Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Ondernemerskansen in Nederland en Duitsland voor barrièrevrij wonen en bouwen

Ondernemerskansen in Nederland en Duitsland voor barrièrevrij wonen en bouwen

De hervormingen van het Nederlandse zorgstelsel bieden zakelijke mogelijkheden voor nieuwe spelers op de zorgmarkt, aldus de Duits-Nederlandse Handelskamer. De DNHK organiseerde om die reden een ondernemersforum met het thema ‘Barrièrevrij wonen en bouwen’. Op woensdag 20 mei kregen leveranciers van zorghulpmiddelen de kans zich te presenteren in het Van der Valk Hotel in Vianen. Zij werden daarbij voorgelicht over de grote hervormingsoperatie in het zorgstelsel van Duitslands belangrijkste handelspartner.

Als onderdeel van een handelsmissie van de DNHK werd in Vianen een inhoudelijk programma gepresenteerd dat vooral gericht is op het realiseren van handelscontacten tussen Duitse aanbieders en Nederlandse afnemers. Zakelijke kansen worden vooral beschouwd in het kader van de toename van het aantal 75-plussers c.q. het langer thuis wonen. De Nederlandse zorgmarkt, aangezwengeld door veranderde financieringswijzen, wordt daardoor meer en meer een consumentenmarkt.De gevolgen van de zorghervormingen voor ouderen op de Nederlandse woningmarkt werden in het ochtendprogramma toegelicht door het Nederlandse ABF Research. Volgens Arjen van der Meer van dit, in huisvesting en demografie gespecialiseerde onderzoeksbureau, groeit de behoefte aan ‘wonen met zorg’ tegen de klippen op. De groei van de behoefte aan verzorgingshuisplaatsen zal voor een deel opgevangen worden door het langer thuis wonen, maar het tekort aan woningen met zorgondersteuning lijkt tussen nu en 2040 op nationaal niveau zelfs te verzesvoudigen.

Babyboomers
Van der Meer toonde op ontnuchterende wijze de enorme gevolgen van de beleidswijzigingen voor de Nederlandse zorghuisvesting. Vooral de omvorming van de AWBZ trekt sporen in het zorglandschap. “De kosten zijn uit de hand gelopen en extramuralisering wordt als één van de oplossingen gezien. Leegstand zorgt voor sluiting van zorgcentra en particulieren moeten zelf gaan organiseren.” Dat de thuiszorg deels naar de gemeenten en deels naar de basisverzekering verhuist biedt volgens Van der Meer kansen voor nieuwe spelers op de markt. ABF Research, dat het Ministerie van VWS tot haar klanten mag rekenen, constateert tevens groeiende verschillen in bevolkingsopbouw tussen jonge provincies als Flevoland en krimpgebieden als Limburg, waar 75-plussers steeds meer een dominante factor worden in de huisvestingsbehoefte. De effecten van de vergrijzing worden nog versterkt door de grote groep Nederlandse babyboomers die75 wordt in 2021, aldus Van der Meer.

‘Voorlichting welkom’
Voor Duitse bedrijven blijkt enige voorlichting vooralsnog meer dan welkom. “Als Nederlandse zorgverzekeraars een grote rol hebben gekregen in het zorgstelsel, zou ik graag willen weten hoe ik met hen in contact kom”, zegt de CEO van EasierLife Gmbh, ontwikkelaar van systemen voor monitoring op afstand. EasierLife is partner van het Duitse Rode Kruis, dat bij onze oosterburen een belangrijke rol speelt in de verstrekking van zorghulpmiddelen. Zo bieden ze, in het kader van aanwezigheidsdetectie, onder meer een app aan voor de mobiele telefoon. Een tiental Duitse bedrijven maakte in het Van der Valk Hotel Vianen gebruik van een korte presentatiemogelijkheid van vijf minuten. In de middagsessie kwam onder meer aan bod hoe in Duitsland zelf met levensloopbestendig wonen wordt omgegaan. Marianne Drößiger van het Bundesverband Barrierfrei, dat Duitse vakspecialisten in deze verenigt, illustreerde dat ook Duitsland kampt met een ontoereikend, dan wel verouderd aanbod aan aangepaste woningen.

Grote behoefte aan nieuwbouw
Vooral in de Duitse steden, die ook bij ouderen in trek zijn vanwege de goede voorzieningen, bestaat een grote behoefte aan nieuwbouw van seniorenappartementen. Er is in Duitsland volgens officiële gegevens op korte termijn vraag naar circa 2,5 miljoen aangepaste woningen; tussen nu en 2030 zijn zelfs 3 miljoen aangepaste woningen nodig. In Noordrijn-Westfalen is bovendien een wet van kracht die het omvormen van zorgcentra in het kader van ‘barrièrevrij wonen’ noodzakelijk maakt. 80% van het aanbod dient in 2018 uit eenpersoonskamers te bestaan. Het gaat daarbij om circa 2.000 verzorgingshuizen voor ouderen en 1.000 voor gehandicapten. Als gevolg daarvan zijn er momenteel veel nieuwbouwactiviteiten in de Duitse deelstaat. In het slotbetoog van Platform 31 (kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) lag de focus op de renovatie-opgave in de Nederlandse woningmarkt. Wie zijn die senioren en wat willen zij? De grootste groep (60%) heeft een inkomen beneden modaal; de gemiddelde senior wil zekerheid en rust en mag/moet ‘langer zu Hause wohnen’. Volgens de Kamer van Koophandel is er tot 2040 een markt van €4,5 miljard voor het aanpassen van seniorenwoningen. De DNHK bestaat ruim honderd jaar en telt meer dan 1.100 leden. Het netwerkplatform is het eerste aanspreekpunt voor handelscontacten tussen Nederland en Duitsland en ondersteunt onder meer een subsidieprogramma voor Duitse bedrijven die in de Nederlandse zorgmarkt actief willen worden. Zie voor meer informatie: http://www.dnhk.org/nl

Tekst en Fotografie: Jan-Kees Verschuure

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details