Tagarchief: Voorzitter

Julianne Meijers start op 1 november 2021 als voorzitter van de raad van bestuur van Bartiméus.

Lees het gehele artikel

Na een carrière in de gezondheidszorg bij Siza en UMC Utrecht heeft zij gekozen voor de overstap naar Bartiméus. Met haar ervaring binnen de academische wereld zal zij onder andere een bijdrage gaan leveren aan het verder ontwikkelen van Bartiméus als expertise-organisatie.

Julianne heeft in haar bestuurlijke loopbaan ervaring opgedaan met verschillende portefeuilles, zowel op het gebied van kwaliteit van zorg als bedrijfsvoering. Bij Siza heeft zij zich daarnaast sterk gemaakt voor het ontwikkelen van lokale en landelijke samenwerkingsverbanden, met als doel de mogelijkheden voor mensen met een beperking te vergroten. 
In haar overtuiging vraagt ondersteuning van mensen met een beperking – naast specifieke expertise – meer dan zorg alleen. In het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, waar zij tot voor kort lid van was, was zij actief op het gebied van kwaliteit, informatiebeleid en innovatie.

Julianne: “In mijn loopbaan ben ik geïnspireerd door de academische wereld en gegrepen door de gehandicaptenzorg. Bij Bartiméus komen die twee werelden samen. Een mooie organisatie met veel bevlogen medewerkers, waar 100% leven voor mensen met een visuele beperking voorop staat. Een organisatie waar bovendien veel aandacht is voor innovatie en technologie, die mensen met een visuele beperking kan helpen het leven te vergemakkelijken. Mijn drijfveer is om de positie van mensen met een beperking in de maatschappij zichtbaar te verbeteren. En hen te ondersteunen met wat zij nodig hebben om, net als ieder ander, het leven te leiden dat bij hen past. Dat begint met goed luisteren. Ik kijk ernaar uit om in november te starten!“

Jaap Smit, voorzitter raad van toezicht, is blij met de komst van Julianne: “Zij is een waardige opvolger van Jopie Nooren, die de basis heeft gelegd voor het nieuwe Bartiméus. De ervaring die Julianne meeneemt uit de zorg en de academische wereld zijn hiervoor van grote toegevoegde waarde.”

Jan Naaktgeboren verheugt zich op de samenwerking: “Als raad van bestuur hebben wij straks gezamenlijk meer slagkracht om onze ambities als expertiseorganisatie waar te maken én tegelijkertijd de interne uitdagingen die daarbij horen het hoofd te bieden. Ik zie uit naar de samenwerking met Julianne.”

Hilde Dijstelbloem nieuwe voorzitter Raad van Bestuur ZGT

hilde20dijstelbloem20foto20door20ton20kastermans
Lees het gehele artikel

Hilde Dijstelbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT. De 45-jarige Dijstelbloem, momenteel nog bestuurder in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, start op 7 juli bij ZGT.

Henk Kamp, voorzitter Raad van Toezicht: “We zijn verheugd dat we Hilde Dijstelbloem hebben kunnen benoemen als nieuwe bestuursvoorzitter van ZGT. Hilde heeft bestuurlijke ervaring in een ziekenhuis, is daarnaast voorzitter geweest van een medische staf en is vanwege haar achtergrond ook medisch inhoudelijk sterk. Haar geëngageerde en verbindende persoonlijkheid past goed bij ZGT. Samen met haar collega Wolter Odding zal zij een sterk bestuurlijk team vormen. Met Hilde aan het roer, en de inzet en toewijding van alle ZGT-ers, gaan we met vertrouwen de volgende fase in met ons ziekenhuis.”

Hilde Dijstelbloem: “Twente is voor mij geen onbekend terrein, want ik ben in Hengelo opgegroeid. ZGT ken ik als een ziekenhuis met een belangrijke regiofunctie en een aantal bovenregionale expertisegebieden. Er ligt hier een prachtige opdracht om samen met ketenpartners nog meer ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden aan de Twentse patiënt. ZGT doet dat vanuit twee onderscheidende locaties; een locatie in Hengelo en een in Almelo. Daarbij wordt ingezet op topklinische zorg, waarin onderwijs en onderzoek een steeds prominentere rol krijgen. Ik kijk er naar uit om – samen met al mijn nieuwe collega’s – aan de slag te gaan.“

Over Hilde Dijstelbloem
Hilde Dijstelbloem studeerde – na haar VWO in Hengelo – medische biologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een onderzoek naar auto-immuunziekten. Daarna volgde Dijstelbloem de opleiding tot klinisch chemicus en vervolgens de specialisatie Endocrinologie in het VUMC in Amsterdam, waar zij hoofd van het Endocrinologisch Laboratorium werd. In 2008 ging Dijstelbloem aan de slag als hoofd patiëntenzorg bij het Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie van het UMC Utrecht. Vanaf 2014 combineerde zij die functie met het voorzitterschap van de medische staf. In 2016 trad Dijstelbloem toe tot de Raad van Bestuur van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, haar huidige functie.