Tagarchief: ’s Heeren Loo

Scherp begroten met huisvestingsconcept en preferred suppliers

KBM 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Na het recent in gebruik genomen centrumgebouw (zie de vorige editie van Bouwen aan de Zorg), waar een groot deel van de centrale voorzieningen en kantoren een plek kregen in duurzame huisvesting, was het afgelopen november de beurt aan twee wooncomplexen. De KBM Groep bouwde hier voor zorgverlener ’s Heeren Loo op twee verschillende locaties van het uitgestrekte terrein in totaal 93 zorgwoningen voor jongeren en ouderen met een meervoudige beperking. 

Willem van der Plas (KBM) en Iwan Nieuwenhuijzen (’s Heeren Loo).

’s Heeren Loo is een zorgverlener die landelijk ondersteuning en huisvesting biedt aan meer dan 12.000 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De extramurale en intramurale zorg wordt verleend door 16.000 medewerkers. Eén van de grotere locaties is Willem van den Bergh, dat tegen de Noordwijkse duinen aan ligt. De laatste jaren is hier op meerdere sublocaties nieuwbouw gepleegd waarmee gefaseerd de verouderde huisvesting is vervangen. De jongste toevoeging betreft twee gebouwgroepen die elk uit L-vormige volumes bestaan.

93 woningen

“’s Heeren Loo werkt met een continu doorontwikkeld huisvestingsconcept voor bijna al haar woningen”, vertelt Iwan Nieuwenhuijzen, projectleider Vastgoed van ’s Heeren Loo. “Daarin bouwen we in een L-vorm twee blokken met acht woningen aan elkaar. In het verbindingsstuk is een ruimte die kan dienen als kantoor, crisisopvang, snoezelkamer of dagbesteding. Voor deze ontwikkeling met vijf bouwblokken hebben we daar ook een extra woonkamer in ondergebracht. Het oorspronkelijk geplande aantal van 88 woningen hebben we zo kunnen verhogen naar 93 stuks. De woonkamers zijn ongeveer 20 m² groot, de huiskamer met keuken die centraal tussen elke acht woningen ligt heeft een netto vloeroppervlak van 100 m².”

Badkamer met tillift.

Van slaapzaal naar individuele woningen

De nieuwe woningen vervangen diverse versnipperd over het terrein verspreide paviljoens. Nieuwenhuijzen: “Die stammen van eind jaren ’60, begin jaren ’70, toen de cliënten nog op slaapzalen lagen. Voortschrijdend inzicht heeft na twintig jaar geleid tot een opplusbeurt waarin met tussenwandjes individuele slaapvertrekken zijn gemaakt. Maar douchen en sanitair was nog steeds gedeeld. Dat is vanuit het oogpunt van toezicht kunnen houden wel begrijpelijk, maar tegenwoordig kun je daar met de privacy-standaarden niet meer mee aan komen. Alle nieuwe woonvertrekken hebben daarom een eigen douche en sanitair. Ook hebben ze dezelfde inrichting volgens het huisvestingsconcept.”

Preferred suppliers

’s Heeren Loo werkt met preferred suppliers die meedenken in de doorontwikkeling van dat concept. Zo hebben cliënten met een ernstig meervoudige beperking en ouderen vaak geen toilet nodig. Geberit heeft daarom demontabele toiletten geplaatst in deze woningen; zonder toilet is er namelijk voldoende plek voor een douchebrancard. “Verder kun je met preferred suppliers betere prijsafspraken maken en behalen we een kostenvoordeel met standaardisering”, vult Nieuwenhuijzen aan. “Dat is hard nodig, want de budgetten staan voortdurend onder druk.”

Grote huiskamer met keuken en kookeiland.

EPC

Eén van de preferred suppliers voor West-Nederland is de Katwijkse bouwer KBM Groep. Directeur Willem van der Plas loopt één dag voor de eindoplevering op 6 november met een glimlach door de nieuwe woonvertrekken en ruime huiskamers. “We hebben alles mooi binnen alle afspraken kunnen afronden. Gezien de uiterst natte maanden van september tot maart en vervolgens de coronacrisis ben ik daar niet ontevreden over. Bovendien geldt dit jaar nog de EPC-norm van 0,4, volgend jaar wordt dat BENG. Om die EPC te halen, zijn PV-panelen op het dak geplaatst en energiezuinige installaties toegepast.”

Potje voor extra duurzaamheid

Over duurzaamheid wil Nieuwenhuijzen nog wat kwijt: “De eisen voor de zorg liggen wat lager. Het mag allemaal wat minder energiezuinig, maar ’s Heeren Loo doet wel mee aan de duurzaamheidsopgave. We houden hiervoor op landelijk niveau geld apart. We hebben jaarlijkse budgetten voor gebouwonderhoud en functionele (zorgvoorzieningen; red.) aanpassingen. Wij kunnen van dat functionele potje wat afromen voor extra duurzaamheid, omdat alle nieuwbouw van de laatste jaren up-to-date is en er weinig geld nodig is voor functionele aanpassingen. De laatste twee jaren gaat dat goed. En we profiteren van de SDE-subsidies, daarmee kregen we de financiering rond.” Van der Plas: “Wat ik krom vindt, is dat consumenten korting krijgen op hun hypotheeklasten als ze investeren in duurzaamheid, terwijl dat voor de zorg niet geldt. ❯ Daarbij betaalt ’s Heeren Loo als grootverbruiker 7 of 8 cent per kilowattuur, daar kun je niet tegenop investeren.”

Rood metselwerk

Het resultaat van alle bouwactiviteiten staat nu aan de Giraffelaan en Appelhof. Geld voor architectonische hoogstandjes was er niet. Van der Plas: “De buitenkant is soberder geworden dan het oorspronkelijke ontwerp van IAA. Op de betonnen fundering zijn de woningen opgetrokken uit kalkzandsteen binnenspouwbladen en binnenmuren en rood gemetselde buitenspouwbladen, het overheersende gevelmateriaal op locatie Willem van den Bergh. Betonnen plinten en dakranden zijn voorbeelden van details die we uit het ontwerp hebben gehaald om kosten te besparen. En toch is het aan de buitenkant nog steeds geen Center Parcs, waar alles uniform is.”

Woonunit (20 m²).

Kookeiland

“We moeten sowieso goed op de kosten letten”, sluit Nieuwenhuijzen aan. “Bouwmaterialen worden duurder, eisen worden zwaarder en zorg wordt ook steeds kostbaarder. Daarom wilden wij functionele gebouwen en geen geld uitgeven aan zaken die niks toevoegen aan de plattegrond. De kwaliteit zit vooral binnen. We hebben hier nu grote woonkamers met elk een groot kookeiland met inductieplaten voor veilig koken en een sterke afzuiginrichting. Met een kookeiland  voorkom je dat de medewerker met de rug naar cliënten toe staat tijdens de maaltijdbereiding. Elk eiland heeft twee rolstoelplekken.” De woonblokken zijn afgewerkt met marmoleum op de vloeren, PVC rolstoelbescherming en in kleur gesausde scan op de wanden. Elke huiskamer heeft zijn eigen kleurthema. De 1.25 meter brede deuren zijn geschikt voor beddentransport. In een aantal douches zijn tilliften aangebracht die zo zijn uitgevoerd dat de cliënt in één beweging, zonder onveilige overgangen, van bed naar douche te verplaatsen is. Deze kostbare voorzieningen zijn net als een aantal elektrische deuren afkomstig uit het extra budget voor ZZP VG8 indicaties.

Buiten beschikt elke groepswoning over een doorontwikkelde berging van Vaarkamp. Van der Plas: “Ook hier betekent centraal gestandaardiseerd inkopen dat de leverancier scherp kan aanbieden. In de bergingen staan vuilcontainers, waskarren, drie- of vierwielfietsen en rolstoelfietsen.”    


Meer dan alleen een E-installateur

De betrokkenheid van De Wit Totaal E-techniek bij de bouw van de nieuwe woongebouwen voor ’s Heeren Loo in Noordwijk is niet louter het leveren, plaatsen en inregelen van de elektrotechnische installaties. “Wij hechten ook grote waarde aan de soft skills, het ontzorgen van en de omgang met de klant en het rekening houden met de eindgebruiker.”

Sjaak van der Zwan, directeur van De Wit Totaal E-techniek, vindt het belangrijk dat zijn organisatie meer is dan een rechttoe-rechtaan installateur. “Wat we doen, doen we goed. In dit geval zijn dat alle elektrotechnische installaties voor zover die niet centraal worden ingekocht door ’s Heeren Loo. Bij dat laatste moet je denken aan het verpleegoproepsysteem, de ICT en functionele zorgsystemen als tilliften, waarvan wij overigens wel de bekabeling, voeding en soms ook de afmontage verzorgen. Dan blijft er nog genoeg over, zoals de basiselektra, LED-verlichting, wandcontactdozen, bekabeling, noodverlichting, noodwegaanduiding, brandmeldinstallatie en 330 PV-panelen op het dak met alle bijbehorende infrastructuur.”

Eigen inbreng als goede gewoonte“Waar het ons evengoed omgaat”, vervolgt Van der Zwan, “is de zorg en omgang met de klant en doelgroepen. Wij krijgen vanuit de organisatie een huisvestingsconcept mee dat een opsomming is van wensen. Die nemen wij niet blind over. Omdat wij hier veel ervaring in hebben, kan De Wit Totaal E-techniek een actieve rol spelen om de eigen inbreng nog specifieker af te stemmen op individuele behoeften. Neem de verlichting. Wij hebben voorgesteld om het lichtniveau in de verkeersruimten in de ouderenhuisvesting hoger in te stellen dan die in de jongerenhuisvesting. Voor de jongeren zijn ook rusteilandjes gemaakt met bijpassende verlichting. Nog een voorbeeld: in een aantal badkamers met brancardlift is het plafondarmatuur vervangen door een wandarmatuur met strijklicht zodat de cliënt geen last heeft van direct licht in het gezicht. Ook hebben we daar gezorgd voor de juiste indeling van de stroomaansluiting, zodat je de brancardliften niet met lange verlengsnoeren hoeft te voeden.”

Geen kromme tenen
Het zijn voorbeelden van een manier van werken, maar ook van een instelling. Van der Zwan: “Ik voel sterke verantwoordelijkheid voor wat ik doe en wil na oplevering niet met kromme tenen door de ruimten lopen. Ik wil een net eindresultaat, tevreden gebruikers, een snelle bouwtijd en zo min mogelijk overlast voor de bewoners die op hun eigen terrein bewegen. Niet onbelangrijk: dat gaat allemaal een stuk gemakkelijker als de partijen waar je mee samenwerkt, zoals KBM, dezelfde insteek hebben.”


Feiten en cijfers

Eigenaar
’s Heeren Loo, Amersfoort

Gebruiker
Willem van den Bergh, Noordwijk

Architect
IAA Architecten

Constructeur
Bogaards Constructiebureau

Aannemer
KBM Groep BV

E-installaties
De Wit Totaal E-techniek

W-installaties
Megens Installaties Rotterdam BV

Multifunctioneel centrumgebouw ’s Heeren Loo Noordwijk

Noordwijk-1_0001
Lees het gehele artikel

Het nieuwe gebouw van ’s Heeren Loo in Noordwijk lijkt in niets op de vele bakstenen gebouwen die op het omvangrijke woonzorgpark zijn aan te treffen. Des te meer maken de golvende houten gevels dat het grote complex prachtig past in het duinlandschap. En multifunctioneel is het zeker: het bouwwerk van 7.000 m² bevat onder meer een therapiebad, een complete sporthal, een grote polikliniek, een restaurant, een Spar-supermarkt en, op de verdieping, kantoren en vergaderplekken voor de medewerkers. Al deze functies waren tot voor kort verspreid over diverse panden op het park en zijn nu gebundeld in een compact, multifunctioneel gebouw met de naam Plein 6.

’s Heeren Loo is een zorgverlener die in bijna heel Nederland ondersteuning en huisvesting biedt aan meer dan 12.000 mensen met een verstandelijke of andere beperking. De dienstverlening wordt extramuraal en intramuraal verzorgd door 16.000 medewerkers. “Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpt ’s Heeren Loo mensen verder.”

Het restaurant heeft een zitruimte langs de hele gevel. (Beeld: KBM)

Nieuwbouw

‘s Heeren Loo is ook een onderneming met een omzet van bijna € 900 miljoen (2019) en een eigen vastgoedafdeling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de vele gebouwen op alle locaties en voor nieuwbouwprojecten. Wat dat laatste betreft zijn Iwan Nieuwenhuijzen en Anna Hamstra, beiden Projectleider Vastgoed, de laatste jaren veel te vinden op de locatie Willem van den Bergh in Noordwijk. In november 2018 is hoofdaannemer KBM begonnen met de nieuwbouw, die 11 september jongstleden in gebruik is genomen. Iets verderop bouwt KBM 88 woningen voor jongeren en senioren.

Centrale plek

Met het nieuwe voorzieningengebouw is een belangrijke efficiencyslag gemaakt. Hamstra: “Hiermee vervangen we 12.000 m² versnipperde, niet duurzame huisvesting in een praktisch, energiezuinig en onderhoudsarm gebouw. Het ligt mooi centraal op een terrein dat lange tijd braak lag.” Aan de buitenkant van het centrumgebouw bepaalt duurzaam, thermisch gemodificeerd hout het beeld. “Samen met de aluminium kozijnen levert dit een betaalbare, onderhoudsvrije gevel op die goed past in de omgeving”, aldus Nieuwenhuijzen. “We hebben vooral geïnvesteerd in de binnenkant en dan is deze schil een prachtig resultaat.” 

De nieuwbouw is toegankelijk via twee hoofdingangen, één voor cliënten aan de kant van de woonverblijven en één voor medewerkers en bezoekers aan de andere zijde van het gebouw. De publieke hoofdentree leidt naar de centrale hal met vide waarin een grote groene stalen trap hangt. Daglicht kan hier overvloedig door de grote daklichten naar binnen vallen. Aan de zuidkant is de begane grond ingericht als volledig geoutilleerd restaurant met een fraaie zitruimte langs de hele gevel. Hamstra: “Net als de meeste ruimten is dit deel akoestisch afgewerkt en ingericht met verschillende meubels voor cliënten die wel en niet mobiel zijn.” 

Supermarkt en poliklinieken

De supermarkt is ook direct toegankelijk vanuit de hal. Net als veel andere voorzieningen is de Spar publiekstoegankelijk, dus ook voor buurtbewoners uit Noordwijk. De supermarkt met magazijn en koelruimte is tevens een werkplek voor cliënten. Aan de noordzijde van de begane grond bevindt zich een blok met poliklinische behandelkamers en therapiezalen. Hamstra: “Bij dit dorp hoort een volledig aanbod van medische zorg, toegespitst op mensen met een beperking. Voor onder meer medische zorg, tandarts, fysiotherapie, logopedie, psychologie, ergotherapie, orthopedie en podotherapie hebben we praktijkruimtes gemaakt. Deze zijn net als de wachtruimtes zoveel mogelijk ingericht op rust. Onze cliënten zijn vaak bang en dat moet je goed ondervangen. Met pictogrammen die ze herkennen, zijn ze vast een beetje voorbereid. Overigens hebben we met drie kleuren het gebouw leesbaarder gemaakt; cliënten kunnen zich daarmee beter oriënteren.”

Therapiebad.

Therapiebad

Aan de noordzijde liggen de sportvoorzieningen, het therapiebad en een grote snoezelzaal. Nieuwenhuijzen: “De gymzaal is volledig geëquipeerd met toestellen, twee klimwanden en een trampoline en wordt mede gebruikt voor psychomotorische therapie. De zaal is met een scheidingswand in tweeën te delen en is zeer geluiddempend uitgevoerd. Aansluitend ligt het zwembad met beweegbare bodem, jetstreams, een regendouche en een hellingbaan voor rolstoel of brancard. LED-lichtlijnen en een warm getinte afwerking zorgen voor een fijne sfeer. De achteringang en zwembadsectie zijn afzonderlijk met een elektronisch sluitsysteem toegankelijk. Dat maakte het elektronische toegangssysteem voor het hele gebouw nog complexer. Gemengd gebruik, alle verschillende functies en afdelingen goed programmeren, was een enorme puzzel.”

Werkplekken

Op de verdieping zijn werkplekken, overlegfaciliteiten en vergaderzalen te vinden. Hamstra: “Voor de kantoormedewerkers zijn tien flexzones gemaakt waar je aan zit- of stabureaus kunt werken. Indeelbare vergaderzalen en kleinere kantoren hebben glazen wanden. Rondom het atrium zijn zitjes gecreëerd voor overleg of om te werken. Even pauzeren kan bij één van de pantry’s. In totaal werken er 200 mensen in het centrumgebouw.”

Divers programma

Het centrumgebouw is in bouwteamverband ontwikkeld en uitgevoerd. Architect IAA en aannemer KBM zaten als eerste aan tafel bij ’s Heeren Loo, daarna volgden de adviseurs installatietechniek, constructies en zwembadtechniek. Willem van der Plas, directeur van KBM: “Wij hadden al contact met ’s Heeren Loo over 24 zorgwoningen in Monster toen dit project ter sprake kwam. Omdat het goed in ons profiel past, hebben wij ervoor gerekend en getekend en het vervolgens in bouwteam ontwikkeld en uitgevoerd. KBM is al tientallen jaren met vaste partners actief in zorgprojecten in de regio. Alleen zo’n divers programma kom je zelden tegen. Dan is het prettig als vanuit alle disciplines en alle partners in een BIM-model wordt gewerkt. Behalve de supermarkt, die de Spar met een eigen inrichter afwerkt, is het gebouw door KBM turnkey opgeleverd.”

Kwaliteit

“Ook het betonwerk doet KBM zelf”, vervolgt Van der Plas. “De basisconstructie bestaat uit een betonnen fundering, een betonnen bak voor het zwembad en een kelderbak voor de zwembadinstallaties. Daarboven is het gebouw opgetrokken met een staalconstructie, kanaalplaatvloeren rond een betonnen kern en gevels van aluminium kozijnen en geïsoleerde HSB-elementen met duurzame betimmering. De kwaliteit van de afwerking binnen is ook goed en mooi.” Nieuwenhuijzen, hierop aanhakend: “Maar dan zonder tierlantijnen en trendy kleuren. Door het neutraal, redelijk sober en onderhoudsarm te houden, kun je daar lang mee doen.” Ook op het gebied van duurzaamheid zijn de nodige maatregelen genomen: er liggen 600 zonnepanelen op het dak, het verwarmen en koelen van het gebouw gebeurt door middel van warmtepomp gekoppeld aan een WKO-bron en het hele pand is voorzien van LED-verlichting.

Van der Plas is zeer te spreken over de samenwerking in het bouwteam. “Het is bijzonder aangenaam werken als zowel de opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs als andere bouwpartners kennis van zaken hebben en gemotiveerd zijn om iets moois neer te zetten. Ik denk dat we hier samen in betrekkelijk korte tijd een zeer multifunctioneel gebouw hebben gerealiseerd voor de cliënten en medewerkers, dat prachtig opgaat in het duinlandschap.” Daar sluiten de projectleiders van ’s Heeren Loo zich volmondig bij aan.

Feiten en cijfers

Opdrachtgever ’s Heeren Loo, Amersfoort
Gebruiker Willem van den Bergh, Noordwijk
Bouwdirectie ’s Heeren Loo, Amersfoort
Architect IAA Architecten, Amsterdam
Adviseur J. van Toorenburg, Rijswijk
Constructeur ABT Velp
Bouwfysisch adviseur Peutz, Zoetermeer
Aannemer KBM Groep B.V., Katwijk
Installaties Schulte & Lestraden, Lisse
Aluminium gevels Intal BV, Opmeer
Meubilair Zevenbergen BV, Barneveld

Geluidsdichte mobiele wanden in vergaderzalen

De twee grote vergaderzalen van het centrumgebouw zijn eenvoudig op te splitsen. Dat moet betrekkelijk snel kunnen en een ‘geluidsdicht’ resultaat opleveren. Daartoe zijn twee wandoplossingen van BREEDVELD mobiele wandsystemen toegepast.

De grootste vergaderzaal is opdeelbaar door een mobiele paneelwand P110 die uitgeklapt 8.60 meter breed is. Projectmanager John van Kerkhof: “Deze hoogwaardige paneelwand geeft een dermate goede geluidreductie (50 dB; red.) dat, als de wand dicht is, men ongestoord twee vergaderingen of presentaties naast elkaar kan voeren. De paneelwand heeft een verdekte kaderprofilering en witte afwerking, hetgeen resulteert in een mooie vlakke presentatiewand. Multifunctioneel en door de geruisloze wielstellen rollen de panelen soepel naar de zogeheten parkering als de gehele ruimte nodig is.”

In een tweede vergaderzaal is een vouwwand van het type FP600 met 46 dB geplaatst. Van Kerkhof: “Dit vouwwandtype is uniek doordat het enerzijds een vlakke vouwwand is die eenvoudig, als een accordeon, open en dicht gaat en anderzijds een wand die de ruimte opdeelt zodat je ongestoord aan beide zijden kunt vergaderen. Een uniek concept.” 

’s Heeren Loo neemt De Noorderbrug over

naamloos-2-kopieren-3
Lees het gehele artikel

Voor de overname van De Noorderbrug door ’s Heeren Loo staat niets meer in de weg nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun goedkeuring hebben gegeven aan de plannen van beide zorgorganisaties. Daarmee is de bestuurlijke fusie tussen beide organisaties een feit.

Aanleiding overnametraject

Medio 2018 werd bekend dat De Noorderbrug er financieel niet goed voor stond. Daardoor is de organisatie zich gaan oriënteren op de mogelijkheden tot strategische samenwerking met andere partijen. In april 2019 werd het voornemen uitgesproken om De Noorderbrug als gehele organisatie te laten overnemen.

Doel overname

Nadat de financiële situatie bij De Noorderburg was gestroomlijnd, was er rust en ruimte voor bezinning op de toekomst. Een toekomst met goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en voldoende mogelijkheden om te investeren. ’s Heeren Loo werd in augustus 2019 gekozen als partij die deze toekomst het best zou kunnen waarborgen.

De Noorderbrug biedt ruim 50 jaar specialistische begeleiding en woonmogelijkheden voor ruim 1400 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland.

’s Heeren Loo biedt intra- en extramurale zorg en begeleiding aan ruim 14.000 mensen met een (verstandelijke) beperking verspreid door heel Nederland; onder hen zijn ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij ’s Heeren Loo werken 15.000 medewerkers.

Besluitvormingsproces

De raden van bestuur van zorgorganisaties De Noorderbrug en ’s Heeren Loo hebben in december 2019 het besluit genomen om voor de overname te gaan. In januari 2020 hebben ook de medezeggenschapsorganen van beide organisaties positief geadviseerd. De afgelopen twee maanden is besteed aan de toetsingsprocedure door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook deze partijen hebben hun goedkeuring gegeven.

Interim bestuurder van De Noorderbrug, Jeltje Schraverus: “Wij zijn blij dat het is gelukt om het overnametraject tot een goed einde te brengen. Het biedt kansen voor De Noorderbrug op het gebied van continuïteit en kwaliteitsverbetering van de behandeling van onze cliënten en de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.”

Jan Fidder, voorzitter van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo: “Wij zijn blij dat we de cliënten en medewerkers van De Noorderburg verder kunnen helpen. De zorg en de werkgelegenheid zijn op deze manier gewaarborgd. Zoals van ons verwacht mag worden zetten wij ons er voor in dat iedereen, cliënten en medewerkers, zich snel bij ons thuis voelen.”

Bestuurlijke fusie

Met de goedkeuring van alle partijen en het zetten van een handtekening door De Noorderbrug en ’s Heeren Loo is de bestuurlijke fusie een feit. Dat betekent dat de Raad van Toezicht van De Noorderbrug haar taken overdraagt. Ook de interim bestuurder van De Noorderbrug zal na een zorgvuldige overdracht aan de nieuwe directie afscheid nemen. Daarna volgt een periode waarbij allerlei processen worden samengevoegd.

“De Noorderburg kan in de eerste plaats profiteren van onze schaalgrootte als het gaat om praktische zaken als bijvoorbeeld inkoop en scholing. Uiterst belangrijk is natuurlijk de uitwisseling van kennis, zowel nu als ook in de jaren hierna. Dat is in het belang van alle cliënten en medewerkers”, aldus Jan Fidder.