Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
‘Renovatie OKC Diakonessenhuis in zes maanden gereed’

‘Renovatie OKC Diakonessenhuis in zes maanden gereed’

Technische ontwikkelingen in de zorg gaan snel, te snel om jaren te nemen voor planontwikkeling en realisatie. MAS architectuur heeft ruime ervaring met het extreem verkorten van de doorlooptijd van ontwerp- en bouwvoorbereidingstrajecten, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit en kwaliteit van de huisvesting. Deze aanpak, Gezondheidzorgexpress genaamd, is ook succesvol gebleken bij de renovatie van het OKC van het Diakonessenhuis te Zeist.

Deze renovatie betrof een complete herindeling van het OK-complex en een uitbreiding van drie naar vijf OK’s, met als bijzondere toevoeging de integratie van een operatief dagbehandelcentrum. Hiervoor is naast de reguliere recovery en holding ook een loungeruimte gerealiseerd, zodat patiënten na de kortdurende ingreep rustig bij kunnen komen voordat ze naar huis gaan. De recovery en holding zijn zodanig gesitueerd en ontworpen dat er een hoge mate van flexibiliteit is ontstaan. Architect Dianta Wilmsen: “De look & feel van het gehele complex is gericht op een professionele en warme omgeving. De locatie bevindt zich in de bossen en zelfs vanuit de OK’s hebben we hier uitzicht op gerealiseerd. De gebruikte materialen ogen natuurlijk, maar voldoen uiteraard aan de hygiëne-eisen. De detaillering is volledig flush, dus naadloos uitgevoerd.” Innovaties in de toekomst zijn mogelijk doordat er in het ontwerp reeds rekening is gehouden met een eenvoudige uitwisseling en toegankelijkheid van de gebruikte systemen. 

OKC Diakonessenhuis

Proces, functionaliteit en vormgeving
De bouwvoorbereiding in dit project is verbetert en verkort door concurrent engineering, waarbij integraal, direct en in samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en adviseurs, het ontwerp is uitgewerkt tot de vergunningsaanvragen en een uitvoeringsgereed ontwerp. Hierbij is de haalbaarheid niet vergeten door MAS. Afstemming en fasering van de bouwwerkzaamheden op (technische) context en mogelijke interimvoorzieningen zijn al in een vroeg stadium betrokken in het ontwerpproces, zodat eventuele risico’s en verrassingen gedurende de bouwwerkzaamheden worden voorkomen. Architect Joost Berger: “Het verbouwen van een OK-complex is een opgave waarin proces, functionaliteit en vormgeving samenkomen. In dit type complexe opdrachten zijn wij sterk. Door onze werkwijze, kennis en ervaring in te zetten, kunnen wij goed adviseren en vernieuwen. Onze samenwerking met de opdrachtgever, installatieadviseur en leveranciers van medische apparatuur was in dit ontwerptraject intensief. In een lean-proces is vervolgens samengewerkt met een bouwteam, waarmee we voor elkaar hebben gekregen dat binnen zes maanden de renovatie in het Diakonessenhuis gereed was.” Tijdens dit efficiënte proces en door deze aanpak hebben alle partijen in nauwe samenwerking het gehele plan zeer gedetailleerd uitgewerkt en gepland waardoor alles minutieus op elkaar was afgestemd. Het resultaat is een foutloze, zeer korte bouwtijd en een net en hoogwaardig afgewerkt OK-complex.

OKC Diakonessenhuis

Focus
De focus binnen Gezondheidzorgexpress ligt op het faciliteren van de processen, van logistiek en hospitality tot techniek en haalbaarheid. Toe te passen technieken en haalbaarheid worden onderzocht en vinden vervolgens hun vanzelfsprekende plek in integrale oplossingen. Dit is bij zowel complexe zorgomgevingen zoals hotfloors als bij algemene en semi-openbare ruimten in ziekenhuizen van belang. Geïntegreerde BIM-technieken, driedimensionale visualisaties en één-op-één maquettes (mock-ups) bieden duidelijkheid over de functionaliteit van de gekozen oplossingen.

Met hetzelfde bouwteam – MAS architectuur, Sweegers en de Bruijn, Winters Bouw & Ontwikkeling en Unica – is er ook een zeer efficiënt proces geweest voor de hybride OK in het Diakonessenhuis in Utrecht. Architect Dianta Wilmsen: “Op de 24/7 in gebruik zijnde afdeling is zonder overlast een hybride OK gerealiseerd. Bouwers en chirurgen werkten hier letterlijk naast elkaar, meer betrokkenheid is niet mogelijk.”


Zorgorganisaties kennen een groot aantal betrokkenen met soms tegenstrijdige belangen, waardoor de complexiteit groot is. MAS architectuur heeft als full service architectenbureau met een uitgebreid zorgportfolio de specifieke kennis en ervaring om binnen zorgorganisaties met alle belanghebbenden het gesprek aan te gaan over de wijze waarop processen plaatsvinden en de huisvesting die hierbij past vorm te geven. Alle van belang zijnde aspecten worden hierin meegenomen en beheerst. De pressurecooker-methodiek, waarbij intensief en in een zeer kort tijdsbestek met alle betrokkenen samengewerkt wordt om tot een breed gedragen ontwerp te komen, is hierbij een succesvolle methode.

Tekst | John Nieuwenhuize  Beeld | René de Wit en MAS architectuur

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details