Tagarchief: Nieuws

HMC bouwt aan zorg van de toekomst

ihp_vernieuwbouw_hmc
Lees het gehele artikel

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vernieuwt de komende jaren zijn locaties. Dat is nodig om patiënten van nu en van morgen de beste zorg te bieden. In een huisvestingsplan dat hiervoor is gemaakt, staat wat er nodig is aan voorzieningen om voorbereid te zijn op de toekomst. Het plan is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC en wordt nu ter advies voorgelegd aan verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. “Dit plan sluit aan bij ontwikkelingen in de zorg, houdt rekening met een regio die groeit en vergrijst én past bij onze portemonnee,” zegt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. “We maken samen met onze zorgpartners verstandige keuzes en zetten ons ook in de toekomst met liefde en lef in voor elke patiënt.”

In het huisvestingsplan staat hoe HMC zijn drie ziekenhuislocaties vernieuwt: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. Uitgangspunt blijft dat HMC op termijn toewerkt naar twee hoofdlocaties: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Toekomstbestendige zorg bieden, betekent keuzes durven maken. “Net als ieder ander ziekenhuis hebben we te maken met grote uitdagingen,” vertelt Wolf. “Stijgende zorgkosten, afspraken met de regering waarin staat dat ziekenhuizen niet verder mogen groeien, een krappe arbeidsmarkt en een regio die groeit en vergrijst.” Voorzieningen voor de acute en complexe zorg, zoals ingrepen bij hersenbloedingen, zijn duur en vragen om zeer gespecialiseerd personeel dat 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. “Daarom concentreren we de hoogcomplexe én acute zorg op HMC Westeinde en behandelen we op HMC Antoniushove patiënten met kanker. Hier brengen we expertise samen, werken we innovatief en efficiënt en bieden we maximale kwaliteit.”

Van ziekenhuis tot thuis

HMC biedt zorg op verschillende plekken in de regio Haaglanden: in het ziekenhuis, in de huisartsenpraktijk, in de wijken en thuis. Elke plek heeft een eigen rol om aan de toekomstige zorgvraag te voldoen. “We brengen de zorg dichtbij als het kan, en in het ziekenhuis als het nodig is,” zegt Sharita Ramautar, voorzitter van de artsen van HMC. “We zijn al steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis te vinden. Verpleegkundigen bezoeken onze patiënten in de wijken, specialisten kijken mee bij het consult van de huisarts, dialysezorg vindt plaats bij de patiënt thuis en we monitoren de hartslag en bloeddruk bij zwangere vrouwen op afstand. Een patiënt hoeft daardoor steeds minder vaak naar het ziekenhuis te komen.”

HMC Westeinde: van intensive care tot verpleegafdelingen

De verwachting is dat de vraag naar de hoogcomplexe en acute zorg blijft groeien. Daarom vernieuwt en vergroot HMC in HMC Westeinde de intensive care. Ook komen in dit ziekenhuis extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. “We blinken uit met ons HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum. Patiënten vanuit het hele land zoeken ons hiervoor op,” vertelt Ramautar. “We investeren in deze zorg zodat die voor onze regio beschikbaar blijft. Dit zorgt ervoor dat als een inwoner in de regio Haaglanden een groot verkeersongeluk of beroerte krijgt, hij snel en dicht bij huis het beste geholpen wordt.” Wolf: “Ook zorgen we voor een professionele werkomgeving waar onze medewerkers met plezier kunnen samenwerken. Daarnaast breiden we de parkeermogelijkheden uit. Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een betere bereikbaarheid.”

HMC Bronovo blijft behouden voor de zorg

Tot 2030 blijft HMC Bronovo, net als nu, open als weekziekenhuis. Ook na 2030 blijft HMC actief in de wijken Benoordenhout en Scheveningen. In HMC Bronovo vindt nu planbare zorg plaats. Dat zijn behandelingen en operaties die geen spoed hebben. Wolf: “Patiënten kunnen in HMC Bronovo dus nog jaren terecht bij hun vertrouwde arts. Bijvoorbeeld voor een zwangerschapscontrole, om bloed te prikken, voor onderzoek of operatie aan knie of heup.”

Samen met bewoners en zorgpartners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties, heeft HMC een plan ontwikkeld voor het bieden van vernieuwende zorg in HMC Bronovo, die past bij de wensen van patiënten. Er is behoefte aan geïntegreerde zorg voor ouderen of mensen met een chronische ziekte. Daar krijgen ze dan zorg onder de hoede van een huisarts of een specialist ouderengeneeskunde. Wolf: “Zorgverleners én bewoners hebben voor dit nieuwe zorgaanbod samen de basis geschetst. Alle betrokkenen vonden de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen en patiënten met chronische aandoeningen erg belangrijk. Dit krijgt daarom speciale aandacht en willen we samen met de gemeente Den Haag en welzijns- en ouderenorganisaties verder ontwikkelen .”

HMC Antoniushove: extra faciliteiten voor planbare zorg

In HMC Antoniushove behandelen we patiënten met kanker en zorg die goed planbaar is. Hiervoor breiden we de operatiekamers uit, renoveren we het OK-complex en komen er meer faciliteiten voor dagbehandeling. Als de uitbreidingen in HMC Westeinde en HMC Antoniushove klaar zijn, verplaatsen we alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove én HMC Westeinde.

Huisvestingsplan

Het huisvestingsplan komt voort uit de strategische koers van het ziekenhuis. Hierin zijn de ambities voor de zorg vastgelegd. Dit plan is het resultaat van een intensief en zorgvuldig traject. Het biedt dankzij de inbreng van medewerkers van HMC, vertegenwoordigers van patiënten en zorgpartners een goede basis voor onze ambities. “Het vernieuwen van de huisvesting is geen makkelijke puzzel,” vertelt Wolf. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan.” Samen met onder meer gemeentebestuurders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van wijkverenigingen heeft HMC de toekomstige zorgvraag van de regio Haaglanden onafhankelijk en zorgvuldig onderzocht. “We concludeerden dat de regio groeit en vergrijst en dat dit de zorgvraag laat stijgen. Niet alleen voor de ziekenhuizen, maar ook bij andere zorgorganisaties. Dit gezamenlijke toekomstbeeld hebben we meegenomen in onze plannen. Een huisvestingsplan gaat natuurlijk over de gebouwen en de stenen, maar nog veel meer over de zorg die we bieden. We gaan een flinke stap zetten in onze duurzaamheidsambities. We gaan meer zorg op minder vierkante meters bieden zodat HMC bijdraagt aan haar maatschappelijke opdracht om de stijgende kosten van de zorg te beheersen en patiënten van HMC de beste medisch specialistische zorg te geven. Nu, en in de toekomst.”

Planning

Het plan is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC. Het ligt ter advies voor bij verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. Tegelijkertijd gaat HMC in gesprek met de zorgverzekeraars en banken om de financiering rond te krijgen. Na goedkeuring van de raad van toezicht in juli, neemt de raad van bestuur een definitief besluit over de plannen.

De eerste bouwactiviteiten in HMC starten in 2023. Het HMC Bouwprogramma loopt tot 2035. In 2026 evalueren we de eerste fase van dit traject. De renovatie van de gebouwen wordt zo gepland dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. “We zijn trots op dit resultaat,” zegt Wolf. “In HMC praten we al langere tijd over de vernieuwing van onze gebouwen die zo nodig is. Met dit plan ronden we de fase van erover praten af en gaan we met elkaar aan de slag!” 

Nieuw wzc in Eeklo heeft haar deuren geopend voor bewoners

Foto-54
Lees het gehele artikel

Thuiskomen

In Eeklo waren de verwachtingen hoog gespannen. De bewoners van het Dr. J. Coppens wzc zagen in recordtempo een nieuwbouw opdoemen op een aanpalend terrein. Huis Coppens, hun nieuwe thuis, heeft op 4 april de deuren geopend. Een gesprek met bouwheer Care-ion en aannemer Vandenbussche over hoe bouw en exploitatie verweven zijn om een uniek concept van herstellen, verblijven en wonen neer te zetten. Een plek waar iedereen, bewoners, bezoekers, buurtbewoners… in kan thuiskomen.

De komst van Huis Coppens luidt een nieuw tijdperk in. Een tijdperk van integratie.

Het voormalige wzc Dr. J. Coppens was al jaren een baken in Eeklo. Bewoners genoten er van groen in het hartje van de stad, maar de kamers en voorzieningen voldeden niet meer aan de standaarden en verwachtingen van vandaag. De komst van Huis Coppens luidt een nieuw tijdperk in voor de 45 bewoners. Een tijdperk van integratie. Johan Maris, director of operations bij bouwheer en exploitant Care-ion legt uit wat de bedoeling is. “We willen het stigma van het wzc wegnemen. Niet verhuizen, maar ver-thuizen: dit is onze eigentijdse visie op residentieel wonen. Huiselijkheid en het ritme van onze bewoners primeren. Dat doen we door enerzijds een vertrouwde omgeving doorheen het gebouw te creëren en anderzijds door een open huis naar de buurt te zijn. Het huis is een ontmoetingsplek voor familie, vrienden en omwonenden.”

Van links naar rechts: Emile Deceuninck, Johan Maris, Kristof Defruyt en Tinneke Van Thienen: “Vandenbussche bewees zich als zeer professioneel in elke fase van dit verhaal. Altijd flexibel, altijd oplossingsgericht.”

Future proof concepten

Een concept dat Care-ion in elk van de 21 wzc’s onder zijn hoede én in toekomstige projecten doortrekt. Toch zijn ze stuk voor stuk bijzonder verschillend. “De geest van het huis moet altijd behouden blijven. Sfeer kun je niet lostrekken van de lokale omgeving, die bepaalt de eigenheid van een project. Voor Eeklo voegden we aan het concept van wonen en zorgen daarom ook de dimensie herstellen toe. Daar was nood aan. Huis Coppens kreeg naast de 45 kamers voor oorspronkelijke bewoners 18 assistentiewoningen en 60 herstelverblijven. Ook dat is inclusie”, vat Maris samen. Een duidelijke ambitie die vroeg om een gebouw dat vorm kon geven aan die openheid en verwevenheid en tegelijk future proof kon zijn. “Zorgtechnologie evolueert zeer snel onder invloed van digitalisering. We anticiperen daarop door dragende binnenmuren te vermijden, zodat we kunnen spelen met concepten. Maar ook door alle mogelijke aansluitingen al in de bouwfase te voorzien. Als de tijd rijp is voor bepaalde technologische verbeteringen, dan zijn we altijd voorbereid. De nieuwe zorgtechnologie willen wij niet-invasief en zo onzichtbaar mogelijk integreren. Dat draagt finaal bij aan het comfort van onze bewoners”, vult Emile Deceuninck aan, bestuurder bij Care-ion.

Bouwheer Care-ion spreekt over ver-thuizen: huiselijkheid en het ritme van de bewoners primeren.

Uitdaging door timing en omvang

Voor een partner bij de bouw van het nieuwe Huis Coppens hoefde Care-ion niet ver te zoeken. Met Vandenbussche uit Aalter kon het een beroep doen op een gevestigde, lokale speler met heel veel ervaring in zorgprojecten. En dat was nodig, want de zeer strakke deadline van minder dan twee jaar tijd, in combinatie met de omvang, vroeg om een sterk team. De nieuwbouw bestrijkt een oppervlak van 10.700 m² en telt vijf bouwlagen. “Dit was een project naar ons hart”, opent directeur-bestuurder ir. Kristof Defruyt. “Niet alleen door het inhoudelijk sterke concept. Ook het voortraject liet de nodige ruimte om mee te denken met Care-ion over hoe we het gebouw konden optimaliseren voor het verdere gebruik.      ❯ Daardoor konden we het volle gewicht van onze ervaring in de zorg in de schaal werpen, zoals we steeds doen volgens onze ‘Wij Trekken Uw Plan’ methode. Zo konden we comfort en zorg in harmonie brengen.”

Vandenbussche werd aangesteld om de volledige bouw sleutel op de deur af te leveren, buitenaanleg incluis.

Vandenbussche werd aangesteld om de volledige bouw sleutel op de deur af te leveren, buitenaanleg incluis. De werken begonnen op 1 augustus 2020. Op 4 april 2022 trokken de bewoners naar hun nieuwe thuis. Het respecteren van de timing was cruciaal om de continuïteit in zorg naar de bewoners te kunnen garanderen. “Als we iets beloven, dan doen we het ook”, vertelt Defruyt met een knipoog. “Ons volledige team heeft er zich voor geëngageerd om de deadline te halen, een missie die we tot een goed einde gebracht hebben.”

Huis Coppens kreeg naast de 45 kamers voor oorspronkelijke bewoners 18 assistentiewoningen en 60 herstelverblijven.

Samen tot oplossingen komen

Nochtans maakten de omstandigheden het niet gemakkelijker. Corona gooide niet alleen roet in het eten van de personeelsplanning, maar bracht ook schaarste in materialen naar boven. Toch kan Deceuninck alleen maar tevreden terugblikken op de samenwerking. “Je voelt het als twee familiebedrijven samenwerken. Dan gaat het er niet om elke euro in tweeën te bijten, maar om samen tot volwaardige, werkbare oplossingen te komen die het gebouw en zijn bewoners vooruithelpen. Vandenbussche bewees zich als zeer professioneel in elke fase van dit verhaal. Altijd flexibel, altijd oplossingsgericht. We konden erop vertrouwen dat alles liep zoals het moest.” De coördinatie op de werf was in handen van Vandenbussche projectleider Tinneke Van Thienen. Zij was dagdagelijks aanwezig om de vooruitgang van de werken te overzien en te communiceren met bouwheer Care-ion. “Door onze bouwtechnische ervaring stond de ruwbouw er in geen tijd. In de afwerking kroop meer tijd. We hebben goed nagedacht over hoe we alles in het plafond kwijt konden en toch maximale hoogtes konden behouden, alsook hoe we de akoestiek konden verbeteren. Dat soort details maken een gebouw immers veel aangenamer.”

Het huis wordt een ontmoetingsplek voor familie, vrienden en omwonenden.

Groen bouwen

Ook naar duurzaamheid ging de nodige aandacht. “We hebben de ambitie om als eerste wzc een BREEAM-certificatie te halen. De integratie van zonnepanelen, een state-of-the-art gebouwbeheersysteem, drinkfonteinen om plastic te vermijden, de selectie van materialen, … we hebben telkens de meest duurzame keuzes proberen maken”, onderstreept Deceuninck. Iets wat Vandenbussche tijdens de uitvoering van de werken evenzeer nastreefde. Van Thienen: “Tijdens de grondwerken werd het opgepompte water gerecupereerd. De stad maakte er onder andere gebruik van om het groen in de stad te bewateren. Daarnaast draaiden onze torenkranen op groene energie van onze duurzame stadsbatterijen.” Die torenkranen werden overigens niet alleen door de medewerkers van Vandenbussche gebruikt. “Het bleek een droom van één van de bewoners om daar eens in te zitten. We hebben haar, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen, getrakteerd op een toertje rond het gebouw.” Of hoe inclusie al heel vroeg kan beginnen. 

Op 4 april 2022 trokken de bewoners naar hun nieuwe thuis. Het respecteren van de timing was cruciaal om de continuïteit in zorg naar de bewoners te kunnen garanderen.

Feiten en cijfers

Opdrachtgever en zorgverlener
Care-ion

Aannemer
Vandenbussche

Bouwtijd
20 maanden

Totale oppervlakte gebouw
10.700 m²

Capaciteit
45 wzc kamers, 60 herstelverblijven, 18 assistentiewoningen

Gezond en comfortabel wonen in Ursulinenhof

urselinnenhof_hasselt_6089
Lees het gehele artikel

De vroegere Ursulinenschool in hartje Hasselt is vandaag een in het oog springend nieuwbouwproject met 104 assistentiewoningen en alle bijbehorende faciliteiten, die gegroepeerd zijn rond een publieke binnenstraat. In het ‘full-service’ thuishotel dat Ursulinenhof geworden is, staat gezond en comfortabel wonen voorop. Het slimme ventilatiesysteem en de buitenzonwering van Renson ontzorgen de bewoners op het vlak van gezonde binnenlucht en een aangename binnentemperatuur.

Zowel de architect als de bouwheer waren overtuigd van de keuze voor Fixscreen-doekzonwering.

Zowel de architect als de bouwheer waren overtuigd van de keuze voor Fixscreen-doekzonwering. “Vooral omdat het zicht naar buiten zelfs met de screens naar beneden behouden blijft”, legt Christian Lemmens van a2o-architecten uit, “terwijl ze toch de zon tegenhouden nog voor die het glas kan bereiken en zo oververhitting voorkomen.” Mooi meegenomen in functie van de architectuur is dat zowel de doekkasten als zijgeleiders zo goed als helemaal weggewerkt konden worden in de gevel.

Screens zonder storend hoekprofiel

In Ursulinenhof zijn bepaalde flats voorzien van ‘glas-op-glas’ hoekramen. En ook daarvoor klopte de architect aan bij Renson, dat met de Panovista Max over een specifieke hoekzonwering beschikt. Twee doeken ritsen bij het neerlaten van de screen in elkaar, zodat het panoramisch uitzicht altijd optimaal bewaard blijft, zonder kabels of zijgeleiders op de hoek.

Slimme ventilatie per ruimte

Dat ‘ontzorgen’ ook op het vlak van gezonde binnenlucht een belangrijk thema was, blijkt uit de keuze voor het vraaggestuurde of ‘Smart­zone’ C+ ventilatiesysteem. De Health­box 3.0 regelt als centrale ventilatie-unit per appartement de afvoer van vervuilde binnenlucht per ruimte op basis van continue metingen via CO2-, vocht- en geurtjessensoren. De goede resultaten op EPB-gebied speelden een grote rol bij deze keuze, net zoals de beperkte afmetingen van de box en het enkelvoudige luchtkanalensysteem.

Lemmens: “Dat er via de Renson Invisivent Air Basic-raamverluchtingen zelfs rechtstreeks verse lucht binnenkomt in de slaapkamers charmeerde de bouwheer enorm.” Zo zijn toe- en afvoer daar perfect op elkaar afgestemd voor de beste binnenluchtkwaliteit, ook ’s nachts. “Maar het grote voordeel van dit C+ ventilatiesysteem is toch vooral dat bewoners er niet naar hoeven om te kijken”, besluit hij. “Dat was voor de bouwheer absoluut de rode draad doorheen dit project: energiezuinig wonen mag niet ten koste gaan van gebruiksgemak en woonkwaliteit.”   

Verplaatsing ziekenhuis VieCuri Venray weer een stap dichterbij

venray
Lees het gehele artikel

VieCuri en de gemeente Venray tekenen een Samenwerkingsovereenkomst over de verplaatsing van het ziekenhuis. VieCuri wil een nieuwe ziekenhuisvoorziening realiseren aan de rand van sportpark De Wieën. De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloweg maakt deel uit van het verhuisplan.

De basis voor de Samenwerkingsovereenkomst zijn de schetsplannen voor de beide locaties. Hierop hebben omwonenden en de gemeenteraad in mei en juni een toelichting gekregen via meerdere digitale informatieavonden. In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de schetsplannen voor de beide locaties worden uitgewerkt tot definitieve afspraken. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri: “We gaan van het uitspreken van goede intenties naar echt samenwerken. We willen samen iets moois neerzetten voor de inwoners van Venray.” De definitieve afspraken voor de beide locaties worden te zijner tijd vastgelegd in een Realisatieovereenkomst, een volgende fase in de voorbereiding van de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening.

Nieuwe ziekenhuisvoorziening bij de Wieënhof

De nieuwe ziekenhuisvoorziening komt op sportpark De Wieën bij gezondheidscentrum de Wieënhof. Daar ontstaat dan één locatie met een combinatie van zorgprofessionals. Dit heeft veel praktische voordelen voor de patiënt en het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, onder andere door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de diverse zorgaanbieders. Het nieuwe gebouw wordt een moderne ziekenhuisvoorziening.

Invulling locatie Merseloseweg

“Als gemeente hechten we aan een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners, zeker op het gebied van gezondheidszorg. Om de verplaatsing van het ziekenhuis succesvol te laten zijn, is het voor alle partijen van belang dat er ook zekerheid is over een goede invulling van de huidige locatie aan de Merseloseweg”, aldus wethouder Chantal Nijkerken. “Woningbouw is haalbaar, waarbij er ook nog voldoende ruimte is voor groen. Dit sluit aan bij het recent vastgestelde programma Koers op Wonen.” In het komende jaar worden de schetsplannen voor woningbouw op deze locatie verder uitgewerkt. Hospice Zenit blijft daarbij gehandhaafd.

Uitwerking duurt enkele jaren

Na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst worden de plannen voor de ontwikkeling van beide locaties verder uitgewerkt. De voorbereiding om te komen tot concrete realisatie, zal nog enkele jaren in beslag nemen.

Sleuteloverdracht nieuw Amphia Hypermodern ziekenhuis is na drie jaar bouwen opgeleverd

amphia-sleuteloverdracht
Lees het gehele artikel

Tijdens een feestelijke sleuteloverdracht heeft het Bouwconsortium FourCare het nieuwe ziekenhuis officieel overgedragen aan de raad van bestuur van Amphia. Na drie jaar bouwen staat er een hypermodern ziekenhuis waarin – samen met het bestaande ziekenhuis – 4.500 medewerkers en medisch specialisten op één locatie in Breda gaan samenwerken. Naast goede patiëntenzorg helpt de 80.000 m² grote nieuwbouw invulling te geven aan de behoefte van toekomstbestendige zorg. Ook ontstaat er ruimte voor nieuwe, flexibele zorgconcepten waarin de samenwerking met zorgpartners in de regio centraal staan.

Samenwerking met verpleegzorg
Het resultaat is een prachtig, modern topklinisch ziekenhuis met een prominente positie in de regio. Met dit ziekenhuis kan Amphia de zorgverlening via de laatste inzichten en ontwikkelingen vormgeven. “We zijn trots op deze mijlpaal. Iedereen heeft hard gewerkt om tot dit resultaat te komen. De komende maanden breekt er nog een drukke tijd aan met de voorbereiding op de verhuizing en de opening. Alle medewerkers worden de komende maanden getraind om goed voorbereid te zijn op de ingebruikname eind dit jaar”, zegt Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia. 

Patiënt centraal
Toekomstbestendigheid, innovatieve technologie, duurzaamheid en vooral aandacht voor de patiënt staan centraal in het nieuwe ziekenhuis. De nieuwbouw telt 527 eenpersoonskamers met elk een eigen badkamer. Voor de patiënt betekent een eenpersoonskamer meer comfort, rust en privacy. Daarnaast zijn er voordelen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Het ziekenhuis is zo ontworpen dat afdelingen die veel met elkaar te maken hebben vlakbij elkaar zitten. Patiënten hoeven daardoor niet meer het hele ziekenhuis door voor afspraken. 

Amphia Hypermodern ziekenhuis

Een hypermodern nieuw ziekenhuis aan de Bredase Molengracht.


Toekomstbestendigheid
Naast goede patiëntenzorg geeft de nieuwbouw ook invulling aan de behoefte van toekomstbestendige zorg. De nieuwbouw stelt het regionale ziekenhuis in staat om topkwaliteit zorg te blijven bieden binnen de financiële mogelijkheden. Door de zorgprocessen zo op elkaar af te stemmen en ze letterlijk naast elkaar te organiseren, kunnen specialisten beter samenwerken. Dit leidt tot kwalitatieve en efficiënte verbeteringen. Ook ontstaat er in de nieuwbouw ruimte voor nieuwe, flexibele zorgconcepten waarin de samenwerking met zorgpartners in de regio centraal staan.

Duurzaamheid
In het nieuwe ziekenhuis is veel aandacht besteed aan een duurzame bedrijfsvoering. Amphia ondertekende met de gemeente Breda een zogenoemde Green Deal waarin is vastgelegd dat er zuinig en slim wordt omgegaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen. Een warmtekoudeopslag (WKO) helpt de CO2-uitstoot met 80% te verminderen. Duurzaamheid wordt ook bereikt door de flexibele opzet van het gebouw, waardoor Amphia alle ruimte heeft om in te spelen op toekomstige veranderingen in de zorg, zonder nieuwe investeringen en bouwhandelingen te verrichten.

Amphia Hypermodern ziekenhuis

V.l.n.r. Erwin Kersten (Van Wijnen), Hein Trebbe sr. (Trebbe), Peter Smeets (Engie Services), William Swinkels (Unica), Frank Brekelmans (FourCare),
Jasper Meijer, Roos Leber, Remco Djamin, en Olof Suttorp (allen Amphia).


FourCare
De bouw van het ziekenhuis is uitgevoerd door FourCare, een consortium van Trebbe, Van Wijnen, ENGIE Services en Unica. Het driejarige bouwproject is gerealiseerd in een vlekkeloze samenwerking tussen de vier partijen. “Gelijkwaardigheid, respect en één gezamenlijk einddoel zijn de kenmerken van ons partnership. We werken samen op basis van onderling vertrouwen en vooral met eensgezindheid”, zegt Peter Smeets, Algemeen Directeur Commercie & Business Development bij ENGIE Services. “Drie jaar lang droegen medewerkers van de vier partijen een helm en jas van FourCare en werkten zij als één team aan de gezamenlijke taak om een dynamisch nieuw ziekenhuis te realiseren. Het is een project waar al onze medewerkers enorm trots op zijn”, zegt Erwin Kersten, directeur Bouw bij Van Wijnen. 

Renovatie bestaande ziekenhuis
In navolging van de nieuwbouw startte begin dit jaar ook de renovatie van het bestaande ziekenhuis aan de Molengracht, pal naast de nieuwbouw. Ook de renovatie van het 45.000 m2 grote bestaande ziekenhuis wordt door FourCare uitgevoerd, waardoor het ingespeelde team de komende jaren actief blijft voor Amphia. Na de renovatie wordt eind 2021 de zorg geconcentreerd op één locatie in Breda en één locatie in Oosterhout. De locatie van het ziekenhuis aan de Langendijk in Breda wordt dan gesloten. Het bestaande gebouw kan na de verbouw weer tientallen jaren mee en sluit qua uitstraling aan bij de nieuwbouw.

Rotterdam | Erasmus MC

Lees het gehele artikel

Gelauwerd Erasmus MC is ‘gezond gebouw’

‘Hoe kom je tot een duurzame, gezonde en stimulerende (werk)omgeving?’, dat is de kernvraag in de categorie ‘Stimulerende omgevingen’ van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019. Als eerste ziekenhuis kreeg het vorig jaar in gebruik genomen Erasmus MC in Rotterdam deze prijs toegekend. Bijna volledig nieuw gebouwd op de bestaande locatie Dijkzigt, is maximaal ingezet op het begrip ‘healing environment’.

De healing environment wordt gedefinieerd als een omgeving die het welzijn van de patiënt bevordert, een gebouwde ruimte die bijdraagt aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de gebruikers. Het idee is dat patiënt en personeel minder stress ervaren, waardoor het genezingsproces wordt versneld. In die zin is het geen verrassing dat een zorggebouw is ingezonden voor de categorie ‘Stimulerende omgevingen’ van BNA Beste Gebouw van het Jaar. Ondanks een enorm bouwvolume (207.000 m² bvo) zijn in Rotterdam kosten nog moeite gespaard de healing environment te optimaliseren. EGM architecten en het opdrachtgevende ziekenhuis hebben zowel in het stedenbouwkundig plan, de ziekenhuislogistiek als de architectonische invulling prioriteit gegeven aan de healing environment, met onder meer een stadsgerichte nieuwe entree, kortere looplijnen, veel daglichttoetreding, toegankelijke daktuinen en eenpersoonskamers. De vakjury omschrijft het als volgt: ‘Bijzonder dat zo’n groot programma nabij het centrum van Rotterdam op zo’n manier georganiseerd kan worden’. De jury noemt onder meer het ‘sfeervolle entreegebied, dat in niets doet denken aan een ziekenhuis. Hoge plafonds, veel daglicht, groen en uitnodigende zitjes zorgen voor levendige ontmoetingsplekken, terwijl meer intiem vormgegeven atria rust bieden. Ankerpunten als receptiebalies, kunstobjecten, uitzicht op de stad en gegroepeerde zitgebieden helpen de bezoeker zich binnen het gebouw te oriënteren’.     

Stimulerende omgevingen

Werkplekken in het groen.


‘Strak, functioneel en weldoordacht’
Het ontwerp van het complex aan de zuidwestzijde van het Rotterdamse centrum is ‘strak, functioneel en weldoordacht met een even logische als doeltreffende onderliggende lay-out’, vervolgt de vakjury. ‘De centrale verbindingsas verbindt bestaande en nieuwe gebouwen voor zorg, onderwijs en onderzoek op logische wijze. Het Erasmus MC is zo georganiseerd dat functies met de meeste hectiek, zoals winkels, poli’s en Spoedeisende Hulp (SEH), op de onderste verdiepingen zijn gesitueerd, terwijl de verpleegafdelingen van de rust op de bovenste verdiepingen genieten’. Waar daglicht of uitzicht onmogelijk is, zorgen verdiepte patio’s, biometrisch licht, skyceilings (lichtkappen) en wandvullende fotoprints voor een stressverlagende omgeving. ‘Bij Radiotherapie, SEH en Intensive Care heeft dit een bewezen rustgevende werking en op de SEH is het aantal incidenten significant verminderd na ingebruikname’. De menselijke maat staat centraal in het vernieuwde Erasmus MC. “De Spoedeisende Hulp, waarin alles wat een ziekenhuis doet samenkomt, is daarop zeker geen uitzondering”, zei Willemineke Hammer van EGM architecten hierover na de oplevering in 2015. “Er is zicht op het daglichtrijke interne atrium met groenvoorziening en de skyceiling zorgt in de centrale wachtruimte voor extra daglicht. En we passen afdelingsgericht maatwerk toe in de kleurstelling en inrichting.” 

Stimulerende omgevingen

Patiëntenkamer met zicht op daktuin.


Aandacht voor zelfredzaamheid
Een prikkelarme omgeving heeft prioriteit in de Spoedeisende Hulp, net als een fysieke scheiding tussen zorgverlening en kantoorvoorzieningen. Daarnaast zijn aparte wachtruimten gecreëerd voor volwassenen en kinderen. Het begrip ‘healing environment’ is misschien wel het meest prominent in de 522 eenpersoons patiëntenkamers’, zegt de vakjury. ‘Daglicht, groen, houten kozijnen, lage inbouwkasten en rustige kleuren creëren een huiselijke sfeer. Het herstelproces wordt versterkt door meer privacy, rust en de grote aandacht voor zelfredzaamheid. De patiënt heeft regie over wat er in de kamer gebeurt en kan zelf internet, verlichting, zonwering, temperatuur, tv en eten regelen’. Dat maakt het Erasmus MC volgens de vakjury van BNA tot een ‘gezond gebouw’ naar de wensen en eisen van deze tijd.

Stimulerende omgevingen

Bedtoegankelijke daktuin.

Andere recente winnaars in de categorie ‘Stimulerende omgevingen’ zijn Het Gelders Huis (provinciehuis Arnhem) van Team V Architectuur en Grotiusgebouw Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Rechtsgeleerdheid) van Benthem Crouwel Architects. Het Erasmus MC is vorig jaar door publiek en vakjury verkozen tot beste gebouw van Rotterdam (Rotterdam Architectuurprijs 2018).

‘De Zonnebloem vangt drie vliegen in één klap dankzij nieuw hotelmanagementsysteem’

zonnebloem-limburgse-maas
Lees het gehele artikel

Nationale Vereniging de Zonnebloem organiseert al 70 jaar dagactiviteiten en vakantiereizen voor mensen met een lichamelijke beperking. Naast 49 Zonnebloemauto’s (comfortabele rolstoelhuurauto’s) beschikt de nationale vereniging over een aangepast schip, waarmee wekelijks 69 vakantiedeelnemers en 63 vrijwilligers een bootreis naar Duitsland en België en in Nederland kunnen maken. Daarbij worden verschillende interessante steden en pittoreske dorpjes aangedaan.

Om alle deelnemers aan boord een onvergetelijke én onbezorgde reis te kunnen bieden, is Motor Passagiers Schip (MPS) de Zonnebloem voorzien van alle benodigde medische voorzieningen. Van plafond-tilliftsystemen, hoog-laagbedden en hoog-laagbaden tot en met aansluitingen voor zuurstof en een medische ruimte met kleine boordapotheek. Daarnaast beschikt het schip over extra brede gangen en meer ruimte in de salon en het restaurant, zodat mensen in een rolstoel of scootmobiel zich makkelijk kunnen verplaatsen. “Tijdens alle vaarvakanties is de verpleging en verzorging in handen van gediplomeerde vrijwilligers uit de zorg, waaronder een gediplomeerd arts. Daarnaast gaan diverse algemeen vrijwilligers mee”, vertelt stuurman Jacquo Theunisse. “MPS de Zonnebloem is 115 meter lang, 11,5 meter breed en telt 4 dekken: het zonnedek, het salondek, het hoofddek en het onderdek. Op het hoofddek zijn 11 éénpersoonshutten en 29 tweepersoonshutten voor vakantiedeelnemers ingericht. De vrijwilligers verblijven in tweepersoonshutten op het onderdek, waar ook de hutten van de bemanning liggen.”

De Zonnebloem

Op de zuil zijn een witte en een zwarte wandlezer gemonteerd, waarop deelnemers en vrijwilligers zich eenvoudig kunnen aan- en afmelden.

De Zonnebloem

Triple-functie
Het schip dateert uit 2006 en beschikt over zeer moderne technieken, vertelt Theunisse. “De afgelopen jaren hebben we onder meer gezocht naar een passend hotelmanagementsysteem, waarbij drie zaken van belang waren: naast het openen en sluiten van de kamerdeuren en de aanwezigheidsregistratie bij het aan boord komen en verlaten van het schip, wilden we met de tags/pasjes ook de drankjes in het restaurant kunnen afrekenen. Zodat onze vrijwilligers niet meer dagelijks met geld hoeven om te gaan.” Verschillende partijen deden een aanbieding, vertelt hij. “Zoals onze kassaleverancier Straight Systems, die een aanbieding deed voor een softwaresysteem in combinatie met SALTO Systems, fabrikant van elektronische toegangscontrolesystemen. Via Straight Systems kwamen we bovendien in contact met Henk Iesberts, senior consultant en initiatiefnemer van Advies & Beheer in ToegangsTechniek (ABTT), die de levering en installatie van de deursystemen heeft verzorgd en heeft uitgezocht hoe we hier een aanwezigheidsregistratiesysteem aan konden koppelen. Ook Henk had een voorkeur voor SALTO Systems, dat al jarenlang hoge ogen gooit in zorgomgevingen.”

De Zonnebloem

Voor de toegangstechniek is gekozen voor SALTO XS4 One garnituren in combinatie met MIFARE DESFire technologie.


Testopstelling
“Samen met Straight Systems heb ik MPS de Zonnebloem bezocht, om de situatie in kaart te brengen”, vertelt Iesberts. “Vervolgens hebben we op de locatie van Straight Systems in Druten een testopstelling met online SALTO componenten geplaatst. Zodat we de diverse systemen in combinatie konden testen én konden inventariseren welke informatie nodig was om toegangstechniek, aanwezigheidsregistratie en het afrekenen van consumpties te integreren. Voor de toegangstechniek is gekozen voor SALTO XS4 One garnituren in combinatie met MIFARE DESFire technologie. Voor de aanwezigheidsregistratie heb ik een mobiele zuil ontworpen, die eenvoudig naar de diverse in- en uitgangen van het schip kan worden verplaatst. De zuil is uitgevoerd in eikenhout, in dezelfde kleurstelling als het schip. Op de zuil zijn een witte en een zwarte wandlezer gemonteerd, waarop deelnemers en vrijwilligers zich eenvoudig kunnen aan- en afmelden. Daarnaast is de zuil uitgevoerd met een SALTO voedingskast en accu, die de hele dag probleemloos functioneert. Een WiFi-point borgt een continue, draadloze verbinding.” Straight Systems heeft het complete kassadeel geleverd en zorgt ervoor dat de pasjes met NFC-chip goed geprint kunnen worden. “De pasjes worden vervolgens geactiveerd op een SALTO-encoder en in speciale naambatchhouders gestopt, die de identificatie op het schip vergemakkelijken.”

De Zonnebloem

Het schip beschikt over extra brede gangen en meer ruimte in de salon en het restaurant, zodat mensen in een rolstoel of scootmobiel zich makkelijk kunnen verplaatsen. (Beeld: Peter Venema)

MPS de Zonnebloem heeft het hotelmanagementsysteem in februari 2018 in gebruik genomen en is zeer tevreden, aldus Theunisse. “Het aan- en afwezigheidssysteem functioneert perfect. Bij vertrek of calamiteiten kunnen we eenvoudig lijsten met aanwezigen uitdraaien. En ook het openen en sluiten van de deuren werkt goed. In ons systeem kunnen we eenvoudig autorisaties toevoegen en verwijderen. Bijvoorbeeld voor onze zorgverleners, waarmee onze (zorg)dienstverlening én veiligheid naar het allerhoogste niveau worden getild.”   

Meer zorg rondom de patiënt in ZGT-locatie Hengelo

blobid0_1500304721617-kopiren
Lees het gehele artikel

ZGT kiest voor zorg van de toekomst met een aantal belangrijke veranderingen binnen locatie Hengelo. Zo komt er een oncologisch centrum waar kankerpatiënten zorg en begeleiding krijgen vanuit verschillende specialismen. Ook wordt er een modern operatieproces ingericht, waardoor patiënten niet langer in het ziekenhuis verblijven dan nodig. Daarnaast wordt er meer planbare zorg van Almelo naar Hengelo verplaatst.

Vandaag maakte de Raad van Bestuur bekend welke concrete veranderingen ZGT voornemens is voor 2021 te laten plaatsvinden. Bestuurslid Luc van den Akker, die dit traject begeleidt, geeft tekst en uitleg:

“We willen het zorgproces nog meer rondom de patiënt gaan organiseren. Zo richten we in Hengelo een aantal gespecialiseerde centra in rondom ziektebeelden of klachten. In deze centra vindt de zorg plaats in een toegankelijke, rustige en servicegerichte omgeving, waarbij de patiënt niet langer of vaker in het ziekenhuis is dan nodig. Door procesoptimalisatie en een moderne werkwijze rondom operaties, verblijven patiënten in Hengelo straks nog maximaal één nacht.”

Wat verandert er voor 2021? 

Oncologisch centrum
Patiënten met kanker kunnen straks terecht bij het oncologisch centrum. Hier vinden niet alleen poliklinische behandelingen plaats (zoals chemo- en immunotherapie), maar wordt de patiënt ook ondersteund in zo goed mogelijk het behandeltraject doorstaan en omgaan met de gevolgen van kanker op het leven. In dit centrum werken onze mensen vanuit verschillende deskundigheden nauw met elkaar samen in één team rondom de patiënt. Elke patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt tijdens het hele behandeltraject.  Complexere oncologische operatieve ingrepen worden in Almelo uitgevoerd.

Modern operatieproces in Hengelo
Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. Om het onze patiënten – ondanks hun situatie – zo comfortabel mogelijk te maken en hen niet langer in het ziekenhuis te laten verblijven dan noodzakelijk, richten wij ons operatiecentrum in Hengelo op moderne wijze in. De patiënt wordt voor een operatie direct in ons operatiecentrum ontvangen. Het proces rondom de operatie is daar zo ingericht dat het zo efficiënt mogelijk verloopt voor de patiënt. Dit alles vanuit een persoonlijke benadering en met aandacht voor privacy. Door gebruik te maken van nieuwe anesthesiologische zorg, waardoor patiënten minder pijn ervaren en minder misselijk zijn, kunnen zij eerder naar huis.

Hart long centrum
Patiënten met klachten als kortademigheid of pijn op de borst worden normaal gesproken gezien door de longarts of cardioloog, waarbij onderzoeken zoveel mogelijk op één dag gepland worden. Binnen het nieuwe hart long centrum wordt diagnostiek gecombineerd en wordt interdisciplinair naar de patiënt gekeken. Door de expertise van cardioloog en longarts vanaf het begin te bundelen wordt sneller duidelijk of er sprake is van een hart- en/of longprobleem. Een snellere diagnose kan leiden tot snellere geruststelling of een vroegtijdigere behandeling. Omdat veel hart -en longproblematiek samen voorkomen zal een intensievere samenwerking en afstemming binnen het hart long centrum van waarde zijn voor de patiënt. Deze integrale aanpak zal ook van betekenis zijn bij de ondersteuning van complexe zorg als oncologie en rond het operatief proces. Voor de klinische zorg van de cardiologie en longgeneeskunde blijven patiënten in Almelo terecht kunnen.

Fasttrack Urologie
Patiënten met verschillende urologische klachten, zoals bloed in urine of een verhoogde PSA-waarde, kunnen straks snel en accuraat worden geholpen met behulp van de fasttrack methodiek in Hengelo. Hier vindt snelle diagnostiek plaats waardoor de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de aandoening inclusief behandelplan, zodat deze snel weet waar hij/zij aan toe is.

Slaapcentrum
Patiënten – volwassenen en kinderen – met slaapproblematiek, zoals in- en doorslaapproblemen, biologische klok problematiek en slaapapneu kunnen terecht bij het slaapcentrum. In het slaapcentrum wordt expertise van de betrokken specialismen als neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie en kindergeneeskunde gecombineerd en diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd. Het slaapcentrum kent meerdere somnologen (slaapspecialisten).

Huidziektencentrum
Patiënten met een huidaandoening kunnen straks terecht bij het huidziektencentrum, waar alle dermatologische expertise in Hengelo wordt gebundeld. Binnen het huidziektencentrum worden onder andere complex eczeem, vormen van huidkanker en andere complexe huidziekten onderzocht en behandeld. Binnen dit centrum wordt ook Mohs chirurgie uitgevoerd. Daarnaast wordt het deelspecialisme flebologie binnen dit centrum gebundeld, en verhuist deze dus van Almelo naar Hengelo. Dit zijn ziekten waarbij de aderen van het bloedstelsel zijn aangedaan, zoals spataderen.

Wat verandert dit voor u als patiënt?
De veranderingen zijn erop gericht om u als patiënt beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Het is duidelijk waar u naartoe gaat en er wordt relatief sneller een diagnose gesteld. Op termijn kan het betekenen dat u niet in Almelo wordt geholpen, maar in Hengelo. Ofwel op een andere plek binnen locatie Hengelo. De aangekondigde veranderingen vinden niet tegelijk plaats, maar stap voor stap. De ambitie is om bovenstaande plannen voor 2021 te hebben gerealiseerd. Uiteraard wordt u als patiënt tijdig en persoonlijk geïnformeerd als er voor u iets gaat veranderen.

Gespecialiseerde centra rondom ziektebeeld patiënt
Het oncologisch centrum wordt een belangrijke spil binnen locatie Hengelo. Van den Akker daarover: “Waar een patiënt met kanker nu bij verschillende poliklinieken terecht kan komen, is er straks voor hem één interdisciplinaire plek waar de bij de zorg betrokken professionals met elkaar in één team samenwerken. De patiënt heeft een vast aanspreekpunt waarmee het traject uitgezet wordt aan de hand van wat voor de patiënt belangrijk is in het leven. In alle rust, zonder de hectiek van de acute en hoogrisico zorg in Almelo. Dat is voor patiënt, zijn naasten en professional wel zo prettig.”

De aangekondigde veranderingen op locatie Hengelo sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling dat steeds meer zorg plaatsvindt in gespecialiseerde centra rondom het ziektebeeld van de patiënt. Van den Akker: “Die beweging is in Hengelo nu al goed zichtbaar. Zo zijn daar nu onder meer het Obesitascentrum, Borstkliniek Oost-Nederland (BON) en orthopedisch centrum OCON gevestigd. En straks dus ook een slaapcentrum, een oncologisch centrum, een huidziektencentrum en een hart en long centrum. Door alle expertise zoveel mogelijk op één plek te organiseren, kunnen patiënten daardoor ook rekenen op de beste en meest efficiënte zorg. Dit kan wel betekenen dat de patiënt soms iets verder moet reizen voor goede zorg.”

Moderne werkwijze maakt korter verblijf mogelijk
Steeds meer behandelingen binnen de ziekenhuiszorg vinden plaats in dagbehandeling. De verwachting is zelfs dat dit op termijn ruim 70% van alle behandelingen betreft. Ook op die ontwikkeling wordt nadrukkelijk ingespeeld met de veranderingen binnen locatie Hengelo. “Door het proces rondom operaties anders in te richten, wordt een kortere opnameduur veel vaker en beter mogelijk”, bevestigt Van den Akker. “Dat vraagt wel om een andere manier van werken met optimale voorbereiding, verpleging en nazorg. Het zal ook betekenen dat we sommige operaties straks niet meer in Almelo doen, maar in Hengelo. Ook in dat opzicht gaan we dus meer doen in Hengelo.”

Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet langer in het ziekenhuis is dan nodig, wil ZGT ook de fasttrack-methodiek verder gaan uitrollen. “Die methodiek houdt in dat een patiënt alle benodigde onderzoeken opeenvolgend ondergaat”, aldus Van den Akker. “De patiënt weet dan eerder waar hij aan toe is, omdat ook direct de uitslag wordt besproken, evenals het eventuele behandelplan.”

Zorg van de toekomst
“De voorgestelde veranderingen binnen locatie Hengelo spelen in op de ontwikkelingen in het snel veranderende zorglandschap”, legt Van den Akker uit. “We richten ons echt op ‘de zorg van de toekomst’. Dat blijven we doen in nauwe samenwerking met onze omgeving en vanuit de visie dat met het patiëntproces centraal de beste zorg kan worden geboden. Met deze veranderingen maken we van locatie Hengelo ook echt een onderscheidend medisch centrum waar de Twentse patiënt voor planbare zorg terecht kan.”

Cliëntenraad
Threes Oude Moleman, voorzitter Cliëntenraad ZGT: “Hoewel we dit voorgenomen besluit nog goed moeten bestuderen, is de Cliëntenraad altijd blij met nieuwe ontwikkelingen waarbij de patiënt nóg meer het vertrekpunt is en alle behandelingen samen met de patiënt goed, snel en efficiënt worden afgestemd.”

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit gedeeld met de collega’s binnen ZGT. Het voorgenomen besluit ligt nu ter advisering voor bij de Ondernemingsraad (OR), de Cliëntenraad (CR) en de Zorgadviesraad (ZAR) en wordt ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Technologie & ICT, een platform over medische en gebouwgebonden technologie en ICT

schermafbeelding-2019-07-05-om-10.37.30-kopiren
Lees het gehele artikel

Al ruim 30 jaar is Louwers Mediagroep een toonaangevende uitgever van vakinformatie in de Benelux. Wellicht kent u onze vaktijdschriften zoals BOUWEN AAN DE ZORG, INSTALLATIE & BOUW en STEDENBOUW.

De titels vormen gezamenlijk een van de grootste zakelijke communicatieplatformen in de Benelux, zowel in print als online. In samenwerking met bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties vormt dit unieke netwerk voor velen hét podium om duizenden professionals gericht te bereiken.

BOUWEN AAN DE ZORG is al ruim 20 jaar hét vaktijdschrift en online platform over alle aspecten van de bouw, inrichting, ontwikkeling en onderhoud in de gezondheidszorg. Voor veel zorgprofessionals vormt het al jaren een belangrijke bron van informatie en inspiratie.

Technologische ontwikkelingen en ICT zijn de komende decennia van doorslaggevend belang en veranderen de gezondheidszorg in hoog tempo, vandaar dat aan BOUWEN AAN DE ZORG vanaf nu een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd. TECHNOLOGIE & ICT brengt alle informatie over projecten, producten, actuele cases, verduurzamingsopgaves, trends en ontwikkelingen samen. Het biedt essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen in de wereld van morgen. Zowel met het vaktijdschrift in print, het online platform en de social mediakanalen.

Voor meer informatie over dit nieuwe project kunt u contact opnemen met Patty Ros, +31 495 45 00 95 of mail naar p.ros@louwersmediagroep.nl.

Máxima MC heeft VIPP behaald

Lees het gehele artikel

Máxima MC heeft binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle modules behaald. Een onafhankelijke auditor heeft dit bevestigd. Mede dankzij VIPP heeft Máxima MC extra stappen gezet op het gebied van informatie-uitwisseling en medicatie veiligheid, waardoor de patiënt desgewenst meer regie heeft over de eigen gezondheid.

VIPP binnen Máxima MC
Al sinds 2014 is het voor patiënten van Máxima MC mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien. ‘We voldeden al voor de start van VIPP grotendeels aan module A1, het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan de patiënt, en hebben binnen VIPP ingezet op de modules A2 en A3. En dit versneld, met niet eind dit jaar, maar 30 juni 2019 als deadline. Eerder dit jaar waren we het eerste ziekenhuis in Nederland dat de B-doelstellingen op het gebied van medicatie behaalde. En met trots kunnen we bekend maken dat Máxima MC nu ook als eerste ziekenhuis versneld aan VIPP A2 mét extra stap A3 voldoet’, aldus Tamara Duarte, programmamanager VIPP binnen Máxima MC.

Digitale beschikbaarheid
Binnen module A2 lag de focus op het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens via MijnMMC, waardoor de patiënt beter zicht heeft op de eigen gezondheidssituatie en de gegevens desgewenst kan delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Tijdens de audit werd onder andere de download mogelijkheid van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), correspondentie, beveiligd inloggen met DigiD en inzage in implantaten getoetst. Tevens werd bekeken of Máxima MC voldoet aan de norm van minimaal 10% gebruik van het portaal door patiënten. Aangezien op dit moment circa 20% van de patiënten gebruik maakt van MijnMMC, werd hieraan ruimschoots voldaan.

Meer dan kijken
Volgens de normen van VIPP-module A3 biedt MijnMMC patiënten een overzicht van de zorgprofessionals, die hun dossier hebben bekeken. Daarnaast is de bij Máxima MC bekende medicatie via het portaal voor patiënten inzichtelijk. Maar er is meer mogelijk dan alleen kijken. Patiënten kunnen via het portaal namelijk een verzoek tot aanpassing of aanvulling van hun medicatieoverzicht indienen. En voor thuis dialyserende patiënten is recent een eHealth toepassing gelanceerd, waardoor zij na hun dialyse digitaal de waarden van de benodigde controles kunnen vastleggen. Hierdoor komen deze direct terecht in het medisch dossier bij Máxima MC. Zorgverleners kunnen de waarden al zien voordat de patiënt met de registratiemap in Dialysecentrum Máxima verschijnt, waardoor polibezoeken beter kunnen worden voorbereid en efficiënter verlopen. Bij contact over de thuisdialyse met de patiënt kunnen de zorgverleners op afstand meteen meekijken naar de waarden. Verpleegkundig specialist Lianne Duis licht toe: ‘Binnenkort gaan we alle thuisdialyse patiënten uitnodigen om het digitaal dialyse dagboek te gebruiken. En bij alle nieuwe thuisdialyse patiënten wordt het sowieso een onderdeel van hun training. De eerste reacties over het gebruik van de toepassing zijn erg enthousiast’. Máxima MC onderzoekt dan ook of de eHealth toepassing breder dan alleen bij thuisdialyse kan worden ingezet.

Eigen regie
Máxima MC werkt na het behalen van VIPP verder aan het verbeteren van digitale informatie-uitwisseling, waardoor patiënten zich steeds eenvoudiger kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts en in grotere mate zelf een rol spelen in het behandeltraject. Kijk op de website MijnMMC.nl voor meer informatie over het patiëntenportaal.

FNV: Zondagsdiensten in Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar op 2 juli

Lees het gehele artikel

Ziekenhuismedewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar zullen op dinsdag 2 juli zondagsdiensten draaien op diverse afdelingen. Eerder maakte FNV al bekend dat op 3 juli het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en 10 juli het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zondagsdiensten zullen gaan draaien op diverse afdelingen. De betreffende afdelingen worden vlak voor de zondagdiensten bekend gemaakt.

De ziekenhuismedewerkers voeren actie omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geen goede cao wil afsluiten met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV.

Zondagsdiensten houden in dat diverse ziekenhuisafdelingen worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Ziekenhuismedewerkers zullen tijdens deze diensten hun diensten ergens anders aanbieden en ondersteunen op de patiëntenzorg. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop. FNV Zorg & Welzijn sluit niet uit dat ook andere ziekenhuizen later deze zomer zullen volgen met zondagsdiensten wanneer een goede cao uitblijft.

Kick off Alkmaar
Vandaag trapten de Alkmaarse ziekenhuismedewerkers het ziekenhuisactietraject al af met een grote werknemersactiebijeenkomst. Voor het gebouw van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep protesteerden zo’n 450 medewerkers uit het Alkmaarse ziekenhuis om kracht te zetten bij de eisen van medewerkers en vakbonden.

Cao Ziekenhuizen
De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn op 3 juni vastgelopen. FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden in de zorg eisen, naast een salarisverhoging van 5%, een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao Ziekenhuizen, verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.

Zondagsdiensten

Laat je beren vaccineren

tbh-2019
Lees het gehele artikel

Kleuters die naar het Teddy Bear Hospital komen van Amsterdam UMC, locatie AMC, kunnen dit jaar hun knuffels laten vaccineren. Tijdens dit jaarlijkse festijn van 11 tot en met 14 juni kunnen jonge bezoekers hun teddyberen laten inenten tegen hepatitis- B(eer), poppen tegen polio, en tijgers tegen tetanus. Want ook voor knuffels is het beter om besmettelijke ziekten te voorkomen, dan te wachten op het ‘niet-pluis-gevoel’.

De dokters van het berenziekenhuis –studenten geneeskunde- besteden niet alleen aandacht aan inentingen, ook pluchen beesten met andere klachten zijn welkom. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor een goede gebitsverzorging.

Teddy Bear Hospital
In het AMC is een van de centrale pleinen (het Voetenplein) ingericht als berenziekenhuis. Bij binnenkomst wachten de kinderen met hun knuffels in de wachtkamer tot ze aan de beurt zijn. Vervolgens bepalen ze samen met de dokter wat er mis is met de knuffel. Hij of zij stelt vervolgens een diagnose en een behandelplan op.
Het berenziekenhuis verwacht ruim 1200 knuffels met hun verzorgers: kleuters van Amsterdamse basisscholen en speciaal onderwijs. Getrainde berendokters helpen de kleuters bij het beter maken van hun zieke knuffels. Zij begeleiden de kleuters door het berenziekenhuis dat beschikt over een operatiekamer, een röntgenafdeling, een gipskamer en een priklaboratorium waar ook vaccinaties worden gegeven. Om de kleuters het belang van tandenpoetsen bij te brengen zijn er poetspoppen: dieren waarop kinderen kunnen oefenen. Ook mogen de kinderen spelen met de ‘krokodil met kiespijn’ en vullingen maken van klei.

Niet bang voor de dokter
Het doel van het jaarlijkse Teddy Bear Hospital is om kleuters op een speelse manier kennis te laten maken met het ziekenhuis en alles wat daarbij hoort. Op deze manier leren zij dat je niet bang hoeft te zijn voor ‘witte jassen’ en ziek zijn. Ook de berendokters profiteren, zij kunnen in het berenziekenhuis ervaring opdoen in de omgang met jonge kinderen.
Het Teddy Bear Hospital is een initiatief van de International Federation of Medical Students’ Associations – The Netherlands (IFMSA-NL). IFMSA-NL is onderdeel van een internationaal netwerk van studentenverenigingen in meer dan honderd landen. De organisatie zet zich in voor medisch onderwijs, seksuele gezondheid en rechten, mensenrechten, public health en internationale uitwisselingen.
Het berenhospitaal is van 11 tot en met 14 juni geopend van 9.00 tot 15:20 uur. De pers die het berenhospitaal in werking wil zien, is van harte uitgenodigd op dinsdag 11 juni vanaf 13.00. Neem in dat geval vooraf contact op met de afdeling communicatie om u vooraf aan te melden op 020- 5662421 of via pers@amc.nl.

Balletje trappen om te revalideren

Lees het gehele artikel

Het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft gisteren de Jan Vertonghen Playground geopend. Dat is een interactieve voetbalmuur die revaliderende kinderen aanmoedigt te bewegen. Ook Rode Duivel Jan Vertonghen was aanwezig bij de inhuldiging.

Van de finale van de Champions League in Madrid naar de kinderafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, voor Rode Duivel Jan Vertonghen is dat een kleine stap. Vertonghen kwam er zijn Jan Vertonghen Playground officieel openen. Dat is een interactieve voetbalmuur op de dakspeeltuin van het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum.

Snelheidsradar
De muur bestaat uit 16 lichtgevende vlakken en is uitgerust met een snelheidsradar, die de kracht van een schot meet. Voor iedereen is er wel een spelletje op de voetbalmuur. Met één druk op de knop kan een spel worden gekozen,

aangepast aan de leeftijd. De spelen zijn uitdagend door de opbouw en een sterk competitie-element. En dankzij een internetverbinding worden doorlopend nieuwe spellen geüpload. “Het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum van Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Jan Vertonghen Foundation hebben een gezamenlijke missie: kinderen helpen en bijstaan die het moeilijk hebben door ziekte of door een beperking”, legt diensthoofd prof. dr. Stijn Verhulst uit. “Voor patiëntjes van het UZA is bewegen niet altijd makkelijk. De interactieve voetbalmuur op het dakterras zorgt ervoor dat de kinderen bewegen en zich opnieuw integreren.”

Jan Vertonghen was alvast erg blij met het resultaat. “Een jaar geleden zijn we aan dit project begonnen en ik ben heel tevreden dat we dit op zo een korte tijd hebben kunnen realiseren. Kijk, ik zit in de positie dat ik heel wat mensen kan aanspreken en ik vind dat het onze plicht is ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Je kan wachten tot je carrière achter de rug is of je kan nu gewoon al mensen helpen. En als ik al die blije kindjes hier zie dan weet je waarom je het doet”, glunderde de verdediger. Nadien bedankten de kinderen Vertonghen met een nieuwe versie van Thor Eurosong for Kids kandidaat ‘Een tocht door het donker’. Op het veld is onze Rode Duivel vaak een koele kikker maar tijdens het liedje was Vertonghen duidelijk aangedaan. Nadien moest de interactieve muur officieel ingehuldigd worden. Samen met enkele kinderen trapte hij een balletje.

“Hier gaan we enorm veel plezier aan beleven. We kunnen je niet genoeg bedanken Jan”, besloot een erg gelukkige diensthoofd Verhulst.