Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Portefeuilleroutekaarten en tools

Portefeuilleroutekaarten en tools

In de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 is afgesproken dat de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN zich zullen inzetten dat hun leden voor eind 2020 individuele portefeuilleroutekaarten opstellen. In deze portefeuilleroutekaarten wordt aangegeven hoe de organisatie zal bijdragen aan de CO2-emissiereductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord. Periodiek zullen de portefeuilleroutekaarten worden vertaald in een aangepaste sectorale routekaart. Wordt voldoende CO2-emissiereductie door de sector zelf gerealiseerd, dan wordt daarmee voorkomen dat er vanuit de overheid wordt ingegrepen en aanvullende eisen worden gesteld om alsnog aan de sectorale doelstellingen te voldoen.

Onderscheid tussen directe en indirecte CO2-emissie

Vanwege de zogenaamde ‘schoorsteenbenadering’, dat als uitgangspunt geldt in het Klimaatakkoord, worden alleen reducties in directe emissies in de gebouwenvoorraad toegerekend aan de reductiedoelstelling voor de gebouwde omgeving. Feitelijk gaat het voor gebouwen dan met name om vermindering van het aardgasverbruik. Reducties in indirecte emissies worden ook meegenomen, maar dragen bij aan de doelstelling van andere sectoren, zoals energieproductie. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2030 een specifieke additionele opgave voor de bestaande utiliteitsbouw is opgenomen van 1 Mton additionele CO2-reductie, te behalen uit aardgasreductie (ca. 18 PJ ofwel ca. 512 mln. m3). Voor 2050 is naast de 95% CO2-emissiereductie geen specifieke opgave voor vermindering van het aardgasverbruik opgenomen. Ook is er geen specifieke opgave afgesproken voor de bijdrage van de gebouwde omgeving aan de reductie van indirecte emissies. Wel dragen bepaalde instrumenten vanuit het energiebeleid, die worden ingezet voor de gebouwde omgeving, hieraan bij, zoals: (1) de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit; (2) de nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw; (3) de eisen in het kader van de herziene richtlijn EPBD en (4) verschillende subsidie-instrumenten.

Vanwege deze manier van monitoren is het wenselijk om in de portefeuilleroutekaarten expliciet onderscheid te maken tussen de bijdrage van de organisatie aan het reduceren van de directe CO2-emissie (de reductie van het aardgasgebruik) en de effecten op de indirecte CO2-emissie (verwachte besparingen en/of toename van het elektriciteitsverbruik, opwek van duurzame elektriciteit op eigen perceel, gebruik van centraal opgewekte warmte, …).

Handleidingen

Om de zorgsector te ondersteunen bij het opstellen van de portefeuilleroutekaarten zijn verschillende initiatieven gestart. Zo zijn er handleidingen opgesteld zodat care- en cure-instellingen gestructureerd kunnen komen tot een portefeuilleroutekaart. Deze handleidingen zijn in een pilot voor de care en cure met een beperkt aantal organisaties gevalideerd en waar nodig aangepast. Ook zijn er verschillende tools ontwikkeld om het opstellen van portefeuilleroutekaarten te ondersteunen. Deze handleidingen zijn te vinden op de site van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
(EVZ, www.dezorgduurzaam.nl).

Tools

Voor de care-instellingen is een tool ontwikkeld om de CO2-reductie voor hun vastgoed te berekenen: de CO2 Reductietool. In deze tool kunnen energiebesparende maatregelen worden ingepland voor het bestaande vastgoed van zorginstellingen. De tool geeft inzicht in energiebesparingen, terugverdientijden, CO2-reductie en kosten/baten per maatregel. De gebruiker krijgt zo inzicht in de CO2-reductie per locatie en via een helder dashboard in de volledige vastgoedportefeuille van de instelling. Zowel de wettelijk erkende maatregelen als grote renovatiemaatregelen kunnen op gebouwniveau ingepland worden en zijn standaard voorzien van kengetallen voor investeringen en energiebesparingen. De gebruiker kan deze informatie waar gewenst ook overschrijven met meer specifieke informatie (bijvoorbeeld op basis van offertes). Tot slot kan ook nieuwbouw eenvoudig ingepland en meegerekend worden. Op deze manier werken zorginstellingen praktisch aan de invulling van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.

Daarnaast is een tool beschikbaar waarmee ook de berekeningen ten behoeve van de sectorale routekaarten zijn uitgevoerd. Door het bouwvolume en de -kwaliteit van het eigen vastgoed in te vullen kunnen de in de sectorale routekaart gebruikte scenario’s op het eigen vastgoed worden geprojecteerd. Dit geeft een goede eerste indruk van de mogelijkheden die een zorgorganisatie heeft en de investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn. Ook kunnen parameters van deze scenario’s worden aangepast om de effecten en gevoeligheid vast te stellen. In het verlengde hiervan is ook een tool ontwikkeld waarmee op basis van het energiegebruik (kWh elektrisch, m3 aardgas en GJ externe warmte) in een specifiek jaar de directe en indirecte CO2-emissie kan worden berekend. De tools zijn te downloaden via de website van het EVZ (www.dezorgduurzaam.nl).      


11 JUNI – CONGRES DUURZAAM INKOPEN IN DE ZORG

Op 11 juni 2020 organiseren Intrakoop, Nevi, Milieuplatform Zorg, MVO Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk congres over duurzaam inkopen in de zorg. Het belooft een dag te worden met inspirerende sprekers, praktische subsessies en heel veel netwerkmogelijkheden. Lees meer via:

https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2020/02/04/kom-jij-ook-naar-het-congres-duurzaam-inkopen-in-de-zorg     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details