Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
In KEC Weert worden kinderen en jeugdigen in hun waarde gelaten

In KEC Weert worden kinderen en jeugdigen in hun waarde gelaten

In het regionaal Kennis en Expertise Centrum (KEC) in Weert worden speciaal onderwijs en de behandeling van kinderen en jeugdigen (4 tot 18 jaar) met een specifieke zorgvraag geïntegreerd aangeboden. “Door de leerlingen samen te brengen in één gebouw, wordt een integraal onderwijs- en zorgaanbod makkelijker en kan per leerling écht maatwerk worden geleverd”, vertelt Mart Seerden, voorzitter van de Coöperatie KEC Weert UA, die samen met de gemeente Weert het initiatief voor de nieuwbouw nam. “Dit is in het belang van de kinderen en jeugdigen zelf, hun ouders én de Weertse gemeenschap. In KEC Weert staan de leerlingen centraal. Wij moeten ervoor zorgen dat zij hier goed kunnen gedijen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het gebouw, maar ook het onderwijs- en zorgteam zijn hier optimaal op afgestemd.”

Globaal bestaat KEC Weert uit diverse clusters. Vijf domeinen zijn ingericht als primaire leeromgeving van de kinderen en jeugdigen, die zijn onderverdeeld naar onderwijstypologie en leeftijd. Daarnaast heeft het gebouw diverse praktijklokalen, huiskamers, personeelskamers en ondersteuningsruimtes gekregen, waar de Aloysius Stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs, de Wijnberg voor (voortgezet) speciaal onderwijs, Onderwijsstichting MeerderWeert (speciaal basisonderwijs bij Het Palet), de Mutsaersstichting (compleet in jeugdzorg) en Onderwijsgroep Buitengewoon (in een symbioseproject met Het Palet) onderwijs en zorg op maat kunnen bieden. Bij de entree is een grote aula gerealiseerd, die eenvoudig kan worden uitgebreid door de schuifwand naar het muzieklokaal te openen. In de aula zijn onder meer grote overlegtafels, de uitgiftebalie van de oefenkeuken en een grote trap voorzien, die tevens dienst doet als tribune. Daarnaast heeft de nieuwbouw een sportcluster met twee te combineren gymzalen, een tribune en kleedruimtes, ter vervanging van de verouderde micro-hal in de wijk Moesel. Op het buitenterrein zijn door de leerlingen bomen aangeplant. Verder komt hier een grote belevings(speel)tuin met veel ruimte voor groen.

KEC Weert

Kansgedreven initiatief
Het regionaal Kennis en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan 3 is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de gemeente Weert en de Provincie Limburg. In een coöperatie waren de Aloysius Stichting, de Wijnberg, Onderwijsstichting MeerderWeert en de Mutsaersstichting opdrachtgever voor de nieuwbouw, waarbij het Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau optrad als bouwheer. 2.0 architecten maakte het ontwerp voor de nieuwbouw. Mertens Bouw nam de bouwkundige werkzaamheden voor zijn rekening, terwijl Van Aarle De Laat verantwoordelijk was voor de bouwplanontwikkeling, bouwdirectie en kwaliteitsbewaking. “De eerste plannen  voor  de visie achter de nieuwbouw ontstonden in 2006, toen de gemeente het initiatief nam om elke vorm van speciaal onderwijs in combinatie met jeugdzorg naar Weert te halen”, vertelt Seerden. “Diverse stichtingen hadden of vonden onderdak in bestaande gebouwen, die op korte termijn moesten worden vervangen. In 2009 is bovendien een gezamenlijke noodbouw voor de Aloysius Stichting, de Wijnberg en de Mutsaersstichting gerealiseerd, waarbij de gemeente beloofde om binnen afzienbare tijd een integrale nieuwbouw voor speciaal onderwijs en zorg te realiseren. Enkele jaren van planvorming volgden, waarin ook de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Jeugdzorgtransitie werden meegenomen. Ook werd de financiering geregeld, waarna in oktober 2017 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Op 21 december 2018 volgde de oplevering, waarna kon worden gestart met o.a. de inrichting en aanleg van ICT-faciliteiten.

Op 11 maart 2019 is de nieuwbouw in gebruik genomen.”

Modern, duurzaam en groen
Met de komst van KEC Weert is voor veel Weertse betrokkenen een zorg- en onderwijsvoorziening dichter bij huis gekomen, vertelt Seerden. “In het KEC vinden kinderen en jeugdigen alle faciliteiten en expertises die zij nodig hebben om – waar mogelijk – terug te keren in het reguliere onderwijstraject. Het moderne, duurzame, groene en optimaal geoutilleerde gebouw doet namelijk recht aan de ontwikkelingsvragen van alle leerlingen en laat hen in hun waarde.”

KEC Weert

Overzichtelijk en herkenbaar
“De nieuwbouw is ingedeeld in clusters, die zorgen voor overzicht en herkenning”, vertelt Stijn van Osta, Senior Projectmanager bij Van Aarle De Laat b.v.. “Op de begane grond zijn de jongste groepen gehuisvest, omdat het contact met buiten hier optimaal is. Daarnaast zijn hier de timmerwerkplaats, een metaalwerkplaats en een handvaardigheidslokaal ingericht. De jeugdigen zijn ondergebracht op de eerste verdieping. Ieder leerdomein én de sporthal hebben hun eigen ingang gekregen. Daarnaast is een centrale hoofdingang gerealiseerd, die toegang biedt tot de receptie en aula.”

Het onderwijs wordt verzorgd in kleine, overzichtelijke groepen en in ruim opgezette lokalen, vertelt hij. “Bij elk domein is een gemeenschappelijke ruimte ingericht, waar de kinderen en jeugdigen (projectmatig) kunnen samenwerken. Bovendien is hier een onderdeel van de zorg voorzien, waardoor processen nog beter kunnen worden afgestemd.” Omdat sommige leerlingen regelmatig kenmerken van disharmonisch gedrag vertonen, zijn allerlei onzichtbare initiatieven genomen om het gebouw molestbestendig te maken. Als voorbeeld noemt Van Osta doorvalveilig glas en de toepassing van verstevigde deuren. “De wanden in de gangen zijn afgewerkt met een speciale kunststof plaat die tegen een stootje kan. En in plaats van radiatoren is gekozen voor vloerverwarming en vloerkoeling die, net als de ventilatie-installatie, wordt gevoed door een aantal luchtwarmtepompen. Om prikkels te voorkomen is uitsluitend gewerkt met gedempte kleuren en minimale contrasten. Het gebruik van groentinten zorgt voor een harmonieuze overgang tussen binnen en buiten. Daarnaast hebben we rekening gehouden met geluidwering. Alle lokalen hebben een hoge geluiddichting, waardoor de leerlingen niet gestoord worden door buitengeluiden en/of muziek uit het muzieklokaal.”

KEC Weert

In de nieuwbouw is een sportcluster met twee te combineren gymzalen, een tribune en kleedruimtes geïntegreerd, ter vervanging van de verouderde micro-hal in de wijk Moesel.


Krachtenbundeling
“De kracht van KEC Weert zit hem in de bundeling van krachten”, vertelt Patrick Limpens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Onderwijsstichting MeerderWeert. “In het centrum zijn de schotten tussen de scholen onderling, het onderwijs en de zorg weggehaald. Leerlingen worden niet langer van loket naar loket gestuurd, maar kunnen vertrouwen op een geïntegreerd onderwijs- en zorgaanbod. Onze onderwijs- en zorgteams werken proactief samen, over de domeinen heen. Dat dit werkt, hebben we vanaf de eerste dag bewezen.” In KEC Weert is ruimte voor 315 leerlingen, vertelt hij. “Daarnaast worden vanuit het centrum ongeveer 600 kinderen, jeugdigen en gezinnen in de regio Weert ambulant en poliklinisch begeleid. Bovendien kunnen leerkrachten uit het regulier onderwijs hier trainingen volgen, waarmee we optimaal invulling geven aan de planmatige aanpak van leerlingen met een zorgbehoefte.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details