Tagarchief: Martha Flora

Wensen vertalen naar mooie functionele zorggebouwen

Bogor-1
Lees het gehele artikel

Zorgvastgoed ontwikkelen doe je samen. Dat is althans de insteek van Bogor Projectontwikkeling. Met een klein team onder leiding van Jan Bouter realiseert deze ontwikkelaar uit Gorinchem in heel Nederland kleinschalige woonzorgvoorzieningen, waarbij samenwerken de rode draad vormt. Bijvoorbeeld met Martha Flora, dat zorg biedt aan mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Alleen al in de tweede helft van dit jaar levert deze samenwerking drie nieuwe zorglocaties op. En er zit (veel) meer in het vat.

“We werken nu vijf jaar samen met Martha Flora en door die ervaring snappen we goed hoe we een Programma van Eisen om kunnen zetten in gebouwen voor hun bewoners”, begint Bouter. “Je zet zo’n gebouw neer voor een hele specifieke functie en het moet die functie zo goed mogelijk dienen. Daarvoor hebben wij veel geleerd van de samenwerkingen met bijvoorbeeld Martha Flora. Het is een succesvolle samenwerking geworden die veel mooie zorgprojecten heeft opgeleverd en nog gaat opleveren.”

In Martha Flora Dordrecht wonen de cliënten zelf op de begane grond en de eerste verdieping, de bovenste verdieping bestaat uit koopappartementen voor de reguliere markt. (Impressie: Kolpa Architecten)

Programma van eisen

Dat was voor Martha Flora ook één van de motieven om met Bogor in zee te gaan. Cornélie Scholten, vastgoedmanager bij de zorgaanbieder: “We hadden en hebben sterke groeiambities. As we speak hebben we tien operationele locaties, daar komen er dit jaar (2021; red.) nog twee bij en volgend jaar drie. We streven op langere termijn naar 25 tot 30 locaties en wie weet nog meer. Om dat te doen, heb je goede partners nodig die begrijpen wat wij belangrijk vinden. En wij leren daar ook van. Vijf jaar geleden telde ons Programma van Eisen 30 pagina’s. Na een grondige herziening in 2018 samen met bouwmanagement, architect en installatieadviseur is dat uitgebreid naar 210 pagina’s. Dat betekent een betere voorbereiding met veel minder faalkosten en een beter eindproduct.”

Meander

Ook zorginhoudelijk is er een goede klik tussen Martha Flora en Bogor. Scholten: “Wij bieden zorg aan ouderen met dementie en daarvoor creëren wij beschermde omgevingen met zoveel mogelijk autonomie. Dat uit zich in gebouwen met veel gemeenschappelijke ruimtes, waarmee wij ons onderscheiden van veel andere zorgaanbieders. Zo heeft elke woongroep zijn eigen kleine samenleving. Alle bewoners hebben daarin een eigen privé in de vorm van een studio van om en nabij 42 m2. Daarnaast is er per groep een meander, zoals we dit noemen. Deze bestaat uit een eetkeuken, huiskamer, tuinkamer, atelier, bibliotheek en buitenruimte. Daarin kan iedereen zich vrijelijk bewegen en een plek zoeken waar hij/zij zich prettig voelt. De een houdt van de reuring in de eetkeuken en de ander houdt van de rust in de bibliotheek. Niemand wil iets moeten, iedereen heeft behoefte aan autonome keuze. Bogor is een partner die dit begrijpt en kan vertalen naar mooie functionele gebouwen.”

Kanaalpark in Leiden, een gebouw met 70 woon-zorgappartementen, ontwikkeld door Bogor voor zorginstellingen Gemiva en De Haardstee. (Beeld: Oscar van der Wijk)

Bosch en Duin

Een mooi voorbeeld daarvan is Martha Flora Bosch en Duin, een eenlaagse zorginstelling die middenin de natuur staat en plaats biedt aan 27 bewoners. Bouter schetst twee routes bij een nieuw project: “Of je past de bestemming aan of je ontwikkelt een plan binnen de vigerende bestemmingseisen. Bij de eerste ben je zo vier jaar verder, in het tweede geval kun je snel schakelen. In Bosch en Duin stond een gedateerd gebouw waar we met dit nieuwe zorggebouw in lengte, breedte en hoogte gelijk bleven en daardoor binnen een half jaar konden beginnen. En dat komt uiteraard ook doordat we met het Programma van Eisen van ­Martha Flora kunnen lezen en schrijven.”    

Daktuin

Onlangs is in Breda na een nog korter ontwikkeltraject aan de ­Heuvelstraat gestart met de realisatie van een zorggebouw voor 28 mensen. Scholten: “Martha Flora Breda krijgt twee lagen, met op elke laag een meander. Op de begane grond kunnen de bewoners gebruik maken van de tuin, op de verdieping komt een balkon. In Bosch en Duin sluiten de twee meanders aan op de omringende natuur. Dat is bij elk gebouw van Martha Flora belangrijk: de bewoners, die vaak slecht ter been zijn, contact laten houden met de omgeving.” In Oegstgeest en Woerden wordt dat momenteel op een andere wijze uitgewerkt. Bouter: “Hier komen zorggebouwen te staan in een dicht bebouwde omgeving met beperkte buitenruimte. Deze krijgen daarom beiden een grote, goed bereikbare daktuin met groen en veel terras. Dat is niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook duurzaam.”

Martha Flora Oegstgeest krijgt een grote, goed bereikbare daktuin met groen en veel terras. (Impressie: Kolpa Architecten)

Locaties

Op de vraag hoe Bogor aan de locaties komt, is het antwoord van Bouter simpel: “Daar lopen we meestal bij toeval tegenaan, maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is wat je ermee kunt en of je de toekomstige bewoners daar deel kan blijven laten uitmaken van de samenleving. Het is ons en Martha Flora er alles aangelegen om te zorgen dat ze er nog steeds bij horen. Dat proberen we ook op te roepen met de architectuur en uitvoering: meestal met baksteen en vooral met de menselijke maat. De zorggebouwen die wij samen ontwikkelen, staan middenin de samenleving. Kolpa Architecten, een partner waar ik al lang samen mee optrek, heeft dat heel goed in de vingers en levert prachtige exclusieve bouwwerken. In het dit jaar geopende Martha Flora Dordrecht wonen de cliënten zelf op de begane grond en de eerste verdieping, terwijl de bovenste verdieping uit koopappartementen voor de reguliere markt bestaat.”

Waar ontwikkelaar Bogor de sturende partij is in het hele proces, heeft Martha Flora vooral een groeiend zorgvolume om te huisvesten. ­Scholten: “We hebben een vlekkenplan met zorgvraag, maar je kunt stellen dat er overal cliënten zijn en dat het er met de veranderende bevolkingssamenstelling steeds meer worden. Komt er een specifieke locatie voorbij, dan kijken wij vooral of deze past in ons portfolio en wat de positie van de concurrentie is. Is er een goede match dan kunnen wij uit ervaring zeggen dat we met Bogor in elk geval verzekerd zijn van een efficiënt, vlot ontwikkeltraject en een mooi eindresultaat.”     

Zorgvilla Hillegersberg | Martha Flora Rotterdam

Lees het gehele artikel

Martha Flora opent locatie in Hillegersberg

De zorgvilla van Martha Flora in Rotterdam is de nieuwste loot aan de stam van deze in hoogwaardige dementiezorg gespecialiseerde zorgverlener. De nieuwbouwlocatie bevat 29 zorgappartementen, waarvan er vijf geschikt zijn voor echtparen. Een grote leefruimte en veel privacy zijn kenmerkend voor het gebouw. “Onze bewoners kunnen kiezen waar ze zich het prettigst voelen.”

De gezamenlijke woonkamer.

 

Midden in de groene Componistenbuurt, op de locatie waar de Salvatorkerk stond, staat de locatie van Martha Flora in Rotterdam. Met zijn grote dakoverstekken en donkerrode gevelsteen, geïnspireerd door het oeuvre van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, sluit het gebouw naadloos aan op de jarendertigarchitectuur van zijn omgeving. Het drielaagse gebouw bevat 29 zorgappartementen, variërend in grootte van circa 45 m2 tot 72 m2, met eigen sanitair en een pantry. Op de begane grond en eerste verdieping bevinden zich twee Meanders, de gemeenschappelijke ruimtes voor respectievelijk veertien en vijftien bewoners. De Meander bestaat uit een huiskamer, een eetkeuken, een tuinkamer, een atelier en een bibliotheek. Op de tweede verdieping zijn vijf echtpaarappartementen met drie kamers en een eigen dakterras. Het complex beschikt verder over een deels afgeschermde, ruime tuin met riant zonneterras.

Voor meer rust kunnen bewoners zich terugtrekken in de bibliotheek.

 

Lager stressniveau

Het is alweer de elfde locatie van Martha Flora, het dementiezorgconcept van oprichter Marco Ouwehand. Martha Flora creëert een beschermde samenleving waarin mensen met dementie warmte, veiligheid en geborgenheid vinden en hun eigen identiteit en zoveel mogelijk autonomie behouden. De huizen onderscheiden zich door veel leefruimte en privacy. De Meander met zijn verschillende verblijfsruimtes speelt daarin een cruciale rol. “Bewoners kunnen kiezen waar ze zich het prettigst voelen”, vertelt Ouwehand. “Deze bewegingsvrijheid levert merkbaar een lager stressniveau op. We hebben een veel hogere personele bezetting, waardoor we bewoners veel meer tijd en aandacht kunnen bieden in vergelijking met andere reguliere en particuliere zorgconcepten. Alles draait om het welbevinden van onze bewoners. Zij verdienen het beste.”

Het gebouw ziet hij ‘als de plek die alles mogelijk maakt’. “Het gebouw is belangrijk, maar zeker ook de plek van het gebouw. Midden in de samenleving, zoals hier in Hillegersberg.”

Duurzaamheid is in de Hillegersbergse villa een belangrijk aspect.

 

Maatwerkproject

De locatie aan de Mozartlaan, midden in een woonwijk met winkels om de hoek, kwam in 2013 beschikbaar. De Rotterdamse ontwikkelaar HD Groep, die woonzorg als één van zijn focusgebieden heeft, zag mogelijkheden voor een woonzorg-locatie. “We zijn met een eerste idee en schets de markt op gegaan en kwamen al snel in gesprek met Martha Flora. Zij vonden het een geschikte plek en zo is een maatwerkproject ontstaan, waarin wij hun concept hebben vertaald in nieuwbouw”, vertelt ontwikkelingsmanager Mark Logtenberg.    

Langetermijnvisie

In 2016 sloot Aedifica aan bij het project. De Belgische, 100% zorggeoriënteerde vastgoedinvesteerder wilde graag de Nederlandse markt betreden en zag dit project als een goede toevoeging aan haar portefeuille. Assetmanager Maarten Terryn: “Aedifica houdt een langetermijnvisie aan en ziet objecten als meer dan een investering. Duurzaamheid is in onze visie een belangrijk aspect. Zo kenmerkt de Hillegersbergse villa zich door toepassing van onderhoudsarme materialen en een warmte-/koudebron in combinatie met zonnepanelen op het dak. Ook houden we rekening met de alternatieve aanwendbaarheid van een gebouw. Mocht het zorglandschap veranderen, dan moet een gebouw kunnen blijven voldoen. Een sterkte van dit project vind ik de driepartijenconstructie: Martha Flora, HD Groep en wij. Door als partners op te trekken, hebben we een gebouw neergezet dat optimaal is ingericht op de gebruiker én rendabel is op de lange termijn.”

Het eigen appartement biedt comfort en privacy.

 

Eerste nieuwbouwlocatie

Bijzonder aan dit project is dat het de eerste nieuwbouwlocatie binnen de portefeuille van Martha Flora is.

“De andere huizen zijn allemaal gevestigd in bestaande, soms monumentale, panden”, vertelt architect Martijn Verhagen. “Dan heb je rekening te houden met de beperkingen van een pand. Hier konden we vanaf nul beginnen en hebben we het concept voor het eerst optimaal kunnen neerzetten.”

De zorgvilla gezien vanaf de straat.

 

Het gebouw heeft een L-vorm, met per verdieping de Meander als centraal hart van het gebouw. De kamers, twaalf per verdieping, zijn aan de twee buitenvleugels gelegen. Belangrijk was om de verbinding van de appartementen naar de Meander op een goede manier vorm te geven, legt Verhagen uit. “We wilden die afstand zo kort mogelijk houden, zodat een bewoner zijn appartement gemakkelijk zelf kan terugvinden. De verschillende ruimtes van de Meander maken het mogelijk om zelf te kiezen voor meer rust, bijvoorbeeld in de bibliotheek, of meer dynamiek, zoals in de woonkeuken. Het ontwerp is zoveel mogelijk een simulatie van de thuissituatie, met vaste bouwstenen die we herkenbaar terugbrengen.”

v.l.n.r.: Mark Logtenberg, Maarten Terryn, Martijn Verhagen.

 

Groetmoment

De ruime tuin, aan de achterkant van het gebouw gelegen, biedt de mogelijkheid om veilig naar buiten te kunnen gaan en om contact te houden met de buurt. Logtenberg: “We weten dat de bewoners allemaal in een straal van 500 meter rondom het gebouw woonden. Door de tuin zodanig in te richten dat contact met de straat mogelijk blijft, blijft een groetmoment met bekenden mogelijk. Dat draagt bij aan het welbevinden van de bewoners en maakt dat de Villa echt als huis in de wijk fungeert.”

In de beschutte tuin kunnen bewoners genieten van buiten zijn.

 

Eerste bevindingen

In april 2019 vond de technische oplevering van het gebouw plaats. De bewoners hebben inmiddels hun appartementen betrokken. Marco Ouwehand is zeer tevreden over de eerste bevindingen. “De belangstelling voor dit huis is heel groot. We hebben nog nooit zoveel interesse in zo’n vroeg stadium ervaren.”