Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Op zoek naar het optimale binnenklimaat voor cliënten in de langdurige zorg

Op zoek naar het optimale binnenklimaat voor cliënten in de langdurige zorg

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? Via het programma Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) gaat TNO dit onderzoeken. Het project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL. 

Op dit moment zijn er geen richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg. Dit kan best lastig zijn voor zorginstellingen en zorgvastgoedeigenaren, maar ook voor aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg. Als tussenpartijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dit achteraf discussie geven. Het hebben van duidelijke richtlijnen helpt om beter te sturen op het binnenklimaat en om uiteindelijk te komen tot tevreden cliënten én medewerkers.

Het onderzoek richt zich op het binnenklimaat van ruimtes voor langdurige zorg. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn op te stellen met betrekking tot onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie. Dit kan gebruikt worden bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken, controles en/of bij klachten. 

In de eerste fase van het onderzoek voert TNO samen met de TU Delft, TU/e en de ­Hogeschool Utrecht een literatuuronderzoek uit naar de bewijslast voor eisen aan het binnenklimaat in de langdurige zorg. Op basis van deze literatuurstudie wordt in de tweede fase een leidraad opgesteld op basis waarvan eisen aan het binnenklimaat in zorgvoorzieningen kunnen worden gesteld. Stakeholders worden hierbij betrokken via een klankbordgroep. Door deze aanpak zijn de gestelde eisen ‘evidence based’. 

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de eerste fase van het onderzoek in de zomer bekend. Daarna volgt voor het eind van 2022 een leidraad, op basis waarvan Stichting ­Binnenklimaattechniek een Programma van Eisen (PvE) voor de doelgroep langdurige zorg op zal stellen. Dit PvE kan door partijen kosteloos worden gebuikt om daarmee invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.   

Over Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij vastgoed in de zorg. Het EVZ ondersteunt de zorgsector bij het werken aan de klimaatdoelen: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Een belangrijke rol van het EVZ is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast publiceert het EVZ vele kennisartikelen met duidelijke praktijkvoorbeelden en tips. Er worden bijeenkomsten en webinars georganiseerd om kennisuitwisseling te bevorderen.

Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten en wordt uitgevoerd door Stichting Stimular, het Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details