OKC Diakonessenhuis
02:13
02-01-2019

‘Renovatie OKC Diakonessenhuis in zes maanden gereed’

Technische ontwikkelingen in de zorg gaan snel, te snel om jaren te nemen voor planontwikkeling en realisatie. MAS architectuur heeft ruime ervaring met het extreem verkorten van de doorlooptijd van ontwerp- en bouwvoorbereidingstrajecten, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit en kwaliteit van de huisvesting. Deze aanpak, Gezondheidzorgexpress genaamd, is ook succesvol gebleken bij de renovatie van het OKC van het Diakonessenhuis te Zeist.

Deze renovatie betrof een complete herindeling van het OK-complex en een uitbreiding van drie naar vijf OK’s, met als bijzondere toevoeging de integratie van een operatief dagbehandelcentrum. Hiervoor is naast de reguliere recovery en holding

Bouwen aan de Zorg partners

Hans GroenendijkCampus Gasthuisberg