakbekwaamheid speelt communicatie een belangrijk rol. Van aanvang af was ik overtuigd van de vakbekwaamheid van onze bouwpartners. Ik wilde intensief bij de bouw betrokken zijn en tussentijds hebben we ook kleine aanpassingen gemaakt. Tijdens de wekelijkse bouwvergaderingen hielden we elkaar voortdurend op de hoogte en werd alles uitgebreid doorgesproken.”

foto-mindray-nabij-hun-tekst-plaatsen-kopieren

Tevreden

Het complex is nu ruim acht maanden in gebruik en noemenswaardige problemen zijn uitgebleven. Betrokkenen kijken tevreden terug op het totale bouwproces. Arenz: “Het enige wat ik de volgende keer anders zou doen, is een nog betere procesplanning maken. Het tijdspad was krap.” Volgens Rodenburg is de winst vooral in de voorbereiding te halen. Wanneer je vooraf goed plant, creëer je ruimte aan het eind van het traject.” Ook Bettonviel is tevreden. “Bij ieder project heb je opleverpunten, maar deze zijn snel en netjes opgelost. Dat geeft ons nog meer vertrouwen in deze bouwende partijen. Zoveel zelfs dat we voor de komende jaren ook de onderhoudscontracten bij Rodenburg en Modderkolk hebben neergelegd. Dat zegt wel genoeg, denk ik.”    

Breda, Amphia Ziekenhuis | ‘Een goed begin is het halve werk’

ropasystems_amphia_hr-16-kopieren
Lees het gehele artikel

Eind 2018 was het dan zover: het werken aan de nieuwbouw van het OK-complex van het Amphia Ziekenhuis te Breda zat erop. “Na een gedegen voorbereiding, waar niets aan het toeval werd overgelaten, mag het eindresultaat er dan ook zeker één zijn op trots op te zijn”, zijn de woorden van directeur en mede-eigenaar Ron Krommenhoek van Ropa Systems, die terugkijkt op zijn grootste opdracht tot nu toe.

Niet alleen kreeg Ropa Systems opdracht voor de bouw van haar wandsysteem voor de OK’s in dit state of the art-ziekenhuis, ook zorgt het bedrijf uit Someren voor de ruim zeshonderd bed-achterwanden en alle handbediende schuifdeuren voor de éénpersoons beddenkamers. “Met recht een opdracht om ‘u’ tegen te zeggen. Met name de uiteindelijke vormgeving per OK en de meest ideale indeling voor het OK-personeel werd tot in detail besproken en uitgetekend. Een heuse mock-up-OK werd in de fabriek in Someren opgebouwd, zodat niets aan het toeval werd overgelaten. De mock-up diende als blauwdruk voor in totaal zestien OK’s in dit nieuwe ziekenhuis. Deze gedegen voorbereiding betaalde zich dan ook zeker uit tijdens de werkzaamheden.”

Bern Reker, projectleider voor Ropa Systems, roemt de voorbereiding en communicatie tussen de betrokken bouwpartners op dit werk. “Zonder deze samenwerking was de behaalde kwaliteit en snelle doorlooptijd van dit project nooit gehaald. Ook de actieve en betrokken rol van opdrachtgever Amphia mag hierin niet worden onderschat. Inmiddels zijn al verschillende geïnteresseerde partijen een kijkje komen nemen op de bouw en daaruit zijn al weer nieuwe projecten ontstaan of in voorbereiding. Kortom: een visitekaartje. Aan alle bouwpartners: bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.”  


Ropa Systems Bv

Belleweg 9
5711 DH Someren

T +31 493 47 36 37
E info@Ropasystems.nl
I www.ropasystems.nl

‘Een goed begin is het halve werk’

ropasystems_amphia_web-7
Lees het gehele artikel

Eind 2018 was het dan zover: het werken aan de nieuwbouw van het OK-complex van het Amphia Ziekenhuis te Breda zat erop. “Na een gedegen voorbereiding, waar niets aan het toeval werd overgelaten, mag het eindresultaat er dan ook zeker één zijn om trots op te zijn!” Dat zijn de woorden van directeur en mede-eigenaar Ron Krommenhoek van Ropa Systems, die terugkijkt op zijn grootste opdracht tot nu toe. 

“Met name de uiteindelijke vormgeving per OK en de meest ideale indeling voor het OK-personeel werd tot in detail besproken en uitgetekend. Een heuse mock-up-OK werd in de fabriek in Someren opgebouwd, zodat niets aan het toeval werd overgelaten. De mock-up diende als blauwdruk voor in totaal zestien OK’s in dit nieuwe ziekenhuis. Deze gedegen voorbereiding betaalde zich dan ook zeker uit tijdens de werkzaamheden.” Niet alleen kreeg Ropa Systems opdracht voor de bouw van haar wandsysteem voor de OK’s in dit state-of-the-art ziekenhuis, ook zorgt het bedrijf uit Someren voor de ruim zeshonderd bedachterwanden en alle handbediende schuifdeuren voor de éénpersoons beddenkamers. Met recht een opdracht om ‘u’ tegen te zeggen! Bern Reker, projectleider voor Ropa Systems, roemt de voorbereiding en communicatie tussen de betrokken bouwpartners op dit werk. “Zonder deze samenwerking was de behaalde kwaliteit en snelle doorlooptijd van dit project nooit gehaald. Ook de actieve en betrokken rol van opdrachtgever het Amphia Ziekenhuis mag hierin niet worden onderschat. Inmiddels zijn al verschillende geïnteresseerde partijen een kijkje komen nemen op de bouw en daaruit zijn al weer nieuwe projecten ontstaan of in voorbereiding. Kortom een visitekaartje om trots op te zijn! Aan alle bouwpartners: bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen!”  

Ropa Systems

Ropa Systems


Ropa systems BV
Belleweg 9
5711 DH Someren

T: 0493 47 36 37
E: info@ropasystems.nl
W: www.ropasystems.nl

Gebe Interieurbouw: bijzonder vakmanschap in ziekenhuis-interieur

CCG_MMC242
Lees het gehele artikel

Gebe Interieurbouw uit Helmond is de partij die tekende voor de vaste inrichting van de Dagbehandeling en het nieuwe OK-complex in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Lars Prinsen, Programma-manager Vastgoed en Huisvesting MMC, en Bas de Leeuw van MMC onderschrijven dat. “We hadden na oplevering de beschikking over een compleet functionerend gebouw en daardoor alle tijd voor verhuizing en training.” Beide MMC´ers doelen daarmee op de complete inrichting van het gebouw en de OK’s in het bijzonder. Maar ook op de inrichting door Gebe Interieurbouw, de Wifi, de beeldschermen, de dispensers, zeg maar alles. De Leeuw: “We hebben na oplevering bij wijze van spreken geen stofzuiger meer nodig gehad omdat er nog gebroken of geboord moest worden en tevens waren alle installaties integraal getest.” Ze vatten het nog een keer samen als ‘compleet ontzorgd’ en ‘dat in een kortere tijd dan voorzien’. Gebe Interieurbouw maakt deel uit van CCG Holding.