Tagarchief: Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep investeert 230 miljoen euro in Noord-Holland-Noord met hulp van BNG Bank en Europa

logo-nwz-kopiren
Lees het gehele artikel

Noordwest Ziekenhuisgroep investeert 230 miljoen euro in haar ziekenhuislocaties in Alkmaar en Den Helder. Daarvoor zijn leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank. De gemeente Alkmaar staat voor een deel van de lening garant. Het investeringsprogramma betreft de verbouw van locatie Den Helder, de nieuwbouw eerste fase locatie Alkmaar, de bouw van een ondergrondse parkeergarage in Alkmaar, de renovatie van huize Westerlicht en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier.

Samenwerking
Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur: “Wij zijn enorm blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten. Het is een mooie samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties die samen het belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland inzien. Dankzij deze lening is ons investeringsprogramma voor de komende jaren geborgd en kunnen we de zorg in deze regio niet alleen waarborgen maar ook verder ontwikkelen. Een mooie mijlpaal voor Noordwest!” 

Partners
Aan de lening ligt een uitgebreide businesscase ten grondslag en is lang onderhandeld. Door de gekozen constructie heeft Noordwest tegen bijzonder gunstige voorwaarden, zoals een langere looptijd en een relatief lage rente kunnen lenen. Bij de EIB leent Noordwest 120 miljoen euro, gesteund onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hoofdmoot van het zogenaamde Junckerplan, en 110 miljoen bij BNG Bank. Daarbij geeft de gemeente Alkmaar een gemeentegarantie op de geldleningen van 40 miljoen euro: 20 miljoen bestemd voor de ondergrondse parkeergarage en 20 miljoen voor de bouw van fase 1 (acute as).

Achtergrondinformatie
BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact. Zie www.bngbank.nl 

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB bijna EUR 2 miljard aan Nederlandse projecten

Het doel van het Investeringsplan voor Europa is de Europese investeringen aan te zwengelen om groei en banen te creëren. Dat gebeurt door bestaande en nieuwe financiële middelen beter te benutten, investeringsbelemmeringen weg te nemen en aan investeringsprojecten technische ondersteuning en zichtbaarheid te verlenen. De tot dusver goedgekeurde projecten onder zullen naar verwachting meer dan EUR 398,6 miljard aan extra investeringen in de Europese economie mobiliseren, waaronder meer dan EUR 9 miljard in Nederland, en daarmee ongeveer 949.000 MKB-bedrijven ondersteunen in alle 28 EU-Lidstaten. Voor de laatste cijfers per land en/of sector kijkt u hier, of bekijk onze FAQs

Raad van State: Noordwest Ziekenhuisgroep mag vernieuwbouwen op huidige locatie in Alkmaar

nwzhg_schetsontwerp_fase1alkmaar_3d_deflogo_lr-002
Lees het gehele artikel

De Raad van State laat het bestemmingsplan dat de vernieuwbouw van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar mogelijk maakt, in stand. Die uitspraak werd vandaag bekend gemaakt. Er waren drie bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan. De bezwaren van Red de Hout en bewonersvereniging Metiusgracht verklaarde de Raad van State ongegrond. Het bezwaar van Stichting Animo en Stichting Milieubelang Alkmaar over het aantal parkeerplaatsen was volgens de raad in eerste instantie gegrond, maar haalde het uiteindelijk niet door een aanvullende berekening van het aantal parkeerplaatsen door het gemeentebestuur.

De uitspraak betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en Noordwest Ziekenhuisgroep een omgevingsvergunning kan aanvragen voor de eerste fase van de vernieuwbouw. Jurgen Sernee, lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, zegt in reactie op de uitspraak: “We zijn ontzettend blij dat de vernieuwbouw van het ziekenhuis en een verdere vergroening van het ziekenhuisterrein met deze uitspraak een flinke stap dichterbij zijn gekomen.”

Rol bestemmingsplan
Noordwest Ziekenhuisgroep staat voor de complexe opgave om het ziekenhuis op de huidige locatie in Alkmaar te vernieuwen om zo ook in de toekomst goede gezondheidszorg voor de inwoners van Noordwest-Nederland te garanderen. In het bestemmingsplan dat deze vernieuwbouw mogelijk maakt, geldt deze continue en hoogwaardige zorg als het belangrijkste uitgangspunt. Voor een toekomstbestendige zorg is een beperkte ingreep in de Westerhout noodzakelijk. Deze ingreep wordt volledig gecompenseerd op het ziekenhuisterrein. Op basis van het bestemmingsplan kunnen de concrete bouwplannen worden voorbereid met aandacht voor de groene omgeving van de Westerhout, verkeer en parkeren en de beperking van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden.

Bouwperiode
Er wordt gebouwd in drie fasen, zodat Noordwest Ziekenhuisgroep kan inspelen op het continu veranderende zorglandschap. In totaal beslaat de bouwperiode voor deze drie fasen zeventien jaar. Voor de eerste fase wordt nu een omgevingsvergunning aangevraagd. Vervolgens zal de bouw naar verwachting begin 2020 starten. De oplevering van fase 1 staat gepland voor eind 2021.

Eerste fase
De eerste bouwfase betreft voornamelijk de nieuwbouw van de zogenoemde ‘acute as’. Hier bevinden zich de operatiekamers (complexe zorg), het spoedplein met o.a. spoedeisende hulp, de intensive care en verpleegafdelingen (complexe zorg). Tijdens deze fase wordt ook de ondergrondse parkeergarage aangelegd en Huize Westerlicht gerenoveerd. In het voormalige verzorgingshuis worden onderwijs- en kantoorfuncties ondergebracht.

Uitspraak
Lees hier de volledige uitspraak.