Tagarchief: Kinderziekenhuis

2.000 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van UVC Brugmann en Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Lees het gehele artikel

De nieuwe stap vooruit in bijna 20 jaar ecologisch verantwoord ziekenhuisbeleid

Vandaag werd, in het kader van de Europese week van de duurzame energie (25-29 oktober), het gloednieuwe zonnepanelenpark op de daken het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) en het UVC Brugmann ingehuldigd. Het project, dat wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), vormt het sluitstuk van een reeks initiatieven die de voorbije 20 jaar zijn genomen om de impact van de twee ziekenhuizen op het milieu te beperken.

Op de Horta-site werden 2.000 klimaatneutrale en in België geproduceerde fotovoltaïsche panelen geplaatst op de daken van het UKZKF en het UVC Brugmann. Het zonnepanelenpark, met een oppervlakte van niet minder dan 3.000m², of 12 tennisbanen, is de voltooiing van een reeks projecten, audits en werkzaamheden die sinds 2003 focussen op rationeel energieverbruik, zelfproductie en zo het verminderen van de milieu-impact en de factuur van de energie-intensieve zorgactiviteiten.

3.000 m² zonnepanelen

De elektriciteitsproductie van de fotovoltaïsche panelen, is een perfecte combinatie met de bestaande warmtekrachtkoppeling op de terreinen Horta en Brien. Hierdoor kan een aanzienlijk deel van het  extra verbruik overdag worden gedekt, vooral in de zomer, wanneer de behoefte aan koeling, en dus aan elektriciteit, groter is. De verwachte elektriciteitsproductie van het zonepanelenpark bedraagt 536 MWh/jaar, het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 180 Brusselse huishoudens. De ziekenhuizen verwachten zo hun ecologische voetafdruk met nog eens 2% te verminderen.

Het project, dat deels gefinancierd wordt met de steun van EFRO (172.500 euro), heeft een totaal kostenplaatje van 725.000 euro. De zonnepanelen zullen de ziekenhuizen jaarlijks een energiebesparing van 100.000 euro opleveren.

Een duurzaamheidsbeleid voor de burger

Sinds 2003 werden op het Horta-terrein zeven nieuwe gebouwen opgetrokken. Niet alleen met de bedoeling om voor de patiënten en het personeel een betere ziekenhuis- en werkomgeving te creëren, maar ook om de groeiende activiteiten op een verantwoorde manier te ondersteunen. Na de ingebruikname van de eerste twee gebouwen werd echter een explosieve toename in energieverbruik geconstateerd. Een audit door Leefmilieu Brussel in 2006 werd de katalysator voor de herziening van de ontwerpen van de volgende gebouwen. Door onder andere in te zetten op isolatie, systemen voor energierecuperatie en beter afgestemde en controleerbare technische installaties, verbeterden de energieprestaties drastisch.

Energieboekhouding om overconsumptie vast te stellen
Het Universitair Ziekenhuis Brugmann nam tussen 2007 en 2009 deel aan het “PLAGE”-project van Leefmilieu Brussel. Met de financiële steun werd een energetische boekhouding geïntroduceerd zodat het verbruik en mogelijke overconsumptie goed gemeten en bijgestuurd kon worden waar nodig. Zo werd bijvoorbeeld het stoomnet volledig afgeschaft en vervangen door kleine, zuinigere plaatselijke productie-eenheden.

In 2008 werd een proefproject opgezet om de collectieve hernieuwbare energie te maximaliseren. In een buurtpartnerschap worden de faciliteiten van het Paul Brien-ziekenhuis gedeeld met de DBDM (de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), het Huis van het Werk en het OCMW van Schaarbeek in een project voor energiezuinige uitbreiding.

Het verwarmen van de Horta-site, die bestaat uit een veertigtal gebouwen, waarvan sommige honderd jaar oud zijn en op de monumentenlijst staan, is een uitdaging. Sinds 2016 beschikt het ziekenhuis over een eigen warmtekrachtkoppeling die 1,5 MW elektriciteit produceert en de warmte ervan recupereert voor het verwarmingsnet van de site. Ook de boilers werden vervangen, het netwerk werd geoptimaliseerd en beter geïsoleerd. Alle inspanningen samen samen hebben het warmteverbruik per vierkante meter in de afgelopen 15 jaar met 35% doen dalen.

Koele gebouwen met ‘free chilling’ en de natuur
In de wintermaanden maken de ziekenhuizen gebruik van ‘free chilling’ ofwel koude buitenlucht om onder andere de IT-serverruimte en de ziekenhuisgangen natuurlijk te koelen in plaats van het inzetten van andere elektrische koelsystemen. De natuur helpt bovendien nog een handje, want de Horta-site ligt in een park van 18 hectare, een aangename verkoeling van de lucht in het hart van de stad.

Na de renovatie en isolatie van een groot deel van de daken van de Horta-site met de hulp van Beliris-subsidies in 2015, verschenen er in 2019 groene daken op de Horta-site.

Financiële energie-impact beperken: energieverbruik in beeld
Alleen al door de met gasgestookte warmtekrachtkoppelingsinstallatie bespaart de Horta-site tot 1 miljoen euro, terwijl de zonnepanelen zorgen voor een extra besparing van 100.000 euro per jaar. Toch bedraagt de totale energiefactuur voor de site nog steeds 3 miljoen euro per jaar. De rekening blijft dus hoog, waardoor zelfs een paar procent besparingen een groot verschil kunnen maken op de eindafrekening.

Brussels kinderziekenhuis Fabiola krijgt meer ruimte

ballon2-kopieren
Lees het gehele artikel

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) in Brussel heeft met de nodige plechtigheden een nieuw gebouw in gebruik genomen. Met dit Professor Henri Vis-gebouw vergroot ze haar zorgoppervlakte met een derde.

Dit nieuwe gebouw van 11.500 m² biedt onder meer onderdak aan een state of the art-operatiekwartier, de nieuwe spoeddienst en de kantoren van de gemeenschappelijke directie van het UKZKF en het UVC Brugmann. In het volledig gedigitaliseerde operatiekwartier van 2.000 m² van de pediatrieafdeling – goed voor zeven operatiekamers – werden al begin augustus de eerste patiëntjes behandeld. Het nieuwe operatiekwartier is via loopbruggen verbonden met het bestaande hoofdgebouw.

Hybride

Het operatiekwartier is geschikt voor alle chirurgische specialismen van het kinderziekenhuis. Zo is er een hybride zaal die niet alleen dienstdoet als traditionele operatiekamer, maar ook uitgerust is met een krachtig radiologiesysteem. Daardoor kunnen chirurgen met verschillende specialismen nauw met elkaar samenwerken bij complexe interventies, zoals een operatie aan de milt, de behandeling van sikkelcelziekte tijdens een viscerale ingreep of de behandeling van pulmonalisatresie tijdens een hartoperatie. Indien nodig kunnen in deze ruimte tijdens een operatie nieuwe foto’s worden genomen. “De nieuwe ‘hybride’ technieken voor pediatrische hartchirurgie zijn veelbelovend”, klinkt het. “Want vooral voor patiënten die met een hartafwijking geboren werden blijft chirurgie de ‘golden standard’.”

Zeven nieuwe operatiekamers.

 

Volledig digitaal

Het nieuwe operatiekwartier werkt volledig digitaal. “Dit houdt in dat in elke zaal drie ultra-HD-schermen hangen, waarop de chirurgische ingrepen nauwkeurig worden weergegeven”, zegt waarnemend algemeen directeur Dirk Thielens. “Zo kunnen de anesthesisten en verpleegkundigen het verloop van de operaties op de voet volgen en sneller anticiperen. Naast het visuele comfort dat deze nieuwe tools garanderen kan de chirurg ook eenvoudig informatie over zijn zorgverlening delen of raadplegen en zo het dossier van de patiënt meteen updaten. Dankzij het videoconferentiesysteem kan alle informatie bovendien veilig worden gedeeld met de vergaderzaal naast het operatiekwartier en zelfs met artsen aan de andere kant van de wereld. Ideaal voor een betere samenwerking en scholing.”

Kleurrijk

Naast menselijke zorgverlening is ontspanning voor de patiënt een kernwaarde van het kinderziekenhuis. In het nieuwe gebouw komen ze tot uiting in de kleurrijke, gastvrije ruimtes met veel lichtinval, waarin glazen wanden zowel de nodige intimiteit als controle waarborgen. Op de muren houden superhelden de patiënten gezelschap. De one day-afdeling beschikt over een verpleegbalie met daarrond vijftien kamers, waarin de patiënten op hun ingreep voorbereid worden en nadien kunnen bijkomen. Zodra ze kunnen, worden patiënten die in het hoofdgebouw verblijven met een elektrische wagen naar het operatiekwartier gebracht.

De grote ontwaakkamer van het operatiekwartier biedt plaats aan tien patiënten. Daarnaast zijn er specifieke kamers ingericht voor patiënten die vanwege hun gezondheid in afzondering moeten blijven. Net zoals in het oude operatiekwartier mogen ouders hun kind bijstaan tot hij/zij onder narcose is en zien ze elkaar terug in de ontwaakkamer. In de operatiekamers kan het team zelf de hoeveelheid natuurlijke lichtinval regelen, afhankelijk van de ingreep die er uitgevoerd wordt.

Voor patiënten met zware brandwonden die dringend moeten worden verzorgd is er voorzien in een speciale ruimte, met een badkamer en alle noodzakelijke hulpmiddelen. Door deze bundeling is het niet nodig deze patiënten van de ene naar de andere gespecialiseerde afdeling te transporteren.

Loopbruggen verbinden de nieuwbouw met het bestaande ziekenhuis en met het verpleegcentrum.

 

Knuffelbare spoeddienst

De nieuwe spoeddienst, die Knuffelbeerziekenhuis werd gedoopt, kan op 1.800 m² 50.000 patiënten per jaar helpen. De lichte, ruime kamers garanderen meer comfort bij het toedienen van eerstelijnszorg. Het ziekenhuis stelt ook een specifiek zorgteam samen voor de behandeling van de meest complexe pediatrische aandoeningen. Dankzij het technische platform kunnen levensbedreigende aandoeningen, trauma’s en ernstige brandwonden meteen worden behandeld. Er zijn dan ook een reanimatiekamer, twee kamers voor traumachirurgie (het aanbrengen van gipsverbanden en hechtingen/het zetten van botbreuken) en een kamer voor de behandeling van ernstige brandwonden ingericht.

In de loop van 2020 krijgen nog andere afdelingen een plaatsje in het nieuwe gebouw, waaronder de hospitalisatie-eenheid van de kinderpsychiatrie, de appi-eenheid (voor de vroegtijdige individuele behandeling van autisme) en de ouder-baby-eenheid (voor de ontwikkeling van de vroege band tussen ouder en kind). Verder krijgt ook de eenheid voor niet-intensieve neonatologie van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann hier een plaats. Die zal door een loopbrug verbonden worden met de kraamafdeling van het verplegingscentrum. Om te verzekeren dat een gehospitaliseerd kind dicht bij zijn ouders kan zijn beschikt elke afdeling over een afzonderlijke wachtzaal. Daarnaast is er de Oase, een huiselijk ingerichte, stille ontvangstruimte, waar ouders van kinderen die moeten worden gereanimeerd, in een zo ontspannen mogelijke sfeer op nieuws kunnen wachten.

Multidisciplinariteit centraal

“Dankzij de opening van dit gebouw kunnen we investeren in hypermoderne technologieën. Het ziekenhuis wordt al enkele jaren vernieuwd en niet alleen om de patiënten en hun familie meer comfort te bieden. We willen eveneens dat het personeel in een aangenamere omgeving kan werken, waarin multidisciplinariteit centraal staat. Want de menselijke kant is een belangrijk kwaliteitscriterium voor onze patiënten. Het is ons doel om toekomstige specialisten een hoogwaardige opleiding te blijven geven en om de ontwikkeling van de Belgische kindergeneeskunde verder te ondersteunen”, stelt Thielens.   

Het UKZKF behaalt een ‘gouden’ kwaliteitscertificaat

huderf-ukzkf
Lees het gehele artikel

Het Kinderziekenhuis evalueert, evolueert en innoveert

Het Kinderziekenhuis werd erkend voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de diensten en de zorg aan kinderen, jongeren en hun families door een internationaal erkende organisatie, Accreditation Canada, die een gouden accreditatie toekent aan het ziekenhuis.

Internationaal erkende normen

De accreditatie is een extern evaluatieproces gerealiseerd door zelfstandige experten, volgens internationaal erkende normen. Deze normen zijn van toepassing op de algemene werking en werkwijzen en gelden voor alle gebieden en activiteiten van het ziekenhuis. Door te kiezen voor een accreditatieproces wil het UKZKF haar continue kwaliteitsverbeteringsproces op een transversale manier ondersteunen en consolideren door middel van concrete maar vooruitstrevende actieplannen. Tijdens het bezoek werden niet minder dan 1973 criteria geanalyseerd. Het UKZKF behalde een globale score van 97,2 %. De inzet van het personeel om patiënten op gepaste wijze te ontvangen en zich te mobiliseren om de kwaliteit en de betrouwbaarheid te verbeteren, werd door de experten sterk benadrukt.

Een participerende en culturele benadering van kwaliteit en veiligheid

« Het Kinderziekenhuis evalueert, evolueert en innoveert. In zeer korte tijd zijn onze teams van een mondelinge traditie naar een formalisering van hun kennis en knowhow gegaan. De aanpak was participatief, waarbij iedereen werd aangemoedigd om zijn werkwijze te structureren en goede praktijken uit te wisselen. Dit alles heeft ons in staat gesteld transversaal te denken en te handelen. We hebben nu ook objectieve benchmarks ten opzichte van andere kinderziekenhuizen over de hele wereld. Dit kan alleen maar gunstig zijn voor de patiënt, vooral in een referentieziekenhuis als het onze. Deze erkenning is ook zeer belangrijk voor al onze teams, die zich voorbeeldig inzetten voor onze patiënten en hun familie», zegt Dirk Thielens, Algemeen Directeur ad interim van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

Een ontwikkelingsstrategie op lange termijn

Het accreditatieproces is geworteld in een culturele benadering van kwaliteit en veiligheid en maakt deel uit van de ontwikkelingsstrategie op lange termijn van de instelling. Het Kinderziekenhuis heeft zijn label voor 3 jaar, waarna het opnieuw geëvalueerd zal worden.

Meer over het beleid voor de voortdurende kwaliteitsverbetering en andere certificeringen die door de diensten van het kinderziekenhuis werden verkregen.